Objawy

Podczas konfigurowania programu Microsoft Dynamics CRM dla programu Microsoft Office Outlook, pojawi się następujący komunikat o błędzie:

"Nie masz licencji na korzystanie z programu Microsoft Dynamics CRM Online. Skontaktuj się z administratorem usługi Office 365, aby przypisać licencję programu Microsoft Dynamics CRM do Ciebie".

Przyczyna

Twoje konto użytkownika nie ma przypisanej licencji programu Microsoft Dynamics CRM Online.

Uwaga: Jeśli masz istniejącej subskrypcji usługi Office 365, a później dodać subskrypcję programu CRM Online, licencji programu CRM Online nie jest przypisany do rekord użytkownika automatycznie. Jeśli konto użytkownika miało rolę administratora globalnego lub administratora usługi, nadal może zalogować się do aplikacji sieci web programu CRM do wykonywania czynności administracyjnych, ale nie można utworzyć rekordów, takich jak konta, kontakty, potencjalni klienci, itd... Musi mieć licencję programu CRM Online, przypisane do pomyślnego połączenia programu Microsoft Dynamics CRM dla programu Microsoft Office Outlook do wystąpienia programu CRM Online. W aplikacji CRM Online w sieci web, można przejść do ustawienia | Zabezpieczenia | Użytkownicy i Zmień widok użytkownikom dostępu administracyjnego. Ten widok wyświetla użytkowników, którzy mają ról administracyjnych w portalu Office 365, ale nie ma licencji programu CRM Online, przypisane.

Rozwiązanie

Zaloguj się na http://portal.office.com jako użytkownik z uprawnieniami administratora i przypisać licencję programu Microsoft Dynamics CRM Online do konta użytkownika. Może upłynąć kilka minut, zanim informacje o licencji synchronizuje z usługi Office 365 do programu Microsoft Dynamics CRM Online.

Aby uzyskać szczegółowe instrukcje na temat przypisywania licencji w usłudze Office 365 zapoznaj się z następującym artykułem:

Przypisywanie i cofanie przypisania licencji usługi Office 365 dla firm
https://support.office.com/article/Assign-or-unassign-licenses-for-Office-365-for-business-997596B5-4173-4627-B915-36ABAC6786DC

Więcej informacji

Po kliknięciu przycisku Szczegóły w oknie dialogowym błędu lub wyświetlić plik dziennika, jest wyświetlany następujący błąd:

10:58:34 |  Błąd | Wyjątek: Użytkownik nie ma przypisanej licencji na Microsoft.Crm.Application.Outlook.Config.ServerInfo.RunServerDiagnostics()
w Microsoft.Crm.Application.Outlook.Config.ServerInfo.LoadUserInfo (orgAuthProvider IClientAuthProvider'1)
w Microsoft.Crm.Application.Outlook.Config.ServerInfo.Initialize (identyfikator Uri discoveryUri, OrganizationDetail selectedOrg, ciąg displayName, Boolean Assignment, authenticatedProvider IClientAuthProvider'1)
o Microsoft.Crm.Application.Outlook.Config.ServerForm.LoadDataToServerInfo()
o Microsoft.Crm.Application.Outlook.Config.ServerForm. < InitializeBackgroundWorkers > b__3 (obiekt nadawcy, DoWorkEventArgs e)
w System.ComponentModel.BackgroundWorker.OnDoWork (DoWorkEventArgs e)
w System.ComponentModel.BackgroundWorker.WorkerThreadStart (obiekt argument)

Potrzebna dalsza pomoc?

Rozwijaj swoje umiejętności
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów firmy Microsoft

Czy te informacje były pomocne?

Jaka jest jakość tłumaczenia?
Co wpłynęło na Twoje wrażenia?

Dziękujemy za opinię!

×