Zaloguj się przy użyciu konta Microsoft
Zaloguj się lub utwórz konto.
Witaj,
Wybierz inne konto.
Masz wiele kont
Wybierz konto, za pomocą którego chcesz się zalogować.

Dotyczy:

Microsoft .NET Framework 3.5.1

PRZYPOMNIENIE Systemy Windows Embedded 7 Standard i Windows Server 2008 R2 z dodatek SP1 osiągnęły koniec wsparcia podstawowego i są obecnie obsługiwane przez dodatkowe aktualizacje zabezpieczeń (ESU).

Począwszy od lipca 2020 r. nie będą już dostępne opcjonalne wersje niezwiązane z zabezpieczeniami (nazywane wersjami "C") dla tego systemu operacyjnego. Systemy operacyjne w ramach wsparcia dodatkowego mają tylko skumulowane comiesięczne aktualizacje zabezpieczeń (znane jako "B" lub aktualizacja wtorek).

Przed zainstalowaniem tej aktualizacji sprawdź, czy zainstalowano wymagane aktualizacje wymienione w sekcji Jak uzyskać tę aktualizację . 

Klienci, którzy nabyli dodatkową aktualizację zabezpieczeń (ESU) dla lokalnych wersji tych systemów operacyjnych, muszą postępować zgodnie z procedurami przedstawionymi w temacie KB4522133 nadal otrzymywać aktualizacje zabezpieczeń po zakończeniu wsparcia dodatkowego 14 stycznia 2020 r. Aby uzyskać więcej informacji na temat programu ESU i obsługiwanych wersji, zobacz KB4497181. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz blog poświęcony ESU.

Aktualizacja z 12 września 2023 r. dla systemów Windows Embedded 7 Standard i Windows Server 2008 R2 z dodatkiem SP1 zawiera zbiorcze ulepszenia zabezpieczeń i niezawodności w .NET Framework 3.5.1. Zalecamy zastosowanie tej aktualizacji w ramach regularnych procedur konserwacji. Przed zainstalowaniem tej aktualizacji sprawdź, czy zainstalowano wymagane aktualizacje wymienione w sekcji Jak uzyskać tę aktualizację .

Podsumowanie

Ulepszenia zabezpieczeń

CVE-2023-36796 — .NET Framework luki
w zdalnym wykonywaniu kodu Ta aktualizacja zabezpieczeń usuwa lukę w zabezpieczeniach DiaSymReader.dll podczas odczytywania uszkodzonego pliku PDB, co może prowadzić do zdalnego wykonywania kodu. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz CVE 2023-36796.

CVE-2023-36792 — .NET Framework luki
w zdalnym wykonywaniu kodu Ta aktualizacja zabezpieczeń usuwa lukę w zabezpieczeniach DiaSymReader.dll podczas odczytywania uszkodzonego pliku PDB, co może prowadzić do zdalnego wykonywania kodu. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz CVE-2023-36792.

CVE-2023-36793 — .NET Framework luki
w zdalnym wykonywaniu kodu Ta aktualizacja zabezpieczeń usuwa lukę w zabezpieczeniach DiaSymReader.dll podczas odczytywania uszkodzonego pliku PDB, co może prowadzić do zdalnego wykonywania kodu. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz CVE-2023-36793.

CVE-2023-36794 — .NET Framework luki
w zdalnym wykonywaniu kodu Ta aktualizacja zabezpieczeń usuwa lukę w zabezpieczeniach DiaSymReader.dll podczas odczytywania uszkodzonego pliku PDB, co może prowadzić do zdalnego wykonywania kodu. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz CVE-2023-36794.

CVE-2023-36788 — .NET Framework luki
w zdalnym wykonywaniu kodu Ta aktualizacja zabezpieczeń usuwa lukę w analizatorze WPF XAML, w której niesandboxowany analizator może prowadzić do zdalnego wykonywania kodu. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz CVE 2023-36788.

Ulepszenia dotyczące jakości i niezawodności

W tej aktualizacji nie ma żadnych nowych ulepszeń dotyczących jakości i niezawodności.

Dodatkowe informacje o tej aktualizacji

Poniższe artykuły zawierają dodatkowe informacje na temat tej aktualizacji w odniesieniu do poszczególnych wersji produktu.

 • 5030182 Opis pakietu zbiorczego aktualizacji zabezpieczeń i jakości dla .NET Framework 3.5.1, 4.6.2, 4.7, 4.7.1, 4.7.2, 4.8 dla systemów Windows Embedded 7 Standard i Windows Server 2008 R2 SP1 (KB5030182)

Znane problemy dotyczące tej aktualizacji

Firma Microsoft nie wie obecnie o żadnych problemach w tej aktualizacji.

Jak uzyskać tę aktualizację

Przed zainstalowaniem tej aktualizacji

Warunkiem wstępnym:

Aby zastosować tę aktualizację, musisz mieć zainstalowany .NET Framework 3.5.1.

Przed zainstalowaniem najnowszego pakietu zbiorczego należy zainstalować wymienione poniżej aktualizacje i ponownie uruchomić urządzenie . Zainstalowanie tych aktualizacji zwiększa niezawodność procesu aktualizacji i ogranicza potencjalne problemy podczas instalowania pakietu zbiorczego aktualizacji i stosowania poprawek zabezpieczeń firmy Microsoft.

 1. Aktualizacja stosu obsługi (SSU) z 12 marca 2019 r. (KB4490628). Aby uzyskać autonomiczny pakiet tej aktualizacji SSU, wyszukaj go w wykazie usługi Microsoft Update. Ta aktualizacja jest wymagana do zainstalowania aktualizacji podpisanych tylko przez sha-2.

 2. Najnowsza aktualizacja sha-2 (KB4474419) wydana 10 września 2019 r. lub nowsza aktualizacja. Jeśli używasz Windows Update, najnowsza aktualizacja sha-2 zostanie zaproponowana automatycznie. Ta aktualizacja jest wymagana do zainstalowania aktualizacji podpisanych tylko przez sha-2. Aby uzyskać więcej informacji na temat aktualizacji SHA-2, zobacz Wymaganie obsługi podpisywania kodu SHA-2 2019 dla systemu Windows i programu WSUS.

 3. Aby uzyskać tę aktualizację zabezpieczeń, należy ponownie zainstalować pakiet przygotowania licencji "Extended Security Aktualizacje (ESU) Licensing Preparation Package" (KB5016892) dla systemu Windows Server 2008 R2 z dodatkiem SP1 z datą 8 sierpnia 2022 r., nawet jeśli wcześniej zainstalowano klucz ESU. Pakiet przygotowania licencji ESU będzie oferowany z poziomu programu WSUS. Aby uzyskać autonomiczny pakiet pakietu przygotowania licencji ESU, wyszukaj go w wykazie usługi Microsoft Update.

 4. Po zainstalowaniu powyższych elementów zdecydowanie zalecamy zainstalowanie najnowszej aktualizacji SSU.

  W przypadku systemu Windows Server 2008 R2 z dodatkiem SP1 musisz mieć zainstalowaną aktualizację stosu obsługi (SSU) (KB5017397) z dnia 13 września 2022 r. lub nowszą. Aby uzyskać więcej informacji o najnowszych aktualizacjach SSU, zobacz ADV990001 | Aktualizacje stosu najnowszej obsługi.

  Jeśli używasz Windows Update, najnowsze SSU zostaną zaproponowane automatycznie, jeśli jesteś klientem ESU. Aby pobrać pakiet autonomiczny dla najnowszej aktualizacji SSU, wyszukaj go w wykazie usługi Microsoft Update. Aby uzyskać ogólne informacje na temat SSU, zobacz Aktualizacje stosu obsługi (SSU) i Stos obsługi Aktualizacje (SSU): często zadawane pytania.

 5. Pobierz klucz dodatku MAK ESU z portalu VLSC i wdróż i aktywuj klucz dodatku MAK ESU. Jeśli do wdrażania i aktywowania kluczy używasz narzędzia do zarządzania aktywacją zbiorczą (VAMT), postępuj zgodnie z instrukcjami przedstawionymi tutaj.

  WAŻNE Do wdrożenia następujących elementów nie jest potrzebny dodatkowy klucz:

  • Nie musisz wdrażać dodatkowego klucza ESU dla maszyn wirtualnych Azure (VMs), Azure Stack HCI.

  • W przypadku innych produktów Azure, takich jak Azure VMWare, Azure Nutanix solution Azure Stack (Hub, Edge) lub dla własnych obrazów na platformie Azure dla systemów Windows Server 2008 z dodatkiem SP2 i Windows Server 2008 R2 z dodatkiem SP1, musisz wdrożyć klucz ESU.  Kroki instalowania, aktywowania i wdrażania aktualizacji ESU są takie same w czwartym roku okresu obsługi ESU.

Zainstaluj tę aktualizację

Kanał udostępniania

Dostępna

Następny krok

Windows Update i microsoft update

Tak

Brak. Ta aktualizacja zostanie automatycznie pobrana i zainstalowana z Windows Update, jeśli jesteś klientem ESU.

Wykaz usługi Microsoft Update

Tak

Aby uzyskać autonomiczny pakiet tej aktualizacji, przejdź do witryny internetowej Wykaz usługi Microsoft Update .

Windows Server Update Services (WSUS)

Tak

Ta indywidualna .NET Framework aktualizacji produktu zostanie zainstalowana, stosownie do przypadku, przez zastosowanie aktualizacji systemu operacyjnego. Aby uzyskać więcej informacji na temat aktualizacji systemu operacyjnego, zobacz dodatkowe informacje na temat tej aktualizacji .

Wymaganie ponownego uruchomienia

Jeśli są używane jakiekolwiek pliki, których dotyczy problem, może być konieczne ponowne uruchomienie komputera po zastosowaniu tej aktualizacji. Zalecamy zamknięcie wszystkich aplikacji opartych na .NET Framework przed zastosowaniem tej aktualizacji.

Aktualizowanie informacji o wdrażaniu

Aby uzyskać szczegółowe informacje na temat wdrażania tej aktualizacji zabezpieczeń, przejdź do następującego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:

20230912 Informacje o wdrażaniu aktualizacji zabezpieczeń: 12 września 2023 r.

Informacje o zastępowaniach aktualizacji

Ta aktualizacja zastępuje wcześniej wydane aktualizacje KB5029651.

Informacje o plikach

Informacje o skrótach plików

Nazwa pliku

Skrót SHA256

windows6.1-kb5029938-x86.msu

2473CB5D2CB8E2AB556833B80E068413A4082026D170123ECEA5F8F9045FDE09

windows6.1-kb5029938-x64.msu

7FF18F4519308598A84B30384CC222AC1C485AB8BD49721698EDB13DE37B447E

Nazwa pliku

Wersja pliku

Rozmiar pliku

Data

Czas

Platformy

Wymaganie dodatku SP

Gałąź usługi

Presentationframework.dll

3.0.6920.8957

5,296,128

04-sie-2023

00:15

x86

Brak

Nie dotyczy

Reachframework.dll

3.0.6920.8957

536,576

04-sie-2023

00:15

x86

Brak

Nie dotyczy

Smdiagnostics.dll

3.0.4506.8841

110,592

16-kwi-2020

00:37

x86

Brak

Nie dotyczy

Smsvchost.exe

3.0.4506.8841

139,568

16-kwi-2020

00:37

x86

Brak

Nie dotyczy

System.configuration.dll

2.0.50727.8953

430,080

10 września 2020 r.

00:34

x86

Brak

Nie dotyczy

System.data.sqlxml.dll

2.0.50727.8773

745,472

28-lis-2017

14:04

x86

Brak

Nie dotyczy

System.directoryservices.dll

2.0.50727.8964

401,408

05-kwi-2022

00:20

x86

Brak

Nie dotyczy

System.identitymodel.dll

3.0.4506.8841

446,464

16-kwi-2020

00:37

x86

Brak

Nie dotyczy

System.management.dll

2.0.50727.8766

389,120

11-lip-2017

20:05

x86

Brak

Nie dotyczy

System.runtime.remoting.dll

2.0.50727.8771

307,200

31-sie-2017

13:04

x86

Brak

Nie dotyczy

System.runtime.serialization.dll

3.0.4506.8841

970,752

16-kwi-2020

00:37

x86

Brak

Nie dotyczy

System.runtime.serialization.dll

3.0.4506.8841

970,752

16-kwi-2020

00:37

x86

Brak

Nie dotyczy

System.security.dll

2.0.50727.8953

274,432

10 września 2020 r.

00:34

x86

Brak

Nie dotyczy

System.servicemodel.dll

3.0.4506.8841

5,996,544

16-kwi-2020

00:37

x86

Brak

Nie dotyczy

System.servicemodel.washosting.dll

3.0.4506.8841

32,768

16-kwi-2020

00:37

x86

Brak

Nie dotyczy

System.servicemodel.dll

3.0.4506.8841

5,996,544

16-kwi-2020

00:37

x86

Brak

Nie dotyczy

System.web.extensions.dll

3.5.30729.8814

1,282,048

02-lis-2018

13:04

x86

Brak

Nie dotyczy

System.web.regularexpressions.dll

2.0.50727.8974

98,304

13 lipca 2023 r.

06:28

x86

Brak

Nie dotyczy

System.workflow.activities.dll

3.0.4203.8833

1,142,784

10-gru-2019

06:16

x86

Brak

Nie dotyczy

System.workflow.componentmodel.dll

3.0.4203.8833

1,638,400

10-gru-2019

06:16

x86

Brak

Nie dotyczy

System.workflow.runtime.dll

3.0.4203.8833

540,672

10-gru-2019

06:16

x86

Brak

Nie dotyczy

System.xml.dll

2.0.50727.8773

2,056,192

28-lis-2017

14:04

x86

Brak

Nie dotyczy

System.dll

2.0.50727.8970

3,211,264

13 maja 2023 r.

01:41

x86

Brak

Nie dotyczy

Windowsbase.dll

3.0.6920.8957

1,257,472

04-sie-2023

00:15

x86

Brak

Nie dotyczy

Infocard.exe

3.0.4506.8841

889,152

16-kwi-2020

00:37

x86

Brak

Nie dotyczy

Big5.nlp

Nie dotyczy

66,728

13 lipca 2023 r.

06:28

Nie dotyczy

Brak

Nie dotyczy

Bopomofo.nlp

Nie dotyczy

82,172

13 lipca 2023 r.

06:28

Nie dotyczy

Brak

Nie dotyczy

Ksc.nlp

Nie dotyczy

116,756

13 lipca 2023 r.

06:28

Nie dotyczy

Brak

Nie dotyczy

Mscorlib.dll

2.0.50727.8974

4,628,480

13 lipca 2023 r.

06:28

x86

Brak

Nie dotyczy

Normidna.nlp

Nie dotyczy

59,342

13 lipca 2023 r.

06:28

Nie dotyczy

Brak

Nie dotyczy

Normnfc.nlp

Nie dotyczy

45,794

13 lipca 2023 r.

06:28

Nie dotyczy

Brak

Nie dotyczy

Normnfd.nlp

Nie dotyczy

39,284

13 lipca 2023 r.

06:28

Nie dotyczy

Brak

Nie dotyczy

Normnfkc.nlp

Nie dotyczy

66,384

13 lipca 2023 r.

06:28

Nie dotyczy

Brak

Nie dotyczy

Normnfkd.nlp

Nie dotyczy

60,294

13 lipca 2023 r.

06:28

Nie dotyczy

Brak

Nie dotyczy

Prc.nlp

Nie dotyczy

83,748

13 lipca 2023 r.

06:28

Nie dotyczy

Brak

Nie dotyczy

Prcp.nlp

Nie dotyczy

83,748

13 lipca 2023 r.

06:28

Nie dotyczy

Brak

Nie dotyczy

Sortkey.nlp

Nie dotyczy

262,148

13 lipca 2023 r.

06:28

Nie dotyczy

Brak

Nie dotyczy

Sorttbls.nlp

Nie dotyczy

20,320

13 lipca 2023 r.

06:28

Nie dotyczy

Brak

Nie dotyczy

Xjis.nlp

Nie dotyczy

28,288

13 lipca 2023 r.

06:28

Nie dotyczy

Brak

Nie dotyczy

Aspnet_wp.exe

2.0.50727.8974

34,760

13 lipca 2023 r.

06:28

x86

SPN

X86_NETFX-ASP

Mscordacwks.dll

2.0.50727.8974

993,728

13 lipca 2023 r.

06:28

x86

Brak

Nie dotyczy

Mscorsvc.dll

2.0.50727.8793

231,992

24 lipca 2018 r.

16:53

x86

Brak

Nie dotyczy

Mscorwks.dll

2.0.50727.8974

6,414,232

13 lipca 2023 r.

06:28

x86

Brak

Nie dotyczy

Sos.dll

2.0.50727.8974

393,152

13 lipca 2023 r.

06:28

x86

Brak

Nie dotyczy

Webengine.dll

2.0.50727.8974

440,760

13 lipca 2023 r.

06:28

x86

Brak

Nie dotyczy

Wminet_utils.dll

2.0.50727.8766

116,896

11-lip-2017

20:05

x86

Brak

Nie dotyczy

System.web.extensions.dll

3.5.30729.8814

1,282,048

02-lis-2018

13:04

x86

Brak

Nie dotyczy

Presentationcore.dll

3.0.6920.8957

4,222,976

04-sie-2023

00:15

x86

Brak

Nie dotyczy

Presentationfontcache.exe.config

Nie dotyczy

161

21-lip-2023

00:20

Nie dotyczy

Brak

Nie dotyczy

Wpfgfx_v0300.dll

3.0.6920.8957

1,741,192

04-sie-2023

00:15

x86

Brak

Nie dotyczy

System.data.dll

2.0.50727.8970

2,983,936

13 maja 2023 r.

01:41

x86

Brak

Nie dotyczy

System.printing.dll

3.0.6920.8957

372,736

04-sie-2023

00:15

x86

Brak

Nie dotyczy

System.web.dll

2.0.50727.8974

5,292,032

13 lipca 2023 r.

06:28

x86

Brak

Nie dotyczy

Servicemodel.mof

Nie dotyczy

85,113

26-lis-2019

20:21

Nie dotyczy

Brak

Nie dotyczy

Servicemodel.mof.uninstall

Nie dotyczy

896

26-lis-2019

20:21

Nie dotyczy

Brak

Nie dotyczy

Servicemonikersupport.dll

3.0.4506.8841

28,152

16-kwi-2020

00:37

x86

Brak

Nie dotyczy

System.identitymodel.dll

3.0.4506.8841

446,464

16-kwi-2020

00:37

x86

Brak

Nie dotyczy

System.runtime.serialization.dll

3.0.4506.8841

970,752

16-kwi-2020

00:37

x86

Brak

Nie dotyczy

System.servicemodel.dll

3.0.4506.8841

5,996,544

16-kwi-2020

00:37

x86

Brak

Nie dotyczy

Penimc.dll

3.0.6920.8957

72,112

04-sie-2023

00:15

x86

Brak

Nie dotyczy

Presentationframework.dll

3.0.6920.8957

5,296,128

04-sie-2023

00:15

x86

Brak

Nie dotyczy

Presentationhostdll.dll

3.0.6920.8957

134,536

04-sie-2023

00:15

x86

Brak

Nie dotyczy

Reachframework.dll

3.0.6920.8957

536,576

04-sie-2023

00:15

x86

Brak

Nie dotyczy

Windowsbase.dll

3.0.6920.8957

1,257,472

04-sie-2023

00:15

x86

Brak

Nie dotyczy

System.workflow.activities.dll

3.0.4203.8833

1,142,784

10-gru-2019

06:16

x86

Brak

Nie dotyczy

System.workflow.componentmodel.dll

3.0.4203.8833

1,638,400

10-gru-2019

06:16

x86

Brak

Nie dotyczy

System.workflow.runtime.dll

3.0.4203.8833

540,672

10-gru-2019

06:16

x86

Brak

Nie dotyczy

Nazwa pliku

Wersja pliku

Rozmiar pliku

Data

Czas

Platformy

Wymaganie dodatku SP

Gałąź usługi

Infocard.exe

3.0.4506.8841

869,392

16-kwi-2020

00:37

x64

Brak

Nie dotyczy

Big5.nlp

Nie dotyczy

66,728

13 lipca 2023 r.

06:28

Nie dotyczy

Brak

Nie dotyczy

Bopomofo.nlp

Nie dotyczy

82,172

13 lipca 2023 r.

06:28

Nie dotyczy

Brak

Nie dotyczy

Ksc.nlp

Nie dotyczy

116,756

13 lipca 2023 r.

06:28

Nie dotyczy

Brak

Nie dotyczy

Mscorlib.dll

2.0.50727.8974

4,644,864

13 lipca 2023 r.

06:28

x64

Brak

Nie dotyczy

Normidna.nlp

Nie dotyczy

59,342

13 lipca 2023 r.

06:28

Nie dotyczy

Brak

Nie dotyczy

Normnfc.nlp

Nie dotyczy

45,794

13 lipca 2023 r.

06:28

Nie dotyczy

Brak

Nie dotyczy

Normnfd.nlp

Nie dotyczy

39,284

13 lipca 2023 r.

06:28

Nie dotyczy

Brak

Nie dotyczy

Normnfkc.nlp

Nie dotyczy

66,384

13 lipca 2023 r.

06:28

Nie dotyczy

Brak

Nie dotyczy

Normnfkd.nlp

Nie dotyczy

60,294

13 lipca 2023 r.

06:28

Nie dotyczy

Brak

Nie dotyczy

Prc.nlp

Nie dotyczy

83,748

13 lipca 2023 r.

06:28

Nie dotyczy

Brak

Nie dotyczy

Prcp.nlp

Nie dotyczy

83,748

13 lipca 2023 r.

06:28

Nie dotyczy

Brak

Nie dotyczy

Sortkey.nlp

Nie dotyczy

262,148

13 lipca 2023 r.

06:28

Nie dotyczy

Brak

Nie dotyczy

Sorttbls.nlp

Nie dotyczy

20,320

13 lipca 2023 r.

06:28

Nie dotyczy

Brak

Nie dotyczy

Xjis.nlp

Nie dotyczy

28,288

13 lipca 2023 r.

06:28

Nie dotyczy

Brak

Nie dotyczy

Aspnet_wp.exe

2.0.50727.8974

46,520

13 lipca 2023 r.

06:28

x64

SPN

AMD64_NETFX ASP

Mscordacwks.dll

2.0.50727.8974

1,760,704

13 lipca 2023 r.

06:28

x64

Brak

Nie dotyczy

Mscorsvc.dll

2.0.50727.8793

495,232

24 lipca 2018 r.

16:53

x64

Brak

Nie dotyczy

Mscorwks.dll

2.0.50727.8974

10,626,480

13 lipca 2023 r.

06:28

x64

Brak

Nie dotyczy

Sos.dll

2.0.50727.8974

489,368

13 lipca 2023 r.

06:28

x64

Brak

Nie dotyczy

System.configuration.dll

2.0.50727.8953

430,080

10 września 2020 r.

00:34

x86

Brak

Nie dotyczy

System.data.sqlxml.dll

2.0.50727.8773

745,472

28-lis-2017

14:05

x86

Brak

Nie dotyczy

System.directoryservices.dll

2.0.50727.8964

401,408

05-kwi-2022

00:16

x86

Brak

Nie dotyczy

System.management.dll

2.0.50727.8766

389,120

11-lip-2017

20:05

x86

Brak

Nie dotyczy

System.runtime.remoting.dll

2.0.50727.8771

307,200

31-sie-2017

13:04

x86

Brak

Nie dotyczy

System.security.dll

2.0.50727.8953

274,432

10 września 2020 r.

00:34

x86

Brak

Nie dotyczy

System.web.regularexpressions.dll

2.0.50727.8974

98,304

13 lipca 2023 r.

06:28

x86

Brak

Nie dotyczy

System.xml.dll

2.0.50727.8773

2,056,192

28-lis-2017

14:05

x86

Brak

Nie dotyczy

System.dll

2.0.50727.8970

3,211,264

13 maja 2023 r.

01:42

x86

Brak

Nie dotyczy

Webengine.dll

2.0.50727.8974

750,000

13 lipca 2023 r.

06:28

x64

Brak

Nie dotyczy

Wminet_utils.dll

2.0.50727.8766

140,960

11-lip-2017

20:05

x64

Brak

Nie dotyczy

System.web.extensions.dll

3.5.30729.8814

1,282,048

02-lis-2018

13:05

x86

Brak

Nie dotyczy

Presentationcore.dll

3.0.6920.8957

4,006,400

04-sie-2023

00:16

x64

Brak

Nie dotyczy

Presentationfontcache.exe.config

Nie dotyczy

161

21-lip-2023

00:19

Nie dotyczy

Brak

Nie dotyczy

Wpfgfx_v0300.dll

3.0.6920.8957

2,259,336

04-sie-2023

00:16

x64

Brak

Nie dotyczy

System.data.dll

2.0.50727.8970

3,158,016

13 maja 2023 r.

01:42

x64

Brak

Nie dotyczy

System.printing.dll

3.0.6920.8957

358,400

04-sie-2023

00:16

x64

Brak

Nie dotyczy

System.web.dll

2.0.50727.8974

5,300,224

13 lipca 2023 r.

06:28

x64

Brak

Nie dotyczy

Servicemodel.mof

Nie dotyczy

85,113

18-lis-2018

02:41

Nie dotyczy

Brak

Nie dotyczy

Servicemodel.mof.uninstall

Nie dotyczy

896

18-lis-2018

02:41

Nie dotyczy

Brak

Nie dotyczy

Servicemonikersupport.dll

3.0.4506.8841

30,192

16-kwi-2020

00:37

x64

Brak

Nie dotyczy

Smdiagnostics.dll

3.0.4506.8841

94,208

16-kwi-2020

00:37

x86

Brak

Nie dotyczy

Smsvchost.exe

3.0.4506.8841

127,488

16-kwi-2020

00:37

x86

Brak

Nie dotyczy

System.identitymodel.dll

3.0.4506.8841

405,504

16-kwi-2020

00:37

x86

Brak

Nie dotyczy

System.runtime.serialization.dll

3.0.4506.8841

847,872

16-kwi-2020

00:37

x86

Brak

Nie dotyczy

System.runtime.serialization.dll

3.0.4506.8841

847,872

16-kwi-2020

00:37

x86

Brak

Nie dotyczy

System.servicemodel.dll

3.0.4506.8841

5,337,088

16-kwi-2020

00:37

x86

Brak

Nie dotyczy

System.servicemodel.washosting.dll

3.0.4506.8841

32,768

16-kwi-2020

00:37

x86

Brak

Nie dotyczy

System.servicemodel.dll

3.0.4506.8841

5,337,088

16-kwi-2020

00:37

x86

Brak

Nie dotyczy

Penimc.dll

3.0.6920.8957

88,984

04-sie-2023

00:16

x64

Brak

Nie dotyczy

Presentationframework.dll

3.0.6920.8957

4,653,056

04-sie-2023

00:16

x86

Brak

Nie dotyczy

Presentationhostdll.dll

3.0.6920.8957

175,496

04-sie-2023

00:16

x64

Brak

Nie dotyczy

Reachframework.dll

3.0.6920.8957

536,576

04-sie-2023

00:16

x86

Brak

Nie dotyczy

Windowsbase.dll

3.0.6920.8957

1,118,208

04-sie-2023

00:16

x86

Brak

Nie dotyczy

System.workflow.activities.dll

3.0.4203.8833

1,060,864

10-gru-2019

06:17

x86

Brak

Nie dotyczy

System.workflow.componentmodel.dll

3.0.4203.8833

1,531,904

10-gru-2019

06:17

x86

Brak

Nie dotyczy

System.workflow.runtime.dll

3.0.4203.8833

454,656

10-gru-2019

06:17

x86

Brak

Nie dotyczy

Presentationframework.dll

3.0.6920.8957

5,296,128

04-sie-2023

00:15

x86

Brak

Nie dotyczy

Reachframework.dll

3.0.6920.8957

536,576

04-sie-2023

00:15

x86

Brak

Nie dotyczy

Smdiagnostics.dll

3.0.4506.8841

110,592

16-kwi-2020

00:37

x86

Brak

Nie dotyczy

Smsvchost.exe

3.0.4506.8841

139,568

16-kwi-2020

00:37

x86

Brak

Nie dotyczy

System.configuration.dll

2.0.50727.8953

430,080

10 września 2020 r.

00:34

x86

Brak

Nie dotyczy

System.data.sqlxml.dll

2.0.50727.8773

745,472

28-lis-2017

14:04

x86

Brak

Nie dotyczy

System.directoryservices.dll

2.0.50727.8964

401,408

05-kwi-2022

00:20

x86

Brak

Nie dotyczy

System.identitymodel.dll

3.0.4506.8841

446,464

16-kwi-2020

00:37

x86

Brak

Nie dotyczy

System.management.dll

2.0.50727.8766

389,120

11-lip-2017

20:05

x86

Brak

Nie dotyczy

System.runtime.remoting.dll

2.0.50727.8771

307,200

31-sie-2017

13:04

x86

Brak

Nie dotyczy

System.runtime.serialization.dll

3.0.4506.8841

970,752

16-kwi-2020

00:37

x86

Brak

Nie dotyczy

System.runtime.serialization.dll

3.0.4506.8841

970,752

16-kwi-2020

00:37

x86

Brak

Nie dotyczy

System.security.dll

2.0.50727.8953

274,432

10 września 2020 r.

00:34

x86

Brak

Nie dotyczy

System.servicemodel.dll

3.0.4506.8841

5,996,544

16-kwi-2020

00:37

x86

Brak

Nie dotyczy

System.servicemodel.washosting.dll

3.0.4506.8841

32,768

16-kwi-2020

00:37

x86

Brak

Nie dotyczy

System.servicemodel.dll

3.0.4506.8841

5,996,544

16-kwi-2020

00:37

x86

Brak

Nie dotyczy

System.web.extensions.dll

3.5.30729.8814

1,282,048

02-lis-2018

13:04

x86

Brak

Nie dotyczy

System.web.regularexpressions.dll

2.0.50727.8974

98,304

13 lipca 2023 r.

06:28

x86

Brak

Nie dotyczy

System.workflow.activities.dll

3.0.4203.8833

1,142,784

10-gru-2019

06:16

x86

Brak

Nie dotyczy

System.workflow.componentmodel.dll

3.0.4203.8833

1,638,400

10-gru-2019

06:16

x86

Brak

Nie dotyczy

System.workflow.runtime.dll

3.0.4203.8833

540,672

10-gru-2019

06:16

x86

Brak

Nie dotyczy

System.xml.dll

2.0.50727.8773

2,056,192

28-lis-2017

14:04

x86

Brak

Nie dotyczy

System.dll

2.0.50727.8970

3,211,264

13 maja 2023 r.

01:41

x86

Brak

Nie dotyczy

Windowsbase.dll

3.0.6920.8957

1,257,472

04-sie-2023

00:15

x86

Brak

Nie dotyczy

Infocard.exe

3.0.4506.8841

889,152

16-kwi-2020

00:37

x86

Brak

Nie dotyczy

Big5.nlp

Nie dotyczy

66,728

13 lipca 2023 r.

06:28

Nie dotyczy

Brak

Nie dotyczy

Bopomofo.nlp

Nie dotyczy

82,172

13 lipca 2023 r.

06:28

Nie dotyczy

Brak

Nie dotyczy

Ksc.nlp

Nie dotyczy

116,756

13 lipca 2023 r.

06:28

Nie dotyczy

Brak

Nie dotyczy

Mscorlib.dll

2.0.50727.8974

4,628,480

13 lipca 2023 r.

06:28

x86

Brak

Nie dotyczy

Normidna.nlp

Nie dotyczy

59,342

13 lipca 2023 r.

06:28

Nie dotyczy

Brak

Nie dotyczy

Normnfc.nlp

Nie dotyczy

45,794

13 lipca 2023 r.

06:28

Nie dotyczy

Brak

Nie dotyczy

Normnfd.nlp

Nie dotyczy

39,284

13 lipca 2023 r.

06:28

Nie dotyczy

Brak

Nie dotyczy

Normnfkc.nlp

Nie dotyczy

66,384

13 lipca 2023 r.

06:28

Nie dotyczy

Brak

Nie dotyczy

Normnfkd.nlp

Nie dotyczy

60,294

13 lipca 2023 r.

06:28

Nie dotyczy

Brak

Nie dotyczy

Prc.nlp

Nie dotyczy

83,748

13 lipca 2023 r.

06:28

Nie dotyczy

Brak

Nie dotyczy

Prcp.nlp

Nie dotyczy

83,748

13 lipca 2023 r.

06:28

Nie dotyczy

Brak

Nie dotyczy

Sortkey.nlp

Nie dotyczy

262,148

13 lipca 2023 r.

06:28

Nie dotyczy

Brak

Nie dotyczy

Sorttbls.nlp

Nie dotyczy

20,320

13 lipca 2023 r.

06:28

Nie dotyczy

Brak

Nie dotyczy

Xjis.nlp

Nie dotyczy

28,288

13 lipca 2023 r.

06:28

Nie dotyczy

Brak

Nie dotyczy

Aspnet_wp.exe

2.0.50727.8974

34,760

13 lipca 2023 r.

06:28

x86

SPN

X86_NETFX-ASP

Mscordacwks.dll

2.0.50727.8974

993,728

13 lipca 2023 r.

06:28

x86

Brak

Nie dotyczy

Mscorsvc.dll

2.0.50727.8793

231,992

24 lipca 2018 r.

16:53

x86

Brak

Nie dotyczy

Mscorwks.dll

2.0.50727.8974

6,414,232

13 lipca 2023 r.

06:28

x86

Brak

Nie dotyczy

Sos.dll

2.0.50727.8974

393,152

13 lipca 2023 r.

06:28

x86

Brak

Nie dotyczy

Webengine.dll

2.0.50727.8974

440,760

13 lipca 2023 r.

06:28

x86

Brak

Nie dotyczy

Wminet_utils.dll

2.0.50727.8766

116,896

11-lip-2017

20:05

x86

Brak

Nie dotyczy

System.web.extensions.dll

3.5.30729.8814

1,282,048

02-lis-2018

13:04

x86

Brak

Nie dotyczy

Presentationcore.dll

3.0.6920.8957

4,222,976

04-sie-2023

00:15

x86

Brak

Nie dotyczy

Presentationfontcache.exe.config

Nie dotyczy

161

21-lip-2023

00:20

Nie dotyczy

Brak

Nie dotyczy

Wpfgfx_v0300.dll

3.0.6920.8957

1,741,192

04-sie-2023

00:15

x86

Brak

Nie dotyczy

System.data.dll

2.0.50727.8970

2,983,936

13 maja 2023 r.

01:41

x86

Brak

Nie dotyczy

System.printing.dll

3.0.6920.8957

372,736

04-sie-2023

00:15

x86

Brak

Nie dotyczy

System.web.dll

2.0.50727.8974

5,292,032

13 lipca 2023 r.

06:28

x86

Brak

Nie dotyczy

Servicemodel.mof

Nie dotyczy

85,113

26-lis-2019

20:21

Nie dotyczy

Brak

Nie dotyczy

Servicemodel.mof.uninstall

Nie dotyczy

896

26-lis-2019

20:21

Nie dotyczy

Brak

Nie dotyczy

Servicemonikersupport.dll

3.0.4506.8841

28,152

16-kwi-2020

00:37

x86

Brak

Nie dotyczy

System.identitymodel.dll

3.0.4506.8841

446,464

16-kwi-2020

00:37

x86

Brak

Nie dotyczy

System.runtime.serialization.dll

3.0.4506.8841

970,752

16-kwi-2020

00:37

x86

Brak

Nie dotyczy

System.servicemodel.dll

3.0.4506.8841

5,996,544

16-kwi-2020

00:37

x86

Brak

Nie dotyczy

Penimc.dll

3.0.6920.8957

72,112

04-sie-2023

00:15

x86

Brak

Nie dotyczy

Presentationframework.dll

3.0.6920.8957

5,296,128

04-sie-2023

00:15

x86

Brak

Nie dotyczy

Presentationhostdll.dll

3.0.6920.8957

134,536

04-sie-2023

00:15

x86

Brak

Nie dotyczy

Reachframework.dll

3.0.6920.8957

536,576

04-sie-2023

00:15

x86

Brak

Nie dotyczy

Windowsbase.dll

3.0.6920.8957

1,257,472

04-sie-2023

00:15

x86

Brak

Nie dotyczy

System.workflow.activities.dll

3.0.4203.8833

1,142,784

10-gru-2019

06:16

x86

Brak

Nie dotyczy

System.workflow.componentmodel.dll

3.0.4203.8833

1,638,400

10-gru-2019

06:16

x86

Brak

Nie dotyczy

System.workflow.runtime.dll

3.0.4203.8833

540,672

10-gru-2019

06:16

x86

Brak

Nie dotyczy

Jak uzyskać pomoc i obsługę techniczną dla tej aktualizacji

Potrzebujesz dalszej pomocy?

Chcesz uzyskać więcej opcji?

Poznaj korzyści z subskrypcji, przeglądaj kursy szkoleniowe, dowiedz się, jak zabezpieczyć urządzenie i nie tylko.

Społeczności pomagają zadawać i odpowiadać na pytania, przekazywać opinie i słuchać ekspertów z bogatą wiedzą.

Czy te informacje były pomocne?

Jaka jest jakość języka?
Co wpłynęło na Twoje wrażenia?

Dziękujemy za opinię!

×