Sign in with Microsoft
New to Microsoft? Create an account.

Objawy

Podczas wysyłania wiadomości e-mail do skrzynki pocztowej w programie Microsoft Exchange Online, wiadomości nie są dostarczane, i zostanie wyświetlony następujący komunikat o błędzie:

Remote Server returned '554 4.3.2 mailbox busy; STOREDRV.Deliver.Exception:StoragePermanentException.MapiExceptionMaxObjsExceeded; Failed to process message due to a permanent exception with message Cannot complete delivery-time processing.

 

Przyczyna

Ten problem może wystąpić, jeśli skrzynki pocztowej osiągnął limit elementów w folderze. W programie Exchange Online limit wynosi jeden milion.

Rozwiązanie

Aby rozwiązać ten problem, należy przenosić wiadomości od folderu, który zawiera miliona elementów do innego folderu lub do archiwum.

Więcej informacji

Aby znaleźć liczbę elementów w obrębie każdego folderu w skrzynce pocztowej, uruchom następujące polecenia środowiska PowerShell:

Get-MailboxFolderStatistics -Identity <UPN> | FT Name, FolderPath, ItemsInFolder -AutoSize

Aby uzyskać więcej informacji o ograniczeniach zobacz Limity Online programu Exchange.

Nadal potrzebujesz pomocy? Odwiedź witrynę Microsoft Community.

Potrzebna dalsza pomoc?

Rozwijaj swoje umiejętności
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów firmy Microsoft

Czy te informacje były pomocne?

Jaka jest jakość języka?
Co wpłynęło na Twoje wrażenia?

Dziękujemy za opinię!

×