Spis treści
×

W tym artykule opisano pakiet aktualizacji zbiorczej 15 (CU15) (numer kompilacji: 12.0.5605.1) dla dodatku Service Pack 2 (SP2) dla systemu Microsoft SQL Server 2014. Ta aktualizacja zawiera poprawki hotfix wydane po wydaniu pierwotnej wersji programu SQL Server 2014 z dodatkiem SP2.

Zbiorcza aktualizacja

Aktualizacje zbiorcze (CU) są teraz dostępne w Microsoft Download Center. Tylko ostatnia CU, wydaną dla dodatku SP2 dla programu SQL Server 2014 jest dostępny w Centrum pobierania.

 • Każdy nowy CU zawiera wszystkie poprawki, które zostały zawarte w poprzednich CU zainstalowaną wersję/Service Pack programu SQL Server.

 • Firma Microsoft zaleca toku, proaktywne instalacja CUs, staną się one dostępne:

  • SQL Server CUs poświadcza się, że taki sam poziom jak dodatki Service Pack i powinien być zainstalowany na tym samym poziomie ufności.

  • Pokazuje dane historyczne znacznej liczbie przypadków pomocy technicznej dotyczących problemu, który został wyrażony w CU zwolnione.

  • CUs może zawierać wartości dodanej powyżej poprawki. Dotyczy to możliwości obsługi, łatwość zarządzania i niezawodność aktualizacji.

 • Podobnie jak w przypadku dodatków service Pack dla programu SQL Server zaleca się przetestowanie CUs przed ich wdrożeniem do środowiska produkcyjnego.

 • Firma Microsoft zaleca uaktualnienie instalacja programu SQL Server do najnowszej SQL Server 2014 z dodatkiem Service pack.

Sposób uzyskiwania tego pakietu aktualizacji zbiorczej

Następująca aktualizacja jest dostępna w witrynie Microsoft Download Center:

Pobierz najnowszy pakiet aktualizacji zbiorczej dla programu SQL Server 2014 z dodatkiem SP2.Jeśli nie ma strony pobierania, skontaktuj się z działu obsługi klienta firmy Microsoft w celu uzyskania pakietu aktualizacji zbiorczej. Uwaga: Po wydaniu przyszłych aktualizacji zbiorczej dla programu SQL Server 2014, ten i wszystkie poprzednie CUs mogą być znajdujące się i pobierać z Wykazu usługi Microsoft Windows Update. Jednakże firma Microsoft zaleca Zawsze instaluj najnowsze dostępne aktualizacji zbiorczej.

Dodatkowych poprawek uwzględnionych w tym pakiecie aktualizacji zbiorczej

Liczba błędów VSTS

Numer artykułu KB

Opis

Naprawić obszar

12488500

4463320

Poprawka: Sporadyczne błędy podczas wykonywania kopii zapasowej do magazynu Azure z programu SQL Server

Aparat SQL

12307047

4469268

Poprawka: Błędy We/Wy na pliku BPE powoduje, że limit czasu buforu w programie SQL Server

Aparat SQL

12426660

4469722

Poprawka: Błąd wewnętrzny wiadomości podczas aktualizacji tabeli systemu relikt FILESTREAM w programie SQL Server

Aparat SQL

12409502

4470916

Poprawka: Za mało pamięci podczas występuje błąd pamięci węzłów bazy danych (KB) spadnie poniżej 2% w 2014 serwera SQL

Aparat SQL

12509353

4471974

Poprawka: Parametry wyjściowe procedura składowana może zwrócić niepoprawnie po wywołaniu RPC z opcją PREPARE SQL Server 2014

Aparat SQL

12359130

4475322

FIX: "Produkcji" błąd występuje, gdy intensywnego użytkowania przygotowanych instrukcji SQL Server 2014

Aparat SQL

12523637

4480647

Aktualizacja poprawia i rozwiązuje problemy podczas używania środowiska Oracle RAC w programie SQL Server

Usługi integracji

Uwagi dotyczące tej aktualizacji

Hybrydowe środowiska wdrażania

Podczas wdrażania aktualizacji w środowisku hybrydowy (takich jak AlwaysOn, replikacja, klaster i dublowanie), firma Microsoft zaleca, zapoznaj się z następującymi artykułami przed wdrożeniem aktualizacji:

Obsługa języków

 • Aktualizacje zbiorcze programu SQL Server są obecnie wielojęzycznych. W związku z tym ten pakiet aktualizacji zbiorczej nie jest specyficzne dla jednego języka. Dotyczy to wszystkich obsługiwanych języków.

Aktualizacja składników (funkcje)

Jeden pakiet aktualizacji zbiorczej zawiera wszystkie dostępne aktualizacje dla wszystkich SQL Server 2014 składników (funkcje). Jednak pakiet aktualizacji zbiorczej aktualizacji tylko te składniki, które są aktualnie zainstalowane na wystąpienie programu SQL Server, które wybierzesz na obsłużenie.  Jeśli funkcja SQL Server (np. usługi Analysis Services) jest dodawany do instancji, po zastosowaniu tego CU, należy ponownie zastosować tę CU do aktualizacji z nowej funkcji do tego CU.

Wsparcie dla tej aktualizacji

Jeśli wystąpienia dodatkowych błędów lub konieczności rozwiązania problemu, może być konieczne utworzenie żądania obsługi. Koszty obsługi zwykły zastosuje do dodatkowych pytań i problemów, które nie kwalifikują się do tego pakietu aktualizacji zbiorczej. Aby uzyskać pełną listę numerów telefonów działu obsługi klienta firmy Microsoft lub utworzyć osobne zlecenie usługi przejdź do witryny pomocy technicznej firmy Microsoft.

Jak odinstalować tej aktualizacji

 1. W Panelu sterowania wybierz opcję Wyświetl zainstalowane aktualizacje w oknie Programy i funkcje.

 2. Zlokalizuj wpis, który odpowiada ten pakiet aktualizacji zbiorczej zgodnie z 2014 Microsoft SQL Server.

 3. Naciśnij i przytrzymaj (lub kliknij prawym przyciskiem myszy) wejścia, a następnie wybierz Odinstaluj.

Informacje o pakiecie aktualizacji zbiorczej

Wymagania wstępne

Aby zastosować ten pakiet aktualizacji zbiorczej, zostanie uruchomiony program SQL Server 2014 z dodatkiem SP2.

Informacje dotyczące ponownego uruchamiania

Należy ponownie uruchomić komputer po zastosowaniu tego pakietu aktualizacji zbiorczej.

Informacje dotyczące rejestru

Aby skorzystać z jednej z poprawek w tym pakiecie, nie trzeba wprowadzać żadnych zmian w rejestrze.

Informacje dotyczące pliku pakietu aktualizacji zbiorczej

Wersja anglojęzyczna tego pakietu ma atrybuty plików (lub nowsze) wymienione w poniższej tabeli. Daty i godziny odpowiadające tym plikom zostały podane w formacie uniwersalnego czasu koordynowanego (UTC, Coordinated Universal Time). Po wyświetleniu informacji o pliku są konwertowane na czas lokalny. Aby zobaczyć różnicę między czasem UTC i czasem lokalnym, należy użyć z karty Strefa czasowa w aplecie Data i godzina w Panelu sterowania.

Usługa Przeglądarka SQL Server 2014

Nazwa pliku

Wersja pliku

Rozmiar pliku

Data

Godzina

Platforma

Instapi120.dll

2014.120.5605.1

51984

30-Nov-2018

10:47

x86

Msmdredir.dll

2014.120.5605.1

6650448

30-Nov-2018

10:43

x86

Msmdsrv.rll

2014.120.5605.1

963344

30-Nov-2018

10:48

x86

Msmdsrvi.rll

2014.120.5605.1

960280

30-Nov-2018

10:48

x86

Sqlbrowser.exe

2014.120.5605.1

270096

30-Nov-2018

10:40

x86

Sqlbrowser_keyfile.dll

2014.120.5605.1

60184

30-Nov-2018

10:47

x86

Sqldumper.exe

2014.120.5605.1

104208

30-Nov-2018

10:47

x86

Moduł zapisujący programu SQL Server 2014

Nazwa pliku

Wersja pliku

Rozmiar pliku

Data

Godzina

Platforma

Instapi120.dll

2014.120.5605.1

51984

30-Nov-2018

10:47

x86

Sqlboot.dll

2014.120.5605.1

168528

30-Nov-2018

10:43

x86

Sqldumper.exe

2014.120.5605.1

104208

30-Nov-2018

10:47

x86

Sqlvdi.dll

2014.120.5605.1

148560

30-Nov-2018

10:43

x86

Sqlwriter.exe

2014.120.5605.1

114456

30-Nov-2018

10:40

x86

Sqlwriter_keyfile.dll

2014.120.5605.1

60184

30-Nov-2018

10:47

x86

Sqlwvss.dll

2014.120.5605.1

269392

30-Nov-2018

10:43

x86

Sqlwvss_xp.dll

2014.120.5605.1

24144

30-Nov-2018

10:43

x86

Usług analiz programu SQL Server 2014

Nazwa pliku

Wersja pliku

Rozmiar pliku

Data

Godzina

Platforma

Microsoft.analysisservices.configurationtool.dll

12.0.5605.1

129616

30-Nov-2018

10:47

x86

Microsoft.analysisservices.configurationtool.resources.dll

12.0.5605.1

69392

30-Nov-2018

10:48

x86

Microsoft.analysisservices.configurationtool.resources.dll

12.0.5605.1

73496

30-Nov-2018

10:48

x86

Microsoft.analysisservices.configurationtool.resources.dll

12.0.5605.1

77592

30-Nov-2018

10:49

x86

Microsoft.analysisservices.configurationtool.resources.dll

12.0.5605.1

73488

30-Nov-2018

10:49

x86

Microsoft.analysisservices.configurationtool.resources.dll

12.0.5605.1

77592

30-Nov-2018

10:49

x86

Microsoft.analysisservices.configurationtool.resources.dll

12.0.5605.1

73496

30-Nov-2018

10:49

x86

Microsoft.analysisservices.configurationtool.resources.dll

12.0.5605.1

73296

30-Nov-2018

10:47

x86

Microsoft.analysisservices.configurationtool.resources.dll

12.0.5605.1

89872

30-Nov-2018

10:46

x86

Microsoft.analysisservices.configurationtool.resources.dll

12.0.5605.1

65304

30-Nov-2018

10:48

x86

Microsoft.analysisservices.configurationtool.resources.dll

12.0.5605.1

73296

30-Nov-2018

10:48

x86

Microsoft.analysisservices.sharepoint.integration.configurationproxy.dll

12.0.5605.1

399952

30-Nov-2018

10:47

x86

Microsoft.analysisservices.sharepoint.integration.dll

12.0.5605.1

911440

30-Nov-2018

10:47

x86

Microsoft.analysisservices.spaddin.configuration.common.dll

12.0.5605.1

129616

30-Nov-2018

10:47

x86

Microsoft.analysisservices.spaddin.configuration.proxy.dll

12.0.5605.1

400976

30-Nov-2018

10:47

x86

Powerpivotconfigtool.exe

12.0.5605.1

291920

30-Nov-2018

10:47

x86

Msmdctr120.dll

2014.120.5605.1

36112

30-Nov-2018

10:47

x86

Msmdlocal.dll

2014.120.5605.1

35229968

30-Nov-2018

10:47

x86

Msmdpump.dll

2014.120.5605.1

6740560

30-Nov-2018

10:43

x86

Msmdredir.dll

2014.120.5605.1

6650448

30-Nov-2018

10:43

x86

Msmdsrv.exe

2014.120.5605.1

35032336

30-Nov-2018

10:40

x86

Msmgdsrv.dll

2014.120.5605.1

6743312

30-Nov-2018

10:48

x86

Msolap120.dll

2014.120.5605.1

7115344

30-Nov-2018

10:43

x86

Msolui120.dll

2014.120.5605.1

290384

30-Nov-2018

10:43

x86

Sql_as_keyfile.dll

2014.120.5605.1

60184

30-Nov-2018

10:47

x86

Sqlboot.dll

2014.120.5605.1

168528

30-Nov-2018

10:43

x86

Sqldumper.exe

2014.120.5605.1

104208

30-Nov-2018

10:47

x86

Xe.dll

2014.120.5605.1

557328

30-Nov-2018

10:47

x86

Xmlrw.dll

2014.120.5605.1

244496

30-Nov-2018

10:47

x86

Xmlrwbin.dll

2014.120.5605.1

170264

30-Nov-2018

10:47

x86

Xmsrv.dll

2014.120.5605.1

22258456

30-Nov-2018

10:47

x86

SQL Server 2014 bazy danych usług wspólnej podstawy

Nazwa pliku

Wersja pliku

Rozmiar pliku

Data

Godzina

Platforma

Batchparser.dll

2014.120.5605.1

154896

30-Nov-2018

10:47

x86

Instapi120.dll

2014.120.5605.1

51984

30-Nov-2018

10:47

x86

Isacctchange.dll

2014.120.5605.1

24344

30-Nov-2018

10:47

x86

Microsoft.analysisservices.dll

12.0.5605.1

1541200

30-Nov-2018

10:47

x86

Microsoft.sqlserver.batchparser.dll

2014.120.5605.1

382224

30-Nov-2018

10:46

x86

Microsoft.sqlserver.mgdsqldumper.dll

2014.120.5605.1

72984

30-Nov-2018

10:46

x86

Microsoft.sqlserver.smo.dll

12.0.5605.1

3741776

30-Nov-2018

03:22

x86

Microsoft.sqlserver.sqlenum.dll

12.0.5605.1

1361488

30-Nov-2018

03:22

x86

Msasxpress.dll

2014.120.5605.1

31512

30-Nov-2018

10:47

x86

Sql_common_core_keyfile.dll

2014.120.5605.1

60184

30-Nov-2018

10:47

x86

Sqldumper.exe

2014.120.5605.1

104208

30-Nov-2018

10:47

x86

Sqlftacct.dll

2014.120.5605.1

40016

30-Nov-2018

10:43

x86

Sqlmanager.dll

2014.120.5605.1

638032

30-Nov-2018

10:43

x86

Sqlmgmprovider.dll

2014.120.5605.1

333392

30-Nov-2018

10:43

x86

Sqlsecacctchg.dll

2014.120.5605.1

30800

30-Nov-2018

10:43

x86

Sqlsvcsync.dll

2014.120.5605.1

253520

30-Nov-2018

10:43

x86

Sqltdiagn.dll

2014.120.5605.1

48720

30-Nov-2018

10:43

x86

Svrenumapi120.dll

2014.120.5605.1

792144

30-Nov-2018

10:43

x86

Klient jakości danych programu SQL Server 2014

Nazwa pliku

Wersja pliku

Rozmiar pliku

Data

Godzina

Platforma

Sql_dqc_keyfile.dll

2014.120.5605.1

60184

30-Nov-2018

10:47

x86

Jakość danych programu SQL Server 2014

Nazwa pliku

Wersja pliku

Rozmiar pliku

Data

Godzina

Platforma

Microsoft.ssdqs.infra.dll

12.0.5605.1

1876752

30-Nov-2018

10:48

x86

Jakość danych programu SQL Server 2014

Nazwa pliku

Wersja pliku

Rozmiar pliku

Data

Godzina

Platforma

Sql_dq_keyfile.dll

2014.120.5605.1

60184

30-Nov-2018

10:47

x86

Sql_dreplay_client 2014 serwera SQL

Nazwa pliku

Wersja pliku

Rozmiar pliku

Data

Godzina

Platforma

Dreplayclient.exe

2014.120.5605.1

140048

30-Nov-2018

10:40

x86

Dreplaycommon.dll

2014.120.5605.1

786000

30-Nov-2018

10:47

x86

Dreplayserverps.dll

2014.120.5605.1

32024

30-Nov-2018

10:47

x86

Dreplayutil.dll

2014.120.5605.1

353552

30-Nov-2018

10:47

x86

Instapi120.dll

2014.120.5605.1

51984

30-Nov-2018

10:47

x86

Sql_dreplay_client_keyfile.dll

2014.120.5605.1

60184

30-Nov-2018

10:47

x86

Sqlresourceloader.dll

2014.120.5605.1

28240

30-Nov-2018

10:43

x86

Sql_dreplay_controller 2014 serwera SQL

Nazwa pliku

Wersja pliku

Rozmiar pliku

Data

Godzina

Platforma

Dreplaycommon.dll

2014.120.5605.1

786000

30-Nov-2018

10:47

x86

Dreplaycontroller.exe

2014.120.5605.1

345360

30-Nov-2018

10:40

x86

Dreplayprocess.dll

2014.120.5605.1

170776

30-Nov-2018

10:47

x86

Dreplayserverps.dll

2014.120.5605.1

32024

30-Nov-2018

10:47

x86

Instapi120.dll

2014.120.5605.1

51984

30-Nov-2018

10:47

x86

Sql_dreplay_controller_keyfile.dll

2014.120.5605.1

60184

30-Nov-2018

10:47

x86

Sqlresourceloader.dll

2014.120.5605.1

28240

30-Nov-2018

10:43

x86

Wystąpienia podstawowe usługi bazy danych SQL Server 2014

Nazwa pliku

Wersja pliku

Rozmiar pliku

Data

Godzina

Platforma

Atxcore.dll

2014.120.5605.1

39192

30-Nov-2018

10:47

x86

Backuptourl.exe

12.0.5605.1

41240

30-Nov-2018

10:40

x86

Batchparser.dll

2014.120.5605.1

154896

30-Nov-2018

10:47

x86

Databasemail.exe

12.0.5605.1

29776

30-Nov-2018

10:47

x86

Datacollectorcontroller.dll

2014.120.5605.1

156440

30-Nov-2018

10:47

x86

Dcexec.exe

2014.120.5605.1

74000

30-Nov-2018

10:40

x86

Fssres.dll

2014.120.5605.1

73496

30-Nov-2018

10:47

x86

Hadrres.dll

2014.120.5605.1

160536

30-Nov-2018

10:47

x86

Microsoft.sqlautoadmin.autobackupagent.dll

12.0.5605.1

175888

30-Nov-2018

10:47

x86

Microsoft.sqlautoadmin.sqlautoadmin.dll

12.0.5605.1

79632

30-Nov-2018

10:47

x86

Microsoft.sqlserver.vdiinterface.dll

2014.120.5605.1

70424

30-Nov-2018

10:48

x86

Microsoft.sqlserver.xe.core.dll

2014.120.5605.1

62744

30-Nov-2018

10:49

x86

Microsoft.sqlserver.xevent.configuration.dll

2014.120.5605.1

137496

30-Nov-2018

10:49

x86

Microsoft.sqlserver.xevent.dll

2014.120.5605.1

146712

30-Nov-2018

10:49

x86

Microsoft.sqlserver.xevent.linq.dll

2014.120.5605.1

257816

30-Nov-2018

10:49

x86

Microsoft.sqlserver.xevent.targets.dll

2014.120.5605.1

68888

30-Nov-2018

10:49

x86

Odsole70.dll

2014.120.5605.1

72784

30-Nov-2018

10:43

x86

Opends60.dll

2014.120.5605.1

29776

30-Nov-2018

10:43

x86

Qds.dll

2014.120.5605.1

516176

30-Nov-2018

10:43

x86

Rsfxft.dll

2014.120.5605.1

31312

30-Nov-2018

10:43

x86

Sqagtres.dll

2014.120.5605.1

53840

30-Nov-2018

10:43

x86

Sql_engine_core_inst_keyfile.dll

2014.120.5605.1

60184

30-Nov-2018

10:47

x86

Sqlaamss.dll

2014.120.5605.1

72976

30-Nov-2018

10:48

x86

Sqlaccess.dll

2014.120.5605.1

469272

30-Nov-2018

10:48

x86

Sqlagent.exe

2014.120.5605.1

454936

30-Nov-2018

10:40

x86

Sqlagentctr120.dll

2014.120.5605.1

46672

30-Nov-2018

10:43

x86

Sqlagentlog.dll

2014.120.5605.1

30800

30-Nov-2018

10:43

x86

Sqlagentmail.dll

2014.120.5605.1

47888

30-Nov-2018

10:48

x86

Sqlatxss.dll

2014.120.5605.1

36944

30-Nov-2018

10:43

x86

Sqlboot.dll

2014.120.5605.1

168528

30-Nov-2018

10:43

x86

Sqlcmdss.dll

2014.120.5605.1

45648

30-Nov-2018

10:43

x86

Sqlctr120.dll

2014.120.5605.1

90192

30-Nov-2018

10:43

x86

Sqldk.dll

2014.120.5605.1

1993296

30-Nov-2018

10:43

x86

Sqldtsss.dll

2014.120.5605.1

166160

30-Nov-2018

10:48

x86

Sqliosim.com

2014.120.5605.1

249104

30-Nov-2018

10:47

x86

Sqliosim.exe

2014.120.5605.1

2012432

30-Nov-2018

10:40

x86

Sqllang.dll

2014.120.5605.1

28942928

30-Nov-2018

10:43

x86

Sqlmaint.exe

2014.120.5605.1

96016

30-Nov-2018

10:40

x86

Sqlmin.dll

2014.120.5605.1

67319888

30-Nov-2018

10:43

x86

Sqlolapss.dll

2014.120.5605.1

138512

30-Nov-2018

10:48

x86

Sqlos.dll

2014.120.5605.1

25168

30-Nov-2018

10:43

x86

Sqlpowershellss.dll

2014.120.5605.1

44624

30-Nov-2018

10:43

x86

Sqlrepss.dll

2014.120.5605.1

41552

30-Nov-2018

10:43

x86

Sqlresld.dll

2014.120.5605.1

28240

30-Nov-2018

10:43

x86

Sqlresourceloader.dll

2014.120.5605.1

28240

30-Nov-2018

10:43

x86

Sqlscm.dll

2014.120.5605.1

51280

30-Nov-2018

10:43

x86

Sqlscriptdowngrade.dll

2014.120.5605.1

25168

30-Nov-2018

10:43

x86

Sqlscriptupgrade.dll

2014.120.5605.1

5719632

30-Nov-2018

10:43

x86

Sqlserverspatial120.dll

2014.120.5605.1

551696

30-Nov-2018

10:47

x86

Sqlservr.exe

2014.120.5605.1

199960

30-Nov-2018

10:40

x86

Sqlstubss.exe

2014.120.5605.1

25368

30-Nov-2018

10:40

x86

Sqlsvc.dll

2014.120.5605.1

123472

30-Nov-2018

10:43

x86

Sqltses.dll

2014.120.5605.1

9014352

30-Nov-2018

10:43

x86

Sqsrvres.dll

2014.120.5605.1

224848

30-Nov-2018

10:43

x86

Xe.dll

2014.120.5605.1

557328

30-Nov-2018

10:47

x86

Xmlrw.dll

2014.120.5605.1

244496

30-Nov-2018

10:47

x86

Xmlrwbin.dll

2014.120.5605.1

170264

30-Nov-2018

10:47

x86

Xpadsi.exe

2014.120.5605.1

65296

30-Nov-2018

10:47

x86

Xplog70.dll

2014.120.5605.1

57616

30-Nov-2018

10:47

x86

Xpqueue.dll

2014.120.5605.1

60696

30-Nov-2018

10:47

x86

Xprepl.dll

2014.120.5605.1

82712

30-Nov-2018

10:47

x86

Xpsqlbot.dll

2014.120.5605.1

29968

30-Nov-2018

10:47

x86

Xpstar.dll

2014.120.5605.1

343832

30-Nov-2018

10:47

x86

Program SQL Server 2014 r. udostępnione podstawowe usługi bazy danych.

Nazwa pliku

Wersja pliku

Rozmiar pliku

Data

Godzina

Platforma

Axscphst.dll

2014.120.5605.1

52496

30-Nov-2018

10:47

x86

Batchparser.dll

2014.120.5605.1

154896

30-Nov-2018

10:47

x86

Bcp.exe

2014.120.5605.1

112400

30-Nov-2018

10:47

x86

Commanddest.dll

2014.120.5605.1

186640

30-Nov-2018

10:47

x86

Datacollectorenumerators.dll

2014.120.5605.1

75544

30-Nov-2018

10:47

x86

Datacollectortasks.dll

2014.120.5605.1

121624

30-Nov-2018

10:47

x86

Distrib.exe

2014.120.5605.1

154904

30-Nov-2018

10:40

x86

Dteparse.dll

2014.120.5605.1

98576

30-Nov-2018

10:47

x86

Dteparsemgd.dll

2014.120.5605.1

75344

30-Nov-2018

10:47

x86

Dtepkg.dll

2014.120.5605.1

98064

30-Nov-2018

10:47

x86

Dtexec.exe

2014.120.5605.1

63256

30-Nov-2018

10:40

x86

Dts.dll

2014.120.5605.1

2556696

30-Nov-2018

10:47

x86

Dtscomexpreval.dll

2014.120.5605.1

403728

30-Nov-2018

10:47

x86

Dtsconn.dll

2014.120.5605.1

383256

30-Nov-2018

10:47

x86

Dtshost.exe

2014.120.5605.1

76056

30-Nov-2018

10:40

x86

Dtslog.dll

2014.120.5605.1

87312

30-Nov-2018

10:47

x86

Dtsmsg120.dll

2014.120.5605.1

542488

30-Nov-2018

10:47

x86

Dtspipeline.dll

2014.120.5605.1

1038096

30-Nov-2018

10:47

x86

Dtspipelineperf120.dll

2014.120.5605.1

42264

30-Nov-2018

10:47

x86

Dtuparse.dll

2014.120.5605.1

75536

30-Nov-2018

10:47

x86

Dtutil.exe

2014.120.5605.1

114456

30-Nov-2018

10:40

x86

Exceldest.dll

2014.120.5605.1

200976

30-Nov-2018

10:47

x86

Excelsrc.dll

2014.120.5605.1

216856

30-Nov-2018

10:47

x86

Execpackagetask.dll

2014.120.5605.1

118032

30-Nov-2018

10:47

x86

Flatfiledest.dll

2014.120.5605.1

317208

30-Nov-2018

10:47

x86

Flatfilesrc.dll

2014.120.5605.1

328472

30-Nov-2018

10:47

x86

Foreachfileenumerator.dll

2014.120.5605.1

62736

30-Nov-2018

10:47

x86

Logread.exe

2014.120.5605.1

535824

30-Nov-2018

10:40

x86

Mergetxt.dll

2014.120.5605.1

45848

30-Nov-2018

10:47

x86

Microsoft.sqlserver.manageddts.dll

12.0.5605.1

531728

30-Nov-2018

10:47

x86

Microsoft.sqlserver.management.pssnapins.dll

12.0.5605.1

203544

30-Nov-2018

10:47

x86

Microsoft.sqlserver.replication.dll

2014.120.5605.1

1593112

30-Nov-2018

10:48

x86

Microsoft.sqlserver.smo.dll

12.0.5605.1

3741776

30-Nov-2018

03:22

x86

Microsoft.sqlserver.sqlenum.dll

12.0.5605.1

1361488

30-Nov-2018

03:22

x86

Microsoft.sqlserver.xevent.linq.dll

2014.120.5605.1

257816

30-Nov-2018

10:49

x86

Microsoft.sqlserver.xmltask.dll

12.0.5605.1

153872

30-Nov-2018

10:48

x86

Msdtssrvrutil.dll

2014.120.5605.1

72472

30-Nov-2018

10:47

x86

Msgprox.dll

2014.120.5605.1

224528

30-Nov-2018

10:47

x86

Msxmlsql.dll

2014.120.5605.1

1095760

30-Nov-2018

10:43

x86

Oledbdest.dll

2014.120.5605.1

200272

30-Nov-2018

10:43

x86

Oledbsrc.dll

2014.120.5605.1

220752

30-Nov-2018

10:43

x86

Osql.exe

2014.120.5605.1

63248

30-Nov-2018

10:47

x86

Qrdrsvc.exe

2014.120.5605.1

447256

30-Nov-2018

10:40

x86

Rawdest.dll

2014.120.5605.1

151120

30-Nov-2018

10:43

x86

Rawsource.dll

2014.120.5605.1

137296

30-Nov-2018

10:43

x86

Rdistcom.dll

2014.120.5605.1

697936

30-Nov-2018

10:43

x86

Recordsetdest.dll

2014.120.5605.1

132688

30-Nov-2018

10:43

x86

Replagnt.dll

2014.120.5605.1

28752

30-Nov-2018

10:43

x86

Repldp.dll

2014.120.5605.1

238160

30-Nov-2018

10:43

x86

Replerrx.dll

2014.120.5605.1

122448

30-Nov-2018

10:43

x86

Replisapi.dll

2014.120.5605.1

292944

30-Nov-2018

10:43

x86

Replmerg.exe

2014.120.5605.1

448272

30-Nov-2018

10:40

x86

Replprov.dll

2014.120.5605.1

650320

30-Nov-2018

10:43

x86

Replrec.dll

2014.120.5605.1

821520

30-Nov-2018

10:48

x86

Replsub.dll

2014.120.5605.1

366160

30-Nov-2018

10:43

x86

Replsync.dll

2014.120.5605.1

125008

30-Nov-2018

10:43

x86

Spresolv.dll

2014.120.5605.1

198736

30-Nov-2018

10:43

x86

Sql_engine_core_shared_keyfile.dll

2014.120.5605.1

60184

30-Nov-2018

10:47

x86

Sqlcmd.exe

2014.120.5605.1

201496

30-Nov-2018

10:47

x86

Sqldiag.exe

2014.120.5605.1

1177880

30-Nov-2018

10:40

x86

Sqldistx.dll

2014.120.5605.1

181840

30-Nov-2018

10:43

x86

Sqllogship.exe

12.0.5605.1

105040

30-Nov-2018

10:47

x86

Sqlmergx.dll

2014.120.5605.1

308304

30-Nov-2018

10:43

x86

Sqlps.exe

12.0.5605.1

73296

30-Nov-2018

10:47

x86

Sqlresld.dll

2014.120.5605.1

28240

30-Nov-2018

10:43

x86

Sqlresourceloader.dll

2014.120.5605.1

28240

30-Nov-2018

10:43

x86

Sqlscm.dll

2014.120.5605.1

51280

30-Nov-2018

10:43

x86

Sqlsvc.dll

2014.120.5605.1

123472

30-Nov-2018

10:43

x86

Sqltaskconnections.dll

2014.120.5605.1

136784

30-Nov-2018

10:43

x86

Sqlwep120.dll

2014.120.5605.1

100944

30-Nov-2018

10:43

x86

Ssdebugps.dll

2014.120.5605.1

63056

30-Nov-2018

10:43

x86

Ssradd.dll

2014.120.5605.1

55376

30-Nov-2018

10:43

x86

Ssravg.dll

2014.120.5605.1

55888

30-Nov-2018

10:43

x86

Ssrdown.dll

2014.120.5605.1

43088

30-Nov-2018

10:43

x86

Ssrmax.dll

2014.120.5605.1

54344

30-Nov-2018

10:43

x86

Ssrmin.dll

2014.120.5605.1

54352

30-Nov-2018

10:43

x86

Ssrpub.dll

2014.120.5605.1

43600

30-Nov-2018

10:43

x86

Ssrup.dll

2014.120.5605.1

42576

30-Nov-2018

10:43

x86

Txagg.dll

2014.120.5605.1

290896

30-Nov-2018

10:43

x86

Txdatacollector.dll

2014.120.5605.1

285264

30-Nov-2018

10:43

x86

Txdataconvert.dll

2014.120.5605.1

240720

30-Nov-2018

10:43

x86

Txderived.dll

2014.120.5605.1

502352

30-Nov-2018

10:43

x86

Txlookup.dll

2014.120.5605.1

438040

30-Nov-2018

10:47

x86

Txmerge.dll

2014.120.5605.1

171288

30-Nov-2018

10:47

x86

Txmergejoin.dll

2014.120.5605.1

213784

30-Nov-2018

10:47

x86

Txmulticast.dll

2014.120.5605.1

82712

30-Nov-2018

10:47

x86

Txrowcount.dll

2014.120.5605.1

81168

30-Nov-2018

10:47

x86

Txsort.dll

2014.120.5605.1

196880

30-Nov-2018

10:47

x86

Txsplit.dll

2014.120.5605.1

496400

30-Nov-2018

10:47

x86

Txunionall.dll

2014.120.5605.1

127256

30-Nov-2018

10:47

x86

Xmlrw.dll

2014.120.5605.1

244496

30-Nov-2018

10:47

x86

Xmlsub.dll

2014.120.5605.1

210712

30-Nov-2018

10:47

x86

Aparat SQL Server 2014 pełnego tekstu

Nazwa pliku

Wersja pliku

Rozmiar pliku

Data

Godzina

Platforma

Fd.dll

2014.120.5605.1

585496

30-Nov-2018

10:47

x86

Fdhost.exe

2014.120.5605.1

86296

30-Nov-2018

10:40

x86

Fdlauncher.exe

2014.120.5605.1

44312

30-Nov-2018

10:40

x86

Sql_fulltext_keyfile.dll

2014.120.5605.1

60184

30-Nov-2018

10:47

x86

Sqlft120ph.dll

2014.120.5605.1

49744

30-Nov-2018

10:43

x86

Usługi integracji programu SQL Server 2014

Nazwa pliku

Wersja pliku

Rozmiar pliku

Data

Godzina

Platforma

Attunity.sqlserver.cdccontroltask.dll

2.0.0.93

86608

30-Nov-2018

10:47

x86

Attunity.sqlserver.cdcsplit.dll

2.0.0.93

46160

30-Nov-2018

10:47

x86

Attunity.sqlserver.cdcsrc.dll

2.0.0.93

87120.

30-Nov-2018

10:47

x86

Axscphst.dll

2014.120.5605.1

52496

30-Nov-2018

10:47

x86

Commanddest.dll

2014.120.5605.1

186640

30-Nov-2018

10:47

x86

Dteparse.dll

2014.120.5605.1

98576

30-Nov-2018

10:47

x86

Dteparsemgd.dll

2014.120.5605.1

75344

30-Nov-2018

10:47

x86

Dtepkg.dll

2014.120.5605.1

98064

30-Nov-2018

10:47

x86

Dtexec.exe

2014.120.5605.1

63256

30-Nov-2018

10:40

x86

Dts.dll

2014.120.5605.1

2556696

30-Nov-2018

10:47

x86

Dtscomexpreval.dll

2014.120.5605.1

403728

30-Nov-2018

10:47

x86

Dtsconn.dll

2014.120.5605.1

383256

30-Nov-2018

10:47

x86

Dtsdebughost.exe

2014.120.5605.1

77592

30-Nov-2018

10:40

x86

Dtshost.exe

2014.120.5605.1

76056

30-Nov-2018

10:40

x86

Dtslog.dll

2014.120.5605.1

87312

30-Nov-2018

10:47

x86

Dtsmsg120.dll

2014.120.5605.1

542488

30-Nov-2018

10:47

x86

Dtspipeline.dll

2014.120.5605.1

1038096

30-Nov-2018

10:47

x86

Dtspipelineperf120.dll

2014.120.5605.1

42264

30-Nov-2018

10:47

x86

Dtuparse.dll

2014.120.5605.1

75536

30-Nov-2018

10:47

x86

Dtutil.exe

2014.120.5605.1

114456

30-Nov-2018

10:40

x86

Exceldest.dll

2014.120.5605.1

200976

30-Nov-2018

10:47

x86

Excelsrc.dll

2014.120.5605.1

216856

30-Nov-2018

10:47

x86

Execpackagetask.dll

2014.120.5605.1

118032

30-Nov-2018

10:47

x86

Flatfiledest.dll

2014.120.5605.1

317208

30-Nov-2018

10:47

x86

Flatfilesrc.dll

2014.120.5605.1

328472

30-Nov-2018

10:47

x86

Foreachfileenumerator.dll

2014.120.5605.1

62736

30-Nov-2018

10:47

x86

Microsoft.sqlserver.bulkinserttaskconnections.dll

2014.120.5605.1

107792

30-Nov-2018

10:47

x86

Microsoft.sqlserver.manageddts.dll

12.0.5605.1

531728

30-Nov-2018

10:47

x86

Microsoft.sqlserver.xmltask.dll

12.0.5605.1

153872

30-Nov-2018

10:48

x86

Msdtssrvr.exe

12.0.5605.1

217168

30-Nov-2018

10:47

x86

Msdtssrvrutil.dll

2014.120.5605.1

72472

30-Nov-2018

10:47

x86

Msmdpp.dll

2014.120.5605.1

6607440

30-Nov-2018

10:43

x86

Oledbdest.dll

2014.120.5605.1

200272

30-Nov-2018

10:43

x86

Oledbsrc.dll

2014.120.5605.1

220752

30-Nov-2018

10:43

x86

Rawdest.dll

2014.120.5605.1

151120

30-Nov-2018

10:43

x86

Rawsource.dll

2014.120.5605.1

137296

30-Nov-2018

10:43

x86

Recordsetdest.dll

2014.120.5605.1

132688

30-Nov-2018

10:43

x86

Sql_is_keyfile.dll

2014.120.5605.1

60184

30-Nov-2018

10:47

x86

Sqldest.dll

2014.120.5605.1

199760

30-Nov-2018

10:43

x86

Sqltaskconnections.dll

2014.120.5605.1

136784

30-Nov-2018

10:43

x86

Txagg.dll

2014.120.5605.1

290896

30-Nov-2018

10:43

x86

Txbestmatch.dll

2014.120.5605.1

518224

30-Nov-2018

10:43

x86

Txcache.dll

2014.120.5605.1

128080

30-Nov-2018

10:43

x86

Txcharmap.dll

2014.120.5605.1

230480

30-Nov-2018

10:43

x86

Txcopymap.dll

2014.120.5605.1

128592

30-Nov-2018

10:43

x86

Txdataconvert.dll

2014.120.5605.1

240720

30-Nov-2018

10:43

x86

Txderived.dll

2014.120.5605.1

502352

30-Nov-2018

10:43

x86

Txfileextractor.dll

2014.120.5605.1

143952

30-Nov-2018

10:43

x86

Txfileinserter.dll

2014.120.5605.1

142416

30-Nov-2018

10:43

x86

Txgroupdups.dll

2014.120.5605.1

233552

30-Nov-2018

10:43

x86

Txlineage.dll

2014.120.5605.1

93456

30-Nov-2018

10:47

x86

Txlookup.dll

2014.120.5605.1

438040

30-Nov-2018

10:47

x86

Txmerge.dll

2014.120.5605.1

171288

30-Nov-2018

10:47

x86

Txmergejoin.dll

2014.120.5605.1

213784

30-Nov-2018

10:47

x86

Txmulticast.dll

2014.120.5605.1

82712

30-Nov-2018

10:47

x86

Txpivot.dll

2014.120.5605.1

163600

30-Nov-2018

10:47

x86

Txrowcount.dll

2014.120.5605.1

81168

30-Nov-2018

10:47

x86

Txsampling.dll

2014.120.5605.1

119568

30-Nov-2018

10:47

x86

Txscd.dll

2014.120.5605.1

154392

30-Nov-2018

10:47

x86

Txsort.dll

2014.120.5605.1

196880

30-Nov-2018

10:47

x86

Txsplit.dll

2014.120.5605.1

496400

30-Nov-2018

10:47

x86

Txtermextraction.dll

2014.120.5605.1

8630552

30-Nov-2018

10:47

x86

Txtermlookup.dll

2014.120.5605.1

4107544

30-Nov-2018

10:47

x86

Txunionall.dll

2014.120.5605.1

127256

30-Nov-2018

10:47

x86

Txunpivot.dll

2014.120.5605.1

144664

30-Nov-2018

10:47

x86

Usługi Reporting Services programu SQL Server 2014

Nazwa pliku

Wersja pliku

Rozmiar pliku

Data

Godzina

Platforma

Microsoft.analysisservices.controls.resources.dll.deploy

12.0.5605.1

1056528

30-Nov-2018

10:48

x86

Microsoft.analysisservices.controls.resources.dll.deploy

12.0.5605.1

1070864

30-Nov-2018

10:46

x86

Microsoft.analysisservices.controls.resources.dll.deploy

12.0.5605.1

1071184

30-Nov-2018

10:47

x86

Microsoft.analysisservices.controls.resources.dll.deploy

12.0.5605.1

1079576

30-Nov-2018

10:48

x86

Microsoft.analysisservices.controls.resources.dll.deploy

12.0.5605.1

1143888

30-Nov-2018

10:48

x86

Microsoft.analysisservices.controls.resources.dll.deploy

12.0.5605.1

1070352

30-Nov-2018

10:47

x86

Microsoft.analysisservices.controls.resources.dll.deploy

12.0.5605.1

1081112

30-Nov-2018

10:49

x86

Microsoft.analysisservices.controls.resources.dll.deploy

12.0.5605.1

1080088

30-Nov-2018

10:47

x86

Microsoft.analysisservices.controls.resources.dll.deploy

12.0.5605.1

1078544

30-Nov-2018

10:49

x86

Microsoft.analysisservices.controls.resources.dll.deploy

12.0.5605.1

1083152

30-Nov-2018

10:49

x86

Microsoft.analysisservices.controls.resources.dll.deploy

12.0.5605.1

1072920

30-Nov-2018

10:49

x86

Microsoft.analysisservices.controls.resources.dll.deploy

12.0.5605.1

1075480

30-Nov-2018

10:47

x86

Microsoft.analysisservices.controls.resources.dll.deploy

12.0.5605.1

1068824

30-Nov-2018

10:47

x86

Microsoft.analysisservices.controls.resources.dll.deploy

12.0.5605.1

1076816

30-Nov-2018

10:49

x86

Microsoft.analysisservices.controls.resources.dll.deploy

12.0.5605.1

1074256

30-Nov-2018

10:47

x86

Microsoft.analysisservices.controls.resources.dll.deploy

12.0.5605.1

1128208

30-Nov-2018

10:46

x86

Microsoft.analysisservices.controls.resources.dll.deploy

12.0.5605.1

1069848

30-Nov-2018

10:47

x86

Microsoft.analysisservices.controls.resources.dll.deploy

12.0.5605.1

1073424

30-Nov-2018

10:47

x86

Microsoft.analysisservices.controls.resources.dll.deploy

12.0.5605.1

1056536

30-Nov-2018

10:48

x86

Microsoft.analysisservices.controls.resources.dll.deploy

12.0.5605.1

1075792

30-Nov-2018

10:48

x86

Microsoft.analysisservices.controls.resources.dll.deploy

12.0.5605.1

1077328

30-Nov-2018

10:48

x86

Microsoft.analysisservices.dll.deploy

12.0.5605.1

1541200

30-Nov-2018

10:47

x86

Microsoft.analysisservices.modeling.dll

12.0.5605.1

609872

30-Nov-2018

10:47

x86

Microsoft.datawarehouse.resources.dll.deploy

12.0.5605.1

319256

30-Nov-2018

10:47

x86

Microsoft.datawarehouse.resources.dll.deploy

12.0.5605.1

319256

30-Nov-2018

10:46

x86

Microsoft.datawarehouse.resources.dll.deploy

12.0.5605.1

319056

30-Nov-2018

10:47

x86

Microsoft.datawarehouse.resources.dll.deploy

12.0.5605.1

319256

30-Nov-2018

10:48

x86

Microsoft.datawarehouse.resources.dll.deploy

12.0.5605.1

323152

30-Nov-2018

10:48

x86

Microsoft.datawarehouse.resources.dll.deploy

12.0.5605.1

319248

30-Nov-2018

10:47

x86

Microsoft.datawarehouse.resources.dll.deploy

12.0.5605.1

319256

30-Nov-2018

10:49

x86

Microsoft.datawarehouse.resources.dll.deploy

12.0.5605.1

319256

30-Nov-2018

10:47

x86

Microsoft.datawarehouse.resources.dll.deploy

12.0.5605.1

319248

30-Nov-2018

10:49

x86

Microsoft.datawarehouse.resources.dll.deploy

12.0.5605.1

319256

30-Nov-2018

10:49

x86

Microsoft.datawarehouse.resources.dll.deploy

12.0.5605.1

319256

30-Nov-2018

10:49

x86

Microsoft.datawarehouse.resources.dll.deploy

12.0.5605.1

319248

30-Nov-2018

10:47

x86

Microsoft.datawarehouse.resources.dll.deploy

12.0.5605.1

319248

30-Nov-2018

10:47

x86

Microsoft.datawarehouse.resources.dll.deploy

12.0.5605.1

319056

30-Nov-2018

10:49

x86

Microsoft.datawarehouse.resources.dll.deploy

12.0.5605.1

319056

30-Nov-2018

10:47

x86

Microsoft.datawarehouse.resources.dll.deploy

12.0.5605.1

323344

30-Nov-2018

10:47

x86

Microsoft.datawarehouse.resources.dll.deploy

12.0.5605.1

319256

30-Nov-2018

10:47

x86

Microsoft.datawarehouse.resources.dll.deploy

12.0.5605.1

319256

30-Nov-2018

10:47

x86

Microsoft.datawarehouse.resources.dll.deploy

12.0.5605.1

315160

30-Nov-2018

10:48

x86

Microsoft.datawarehouse.resources.dll.deploy

12.0.5605.1

319056

30-Nov-2018

10:48

x86

Microsoft.datawarehouse.resources.dll.deploy

12.0.5605.1

319056

30-Nov-2018

10:48

x86

Microsoft.netenterpriseservers.exceptionmessagebox.resources.dll.deploy

12.0.5605.1

89880

30-Nov-2018

10:47

x86

Microsoft.netenterpriseservers.exceptionmessagebox.resources.dll.deploy

12.0.5605.1

89880

30-Nov-2018

10:46

x86

Microsoft.netenterpriseservers.exceptionmessagebox.resources.dll.deploy

12.0.5605.1

89680

30-Nov-2018

10:47

x86

Microsoft.netenterpriseservers.exceptionmessagebox.resources.dll.deploy

12.0.5605.1

89872

30-Nov-2018

10:48

x86

Microsoft.netenterpriseservers.exceptionmessagebox.resources.dll.deploy

12.0.5605.1

89680

30-Nov-2018

10:48

x86

Microsoft.netenterpriseservers.exceptionmessagebox.resources.dll.deploy

12.0.5605.1

89880

30-Nov-2018

10:47

x86

Microsoft.netenterpriseservers.exceptionmessagebox.resources.dll.deploy

12.0.5605.1

89872

30-Nov-2018

10:49

x86

Microsoft.netenterpriseservers.exceptionmessagebox.resources.dll.deploy

12.0.5605.1

89680

30-Nov-2018

10:49

x86

Microsoft.netenterpriseservers.exceptionmessagebox.resources.dll.deploy

12.0.5605.1

89872

30-Nov-2018

10:49

x86

Microsoft.netenterpriseservers.exceptionmessagebox.resources.dll.deploy

12.0.5605.1

89872

30-Nov-2018

10:49

x86

Microsoft.netenterpriseservers.exceptionmessagebox.resources.dll.deploy

12.0.5605.1

89880

30-Nov-2018

10:48

x86

Microsoft.netenterpriseservers.exceptionmessagebox.resources.dll.deploy

12.0.5605.1

89872

30-Nov-2018

10:47

x86

Microsoft.netenterpriseservers.exceptionmessagebox.resources.dll.deploy

12.0.5605.1

89880

30-Nov-2018

10:47

x86

Microsoft.netenterpriseservers.exceptionmessagebox.resources.dll.deploy

12.0.5605.1

89680

30-Nov-2018

10:49

x86

Microsoft.netenterpriseservers.exceptionmessagebox.resources.dll.deploy

12.0.5605.1

89680

30-Nov-2018

10:47

x86

Microsoft.netenterpriseservers.exceptionmessagebox.resources.dll.deploy

12.0.5605.1

89872

30-Nov-2018

10:47

x86

Microsoft.netenterpriseservers.exceptionmessagebox.resources.dll.deploy

12.0.5605.1

89880

30-Nov-2018

10:47

x86

Microsoft.netenterpriseservers.exceptionmessagebox.resources.dll.deploy

12.0.5605.1

89880

30-Nov-2018

10:47

x86

Microsoft.netenterpriseservers.exceptionmessagebox.resources.dll.deploy

12.0.5605.1

89880

30-Nov-2018

10:48

x86

Microsoft.netenterpriseservers.exceptionmessagebox.resources.dll.deploy

12.0.5605.1

89680

30-Nov-2018

10:48

x86

Microsoft.netenterpriseservers.exceptionmessagebox.resources.dll.deploy

12.0.5605.1

89680

30-Nov-2018

10:48

x86

Microsoft.reportingservices.chartwebcontrol.resources.dll.deploy

12.0.5605.1

368400

30-Nov-2018

10:47

x86

Microsoft.reportingservices.chartwebcontrol.resources.dll.deploy

12.0.5605.1

397080

30-Nov-2018

10:46

x86

Microsoft.reportingservices.chartwebcontrol.resources.dll.deploy

12.0.5605.1

396880

30-Nov-2018

10:47

x86

Microsoft.reportingservices.chartwebcontrol.resources.dll.deploy

12.0.5605.1

409368

30-Nov-2018

10:48

x86

Microsoft.reportingservices.chartwebcontrol.resources.dll.deploy

12.0.5605.1

527952

30-Nov-2018

10:48

x86

Microsoft.reportingservices.chartwebcontrol.resources.dll.deploy

12.0.5605.1

392984

30-Nov-2018

10:47

x86

Microsoft.reportingservices.chartwebcontrol.resources.dll.deploy

12.0.5605.1

417552

30-Nov-2018

10:49

x86

Microsoft.reportingservices.chartwebcontrol.resources.dll.deploy

12.0.5605.1

413264

30-Nov-2018

10:49

x86

Microsoft.reportingservices.chartwebcontrol.resources.dll.deploy

12.0.5605.1

401168

30-Nov-2018

10:49

x86

Microsoft.reportingservices.chartwebcontrol.resources.dll.deploy

12.0.5605.1

429840

30-Nov-2018

10:49

x86

Microsoft.reportingservices.chartwebcontrol.resources.dll.deploy

12.0.5605.1

409360

30-Nov-2018

10:48

x86

Microsoft.reportingservices.chartwebcontrol.resources.dll.deploy

12.0.5605.1

409360

30-Nov-2018

10:47

x86

Microsoft.reportingservices.chartwebcontrol.resources.dll.deploy

12.0.5605.1

388888

30-Nov-2018

10:47

x86

Microsoft.reportingservices.chartwebcontrol.resources.dll.deploy

12.0.5605.1

400976

30-Nov-2018

10:49

x86

Microsoft.reportingservices.chartwebcontrol.resources.dll.deploy

12.0.5605.1

400976

30-Nov-2018

10:47

x86

Microsoft.reportingservices.chartwebcontrol.resources.dll.deploy

12.0.5605.1

511760

30-Nov-2018

10:47

x86

Microsoft.reportingservices.chartwebcontrol.resources.dll.deploy

12.0.5605.1

388888

30-Nov-2018

10:49

x86

Microsoft.reportingservices.chartwebcontrol.resources.dll.deploy

12.0.5605.1

397080

30-Nov-2018

10:47

x86

Microsoft.reportingservices.chartwebcontrol.resources.dll.deploy

12.0.5605.1

364312

30-Nov-2018

10:48

x86

Microsoft.reportingservices.chartwebcontrol.resources.dll.deploy

12.0.5605.1

405072

30-Nov-2018

10:48

x86

Microsoft.reportingservices.chartwebcontrol.resources.dll.deploy

12.0.5605.1

409168

30-Nov-2018

10:48

x86

Microsoft.reportingservices.chartwebcontrol.resources.dll

12.0.5605.1

368400

30-Nov-2018

10:47

x86

Microsoft.reportingservices.chartwebcontrol.resources.dll

12.0.5605.1

409368

30-Nov-2018

10:48

x86

Microsoft.reportingservices.chartwebcontrol.resources.dll

12.0.5605.1

417552

30-Nov-2018

10:49

x86

Microsoft.reportingservices.chartwebcontrol.resources.dll

12.0.5605.1

401168

30-Nov-2018

10:49

x86

Microsoft.reportingservices.chartwebcontrol.resources.dll

12.0.5605.1

429840

30-Nov-2018

10:49

x86

Microsoft.reportingservices.chartwebcontrol.resources.dll

12.0.5605.1

409360

30-Nov-2018

10:48

x86

Microsoft.reportingservices.chartwebcontrol.resources.dll

12.0.5605.1

400976

30-Nov-2018

10:47

x86

Microsoft.reportingservices.chartwebcontrol.resources.dll

12.0.5605.1

511760

30-Nov-2018

10:47

x86

Microsoft.reportingservices.chartwebcontrol.resources.dll

12.0.5605.1

364312

30-Nov-2018

10:48

x86

Microsoft.reportingservices.chartwebcontrol.resources.dll

12.0.5605.1

409168

30-Nov-2018

10:48

x86

Microsoft.reportingservices.chartwincontrol.resources.dll.deploy

12.0.5605.1

1060632

30-Nov-2018

10:47

x86

Microsoft.reportingservices.chartwincontrol.resources.dll.deploy

12.0.5605.1

1089296

30-Nov-2018

10:46

x86

Microsoft.reportingservices.chartwincontrol.resources.dll.deploy

12.0.5605.1

1089104

30-Nov-2018

10:47

x86

Microsoft.reportingservices.chartwincontrol.resources.dll.deploy

12.0.5605.1

1101592

30-Nov-2018

10:48

x86

Microsoft.reportingservices.chartwincontrol.resources.dll.deploy

12.0.5605.1

1224272

30-Nov-2018

10:48

x86

Microsoft.reportingservices.chartwincontrol.resources.dll.deploy

12.0.5605.1

1089304

30-Nov-2018

10:47

x86

Microsoft.reportingservices.chartwincontrol.resources.dll.deploy

12.0.5605.1

1109776

30-Nov-2018

10:49

x86

Microsoft.reportingservices.chartwincontrol.resources.dll.deploy

12.0.5605.1

1105488

30-Nov-2018

10:49

x86

Microsoft.reportingservices.chartwincontrol.resources.dll.deploy

12.0.5605.1

1097496

30-Nov-2018

10:49

x86

Microsoft.reportingservices.chartwincontrol.resources.dll.deploy

12.0.5605.1

1122072

30-Nov-2018

10:49

x86

Microsoft.reportingservices.chartwincontrol.resources.dll.deploy

12.0.5605.1

1105688

30-Nov-2018

10:48

x86

Microsoft.reportingservices.chartwincontrol.resources.dll.deploy

12.0.5605.1

1048336

30-Nov-2018

10:47

x86

Microsoft.reportingservices.chartwincontrol.resources.dll.deploy

12.0.5605.1

1081112

30-Nov-2018

10:47

x86

Microsoft.reportingservices.chartwincontrol.resources.dll.deploy

12.0.5605.1

1093200

30-Nov-2018

10:49

x86

Microsoft.reportingservices.chartwincontrol.resources.dll.deploy

12.0.5605.1

1097296

30-Nov-2018

10:47

x86

Microsoft.reportingservices.chartwincontrol.resources.dll.deploy

12.0.5605.1

1208080

30-Nov-2018

10:47

x86

Microsoft.reportingservices.chartwincontrol.resources.dll.deploy

12.0.5605.1

1085200

30-Nov-2018

10:49

x86

Microsoft.reportingservices.chartwincontrol.resources.dll.deploy

12.0.5605.1

1089304

30-Nov-2018

10:47

x86

Microsoft.reportingservices.chartwincontrol.resources.dll.deploy

12.0.5605.1

1060632

30-Nov-2018

10:48

x86

Microsoft.reportingservices.chartwincontrol.resources.dll.deploy

12.0.5605.1

1097296

30-Nov-2018

10:48

x86

Microsoft.reportingservices.chartwincontrol.resources.dll.deploy

12.0.5605.1

1101392

30-Nov-2018

10:48

x86

Microsoft.reportingservices.dataextensions.dll.deploy

12.0.5605.1

203024

30-Nov-2018

10:47

x86

Microsoft.reportingservices.dataextensions.dll

12.0.5605.1

203024

30-Nov-2018

10:47

x86

Microsoft.reportingservices.datarendering.dll.deploy

12.0.5605.1

147224

30-Nov-2018

10:47

x86

Microsoft.reportingservices.datarendering.dll

12.0.5605.1

147224

30-Nov-2018

10:47

x86

Microsoft.reportingservices.designer.controls.resources.dll.deploy

12.0.5605.1

4305688

30-Nov-2018

10:47

x86

Microsoft.reportingservices.designer.controls.resources.dll.deploy

12.0.5605.1

4343064

30-Nov-2018

10:46

x86

Microsoft.reportingservices.designer.controls.resources.dll.deploy

12.0.5605.1

4334872

30-Nov-2018

10:46

x86

Microsoft.reportingservices.designer.controls.resources.dll.deploy

12.0.5605.1

4355352

30-Nov-2018

10:48

x86

Microsoft.reportingservices.designer.controls.resources.dll.deploy

12.0.5605.1

4520016

30-Nov-2018

10:48

x86

Microsoft.reportingservices.designer.controls.resources.dll.deploy

12.0.5605.1

4340496

30-Nov-2018

10:47

x86

Microsoft.reportingservices.designer.controls.resources.dll.deploy

12.0.5605.1

4368656

30-Nov-2018

10:49

x86

Microsoft.reportingservices.designer.controls.resources.dll.deploy

12.0.5605.1

4366928

30-Nov-2018

10:49

x86

Microsoft.reportingservices.designer.controls.resources.dll.deploy

12.0.5605.1

4354320

30-Nov-2018

10:49

x86

Microsoft.reportingservices.designer.controls.resources.dll.deploy

12.0.5605.1

4383312

30-Nov-2018

10:47

x86

Microsoft.reportingservices.designer.controls.resources.dll.deploy

12.0.5605.1

4347152

30-Nov-2018

10:48

x86

Microsoft.reportingservices.designer.controls.resources.dll.deploy

12.0.5605.1

4347672

30-Nov-2018

10:47

x86

Microsoft.reportingservices.designer.controls.resources.dll.deploy

12.0.5605.1

4331800

30-Nov-2018

10:47

x86

Microsoft.reportingservices.designer.controls.resources.dll.deploy

12.0.5605.1

4351568

30-Nov-2018

10:49

x86

Microsoft.reportingservices.designer.controls.resources.dll.deploy

12.0.5605.1

4354640

30-Nov-2018

10:47

x86

Microsoft.reportingservices.designer.controls.resources.dll.deploy

12.0.5605.1

4494096

30-Nov-2018

10:47

x86

Microsoft.reportingservices.designer.controls.resources.dll.deploy

12.0.5605.1

4333848

30-Nov-2018

10:49

x86

Microsoft.reportingservices.designer.controls.resources.dll.deploy

12.0.5605.1

4343064

30-Nov-2018

10:47

x86

Microsoft.reportingservices.designer.controls.resources.dll.deploy

12.0.5605.1

4307216

30-Nov-2018

10:48

x86

Microsoft.reportingservices.designer.controls.resources.dll.deploy

12.0.5605.1

4358224

30-Nov-2018

10:48

x86

Microsoft.reportingservices.designer.controls.resources.dll.deploy

12.0.5605.1

4359760

30-Nov-2018

10:48

x86

Microsoft.reportingservices.diagnostics.dll.deploy

12.0.5605.1

1413392

30-Nov-2018

10:47

x86

Microsoft.reportingservices.diagnostics.dll

12.0.5605.1

1413392

30-Nov-2018

10:47

x86

Microsoft.reportingservices.excelrendering.dll.deploy

12.0.5605.1

657176

30-Nov-2018

10:47

x86

Microsoft.reportingservices.excelrendering.dll

12.0.5605.1

657176

30-Nov-2018

10:47

x86

Microsoft.reportingservices.hpbprocessing.dll.deploy

12.0.5605.1

321296

30-Nov-2018

10:47

x86

Microsoft.reportingservices.hpbprocessing.dll

12.0.5605.1

321296

30-Nov-2018

10:47

x86

Microsoft.reportingservices.htmlrendering.dll.deploy

12.0.5605.1

303376

30-Nov-2018

10:47

x86

Microsoft.reportingservices.htmlrendering.dll

12.0.5605.1

303376

30-Nov-2018

10:47

x86

Microsoft.reportingservices.htmlrendering.resources.dll.deploy

12.0.5605.1

53008

30-Nov-2018

10:47

x86

Microsoft.reportingservices.htmlrendering.resources.dll.deploy

12.0.5605.1

53016

30-Nov-2018

10:46

x86

Microsoft.reportingservices.htmlrendering.resources.dll.deploy

12.0.5605.1

53008

30-Nov-2018

10:46

x86

Microsoft.reportingservices.htmlrendering.resources.dll.deploy

12.0.5605.1

53016

30-Nov-2018

10:48

x86

Microsoft.reportingservices.htmlrendering.resources.dll.deploy

12.0.5605.1

52816

30-Nov-2018

10:48

x86

Microsoft.reportingservices.htmlrendering.resources.dll.deploy

12.0.5605.1

53008

30-Nov-2018

10:47

x86

Microsoft.reportingservices.htmlrendering.resources.dll.deploy

12.0.5605.1

53008

30-Nov-2018

10:49

x86

Microsoft.reportingservices.htmlrendering.resources.dll.deploy

12.0.5605.1

52816

30-Nov-2018

10:49

x86

Microsoft.reportingservices.htmlrendering.resources.dll.deploy

12.0.5605.1

53008

30-Nov-2018

10:49

x86

Microsoft.reportingservices.htmlrendering.resources.dll.deploy

12.0.5605.1

52816

30-Nov-2018

10:47

x86

Microsoft.reportingservices.htmlrendering.resources.dll.deploy

12.0.5605.1

53016

30-Nov-2018

10:48

x86

Microsoft.reportingservices.htmlrendering.resources.dll.deploy

12.0.5605.1

53016

30-Nov-2018

10:47

x86

Microsoft.reportingservices.htmlrendering.resources.dll.deploy

12.0.5605.1

53008

30-Nov-2018

10:47

x86

Microsoft.reportingservices.htmlrendering.resources.dll.deploy

12.0.5605.1

52816

30-Nov-2018

10:49

x86

Microsoft.reportingservices.htmlrendering.resources.dll.deploy

12.0.5605.1

52808

30-Nov-2018

10:47

x86

Microsoft.reportingservices.htmlrendering.resources.dll.deploy

12.0.5605.1

53008

30-Nov-2018

10:47

x86

Microsoft.reportingservices.htmlrendering.resources.dll.deploy

12.0.5605.1

53008

30-Nov-2018

10:49

x86

Microsoft.reportingservices.htmlrendering.resources.dll.deploy

12.0.5605.1

53008

30-Nov-2018

10:47

x86

Microsoft.reportingservices.htmlrendering.resources.dll.deploy

12.0.5605.1

53016

30-Nov-2018

10:46

x86

Microsoft.reportingservices.htmlrendering.resources.dll.deploy

12.0.5605.1

52816

30-Nov-2018

10:48

x86

Microsoft.reportingservices.htmlrendering.resources.dll.deploy

12.0.5605.1

52816

30-Nov-2018

10:48

x86

Microsoft.reportingservices.htmlrendering.resources.dll

12.0.5605.1

53008

30-Nov-2018

10:47

x86

Microsoft.reportingservices.htmlrendering.resources.dll

12.0.5605.1

53016

30-Nov-2018

10:48

x86

Microsoft.reportingservices.htmlrendering.resources.dll

12.0.5605.1

53008

30-Nov-2018

10:49

x86

Microsoft.reportingservices.htmlrendering.resources.dll

12.0.5605.1

53008

30-Nov-2018

10:49

x86

Microsoft.reportingservices.htmlrendering.resources.dll

12.0.5605.1

52816

30-Nov-2018

10:47

x86

Microsoft.reportingservices.htmlrendering.resources.dll

12.0.5605.1

53016

30-Nov-2018

10:48

x86

Microsoft.reportingservices.htmlrendering.resources.dll

12.0.5605.1

52808

30-Nov-2018

10:47

x86

Microsoft.reportingservices.htmlrendering.resources.dll

12.0.5605.1

53008

30-Nov-2018

10:47

x86

Microsoft.reportingservices.htmlrendering.resources.dll

12.0.5605.1

53016

30-Nov-2018

10:46

x86

Microsoft.reportingservices.htmlrendering.resources.dll

12.0.5605.1

52816

30-Nov-2018

10:48

x86

Microsoft.reportingservices.imagerendering.dll.deploy

12.0.5605.1

160016

30-Nov-2018

10:47

x86

Microsoft.reportingservices.imagerendering.dll

12.0.5605.1

160016

30-Nov-2018

10:47

x86

Microsoft.reportingservices.processingcore.dll.deploy

12.0.5605.1

5565200

30-Nov-2018

10:47

x86

Microsoft.reportingservices.processingcore.dll

12.0.5605.1

5565200

30-Nov-2018

10:47

x86

Microsoft.reportingservices.richtext.dll.deploy

12.0.5605.1

108824

30-Nov-2018

10:47

x86

Microsoft.reportingservices.richtext.dll

12.0.5605.1

108824

30-Nov-2018

10:47

x86

Microsoft.reportingservices.semanticquerydesign.resources.dll.deploy

12.0.5605.1

274200

30-Nov-2018

10:47

x86

Microsoft.reportingservices.semanticquerydesign.resources.dll.deploy

12.0.5605.1

282392

30-Nov-2018

10:46

x86

Microsoft.reportingservices.semanticquerydesign.resources.dll.deploy

12.0.5605.1

278296

30-Nov-2018

10:46

x86

Microsoft.reportingservices.semanticquerydesign.resources.dll.deploy

12.0.5605.1

282392

30-Nov-2018

10:48

x86

Microsoft.reportingservices.semanticquerydesign.resources.dll.deploy

12.0.5605.1

302672

30-Nov-2018

10:48

x86

Microsoft.reportingservices.semanticquerydesign.resources.dll.deploy

12.0.5605.1

282384

30-Nov-2018

10:47

x86

Microsoft.reportingservices.semanticquerydesign.resources.dll.deploy

12.0.5605.1

282384

30-Nov-2018

10:49

x86

Microsoft.reportingservices.semanticquerydesign.resources.dll.deploy

12.0.5605.1

282192

30-Nov-2018

10:49

x86

Microsoft.reportingservices.semanticquerydesign.resources.dll.deploy

12.0.5605.1

282392

30-Nov-2018

10:49

x86

Microsoft.reportingservices.semanticquerydesign.resources.dll.deploy

12.0.5605.1

286288

30-Nov-2018

10:47

x86

Microsoft.reportingservices.semanticquerydesign.resources.dll.deploy

12.0.5605.1

282384

30-Nov-2018

10:48

x86

Microsoft.reportingservices.semanticquerydesign.resources.dll.deploy

12.0.5605.1

282384

30-Nov-2018

10:47

x86

Microsoft.reportingservices.semanticquerydesign.resources.dll.deploy

12.0.5605.1

278296

30-Nov-2018

10:47

x86

Microsoft.reportingservices.semanticquerydesign.resources.dll.deploy

12.0.5605.1

282192

30-Nov-2018

10:49

x86

Microsoft.reportingservices.semanticquerydesign.resources.dll.deploy

12.0.5605.1

282192

30-Nov-2018

10:47

x86

Microsoft.reportingservices.semanticquerydesign.resources.dll.deploy

12.0.5605.1

294680

30-Nov-2018

10:47

x86

Microsoft.reportingservices.semanticquerydesign.resources.dll.deploy

12.0.5605.1

282392

30-Nov-2018

10:49

x86

Microsoft.reportingservices.semanticquerydesign.resources.dll.deploy

12.0.5605.1

278296

30-Nov-2018

10:47

x86

Microsoft.reportingservices.semanticquerydesign.resources.dll.deploy

12.0.5605.1

278296

30-Nov-2018

10:46

x86

Microsoft.reportingservices.semanticquerydesign.resources.dll.deploy

12.0.5605.1

282192

30-Nov-2018

10:48

x86

Microsoft.reportingservices.semanticquerydesign.resources.dll.deploy

12.0.5605.1

282192

30-Nov-2018

10:48

x86

Microsoft.reportingservices.sharepoint.server.dll

12.0.5605.1

239888

30-Nov-2018

10:47

x86

Microsoft.reportingservices.spbprocessing.dll.deploy

12.0.5605.1

297240

30-Nov-2018

10:47

x86

Microsoft.reportingservices.spbprocessing.dll

12.0.5605.1

297240

30-Nov-2018

10:47

x86

Microsoft.reportingservices.upgradescripts.dll

12.0.5605.1

479512

30-Nov-2018

10:47

x86

Microsoft.reportingservices.usagetracking.dll

2014.120.5605.1

48408

30-Nov-2018

10:47

x86

Microsoft.sqlserver.mgdsqldumper.dll.deploy

2014.120.5605.1

72984

30-Nov-2018

10:46

x86

Msmdlocal.dll

2014.120.5605.1

35229968

30-Nov-2018

10:47

x86

Msmgdsrv.dll

2014.120.5605.1

6743312

30-Nov-2018

10:48

x86

Msolap120.dll

2014.120.5605.1

7115344

30-Nov-2018

10:43

x86

Msolui120.dll

2014.120.5605.1

290384

30-Nov-2018

10:43

x86

Msreportbuilder.resources.dll.deploy

12.0.5605.1

272664

30-Nov-2018

10:48

x86

Msreportbuilder.resources.dll.deploy

12.0.5605.1

275728

30-Nov-2018

10:46

x86

Msreportbuilder.resources.dll.deploy

12.0.5605.1

274704

30-Nov-2018

10:46

x86

Msreportbuilder.resources.dll.deploy

12.0.5605.1

277072

30-Nov-2018

10:47

x86

Msreportbuilder.resources.dll.deploy

12.0.5605.1

294168

30-Nov-2018

10:48

x86

Msreportbuilder.resources.dll.deploy

12.0.5605.1

275728

30-Nov-2018

10:47

x86

Msreportbuilder.resources.dll.deploy

12.0.5605.1

278296

30-Nov-2018

10:47

x86

Msreportbuilder.resources.dll.deploy

12.0.5605.1

279120

30-Nov-2018

10:49

x86

Msreportbuilder.resources.dll.deploy

12.0.5605.1

276760

30-Nov-2018

10:47

x86

Msreportbuilder.resources.dll.deploy

12.0.5605.1

281680

30-Nov-2018

10:47

x86

Msreportbuilder.resources.dll.deploy

12.0.5605.1

278288

30-Nov-2018

10:48

x86

Msreportbuilder.resources.dll.deploy

12.0.5605.1

276248

30-Nov-2018

10:47

x86

Msreportbuilder.resources.dll.deploy

12.0.5605.1

274712

30-Nov-2018

10:47

x86

Msreportbuilder.resources.dll.deploy

12.0.5605.1

277776

30-Nov-2018

10:47

x86

Msreportbuilder.resources.dll.deploy

12.0.5605.1

276560

30-Nov-2018

10:49

x86

Msreportbuilder.resources.dll.deploy

12.0.5605.1

289360

30-Nov-2018

10:48

x86

Msreportbuilder.resources.dll.deploy

12.0.5605.1

274712

30-Nov-2018

10:49

x86

Msreportbuilder.resources.dll.deploy

12.0.5605.1

275736

30-Nov-2018

10:47

x86

Msreportbuilder.resources.dll.deploy

12.0.5605.1

272656

30-Nov-2018

10:46

x86

Msreportbuilder.resources.dll.deploy

12.0.5605.1

277072

30-Nov-2018

10:48

x86

Msreportbuilder.resources.dll.deploy

12.0.5605.1

277072

30-Nov-2018

10:48

x86

Reportingservicescompression.dll.deploy

2014.120.5605.1

56912

30-Nov-2018

10:43

x86

Reportingservicescompression.dll

2014.120.5605.1

56912

30-Nov-2018

10:43

x86

Reportingserviceslibrary.dll

12.0.5605.1

2016024

30-Nov-2018

10:48

x86

Reportingservicesnativeclient.dll

2014.120.5605.1

110352

30-Nov-2018

10:48

x86

Reportingservicesnativeserver.dll

2014.120.5605.1

106256

30-Nov-2018

10:48

x86

Reportingservicesservice.exe

2014.120.5605.1

2083096

30-Nov-2018

10:40

x86

Reportingserviceswebserver.dll

12.0.5605.1

1542928

30-Nov-2018

10:48

x86

Reportingserviceswebserver.resources.dll

12.0.5605.1

225040

30-Nov-2018

10:48

x86

Reportingserviceswebserver.resources.dll

12.0.5605.1

228944

30-Nov-2018

10:47

x86

Reportingserviceswebserver.resources.dll

12.0.5605.1

229136

30-Nov-2018

10:47

x86

Reportingserviceswebserver.resources.dll

12.0.5605.1

229144

30-Nov-2018

10:47

x86

Reportingserviceswebserver.resources.dll

12.0.5605.1

233040

30-Nov-2018

10:47

x86

Reportingserviceswebserver.resources.dll

12.0.5605.1

229136

30-Nov-2018

10:48

x86

Reportingserviceswebserver.resources.dll

12.0.5605.1

228944

30-Nov-2018

10:49

x86

Reportingserviceswebserver.resources.dll

12.0.5605.1

237128

30-Nov-2018

10:48

x86

Reportingserviceswebserver.resources.dll

12.0.5605.1

225048

30-Nov-2018

10:46

x86

Reportingserviceswebserver.resources.dll

12.0.5605.1

228944

30-Nov-2018

10:48

x86

Reportingserviceswebuserinterface.dll

12.0.5605.1

2236688

30-Nov-2018

10:48

x86

Reportingserviceswebuserinterface.resources.dll

12.0.5605.1

290576

30-Nov-2018

10:48

x86

Reportingserviceswebuserinterface.resources.dll

12.0.5605.1

306768

30-Nov-2018

10:47

x86

Reportingserviceswebuserinterface.resources.dll

12.0.5605.1

306968

30-Nov-2018

10:47

x86

Reportingserviceswebuserinterface.resources.dll

12.0.5605.1

302872

30-Nov-2018

10:47

x86

Reportingserviceswebuserinterface.resources.dll

12.0.5605.1

314960

30-Nov-2018

10:47

x86

Reportingserviceswebuserinterface.resources.dll

12.0.5605.1

302872

30-Nov-2018

10:49

x86

Reportingserviceswebuserinterface.resources.dll

12.0.5605.1

302672

30-Nov-2018

10:49

x86

Reportingserviceswebuserinterface.resources.dll

12.0.5605.1

331344

30-Nov-2018

10:48

x86

Reportingserviceswebuserinterface.resources.dll

12.0.5605.1

290584

30-Nov-2018

10:46

x86

Reportingserviceswebuserinterface.resources.dll

12.0.5605.1

302672

30-Nov-2018

10:48

x86

Reportingserviceswmiprovider.dll

2014.120.5605.1

3572304

30-Nov-2018

10:43

x86

Rsconfigtool.exe

12.0.5605.1

1284176

30-Nov-2018

10:47

x86

Rsctr120.dll

2014.120.5605.1

45648

30-Nov-2018

10:43

x86

Rshttpruntime.dll

2014.120.5605.1

106264

30-Nov-2018

10:48

x86

Sql_rs_keyfile.dll

2014.120.5605.1

60184

30-Nov-2018

10:47

x86

Sqldumper.exe

2014.120.5605.1

104208

30-Nov-2018

10:47

x86

Sqlrsos.dll

2014.120.5605.1

25168

30-Nov-2018

10:43

x86

Sqlserverspatial120.dll.deploy

2014.120.5605.1

551696

30-Nov-2018

10:47

x86

Sqlserverspatial120.dll

2014.120.5605.1

551696

30-Nov-2018

10:47

x86

Xmlrw.dll

2014.120.5605.1

244496

30-Nov-2018

10:47

x86

Xmlrwbin.dll

2014.120.5605.1

170264

30-Nov-2018

10:47

x86

Xmsrv.dll

2014.120.5605.1

22258456

30-Nov-2018

10:47

x86

SQL Server 2014 Management Studio

Nazwa pliku

Wersja pliku

Rozmiar pliku

Data

Godzina

Platforma

Attunity.sqlserver.cdccontroltask.dll

2.0.0.93

86608

30-Nov-2018

10:47

x86

Attunity.sqlserver.cdcdesign.dll

2.0.0.93

174160

30-Nov-2018

10:47

x86

Attunity.sqlserver.cdcsplit.dll

2.0.0.93

46160

30-Nov-2018

10:47

x86

Attunity.sqlserver.cdcsrc.dll

2.0.0.93

87120.

30-Nov-2018

10:47

x86

Attunity.ssis.odbc.design.dll

2.0.0.55

114288

10-Oct-2018

18:41

x86

Axscphst.dll

2014.120.5605.1

52496

30-Nov-2018

10:47

x86

Batchparser.dll

2014.120.5605.1

154896

30-Nov-2018

10:47

x86

Bcp.exe

2014.120.5605.1

112400

30-Nov-2018

10:47

x86

Commanddest.dll

2014.120.5605.1

186640

30-Nov-2018

10:47

x86

Datacollectorenumerators.dll

2014.120.5605.1

75544

30-Nov-2018

10:47

x86

Datacollectortasks.dll

2014.120.5605.1

121624

30-Nov-2018

10:47

x86

Datadesigners.dll

2014.120.5605.1

5860632

30-Nov-2018

10:47

x86

Dataprojects.dll

2014.120.5605.1

814864

30-Nov-2018

10:47

x86

Dreplaycommon.dll

2014.120.5605.1

786000

30-Nov-2018

10:47

x86

Dreplayserverps.dll

2014.120.5605.1

32024

30-Nov-2018

10:47

x86

Dteparse.dll

2014.120.5605.1

98576

30-Nov-2018

10:47

x86

Dteparsemgd.dll

2014.120.5605.1

75344

30-Nov-2018

10:47

x86

Dtepkg.dll

2014.120.5605.1

98064

30-Nov-2018

10:47

x86

Dtexec.exe

2014.120.5605.1

63256

30-Nov-2018

10:40

x86

Dts.dll

2014.120.5605.1

2556696

30-Nov-2018

10:47

x86

Dtscomexpreval.dll

2014.120.5605.1

403728

30-Nov-2018

10:47

x86

Dtsconn.dll

2014.120.5605.1

383256

30-Nov-2018

10:47

x86

Dtsdebughost.exe

2014.120.5605.1

77592

30-Nov-2018

10:40

x86

Dtshost.exe

2014.120.5605.1

76056

30-Nov-2018

10:40

x86

Dtslog.dll

2014.120.5605.1

87312

30-Nov-2018

10:47

x86

Dtsmsg120.dll

2014.120.5605.1

542488

30-Nov-2018

10:47

x86

Dtspipeline.dll

2014.120.5605.1

1038096

30-Nov-2018

10:47

x86

Dtspipelineperf120.dll

2014.120.5605.1

42264

30-Nov-2018

10:47

x86

Dtuparse.dll

2014.120.5605.1

75536

30-Nov-2018

10:47

x86

Dtutil.exe

2014.120.5605.1

114456

30-Nov-2018

10:40

x86

Exceldest.dll

2014.120.5605.1

200976

30-Nov-2018

10:47

x86

Excelsrc.dll

2014.120.5605.1

216856

30-Nov-2018

10:47

x86

Execpackagetask.dll

2014.120.5605.1

118032

30-Nov-2018

10:47

x86

Flatfiledest.dll

2014.120.5605.1

317208

30-Nov-2018

10:47

x86

Flatfilesrc.dll

2014.120.5605.1

328472

30-Nov-2018

10:47

x86

Foreachfileenumerator.dll

2014.120.5605.1

62736

30-Nov-2018

10:47

x86

Languagepackage.dll

2014.120.5605.1

4487952

30-Nov-2018

10:47

x86

Microsoft.analysisservices.common.dll

12.0.5605.1

1533008

30-Nov-2018

10:47

x86

Microsoft.reportingservices.dataextensions.dll

12.0.5605.1

203024

30-Nov-2018

10:47

x86

Microsoft.reportingservices.diagnostics.dll

12.0.5605.1

1413392

30-Nov-2018

10:47

x86

Microsoft.sqlserver.bulkinserttaskconnections.dll

2014.120.5605.1

107792

30-Nov-2018

10:47

x86

Microsoft.sqlserver.manageddts.dll

12.0.5605.1

531728

30-Nov-2018

10:47

x86

Microsoft.sqlserver.management.pssnapins.dll

12.0.5605.1

203544

30-Nov-2018

10:47

x86

Microsoft.sqlserver.management.sqlstudio.dll

12.0.5605.1

317208

30-Nov-2018

10:48

x86

Microsoft.sqlserver.replication.dll

2014.120.5605.1

1593112

30-Nov-2018

10:48

x86

Microsoft.sqlserver.xe.core.dll

2014.120.5605.1

62744

30-Nov-2018

10:49

x86

Microsoft.sqlserver.xevent.linq.dll

2014.120.5605.1

257816

30-Nov-2018

10:49

x86

Microsoft.sqlserver.xmltask.dll

12.0.5605.1

153872

30-Nov-2018

10:48

x86

Msdtssrvrutil.dll

2014.120.5605.1

72472

30-Nov-2018

10:47

x86

Msmgdsrv.dll

2014.120.5605.1

6743312

30-Nov-2018

10:48

x86

Objectexplorer.dll

12.0.5605.1

3975448

30-Nov-2018

10:48

x86

Oledbdest.dll

2014.120.5605.1

200272

30-Nov-2018

10:43

x86

Oledbsrc.dll

2014.120.5605.1

220752

30-Nov-2018

10:43

x86

Osql.exe

2014.120.5605.1

63248

30-Nov-2018

10:47

x86

Pfclnt.dll

2014.120.5605.1

1156376

30-Nov-2018

10:48

x86

Pfutil.dll

2014.120.5605.1

617240

30-Nov-2018

10:48

x86

Rawdest.dll

2014.120.5605.1

151120

30-Nov-2018

10:43

x86

Rawsource.dll

2014.120.5605.1

137296

30-Nov-2018

10:43

x86

Recordsetdest.dll

2014.120.5605.1

132688

30-Nov-2018

10:43

x86

Reportingservicesnativeclient.dll

2014.120.5605.1

110352

30-Nov-2018

10:48

x86

Rsconfigtool.exe

12.0.5605.1

1284176

30-Nov-2018

10:47

x86

Semsfc.dll

2014.120.5605.1

127056

30-Nov-2018

10:43

x86

Sql_ssms_keyfile.dll

2014.120.5605.1

60184

30-Nov-2018

10:47

x86

Sqlcmd.exe

2014.120.5605.1

201496

30-Nov-2018

10:47

x86

Sqlde.dll

2014.120.5605.1

218192

30-Nov-2018

10:43

x86

Sqldest.dll

2014.120.5605.1

199760

30-Nov-2018

10:43

x86

Sqldiag.exe

2014.120.5605.1

1177880

30-Nov-2018

10:40

x86

Sqlgui.dll

2014.120.5605.1

183368

30-Nov-2018

10:43

x86

Sqlmanagerui.dll

12.0.5605.1

7995664

30-Nov-2018

10:48

x86

Sqlps.exe

12.0.5605.1

73296

30-Nov-2018

10:47

x86

Sqlresld.dll

2014.120.5605.1

28240

30-Nov-2018

10:43

x86

Sqlresourceloader.dll

2014.120.5605.1

28240

30-Nov-2018

10:43

x86

Sqlscm.dll

2014.120.5605.1

51280

30-Nov-2018

10:43

x86

Sqlserverspatial120.dll

2014.120.5605.1

551696

30-Nov-2018

10:47

x86

Sqlsvc.dll

2014.120.5605.1

123472

30-Nov-2018

10:43

x86

Sqltaskconnections.dll

2014.120.5605.1

136784

30-Nov-2018

10:43

x86

Sqltdiagn.dll

2014.120.5605.1

48720

30-Nov-2018

10:43

x86

Sqltoolsvsnativehelpers.dll

2014.120.5605.1

45648

30-Nov-2018

10:43

x86

Ssdebugps.dll

2014.120.5605.1

63056

30-Nov-2018

10:43

x86

Ssms.exe

2014.120.5605.1

239384

30-Nov-2018

10:40

x86

Txagg.dll

2014.120.5605.1

290896

30-Nov-2018

10:43

x86

Txbestmatch.dll

2014.120.5605.1

518224

30-Nov-2018

10:43

x86

Txcache.dll

2014.120.5605.1

128080

30-Nov-2018

10:43

x86

Txcharmap.dll

2014.120.5605.1

230480

30-Nov-2018

10:43

x86

Txcopymap.dll

2014.120.5605.1

128592

30-Nov-2018

10:43

x86

Txdatacollector.dll

2014.120.5605.1

285264

30-Nov-2018

10:43

x86

Txdataconvert.dll

2014.120.5605.1

240720

30-Nov-2018

10:43

x86

Txderived.dll

2014.120.5605.1

502352

30-Nov-2018

10:43

x86

Txfileextractor.dll

2014.120.5605.1

143952

30-Nov-2018

10:43

x86

Txfileinserter.dll

2014.120.5605.1

142416

30-Nov-2018

10:43

x86

Txgroupdups.dll

2014.120.5605.1

233552

30-Nov-2018

10:43

x86

Txlineage.dll

2014.120.5605.1

93456

30-Nov-2018

10:47

x86

Txlookup.dll

2014.120.5605.1

438040

30-Nov-2018

10:47

x86

Txmerge.dll

2014.120.5605.1

171288

30-Nov-2018

10:47

x86

Txmergejoin.dll

2014.120.5605.1

213784

30-Nov-2018

10:47

x86

Txmulticast.dll

2014.120.5605.1

82712

30-Nov-2018

10:47

x86

Txpivot.dll

2014.120.5605.1

163600

30-Nov-2018

10:47

x86

Txrowcount.dll

2014.120.5605.1

81168

30-Nov-2018

10:47

x86

Txsampling.dll

2014.120.5605.1

119568

30-Nov-2018

10:47

x86

Txscd.dll

2014.120.5605.1

154392

30-Nov-2018

10:47

x86

Txsort.dll

2014.120.5605.1

196880

30-Nov-2018

10:47

x86

Txsplit.dll

2014.120.5605.1

496400

30-Nov-2018

10:47

x86

Txtermextraction.dll

2014.120.5605.1

8630552

30-Nov-2018

10:47

x86

Txtermlookup.dll

2014.120.5605.1

4107544

30-Nov-2018

10:47

x86

Txunionall.dll

2014.120.5605.1

127256

30-Nov-2018

10:47

x86

Txunpivot.dll

2014.120.5605.1

144664

30-Nov-2018

10:47

x86

Xmlrw.dll

2014.120.5605.1

244496

30-Nov-2018

10:47

x86

Xmlrwbin.dll

2014.120.5605.1

170264

30-Nov-2018

10:47

x86

Narzędzia programu SQL Server 2014 i składniki stacja robocza

Nazwa pliku

Wersja pliku

Rozmiar pliku

Data

Godzina

Platforma

Autoadmin.dll

2014.120.5605.1

1309456

30-Nov-2018

10:47

x86

Axscphst.dll

2014.120.5605.1

52496

30-Nov-2018

10:47

x86

Ddsshapes.dll

2014.120.5605.1

139032

30-Nov-2018

10:47

x86

Dtaengine.exe

2014.120.5605.1

160528

30-Nov-2018

10:40

x86

Dteparse.dll

2014.120.5605.1

98576

30-Nov-2018

10:47

x86

Dteparsemgd.dll

2014.120.5605.1

75344

30-Nov-2018

10:47

x86

Dtepkg.dll

2014.120.5605.1

98064

30-Nov-2018

10:47

x86

Dtexec.exe

2014.120.5605.1

63256

30-Nov-2018

10:40

x86

Dts.dll

2014.120.5605.1

2556696

30-Nov-2018

10:47

x86

Dtscomexpreval.dll

2014.120.5605.1

403728

30-Nov-2018

10:47

x86

Dtsconn.dll

2014.120.5605.1

383256

30-Nov-2018

10:47

x86

Dtshost.exe

2014.120.5605.1

76056

30-Nov-2018

10:40

x86

Dtslog.dll

2014.120.5605.1

87312

30-Nov-2018

10:47

x86

Dtsmsg120.dll

2014.120.5605.1

542488

30-Nov-2018

10:47

x86

Dtspipeline.dll

2014.120.5605.1

1038096

30-Nov-2018

10:47

x86

Dtspipelineperf120.dll

2014.120.5605.1

42264

30-Nov-2018

10:47

x86

Dtuparse.dll

2014.120.5605.1

75536

30-Nov-2018

10:47

x86

Dtutil.exe

2014.120.5605.1

114456

30-Nov-2018

10:40

x86

Exceldest.dll

2014.120.5605.1

200976

30-Nov-2018

10:47

x86

Excelsrc.dll

2014.120.5605.1

216856

30-Nov-2018

10:47

x86

Flatfiledest.dll

2014.120.5605.1

317208

30-Nov-2018

10:47

x86

Flatfilesrc.dll

2014.120.5605.1

328472

30-Nov-2018

10:47

x86

Foreachfileenumerator.dll

2014.120.5605.1

62736

30-Nov-2018

10:47

x86

Microsoft.analysisservices.dll

12.0.5605.1

1541200

30-Nov-2018

10:47

x86

Microsoft.analysisservices.project.dll

2014.120.5605.1

2141264

30-Nov-2018

10:47

x86

Microsoft.analysisservices.projectui.dll

2014.120.5605.1

42264

30-Nov-2018

10:48

x86

Microsoft.datawarehouse.vsintegration.helpers.dll

2014.120.5605.1

115480

30-Nov-2018

10:47

x86

Microsoft.sqlserver.chainer.infrastructure.dll

12.0.5605.1

401680

30-Nov-2018

10:47

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.sco.dll

12.0.5605.1

2035480

30-Nov-2018

10:47

x86

Microsoft.sqlserver.manageddts.dll

12.0.5605.1

531728

30-Nov-2018

10:47

x86

Msdtssrvrutil.dll

2014.120.5605.1

72472

30-Nov-2018

10:47

x86

Msmdlocal.dll

2014.120.5605.1

35229968

30-Nov-2018

10:47

x86

Msmdpp.dll

2014.120.5605.1

6607440

30-Nov-2018

10:43

x86

Msmgdsrv.dll

2014.120.5605.1

6743312

30-Nov-2018

10:48

x86

Msolap120.dll

2014.120.5605.1

7115344

30-Nov-2018

10:43

x86

Msolui120.dll

2014.120.5605.1

290384

30-Nov-2018

10:43

x86

Oledbdest.dll

2014.120.5605.1

200272

30-Nov-2018

10:43

x86

Oledbsrc.dll

2014.120.5605.1

220752

30-Nov-2018

10:43

x86

Profiler.exe

2014.120.5605.1

1342544

30-Nov-2018

10:47

x86

Sql_tools_keyfile.dll

2014.120.5605.1

60184

30-Nov-2018

10:47

x86

Sqldumper.exe

2014.120.5605.1

104208

30-Nov-2018

10:47

x86

Sqlresld.dll

2014.120.5605.1

28240

30-Nov-2018

10:43

x86

Sqlresourceloader.dll

2014.120.5605.1

28240

30-Nov-2018

10:43

x86

Sqlscm.dll

2014.120.5605.1

51280

30-Nov-2018

10:43

x86

Sqlsvc.dll

2014.120.5605.1

123472

30-Nov-2018

10:43

x86

Sqltaskconnections.dll

2014.120.5605.1

136784

30-Nov-2018

10:43

x86

Sqltoolsvsnativehelpers.dll

2014.120.5605.1

45648

30-Nov-2018

10:43

x86

Txdataconvert.dll

2014.120.5605.1

240720

30-Nov-2018

10:43

x86

Xmlrw.dll

2014.120.5605.1

244496

30-Nov-2018

10:47

x86

Xmlrwbin.dll

2014.120.5605.1

170264

30-Nov-2018

10:47

x86

Xmsrv.dll

2014.120.5605.1

22258456

30-Nov-2018

10:47

x86

x64-bitowego

Usługa Przeglądarka SQL Server 2014

Nazwa pliku

Wersja pliku

Rozmiar pliku

Data

Godzina

Platforma

Instapi120.dll

2014.120.5605.1

51984

30-Nov-2018

10:47

x86

Keyfile.dll

2014.120.5605.1

60184

30-Nov-2018

10:47

x86

Msmdredir.dll

2014.120.5605.1

6650448

30-Nov-2018

10:43

x86

Msmdsrv.rll

2014.120.5605.1

963344

30-Nov-2018

10:48

x86

Msmdsrvi.rll

2014.120.5605.1

960280

30-Nov-2018

10:48

x86

Sqlbrowser.exe

2014.120.5605.1

270096

30-Nov-2018

10:40

x86

Sqldumper.exe

2014.120.5605.1

104208

30-Nov-2018

10:47

x86

Moduł zapisujący programu SQL Server 2014

Nazwa pliku

Wersja pliku

Rozmiar pliku

Data

Godzina

Platforma

Instapi120.dll

2014.120.5605.1

58960

30-Nov-2018

10:47

x64

Sqlboot.dll

2014.120.5605.1

177432

30-Nov-2018

10:44

x64

Sqldumper.exe

2014.120.5605.1

119888

30-Nov-2018

10:47

x64

Sqlvdi.dll

2014.120.5605.1

148560

30-Nov-2018

10:43

x86

Sqlvdi.dll

2014.120.5605.1

161560

30-Nov-2018

10:44

x64

Sqlwriter.exe

2014.120.5605.1

134424

30-Nov-2018

10:47

x64

Sqlwriter_keyfile.dll

2014.120.5605.1

56912

30-Nov-2018

10:47

x64

Sqlwvss.dll

2014.120.5605.1

331024

30-Nov-2018

10:44

x64

Sqlwvss_xp.dll

2014.120.5605.1

25880

30-Nov-2018

10:44

x64

Usług analiz programu SQL Server 2014

Nazwa pliku

Wersja pliku

Rozmiar pliku

Data

Godzina

Platforma

Microsoft.analysisservices.configurationtool.dll

12.0.5605.1

129816

30-Nov-2018

10:46

x86

Microsoft.analysisservices.configurationtool.dll

12.0.5605.1

129616

30-Nov-2018

10:47

x86

Microsoft.analysisservices.configurationtool.resources.dll

12.0.5605.1

69400

30-Nov-2018

10:48

x86

Microsoft.analysisservices.configurationtool.resources.dll

12.0.5605.1

73296

30-Nov-2018

10:46

x86

Microsoft.analysisservices.configurationtool.resources.dll

12.0.5605.1

77592

30-Nov-2018

10:46

x86

Microsoft.analysisservices.configurationtool.resources.dll

12.0.5605.1

73496

30-Nov-2018

10:47

x86

Microsoft.analysisservices.configurationtool.resources.dll

12.0.5605.1

77592

30-Nov-2018

10:47

x86

Microsoft.analysisservices.configurationtool.resources.dll

12.0.5605.1

73296

30-Nov-2018

10:47

x86

Microsoft.analysisservices.configurationtool.resources.dll

12.0.5605.1

73296

30-Nov-2018

10:47

x86

Microsoft.analysisservices.configurationtool.resources.dll

12.0.5605.1

89680

30-Nov-2018

10:47

x86

Microsoft.analysisservices.configurationtool.resources.dll

12.0.5605.1

65296

30-Nov-2018

10:46

x86

Microsoft.analysisservices.configurationtool.resources.dll

12.0.5605.1

73488

30-Nov-2018

10:46

x86

Microsoft.analysisservices.sharepoint.integration.configurationproxy.dll

12.0.5605.1

400144

30-Nov-2018

10:46

x86

Microsoft.analysisservices.sharepoint.integration.configurationproxy.dll

12.0.5605.1

399952

30-Nov-2018

10:47

x86

Microsoft.analysisservices.sharepoint.integration.dll

12.0.5605.1

911632

30-Nov-2018

10:46

x86

Microsoft.analysisservices.sharepoint.integration.dll

12.0.5605.1

911440

30-Nov-2018

10:47

x86

Microsoft.analysisservices.spaddin.configuration.common.dll

12.0.5605.1

129816

30-Nov-2018

10:46

x86

Microsoft.analysisservices.spaddin.configuration.common.dll

12.0.5605.1

129616

30-Nov-2018

10:47

x86

Microsoft.analysisservices.spaddin.configuration.proxy.dll

12.0.5605.1

401168

30-Nov-2018

10:46

x86

Microsoft.analysisservices.spaddin.configuration.proxy.dll

12.0.5605.1

400976

30-Nov-2018

10:47

x86

Powerpivotconfigtool.exe

12.0.5605.1

291608

30-Nov-2018

10:47

x64

Powerpivotconfigtool.exe

12.0.5605.1

291920

30-Nov-2018

10:47

x86

Msmdctr120.dll

2014.120.5605.1

37968

30-Nov-2018

10:47

x64

Msmdlocal.dll

2014.120.5605.1

52237392

30-Nov-2018

10:47

x64

Msmdlocal.dll

2014.120.5605.1

35229968

30-Nov-2018

10:47

x86

Msmdpump.dll

2014.120.5605.1

7787600

30-Nov-2018

10:47

x64

Msmdredir.dll

2014.120.5605.1

6650448

30-Nov-2018

10:43

x86

Msmdsrv.exe

2014.120.5605.1

51356952

30-Nov-2018

10:47

x64

Msmgdsrv.dll

2014.120.5605.1

6743312

30-Nov-2018

10:48

x86

Msmgdsrv.dll

2014.120.5605.1

7426832

30-Nov-2018

10:49

x64

Msolap120.dll

2014.120.5605.1

7115344

30-Nov-2018

10:43

x86

Msolap120.dll

2014.120.5605.1

8571664

30-Nov-2018

10:44

x64

Msolui120.dll

2014.120.5605.1

290384

30-Nov-2018

10:43

x86

Msolui120.dll

2014.120.5605.1

303896

30-Nov-2018

10:44

x64

Sql_as_keyfile.dll

2014.120.5605.1

56912

30-Nov-2018

10:47

x64

Sqlboot.dll

2014.120.5605.1

177432

30-Nov-2018

10:44

x64

Sqldumper.exe

2014.120.5605.1

119888

30-Nov-2018

10:47

x64

Sqldumper.exe

2014.120.5605.1

104208

30-Nov-2018

10:47

x86

Xe.dll

2014.120.5605.1

630864

30-Nov-2018

10:49

x64

Xmlrw.dll

2014.120.5605.1

287000

30-Nov-2018

10:44

x64

Xmlrw.dll

2014.120.5605.1

244496

30-Nov-2018

10:47

x86

Xmlrwbin.dll

2014.120.5605.1

197904

30-Nov-2018

10:44

x64

Xmlrwbin.dll

2014.120.5605.1

170264

30-Nov-2018

10:47

x86

Xmsrv.dll

2014.120.5605.1

19104536

30-Nov-2018

10:44

x64

Xmsrv.dll

2014.120.5605.1

22258456

30-Nov-2018

10:47

x86

SQL Server 2014 bazy danych usług wspólnej podstawy

Nazwa pliku

Wersja pliku

Rozmiar pliku

Data

Godzina

Platforma

Batchparser.dll

2014.120.5605.1

169552

30-Nov-2018

10:47

x64

Batchparser.dll

2014.120.5605.1

154896

30-Nov-2018

10:47

x86

Instapi120.dll

2014.120.5605.1

58960

30-Nov-2018

10:47

x64

Instapi120.dll

2014.120.5605.1

51984

30-Nov-2018

10:47

x86

Isacctchange.dll

2014.120.5605.1

25680

30-Nov-2018

10:47

x64

Isacctchange.dll

2014.120.5605.1

24344

30-Nov-2018

10:47

x86

Microsoft.analysisservices.dll

12.0.5605.1

1541200

30-Nov-2018

10:47

x86

Microsoft.sqlserver.batchparser.dll

2014.120.5605.1

382224

30-Nov-2018

10:46

x86

Microsoft.sqlserver.batchparser.dll

2014.120.5605.1

554576

30-Nov-2018

10:49

x64

Microsoft.sqlserver.mgdsqldumper.dll

2014.120.5605.1

72984

30-Nov-2018

10:46

x86

Microsoft.sqlserver.mgdsqldumper.dll

2014.120.5605.1

75344

30-Nov-2018

10:49

x64

Microsoft.sqlserver.smo.dll

12.0.5605.1

3741776

30-Nov-2018

10:49

x86

Microsoft.sqlserver.smo.dll

12.0.5605.1

3741776

30-Nov-2018

03:22

x86

Microsoft.sqlserver.sqlenum.dll

12.0.5605.1

1361688

30-Nov-2018

10:47

x86

Microsoft.sqlserver.sqlenum.dll

12.0.5605.1

1361488

30-Nov-2018

03:22

x86

Msasxpress.dll

2014.120.5605.1

35408

30-Nov-2018

10:47

x64

Msasxpress.dll

2014.120.5605.1

31512

30-Nov-2018

10:47

x86

Sql_common_core_keyfile.dll

2014.120.5605.1

56912

30-Nov-2018

10:47

x64

Sqldumper.exe

2014.120.5605.1

119888

30-Nov-2018

10:47

x64

Sqldumper.exe

2014.120.5605.1

104208

30-Nov-2018

10:47

x86

Sqlftacct.dll

2014.120.5605.1

40016

30-Nov-2018

10:43

x86

Sqlftacct.dll

2014.120.5605.1

45840

30-Nov-2018

10:44

x64

Sqlmanager.dll

2014.120.5605.1

638032

30-Nov-2018

10:43

x86

Sqlmanager.dll

2014.120.5605.1

866064

30-Nov-2018

10:44

x64

Sqlmgmprovider.dll

2014.120.5605.1

333392

30-Nov-2018

10:43

x86

Sqlmgmprovider.dll

2014.120.5605.1

425752

30-Nov-2018

10:44

x64

Sqlsecacctchg.dll

2014.120.5605.1

30800

30-Nov-2018

10:43

x86

Sqlsecacctchg.dll

2014.120.5605.1

33560

30-Nov-2018

10:44

x64

Sqlsvcsync.dll

2014.120.5605.1

253520

30-Nov-2018

10:43

x86

Sqlsvcsync.dll

2014.120.5605.1

327448

30-Nov-2018

10:44

x64

Sqltdiagn.dll

2014.120.5605.1

48720

30-Nov-2018

10:43

x86

Sqltdiagn.dll

2014.120.5605.1

62232

30-Nov-2018

10:44

x64

Svrenumapi120.dll

2014.120.5605.1

792144

30-Nov-2018

10:43

x86

Svrenumapi120.dll

2014.120.5605.1

1031448

30-Nov-2018

10:44

x64

Klient jakości danych programu SQL Server 2014

Nazwa pliku

Wersja pliku

Rozmiar pliku

Data

Godzina

Platforma

Sql_dqc_keyfile.dll

2014.120.5605.1

56912

30-Nov-2018

10:47

x64

Jakość danych programu SQL Server 2014

Nazwa pliku

Wersja pliku

Rozmiar pliku

Data

Godzina

Platforma

Microsoft.ssdqs.infra.dll

12.0.5605.1

1876752

30-Nov-2018

10:48

x86

Microsoft.ssdqs.infra.dll

12.0.5605.1

1876760

30-Nov-2018

10:49

x86

Jakość danych programu SQL Server 2014

Nazwa pliku

Wersja pliku

Rozmiar pliku

Data

Godzina

Platforma

Sql_dq_keyfile.dll

2014.120.5605.1

56912

30-Nov-2018

10:47

x64

Sql_dreplay_client 2014 serwera SQL

Nazwa pliku

Wersja pliku

Rozmiar pliku

Data

Godzina

Platforma

Dreplayclient.exe

2014.120.5605.1

140048

30-Nov-2018

10:40

x86

Dreplaycommon.dll

2014.120.5605.1

786000

30-Nov-2018

10:47

x86

Dreplayserverps.dll

2014.120.5605.1

32024

30-Nov-2018

10:47

x86

Dreplayutil.dll

2014.120.5605.1

353552

30-Nov-2018

10:47

x86

Instapi120.dll

2014.120.5605.1

58960

30-Nov-2018

10:47

x64

Sql_dreplay_client_keyfile.dll

2014.120.5605.1

56912

30-Nov-2018

10:47

x64

Sqlresourceloader.dll

2014.120.5605.1

28240

30-Nov-2018

10:43

x86

Sql_dreplay_controller 2014 serwera SQL

Nazwa pliku

Wersja pliku

Rozmiar pliku

Data

Godzina

Platforma

Dreplaycommon.dll

2014.120.5605.1

786000

30-Nov-2018

10:47

x86

Dreplaycontroller.exe

2014.120.5605.1

345360

30-Nov-2018

10:40

x86

Dreplayprocess.dll

2014.120.5605.1

170776

30-Nov-2018

10:47

x86

Dreplayserverps.dll

2014.120.5605.1

32024

30-Nov-2018

10:47

x86

Instapi120.dll

2014.120.5605.1

58960

30-Nov-2018

10:47

x64

Sql_dreplay_controller_keyfile.dll

2014.120.5605.1

56912

30-Nov-2018

10:47

x64

Sqlresourceloader.dll

2014.120.5605.1

28240

30-Nov-2018

10:43

x86

Wystąpienia podstawowe usługi bazy danych SQL Server 2014

Nazwa pliku

Wersja pliku

Rozmiar pliku

Data

Godzina

Platforma

Atxcore.dll

2014.120.5605.1

45136

30-Nov-2018

10:47

x64

Backuptourl.exe

12.0.5605.1

40720

30-Nov-2018

10:47

x64

Batchparser.dll

2014.120.5605.1

169552

30-Nov-2018

10:47

x64

C1.dll

17.0.61137.400

825464

26-Jul-2018

10:12

x64

C2.dll

17.0.61137.400

4020856

26-Jul-2018

10:12

x64

Cl.exe

17.0.61137.400

188520

26-Jul-2018

10:12

x64

Databasemail.exe

12.0.5605.1

29464

30-Nov-2018

10:46

x64

Datacollectorcontroller.dll

2014.120.5605.1

249936

30-Nov-2018

10:47

x64

Dcexec.exe

2014.120.5605.1

90904

30-Nov-2018

10:47

x64

Fssres.dll

2014.120.5605.1

80976

30-Nov-2018

10:47

x64

Hadrres.dll

2014.120.5605.1

178768

30-Nov-2018

10:47

x64

Hkcompile.dll

2014.120.5605.1

752720

30-Nov-2018

10:47

x64

Hkengine.dll

2014.120.5605.1

1653840

30-Nov-2018

10:47

x64

Hkruntime.dll

2014.120.5605.1

108624

30-Nov-2018

10:47

x64

Link.exe

11.0.61137.400

896104

26-Jul-2018

10:12

x64

Microsoft.sqlautoadmin.autobackupagent.dll

12.0.5605.1

175896

30-Nov-2018

10:47

x86

Microsoft.sqlautoadmin.sqlautoadmin.dll

12.0.5605.1

79640

30-Nov-2018

10:47

x86

Microsoft.sqlserver.vdiinterface.dll

2014.120.5605.1

71448

30-Nov-2018

10:49

x64

Microsoft.sqlserver.xe.core.dll

2014.120.5605.1

64592

30-Nov-2018

10:47

x64

Microsoft.sqlserver.xevent.configuration.dll

2014.120.5605.1

146000

30-Nov-2018

10:47

x64

Microsoft.sqlserver.xevent.dll

2014.120.5605.1

160336

30-Nov-2018

10:47

x64

Microsoft.sqlserver.xevent.linq.dll

2014.120.5605.1

282704

30-Nov-2018

10:47

x64

Microsoft.sqlserver.xevent.targets.dll

2014.120.5605.1

73808

30-Nov-2018

10:47

x64

Msobj110.dll

11.0.61137.400

120464

26-Jul-2018

10:12

x64

Msvcp110.dll

11.0.61137.400

662672

26-Jul-2018

10:12

x64

Msvcr110.dll

11.0.61137.400

850576

26-Jul-2018

10:12

x64

Odsole70.dll

2014.120.5605.1

100632

30-Nov-2018

10:44

x64

Opends60.dll

2014.120.5605.1

32528

30-Nov-2018

10:44

x64

Qds.dll

2014.120.5605.1

543000

30-Nov-2018

10:44

x64

Rsfxft.dll

2014.120.5605.1

33552

30-Nov-2018

10:44

x64

Sqagtres.dll

2014.120.5605.1

62232

30-Nov-2018

10:44

x64

Sql_engine_core_inst_keyfile.dll

2014.120.5605.1

56912

30-Nov-2018

10:47

x64

Sqlaamss.dll

2014.120.5605.1

78616

30-Nov-2018

10:49

x64

Sqlaccess.dll

2014.120.5605.1

469776

30-Nov-2018

10:49

x64

Sqlagent.exe

2014.120.5605.1

613144

30-Nov-2018

10:47

x64

Sqlagentctr120.dll

2014.120.5605.1

46672

30-Nov-2018

10:43

x86

Sqlagentctr120.dll

2014.120.5605.1

56088

30-Nov-2018

10:44

x64

Sqlagentlog.dll

2014.120.5605.1

30992

30-Nov-2018

10:44

x64

Sqlagentmail.dll

2014.120.5605.1

47888

30-Nov-2018

10:49

x64

Sqlatxss.dll

2014.120.5605.1

42768

30-Nov-2018

10:44

x64

Sqlboot.dll

2014.120.5605.1

177432

30-Nov-2018

10:44

x64

Sqlcmdss.dll

2014.120.5605.1

53528

30-Nov-2018

10:44

x64

Sqlctr120.dll

2014.120.5605.1

90192

30-Nov-2018

10:43

x86

Sqlctr120.dll

2014.120.5605.1

104728

30-Nov-2018

10:44

x64

Sqldk.dll

2014.120.5605.1

2477848

30-Nov-2018

10:44

x64

Sqldtsss.dll

2014.120.5605.1

202520

30-Nov-2018

10:49

x64

Sqliosim.com

2014.120.5605.1

281680

30-Nov-2018

10:46

x64

Sqliosim.exe

2014.120.5605.1

2806552

30-Nov-2018

10:47

x64

Sqllang.dll

2014.120.5605.1

36406040

30-Nov-2018

10:44

x64

Sqlmaint.exe

2014.120.5605.1

104720

30-Nov-2018

10:47

x64

Sqlmin.dll

2014.120.5605.1

64958736

30-Nov-2018

10:44

x64

Sqlolapss.dll

2014.120.5605.1

174872

30-Nov-2018

10:49

x64

Sqlos.dll

2014.120.5605.1

26896

30-Nov-2018

10:44

x64

Sqlpowershellss.dll

2014.120.5605.1

51984

30-Nov-2018

10:44

x64

Sqlrepss.dll

2014.120.5605.1

48920

30-Nov-2018

10:44

x64

Sqlresld.dll

2014.120.5605.1

29976

30-Nov-2018

10:44

x64

Sqlresourceloader.dll

2014.120.5605.1

35600

30-Nov-2018

10:44

x64

Sqlscm.dll

2014.120.5605.1

59672

30-Nov-2018

10:44

x64

Sqlscriptdowngrade.dll

2014.120.5605.1

25880

30-Nov-2018

10:44

x64

Sqlscriptupgrade.dll

2014.120.5605.1

5719824

30-Nov-2018

10:44

x64

Sqlserverspatial120.dll

2014.120.5605.1

773200

30-Nov-2018

10:49

x64

Sqlservr.exe

2014.120.5605.1

372504

30-Nov-2018

10:47

x64

Sqlstubss.exe

2014.120.5605.1

26392

30-Nov-2018

10:47

x64

Sqlsvc.dll

2014.120.5605.1

145168

30-Nov-2018

10:44

x64

Sqltses.dll

2014.120.5605.1

8975640

30-Nov-2018

10:44

x64

Sqsrvres.dll

2014.120.5605.1

250136

30-Nov-2018

10:44

x64

Xe.dll

2014.120.5605.1

630864

30-Nov-2018

10:49

x64

Xmlrw.dll

2014.120.5605.1

287000

30-Nov-2018

10:44

x64

Xmlrwbin.dll

2014.120.5605.1

197904

30-Nov-2018

10:44

x64

Xpadsi.exe

2014.120.5605.1

81176

30-Nov-2018

10:47

x64

Xplog70.dll

2014.120.5605.1

64784

30-Nov-2018

10:44

x64

Xpqueue.dll

2014.120.5605.1

74520

30-Nov-2018

10:44

x64

Xprepl.dll

2014.120.5605.1

91408

30-Nov-2018

10:44

x64

Xpsqlbot.dll

2014.120.5605.1

32536

30-Nov-2018

10:44

x64

Xpstar.dll

2014.120.5605.1

419608

30-Nov-2018

10:44

x64

Program SQL Server 2014 r. udostępnione podstawowe usługi bazy danych.

Nazwa pliku

Wersja pliku

Rozmiar pliku

Data

Godzina

Platforma

Axscphst.dll

2014.120.5605.1

67152

30-Nov-2018

10:47

x64

Batchparser.dll

2014.120.5605.1

169552

30-Nov-2018

10:47

x64

Batchparser.dll

2014.120.5605.1

154896

30-Nov-2018

10:47

x86

Bcp.exe

2014.120.5605.1

121936

30-Nov-2018

10:47

x64

Commanddest.dll

2014.120.5605.1

227408

30-Nov-2018

10:47

x64

Datacollectorenumerators.dll

2014.120.5605.1

97360

30-Nov-2018

10:47

x64

Datacollectortasks.dll

2014.120.5605.1

156752

30-Nov-2018

10:47

x64

Distrib.exe

2014.120.5605.1

173840

30-Nov-2018

10:47

x64

Dteparse.dll

2014.120.5605.1

110160

30-Nov-2018

10:47

x64

Dteparsemgd.dll

2014.120.5605.1

78104

30-Nov-2018

10:46

x64

Dtepkg.dll

2014.120.5605.1

117328

30-Nov-2018

10:47

x64

Dtexec.exe

2014.120.5605.1

67864

30-Nov-2018

10:47

x64

Dts.dll

2014.120.5605.1

3003472

30-Nov-2018

10:47

x64

Dtscomexpreval.dll

2014.120.5605.1

458320

30-Nov-2018

10:47

x64

Dtsconn.dll

2014.120.5605.1

463952

30-Nov-2018

10:47

x64

Dtshost.exe

2014.120.5605.1

86800

30-Nov-2018

10:47

x64

Dtslog.dll

2014.120.5605.1

97872

30-Nov-2018

10:47

x64

Dtsmsg120.dll

2014.120.5605.1

546384

30-Nov-2018

10:47

x64

Dtspipeline.dll

2014.120.5605.1

1251920

30-Nov-2018

10:47

x64

Dtspipelineperf120.dll

2014.120.5605.1

48720

30-Nov-2018

10:47

x64

Dtuparse.dll

2014.120.5605.1

83536

30-Nov-2018

10:47

x64

Dtutil.exe

2014.120.5605.1

132888

30-Nov-2018

10:47

x64

Exceldest.dll

2014.120.5605.1

244304

30-Nov-2018

10:47

x64

Excelsrc.dll

2014.120.5605.1

269904

30-Nov-2018

10:47

x64

Execpackagetask.dll

2014.120.5605.1

141392

30-Nov-2018

10:47

x64

Flatfiledest.dll

2014.120.5605.1

368720

30-Nov-2018

10:47

x64

Flatfilesrc.dll

2014.120.5605.1

377936

30-Nov-2018

10:47

x64

Foreachfileenumerator.dll

2014.120.5605.1

73808

30-Nov-2018

10:47

x64

Hkengperfctrs.dll

2014.120.5605.1

44112

30-Nov-2018

10:47

x64

Logread.exe

2014.120.5605.1

625432

30-Nov-2018

10:47

x64

Mergetxt.dll

2014.120.5605.1

51280

30-Nov-2018

10:47

x64

Microsoft.sqlserver.manageddts.dll

12.0.5605.1

531728

30-Nov-2018

10:49

x86

Microsoft.sqlserver.management.pssnapins.dll

12.0.5605.1

203544

30-Nov-2018

10:47

x86

Microsoft.sqlserver.replication.dll

2014.120.5605.1

1650456

30-Nov-2018

10:49

x64

Microsoft.sqlserver.smo.dll

12.0.5605.1

3741776

30-Nov-2018

03:22

x86

Microsoft.sqlserver.sqlenum.dll

12.0.5605.1

1361488

30-Nov-2018

03:22

x86

Microsoft.sqlserver.xevent.linq.dll

2014.120.5605.1

282704

30-Nov-2018

10:47

x64

Microsoft.sqlserver.xevent.linq.dll

2014.120.5605.1

257816

30-Nov-2018

10:49

x86

Microsoft.sqlserver.xmltask.dll

12.0.5605.1

153872

30-Nov-2018

10:49

x86

Msdtssrvrutil.dll

2014.120.5605.1

78928

30-Nov-2018

10:47

x64

Msgprox.dll

2014.120.5605.1

262224

30-Nov-2018

10:47

x64

Msxmlsql.dll

2014.120.5605.1

1399576

30-Nov-2018

10:44

x64

Oledbdest.dll

2014.120.5605.1

244496

30-Nov-2018

10:44

x64

Oledbsrc.dll

2014.120.5605.1

276248

30-Nov-2018

10:44

x64

Osql.exe

2014.120.5605.1

76368

30-Nov-2018

10:47

x64

Qrdrsvc.exe

2014.120.5605.1

548632

30-Nov-2018

10:47

x64

Rawdest.dll

2014.120.5605.1

187672

30-Nov-2018

10:44

x64

Rawsource.dll

2014.120.5605.1

174864

30-Nov-2018

10:44

x64

Rdistcom.dll

2014.120.5605.1

815888

30-Nov-2018

10:44

x64

Recordsetdest.dll

2014.120.5605.1

162584

30-Nov-2018

10:44

x64

Replagnt.dll

2014.120.5605.1

30480

30-Nov-2018

10:44

x64

Repldp.dll

2014.120.5605.1

273176

30-Nov-2018

10:44

x64

Replerrx.dll

2014.120.5605.1

145168

30-Nov-2018

10:44

x64

Replisapi.dll

2014.120.5605.1

352024

30-Nov-2018

10:44

x64

Replmerg.exe

2014.120.5605.1

516880

30-Nov-2018

10:47

x64

Replprov.dll

2014.120.5605.1

794392

30-Nov-2018

10:44

x64

Replrec.dll

2014.120.5605.1

976144

30-Nov-2018

10:49

x64

Replsub.dll

2014.120.5605.1

435992

30-Nov-2018

10:44

x64

Replsync.dll

2014.120.5605.1

144664

30-Nov-2018

10:44

x64

Spresolv.dll

2014.120.5605.1

241432

30-Nov-2018

10:44

x64

Sql_engine_core_shared_keyfile.dll

2014.120.5605.1

56912

30-Nov-2018

10:47

x64

Sqlcmd.exe

2014.120.5605.1

241744

30-Nov-2018

10:47

x64

Sqldiag.exe

2014.120.5605.1

1269528

30-Nov-2018

10:47

x64

Sqldistx.dll

2014.120.5605.1

216848

30-Nov-2018

10:44

x64

Sqllogship.exe

12.0.5605.1

104728

30-Nov-2018

10:47

x64

Sqlmergx.dll

2014.120.5605.1

353560

30-Nov-2018

10:44

x64

Sqlps.exe

12.0.5605.1

73296

30-Nov-2018

10:47

x86

Sqlresld.dll

2014.120.5605.1

28240

30-Nov-2018

10:43

x86

Sqlresld.dll

2014.120.5605.1

29976

30-Nov-2018

10:44

x64

Sqlresourceloader.dll

2014.120.5605.1

28240

30-Nov-2018

10:43

x86

Sqlresourceloader.dll

2014.120.5605.1

35600

30-Nov-2018

10:44

x64

Sqlscm.dll

2014.120.5605.1

51280

30-Nov-2018

10:43

x86

Sqlscm.dll

2014.120.5605.1

59672

30-Nov-2018

10:44

x64

Sqlsvc.dll

2014.120.5605.1

123472

30-Nov-2018

10:43

x86

Sqlsvc.dll

2014.120.5605.1

145168

30-Nov-2018

10:44

x64

Sqltaskconnections.dll

2014.120.5605.1

165144

30-Nov-2018

10:44

x64

Sqlwep120.dll

2014.120.5605.1

111896

30-Nov-2018

10:44

x64

Ssdebugps.dll

2014.120.5605.1

65304

30-Nov-2018

10:44

x64

Ssradd.dll

2014.120.5605.1

63248

30-Nov-2018

10:44

x64

Ssravg.dll

2014.120.5605.1

64280

30-Nov-2018

10:44

x64

Ssrdown.dll

2014.120.5605.1

48920

30-Nov-2018

10:44

x64

Ssrmax.dll

2014.120.5605.1

61720

30-Nov-2018

10:44

x64

Ssrmin.dll

2014.120.5605.1

61712

30-Nov-2018

10:44

x64

Ssrpub.dll

2014.120.5605.1

49424

30-Nov-2018

10:44

x64

Ssrup.dll

2014.120.5605.1

48408

30-Nov-2018

10:44

x64

Txagg.dll

2014.120.5605.1

345360

30-Nov-2018

10:44

x64

Txdatacollector.dll

2014.120.5605.1

397592

30-Nov-2018

10:44

x64

Txdataconvert.dll

2014.120.5605.1

278288

30-Nov-2018

10:44

x64

Txderived.dll

2014.120.5605.1

586520

30-Nov-2018

10:44

x64

Txlookup.dll

2014.120.5605.1

517912

30-Nov-2018

10:44

x64

Txmerge.dll

2014.120.5605.1

219416

30-Nov-2018

10:44

x64

Txmergejoin.dll

2014.120.5605.1

264472

30-Nov-2018

10:44

x64

Txmulticast.dll

2014.120.5605.1

102168

30-Nov-2018

10:44

x64

Txrowcount.dll

2014.120.5605.1

100120

30-Nov-2018

10:44

x64

Txsort.dll

2014.120.5605.1

240920

30-Nov-2018

10:44

x64

Txsplit.dll

2014.120.5605.1

578840

30-Nov-2018

10:44

x64

Txunionall.dll

2014.120.5605.1

167192

30-Nov-2018

10:44

x64

Xmlrw.dll

2014.120.5605.1

287000

30-Nov-2018

10:44

x64

Xmlsub.dll

2014.120.5605.1

285464

30-Nov-2018

10:44

x64

Aparat SQL Server 2014 pełnego tekstu

Nazwa pliku

Wersja pliku

Rozmiar pliku

Data

Godzina

Platforma

Fd.dll

2014.120.5605.1

661584

30-Nov-2018

10:47

x64

Fdhost.exe

2014.120.5605.1

96024

30-Nov-2018

10:47

x64

Fdlauncher.exe

2014.120.5605.1

50968

30-Nov-2018

10:47

x64

Sql_fulltext_keyfile.dll

2014.120.5605.1

56912

30-Nov-2018

10:47

x64

Sqlft120ph.dll

2014.120.5605.1

56088

30-Nov-2018

10:44

x64

Usługi integracji programu SQL Server 2014

Nazwa pliku

Wersja pliku

Rozmiar pliku

Data

Godzina

Platforma

Attunity.sqlserver.cdccontroltask.dll

2.0.0.93

86608

30-Nov-2018

10:47

x86

Attunity.sqlserver.cdcsplit.dll

2.0.0.93

46160

30-Nov-2018

10:47

x86

Attunity.sqlserver.cdcsrc.dll

2.0.0.93

87120.

30-Nov-2018

10:47

x86

Axscphst.dll

2014.120.5605.1

67152

30-Nov-2018

10:47

x64

Commanddest.dll

2014.120.5605.1

227408

30-Nov-2018

10:47

x64

Dteparse.dll

2014.120.5605.1

110160

30-Nov-2018

10:47

x64

Dteparsemgd.dll

2014.120.5605.1

78104

30-Nov-2018

10:46

x64

Dtepkg.dll

2014.120.5605.1

117328

30-Nov-2018

10:47

x64

Dtexec.exe

2014.120.5605.1

67864

30-Nov-2018

10:47

x64

Dts.dll

2014.120.5605.1

3003472

30-Nov-2018

10:47

x64

Dtscomexpreval.dll

2014.120.5605.1

458320

30-Nov-2018

10:47

x64

Dtsconn.dll

2014.120.5605.1

463952

30-Nov-2018

10:47

x64

Dtsdebughost.exe

2014.120.5605.1

86800

30-Nov-2018

10:47

x64

Dtshost.exe

2014.120.5605.1

86800

30-Nov-2018

10:47

x64

Dtslog.dll

2014.120.5605.1

97872

30-Nov-2018

10:47

x64

Dtsmsg120.dll

2014.120.5605.1

546384

30-Nov-2018

10:47

x64

Dtspipeline.dll

2014.120.5605.1

1251920

30-Nov-2018

10:47

x64

Dtspipelineperf120.dll

2014.120.5605.1

48720

30-Nov-2018

10:47

x64

Dtuparse.dll

2014.120.5605.1

83536

30-Nov-2018

10:47

x64

Dtutil.exe

2014.120.5605.1

132888

30-Nov-2018

10:47

x64

Exceldest.dll

2014.120.5605.1

244304

30-Nov-2018

10:47

x64

Excelsrc.dll

2014.120.5605.1

269904

30-Nov-2018

10:47

x64

Execpackagetask.dll

2014.120.5605.1

141392

30-Nov-2018

10:47

x64

Flatfiledest.dll

2014.120.5605.1

368720

30-Nov-2018

10:47

x64

Flatfilesrc.dll

2014.120.5605.1

377936

30-Nov-2018

10:47

x64

Foreachfileenumerator.dll

2014.120.5605.1

73808

30-Nov-2018

10:47

x64

Microsoft.sqlserver.bulkinserttaskconnections.dll

2014.120.5605.1

110872

30-Nov-2018

10:47

x64

Microsoft.sqlserver.manageddts.dll

12.0.5605.1

531728

30-Nov-2018

10:49

x86

Microsoft.sqlserver.xmltask.dll

12.0.5605.1

153872

30-Nov-2018

10:49

x86

Msdtssrvr.exe

12.0.5605.1

216856

30-Nov-2018

10:47

x64

Msdtssrvrutil.dll

2014.120.5605.1

78928

30-Nov-2018

10:47

x64

Msmdpp.dll

2014.120.5605.1

7721040

30-Nov-2018

10:47

x64

Oledbdest.dll

2014.120.5605.1

244496

30-Nov-2018

10:44

x64

Oledbsrc.dll

2014.120.5605.1

276248

30-Nov-2018

10:44

x64

Rawdest.dll

2014.120.5605.1

187672

30-Nov-2018

10:44

x64

Rawsource.dll

2014.120.5605.1

174864

30-Nov-2018

10:44

x64

Recordsetdest.dll

2014.120.5605.1

162584

30-Nov-2018

10:44

x64

Sql_is_keyfile.dll

2014.120.5605.1

56912

30-Nov-2018

10:47

x64

Sqldest.dll

2014.120.5605.1

246544

30-Nov-2018

10:44

x64

Sqltaskconnections.dll

2014.120.5605.1

165144

30-Nov-2018

10:44

x64

Txagg.dll

2014.120.5605.1

345360

30-Nov-2018

10:44

x64

Txbestmatch.dll

2014.120.5605.1

652056

30-Nov-2018

10:44

x64

Txcache.dll

2014.120.5605.1

156952

30-Nov-2018

10:44

x64

Txcharmap.dll

2014.120.5605.1

266520

30-Nov-2018

10:44

x64

Txcopymap.dll

2014.120.5605.1

158992

30-Nov-2018

10:44

x64

Txdataconvert.dll

2014.120.5605.1

278288

30-Nov-2018

10:44

x64

Txderived.dll

2014.120.5605.1

586520

30-Nov-2018

10:44

x64

Txfileextractor.dll

2014.120.5605.1

178448

30-Nov-2018

10:44

x64

Txfileinserter.dll

2014.120.5605.1

176912

30-Nov-2018

10:44

x64

Txgroupdups.dll

2014.120.5605.1

336152

30-Nov-2018

10:44

x64

Txlineage.dll

2014.120.5605.1

113432

30-Nov-2018

10:44

x64

Txlookup.dll

2014.120.5605.1

517912

30-Nov-2018

10:44

x64

Txmerge.dll

2014.120.5605.1

219416

30-Nov-2018

10:44

x64

Txmergejoin.dll

2014.120.5605.1

264472

30-Nov-2018

10:44

x64

Txmulticast.dll

2014.120.5605.1

102168

30-Nov-2018

10:44

x64

Txpivot.dll

2014.120.5605.1

206104

30-Nov-2018

10:44

x64

Txrowcount.dll

2014.120.5605.1

100120

30-Nov-2018

10:44

x64

Txsampling.dll

2014.120.5605.1

152848

30-Nov-2018

10:44

x64

Txscd.dll

2014.120.5605.1

200472

30-Nov-2018

10:44

x64

Txsort.dll

2014.120.5605.1

240920

30-Nov-2018

10:44

x64

Txsplit.dll

2014.120.5605.1

578840

30-Nov-2018

10:44

x64

Txtermextraction.dll

2014.120.5605.1

8680216

30-Nov-2018

10:44

x64

Txtermlookup.dll

2014.120.5605.1

4155672

30-Nov-2018

10:44

x64

Txunionall.dll

2014.120.5605.1

167192

30-Nov-2018

10:44

x64

Txunpivot.dll

2014.120.5605.1

179472

30-Nov-2018

10:44

x64

Usługi Reporting Services programu SQL Server 2014

Nazwa pliku

Wersja pliku

Rozmiar pliku

Data

Godzina

Platforma

Microsoft.analysisservices.controls.resources.dll.deploy

12.0.5605.1

1056528

30-Nov-2018

10:48

x86

Microsoft.analysisservices.controls.resources.dll.deploy

12.0.5605.1

1070864

30-Nov-2018

10:46

x86

Microsoft.analysisservices.controls.resources.dll.deploy

12.0.5605.1

1071184

30-Nov-2018

10:47

x86

Microsoft.analysisservices.controls.resources.dll.deploy

12.0.5605.1

1079576

30-Nov-2018

10:48

x86

Microsoft.analysisservices.controls.resources.dll.deploy

12.0.5605.1

1143888

30-Nov-2018

10:48

x86

Microsoft.analysisservices.controls.resources.dll.deploy

12.0.5605.1

1070352

30-Nov-2018

10:47

x86

Microsoft.analysisservices.controls.resources.dll.deploy

12.0.5605.1

1081112

30-Nov-2018

10:49

x86

Microsoft.analysisservices.controls.resources.dll.deploy

12.0.5605.1

1080088

30-Nov-2018

10:47

x86

Microsoft.analysisservices.controls.resources.dll.deploy

12.0.5605.1

1078544

30-Nov-2018

10:49

x86

Microsoft.analysisservices.controls.resources.dll.deploy

12.0.5605.1

1083152

30-Nov-2018

10:49

x86

Microsoft.analysisservices.controls.resources.dll.deploy

12.0.5605.1

1072920

30-Nov-2018

10:49

x86

Microsoft.analysisservices.controls.resources.dll.deploy

12.0.5605.1

1075480

30-Nov-2018

10:47

x86

Microsoft.analysisservices.controls.resources.dll.deploy

12.0.5605.1

1068824

30-Nov-2018

10:47

x86

Microsoft.analysisservices.controls.resources.dll.deploy

12.0.5605.1

1076816

30-Nov-2018

10:49

x86

Microsoft.analysisservices.controls.resources.dll.deploy

12.0.5605.1

1074256

30-Nov-2018

10:47

x86

Microsoft.analysisservices.controls.resources.dll.deploy

12.0.5605.1

1128208

30-Nov-2018

10:46

x86

Microsoft.analysisservices.controls.resources.dll.deploy

12.0.5605.1

1069848

30-Nov-2018

10:47

x86

Microsoft.analysisservices.controls.resources.dll.deploy

12.0.5605.1

1073424

30-Nov-2018

10:47

x86

Microsoft.analysisservices.controls.resources.dll.deploy

12.0.5605.1

1056536

30-Nov-2018

10:48

x86

Microsoft.analysisservices.controls.resources.dll.deploy

12.0.5605.1

1075792

30-Nov-2018

10:48

x86

Microsoft.analysisservices.controls.resources.dll.deploy

12.0.5605.1

1077328

30-Nov-2018

10:48

x86

Microsoft.analysisservices.dll.deploy

12.0.5605.1

1541200

30-Nov-2018

10:47

x86

Microsoft.analysisservices.modeling.dll

12.0.5605.1

610072

30-Nov-2018

10:46

x86

Microsoft.datawarehouse.resources.dll.deploy

12.0.5605.1

319256

30-Nov-2018

10:47

x86

Microsoft.datawarehouse.resources.dll.deploy

12.0.5605.1

319256

30-Nov-2018

10:46

x86

Microsoft.datawarehouse.resources.dll.deploy

12.0.5605.1

319056

30-Nov-2018

10:47

x86

Microsoft.datawarehouse.resources.dll.deploy

12.0.5605.1

319256

30-Nov-2018

10:48

x86

Microsoft.datawarehouse.resources.dll.deploy

12.0.5605.1

323152

30-Nov-2018

10:48

x86

Microsoft.datawarehouse.resources.dll.deploy

12.0.5605.1

319248

30-Nov-2018

10:47

x86

Microsoft.datawarehouse.resources.dll.deploy

12.0.5605.1

319256

30-Nov-2018

10:49

x86

Microsoft.datawarehouse.resources.dll.deploy

12.0.5605.1

319256

30-Nov-2018

10:47

x86

Microsoft.datawarehouse.resources.dll.deploy

12.0.5605.1

319248

30-Nov-2018

10:49

x86

Microsoft.datawarehouse.resources.dll.deploy

12.0.5605.1

319256

30-Nov-2018

10:49

x86

Microsoft.datawarehouse.resources.dll.deploy

12.0.5605.1

319256

30-Nov-2018

10:49

x86

Microsoft.datawarehouse.resources.dll.deploy

12.0.5605.1

319248

30-Nov-2018

10:47

x86

Microsoft.datawarehouse.resources.dll.deploy

12.0.5605.1

319248

30-Nov-2018

10:47

x86

Microsoft.datawarehouse.resources.dll.deploy

12.0.5605.1

319056

30-Nov-2018

10:49

x86

Microsoft.datawarehouse.resources.dll.deploy

12.0.5605.1

319056

30-Nov-2018

10:47

x86

Microsoft.datawarehouse.resources.dll.deploy

12.0.5605.1

323344

30-Nov-2018

10:47

x86

Microsoft.datawarehouse.resources.dll.deploy

12.0.5605.1

319256

30-Nov-2018

10:47

x86

Microsoft.datawarehouse.resources.dll.deploy

12.0.5605.1

319256

30-Nov-2018

10:47

x86

Microsoft.datawarehouse.resources.dll.deploy

12.0.5605.1

315160

30-Nov-2018

10:48

x86

Microsoft.datawarehouse.resources.dll.deploy

12.0.5605.1

319056

30-Nov-2018

10:48

x86

Microsoft.datawarehouse.resources.dll.deploy

12.0.5605.1

319056

30-Nov-2018

10:48

x86

Microsoft.netenterpriseservers.exceptionmessagebox.resources.dll.deploy

12.0.5605.1

89880

30-Nov-2018

10:47

x86

Microsoft.netenterpriseservers.exceptionmessagebox.resources.dll.deploy

12.0.5605.1

89880

30-Nov-2018

10:46

x86

Microsoft.netenterpriseservers.exceptionmessagebox.resources.dll.deploy

12.0.5605.1

89680

30-Nov-2018

10:47

x86

Microsoft.netenterpriseservers.exceptionmessagebox.resources.dll.deploy

12.0.5605.1

89872

30-Nov-2018

10:48

x86

Microsoft.netenterpriseservers.exceptionmessagebox.resources.dll.deploy

12.0.5605.1

89680

30-Nov-2018

10:48

x86

Microsoft.netenterpriseservers.exceptionmessagebox.resources.dll.deploy

12.0.5605.1

89880

30-Nov-2018

10:47

x86

Microsoft.netenterpriseservers.exceptionmessagebox.resources.dll.deploy

12.0.5605.1

89872

30-Nov-2018

10:49

x86

Microsoft.netenterpriseservers.exceptionmessagebox.resources.dll.deploy

12.0.5605.1

89680

30-Nov-2018

10:49

x86

Microsoft.netenterpriseservers.exceptionmessagebox.resources.dll.deploy

12.0.5605.1

89872

30-Nov-2018

10:49

x86

Microsoft.netenterpriseservers.exceptionmessagebox.resources.dll.deploy

12.0.5605.1

89872

30-Nov-2018

10:49

x86

Microsoft.netenterpriseservers.exceptionmessagebox.resources.dll.deploy

12.0.5605.1

89880

30-Nov-2018

10:48

x86

Microsoft.netenterpriseservers.exceptionmessagebox.resources.dll.deploy

12.0.5605.1

89872

30-Nov-2018

10:47

x86

Microsoft.netenterpriseservers.exceptionmessagebox.resources.dll.deploy

12.0.5605.1

89880

30-Nov-2018

10:47

x86

Microsoft.netenterpriseservers.exceptionmessagebox.resources.dll.deploy

12.0.5605.1

89680

30-Nov-2018

10:49

x86

Microsoft.netenterpriseservers.exceptionmessagebox.resources.dll.deploy

12.0.5605.1

89680

30-Nov-2018

10:47

x86

Microsoft.netenterpriseservers.exceptionmessagebox.resources.dll.deploy

12.0.5605.1

89872

30-Nov-2018

10:47

x86

Microsoft.netenterpriseservers.exceptionmessagebox.resources.dll.deploy

12.0.5605.1

89880

30-Nov-2018

10:47

x86

Microsoft.netenterpriseservers.exceptionmessagebox.resources.dll.deploy

12.0.5605.1

89880

30-Nov-2018

10:47

x86

Microsoft.netenterpriseservers.exceptionmessagebox.resources.dll.deploy

12.0.5605.1

89880

30-Nov-2018

10:48

x86

Microsoft.netenterpriseservers.exceptionmessagebox.resources.dll.deploy

12.0.5605.1

89680

30-Nov-2018

10:48

x86

Microsoft.netenterpriseservers.exceptionmessagebox.resources.dll.deploy

12.0.5605.1

89680

30-Nov-2018

10:48

x86

Microsoft.reportingservices.chartwebcontrol.resources.dll.deploy

12.0.5605.1

368400

30-Nov-2018

10:47

x86

Microsoft.reportingservices.chartwebcontrol.resources.dll.deploy

12.0.5605.1

397080

30-Nov-2018

10:46

x86

Microsoft.reportingservices.chartwebcontrol.resources.dll.deploy

12.0.5605.1

396880

30-Nov-2018

10:47

x86

Microsoft.reportingservices.chartwebcontrol.resources.dll.deploy

12.0.5605.1

409368

30-Nov-2018

10:48

x86

Microsoft.reportingservices.chartwebcontrol.resources.dll.deploy

12.0.5605.1

527952

30-Nov-2018

10:48

x86

Microsoft.reportingservices.chartwebcontrol.resources.dll.deploy

12.0.5605.1

392984

30-Nov-2018

10:47

x86

Microsoft.reportingservices.chartwebcontrol.resources.dll.deploy

12.0.5605.1

417552

30-Nov-2018

10:49

x86

Microsoft.reportingservices.chartwebcontrol.resources.dll.deploy

12.0.5605.1

413264

30-Nov-2018

10:49

x86

Microsoft.reportingservices.chartwebcontrol.resources.dll.deploy

12.0.5605.1

401168

30-Nov-2018

10:49

x86

Microsoft.reportingservices.chartwebcontrol.resources.dll.deploy

12.0.5605.1

429840

30-Nov-2018

10:49

x86

Microsoft.reportingservices.chartwebcontrol.resources.dll.deploy

12.0.5605.1

409360

30-Nov-2018

10:48

x86

Microsoft.reportingservices.chartwebcontrol.resources.dll.deploy

12.0.5605.1

409360

30-Nov-2018

10:47

x86

Microsoft.reportingservices.chartwebcontrol.resources.dll.deploy

12.0.5605.1

388888

30-Nov-2018

10:47

x86

Microsoft.reportingservices.chartwebcontrol.resources.dll.deploy

12.0.5605.1

400976

30-Nov-2018

10:49

x86

Microsoft.reportingservices.chartwebcontrol.resources.dll.deploy

12.0.5605.1

400976

30-Nov-2018

10:47

x86

Microsoft.reportingservices.chartwebcontrol.resources.dll.deploy

12.0.5605.1

511760

30-Nov-2018

10:47

x86

Microsoft.reportingservices.chartwebcontrol.resources.dll.deploy

12.0.5605.1

388888

30-Nov-2018

10:49

x86

Microsoft.reportingservices.chartwebcontrol.resources.dll.deploy

12.0.5605.1

397080

30-Nov-2018

10:47

x86

Microsoft.reportingservices.chartwebcontrol.resources.dll.deploy

12.0.5605.1

364312

30-Nov-2018

10:48

x86

Microsoft.reportingservices.chartwebcontrol.resources.dll.deploy

12.0.5605.1

405072

30-Nov-2018

10:48

x86

Microsoft.reportingservices.chartwebcontrol.resources.dll.deploy

12.0.5605.1

409168

30-Nov-2018

10:48

x86

Microsoft.reportingservices.chartwebcontrol.resources.dll

12.0.5605.1

368400

30-Nov-2018

10:46

x86

Microsoft.reportingservices.chartwebcontrol.resources.dll

12.0.5605.1

409368

30-Nov-2018

10:47

x86

Microsoft.reportingservices.chartwebcontrol.resources.dll

12.0.5605.1

417560

30-Nov-2018

10:47

x86

Microsoft.reportingservices.chartwebcontrol.resources.dll

12.0.5605.1

401176

30-Nov-2018

10:47

x86

Microsoft.reportingservices.chartwebcontrol.resources.dll

12.0.5605.1

429840

30-Nov-2018

10:47

x86

Microsoft.reportingservices.chartwebcontrol.resources.dll

12.0.5605.1

409168

30-Nov-2018

10:47

x86

Microsoft.reportingservices.chartwebcontrol.resources.dll

12.0.5605.1

400976

30-Nov-2018

10:47

x86

Microsoft.reportingservices.chartwebcontrol.resources.dll

12.0.5605.1

511760

30-Nov-2018

10:46

x86

Microsoft.reportingservices.chartwebcontrol.resources.dll

12.0.5605.1

364312

30-Nov-2018

10:49

x86

Microsoft.reportingservices.chartwebcontrol.resources.dll

12.0.5605.1

409368

30-Nov-2018

10:46

x86

Microsoft.reportingservices.chartwincontrol.resources.dll.deploy

12.0.5605.1

1060632

30-Nov-2018

10:47

x86

Microsoft.reportingservices.chartwincontrol.resources.dll.deploy

12.0.5605.1

1089296

30-Nov-2018

10:46

x86

Microsoft.reportingservices.chartwincontrol.resources.dll.deploy

12.0.5605.1

1089104

30-Nov-2018

10:47

x86

Microsoft.reportingservices.chartwincontrol.resources.dll.deploy

12.0.5605.1

1101592

30-Nov-2018

10:48

x86

Microsoft.reportingservices.chartwincontrol.resources.dll.deploy

12.0.5605.1

1224272

30-Nov-2018

10:48

x86

Microsoft.reportingservices.chartwincontrol.resources.dll.deploy

12.0.5605.1

1089304

30-Nov-2018

10:47

x86

Microsoft.reportingservices.chartwincontrol.resources.dll.deploy

12.0.5605.1

1109776

30-Nov-2018

10:49

x86

Microsoft.reportingservices.chartwincontrol.resources.dll.deploy

12.0.5605.1

1105488

30-Nov-2018

10:49

x86

Microsoft.reportingservices.chartwincontrol.resources.dll.deploy

12.0.5605.1

1097496

30-Nov-2018

10:49

x86

Microsoft.reportingservices.chartwincontrol.resources.dll.deploy

12.0.5605.1

1122072

30-Nov-2018

10:49

x86

Microsoft.reportingservices.chartwincontrol.resources.dll.deploy

12.0.5605.1

1105688

30-Nov-2018

10:48

x86

Microsoft.reportingservices.chartwincontrol.resources.dll.deploy

12.0.5605.1

1048336

30-Nov-2018

10:47

x86

Microsoft.reportingservices.chartwincontrol.resources.dll.deploy

12.0.5605.1

1081112

30-Nov-2018

10:47

x86

Microsoft.reportingservices.chartwincontrol.resources.dll.deploy

12.0.5605.1

1093200

30-Nov-2018

10:49

x86

Microsoft.reportingservices.chartwincontrol.resources.dll.deploy

12.0.5605.1

1097296

30-Nov-2018

10:47

x86

Microsoft.reportingservices.chartwincontrol.resources.dll.deploy

12.0.5605.1

1208080

30-Nov-2018

10:47

x86

Microsoft.reportingservices.chartwincontrol.resources.dll.deploy

12.0.5605.1

1085200

30-Nov-2018

10:49

x86

Microsoft.reportingservices.chartwincontrol.resources.dll.deploy

12.0.5605.1

1089304

30-Nov-2018

10:47

x86

Microsoft.reportingservices.chartwincontrol.resources.dll.deploy

12.0.5605.1

1060632

30-Nov-2018

10:48

x86

Microsoft.reportingservices.chartwincontrol.resources.dll.deploy

12.0.5605.1

1097296

30-Nov-2018

10:48

x86

Microsoft.reportingservices.chartwincontrol.resources.dll.deploy

12.0.5605.1

1101392

30-Nov-2018

10:48

x86

Microsoft.reportingservices.dataextensions.dll.deploy

12.0.5605.1

203024

30-Nov-2018

10:47

x86

Microsoft.reportingservices.dataextensions.dll

12.0.5605.1

203032

30-Nov-2018

10:46

x86

Microsoft.reportingservices.datarendering.dll.deploy

12.0.5605.1

147224

30-Nov-2018

10:47

x86

Microsoft.reportingservices.datarendering.dll

12.0.5605.1

147216

30-Nov-2018

10:46

x86

Microsoft.reportingservices.designer.controls.resources.dll.deploy

12.0.5605.1

4305688

30-Nov-2018

10:47

x86

Microsoft.reportingservices.designer.controls.resources.dll.deploy

12.0.5605.1

4343064

30-Nov-2018

10:46

x86

Microsoft.reportingservices.designer.controls.resources.dll.deploy

12.0.5605.1

4334872

30-Nov-2018

10:46

x86

Microsoft.reportingservices.designer.controls.resources.dll.deploy

12.0.5605.1

4355352

30-Nov-2018

10:48

x86

Microsoft.reportingservices.designer.controls.resources.dll.deploy

12.0.5605.1

4520016

30-Nov-2018

10:48

x86

Microsoft.reportingservices.designer.controls.resources.dll.deploy

12.0.5605.1

4340496

30-Nov-2018

10:47

x86

Microsoft.reportingservices.designer.controls.resources.dll.deploy

12.0.5605.1

4368656

30-Nov-2018

10:49

x86

Microsoft.reportingservices.designer.controls.resources.dll.deploy

12.0.5605.1

4366928

30-Nov-2018

10:49

x86

Microsoft.reportingservices.designer.controls.resources.dll.deploy

12.0.5605.1

4354320

30-Nov-2018

10:49

x86

Microsoft.reportingservices.designer.controls.resources.dll.deploy

12.0.5605.1

4383312

30-Nov-2018

10:47

x86

Microsoft.reportingservices.designer.controls.resources.dll.deploy

12.0.5605.1

4347152

30-Nov-2018

10:48

x86

Microsoft.reportingservices.designer.controls.resources.dll.deploy

12.0.5605.1

4347672

30-Nov-2018

10:47

x86

Microsoft.reportingservices.designer.controls.resources.dll.deploy

12.0.5605.1

4331800

30-Nov-2018

10:47

x86

Microsoft.reportingservices.designer.controls.resources.dll.deploy

12.0.5605.1

4351568

30-Nov-2018

10:49

x86

Microsoft.reportingservices.designer.controls.resources.dll.deploy

12.0.5605.1

4354640

30-Nov-2018

10:47

x86

Microsoft.reportingservices.designer.controls.resources.dll.deploy

12.0.5605.1

4494096

30-Nov-2018

10:47

x86

Microsoft.reportingservices.designer.controls.resources.dll.deploy

12.0.5605.1

4333848

30-Nov-2018

10:49

x86

Microsoft.reportingservices.designer.controls.resources.dll.deploy

12.0.5605.1

4343064

30-Nov-2018

10:47

x86

Microsoft.reportingservices.designer.controls.resources.dll.deploy

12.0.5605.1

4307216

30-Nov-2018

10:48

x86

Microsoft.reportingservices.designer.controls.resources.dll.deploy

12.0.5605.1

4358224

30-Nov-2018

10:48

x86

Microsoft.reportingservices.designer.controls.resources.dll.deploy

12.0.5605.1

4359760

30-Nov-2018

10:48

x86

Microsoft.reportingservices.diagnostics.dll.deploy

12.0.5605.1

1413392

30-Nov-2018

10:47

x86

Microsoft.reportingservices.diagnostics.dll

12.0.5605.1

1413392

30-Nov-2018

10:47

x86

Microsoft.reportingservices.excelrendering.dll.deploy

12.0.5605.1

657176

30-Nov-2018

10:47

x86

Microsoft.reportingservices.excelrendering.dll

12.0.5605.1

657168

30-Nov-2018

10:46

x86

Microsoft.reportingservices.hpbprocessing.dll.deploy

12.0.5605.1

321296

30-Nov-2018

10:47

x86

Microsoft.reportingservices.hpbprocessing.dll

12.0.5605.1

321304

30-Nov-2018

10:46

x86

Microsoft.reportingservices.htmlrendering.dll.deploy

12.0.5605.1

303376

30-Nov-2018

10:47

x86

Microsoft.reportingservices.htmlrendering.dll

12.0.5605.1

303376

30-Nov-2018

10:47

x86

Microsoft.reportingservices.htmlrendering.resources.dll.deploy

12.0.5605.1

53008

30-Nov-2018

10:47

x86

Microsoft.reportingservices.htmlrendering.resources.dll.deploy

12.0.5605.1

53016

30-Nov-2018

10:46

x86

Microsoft.reportingservices.htmlrendering.resources.dll.deploy

12.0.5605.1

53008

30-Nov-2018

10:46

x86

Microsoft.reportingservices.htmlrendering.resources.dll.deploy

12.0.5605.1

53016

30-Nov-2018

10:48

x86

Microsoft.reportingservices.htmlrendering.resources.dll.deploy

12.0.5605.1

52816

30-Nov-2018

10:48

x86

Microsoft.reportingservices.htmlrendering.resources.dll.deploy

12.0.5605.1

53008

30-Nov-2018

10:47

x86

Microsoft.reportingservices.htmlrendering.resources.dll.deploy

12.0.5605.1

53008

30-Nov-2018

10:49

x86

Microsoft.reportingservices.htmlrendering.resources.dll.deploy

12.0.5605.1

52816

30-Nov-2018

10:49

x86

Microsoft.reportingservices.htmlrendering.resources.dll.deploy

12.0.5605.1

53008

30-Nov-2018

10:49

x86

Microsoft.reportingservices.htmlrendering.resources.dll.deploy

12.0.5605.1

52816

30-Nov-2018

10:47

x86

Microsoft.reportingservices.htmlrendering.resources.dll.deploy

12.0.5605.1

53016

30-Nov-2018

10:48

x86

Microsoft.reportingservices.htmlrendering.resources.dll.deploy

12.0.5605.1

53016

30-Nov-2018

10:47

x86

Microsoft.reportingservices.htmlrendering.resources.dll.deploy

12.0.5605.1

53008

30-Nov-2018

10:47

x86

Microsoft.reportingservices.htmlrendering.resources.dll.deploy

12.0.5605.1

52816

30-Nov-2018

10:49

x86

Microsoft.reportingservices.htmlrendering.resources.dll.deploy

12.0.5605.1

52808

30-Nov-2018

10:47

x86

Microsoft.reportingservices.htmlrendering.resources.dll.deploy

12.0.5605.1

53008

30-Nov-2018

10:47

x86

Microsoft.reportingservices.htmlrendering.resources.dll.deploy

12.0.5605.1

53008

30-Nov-2018

10:49

x86

Microsoft.reportingservices.htmlrendering.resources.dll.deploy

12.0.5605.1

53008

30-Nov-2018

10:47

x86

Microsoft.reportingservices.htmlrendering.resources.dll.deploy

12.0.5605.1

53016

30-Nov-2018

10:46

x86

Microsoft.reportingservices.htmlrendering.resources.dll.deploy

12.0.5605.1

52816

30-Nov-2018

10:48

x86

Microsoft.reportingservices.htmlrendering.resources.dll.deploy

12.0.5605.1

52816

30-Nov-2018

10:48

x86

Microsoft.reportingservices.htmlrendering.resources.dll

12.0.5605.1

53016

30-Nov-2018

10:46

x86

Microsoft.reportingservices.htmlrendering.resources.dll

12.0.5605.1

53016

30-Nov-2018

10:47

x86

Microsoft.reportingservices.htmlrendering.resources.dll

12.0.5605.1

53016

30-Nov-2018

10:47

x86

Microsoft.reportingservices.htmlrendering.resources.dll

12.0.5605.1

53016

30-Nov-2018

10:47

x86

Microsoft.reportingservices.htmlrendering.resources.dll

12.0.5605.1

53008

30-Nov-2018

10:47

x86

Microsoft.reportingservices.htmlrendering.resources.dll

12.0.5605.1

52816

30-Nov-2018

10:47

x86

Microsoft.reportingservices.htmlrendering.resources.dll

12.0.5605.1

52816

30-Nov-2018

10:47

x86

Microsoft.reportingservices.htmlrendering.resources.dll

12.0.5605.1

53008

30-Nov-2018

10:46

x86

Microsoft.reportingservices.htmlrendering.resources.dll

12.0.5605.1

53016

30-Nov-2018

10:49

x86

Microsoft.reportingservices.htmlrendering.resources.dll

12.0.5605.1

53016

30-Nov-2018

10:46

x86

Microsoft.reportingservices.imagerendering.dll.deploy

12.0.5605.1

160016

30-Nov-2018

10:47

x86

Microsoft.reportingservices.imagerendering.dll

12.0.5605.1

160024

30-Nov-2018

10:46

x86

Microsoft.reportingservices.processingcore.dll.deploy

12.0.5605.1

5565200

30-Nov-2018

10:47

x86

Microsoft.reportingservices.processingcore.dll

12.0.5605.1

5565200

30-Nov-2018

10:47

x86

Microsoft.reportingservices.richtext.dll.deploy

12.0.5605.1

108824

30-Nov-2018

10:47

x86

Microsoft.reportingservices.richtext.dll

12.0.5605.1

108816

30-Nov-2018

10:47

x86

Microsoft.reportingservices.semanticquerydesign.resources.dll.deploy

12.0.5605.1

274200

30-Nov-2018

10:47

x86

Microsoft.reportingservices.semanticquerydesign.resources.dll.deploy

12.0.5605.1

282392

30-Nov-2018

10:46

x86

Microsoft.reportingservices.semanticquerydesign.resources.dll.deploy

12.0.5605.1

278296

30-Nov-2018

10:46

x86

Microsoft.reportingservices.semanticquerydesign.resources.dll.deploy

12.0.5605.1

282392

30-Nov-2018

10:48

x86

Microsoft.reportingservices.semanticquerydesign.resources.dll.deploy

12.0.5605.1

302672

30-Nov-2018

10:48

x86

Microsoft.reportingservices.semanticquerydesign.resources.dll.deploy

12.0.5605.1

282384

30-Nov-2018

10:47

x86

Microsoft.reportingservices.semanticquerydesign.resources.dll.deploy

12.0.5605.1

282384

30-Nov-2018

10:49

x86

Microsoft.reportingservices.semanticquerydesign.resources.dll.deploy

12.0.5605.1

282192

30-Nov-2018

10:49

x86

Microsoft.reportingservices.semanticquerydesign.resources.dll.deploy

12.0.5605.1

282392

30-Nov-2018

10:49

x86

Microsoft.reportingservices.semanticquerydesign.resources.dll.deploy

12.0.5605.1

286288

30-Nov-2018

10:47

x86

Microsoft.reportingservices.semanticquerydesign.resources.dll.deploy

12.0.5605.1

282384

30-Nov-2018

10:48

x86

Microsoft.reportingservices.semanticquerydesign.resources.dll.deploy

12.0.5605.1

282384

30-Nov-2018

10:47

x86

Microsoft.reportingservices.semanticquerydesign.resources.dll.deploy

12.0.5605.1

278296

30-Nov-2018

10:47

x86

Microsoft.reportingservices.semanticquerydesign.resources.dll.deploy

12.0.5605.1

282192

30-Nov-2018

10:49

x86

Microsoft.reportingservices.semanticquerydesign.resources.dll.deploy

12.0.5605.1

282192

30-Nov-2018

10:47

x86

Microsoft.reportingservices.semanticquerydesign.resources.dll.deploy

12.0.5605.1

294680

30-Nov-2018

10:47

x86

Microsoft.reportingservices.semanticquerydesign.resources.dll.deploy

12.0.5605.1

282392

30-Nov-2018

10:49

x86

Microsoft.reportingservices.semanticquerydesign.resources.dll.deploy

12.0.5605.1

278296

30-Nov-2018

10:47

x86

Microsoft.reportingservices.semanticquerydesign.resources.dll.deploy

12.0.5605.1

278296

30-Nov-2018

10:46

x86

Microsoft.reportingservices.semanticquerydesign.resources.dll.deploy

12.0.5605.1

282192

30-Nov-2018

10:48

x86

Microsoft.reportingservices.semanticquerydesign.resources.dll.deploy

12.0.5605.1

282192

30-Nov-2018

10:48

x86

Microsoft.reportingservices.sharepoint.server.dll

12.0.5605.1

239888

30-Nov-2018

10:47

x86

Microsoft.reportingservices.spbprocessing.dll.deploy

12.0.5605.1

297240

30-Nov-2018

10:47

x86

Microsoft.reportingservices.spbprocessing.dll

12.0.5605.1

297240

30-Nov-2018

10:47

x86

Microsoft.reportingservices.upgradescripts.dll

12.0.5605.1

479512

30-Nov-2018

10:47

x86

Microsoft.reportingservices.usagetracking.dll

2014.120.5605.1

48408

30-Nov-2018

10:47

x64

Microsoft.sqlserver.mgdsqldumper.dll.deploy

2014.120.5605.1

72984

30-Nov-2018

10:46

x86

Msmdlocal.dll

2014.120.5605.1

52237392

30-Nov-2018

10:47

x64

Msmdlocal.dll

2014.120.5605.1

35229968

30-Nov-2018

10:47

x86

Msmgdsrv.dll

2014.120.5605.1

6743312

30-Nov-2018

10:48

x86

Msmgdsrv.dll

2014.120.5605.1

7426832

30-Nov-2018

10:49

x64

Msolap120.dll

2014.120.5605.1

7115344

30-Nov-2018

10:43

x86

Msolap120.dll

2014.120.5605.1

8571664

30-Nov-2018

10:44

x64

Msolui120.dll

2014.120.5605.1

290384

30-Nov-2018

10:43

x86

Msolui120.dll

2014.120.5605.1

303896

30-Nov-2018

10:44

x64

Msreportbuilder.resources.dll.deploy

12.0.5605.1

272664

30-Nov-2018

10:48

x86

Msreportbuilder.resources.dll.deploy

12.0.5605.1

275728

30-Nov-2018

10:46

x86

Msreportbuilder.resources.dll.deploy

12.0.5605.1

274704

30-Nov-2018

10:46

x86

Msreportbuilder.resources.dll.deploy

12.0.5605.1

277072

30-Nov-2018

10:47

x86

Msreportbuilder.resources.dll.deploy

12.0.5605.1

294168

30-Nov-2018

10:48

x86

Msreportbuilder.resources.dll.deploy

12.0.5605.1

275728

30-Nov-2018

10:47

x86

Msreportbuilder.resources.dll.deploy

12.0.5605.1

278296

30-Nov-2018

10:47

x86

Msreportbuilder.resources.dll.deploy

12.0.5605.1

279120

30-Nov-2018

10:49

x86

Msreportbuilder.resources.dll.deploy

12.0.5605.1

276760

30-Nov-2018

10:47

x86

Msreportbuilder.resources.dll.deploy

12.0.5605.1

281680

30-Nov-2018

10:47

x86

Msreportbuilder.resources.dll.deploy

12.0.5605.1

278288

30-Nov-2018

10:48

x86

Msreportbuilder.resources.dll.deploy

12.0.5605.1

276248

30-Nov-2018

10:47

x86

Msreportbuilder.resources.dll.deploy

12.0.5605.1

274712

30-Nov-2018

10:47

x86

Msreportbuilder.resources.dll.deploy

12.0.5605.1

277776

30-Nov-2018

10:47

x86

Msreportbuilder.resources.dll.deploy

12.0.5605.1

276560

30-Nov-2018

10:49

x86

Msreportbuilder.resources.dll.deploy

12.0.5605.1

289360

30-Nov-2018

10:48

x86

Msreportbuilder.resources.dll.deploy

12.0.5605.1

274712

30-Nov-2018

10:49

x86

Msreportbuilder.resources.dll.deploy

12.0.5605.1

275736

30-Nov-2018

10:47

x86

Msreportbuilder.resources.dll.deploy

12.0.5605.1

272656

30-Nov-2018

10:46

x86

Msreportbuilder.resources.dll.deploy

12.0.5605.1

277072

30-Nov-2018

10:48

x86

Msreportbuilder.resources.dll.deploy

12.0.5605.1

277072

30-Nov-2018

10:48

x86

Reportingservicescompression.dll.deploy

2014.120.5605.1

56912

30-Nov-2018

10:43

x86

Reportingservicescompression.dll

2014.120.5605.1

61720

30-Nov-2018

10:44

x64

Reportingserviceslibrary.dll

12.0.5605.1

2016016

30-Nov-2018

10:49

x86

Reportingservicesnativeclient.dll

2014.120.5605.1

110352

30-Nov-2018

10:48

x86

Reportingservicesnativeclient.dll

2014.120.5605.1

104728

30-Nov-2018

10:49

x64

Reportingservicesnativeserver.dll

2014.120.5605.1

100112

30-Nov-2018

10:49

x64

Reportingservicesservice.exe

2014.120.5605.1

2535192

30-Nov-2018

10:47

x64

Reportingserviceswebserver.dll

12.0.5605.1

1542936

30-Nov-2018

10:49

x86

Reportingserviceswebserver.resources.dll

12.0.5605.1

225040

30-Nov-2018

10:46

x86

Reportingserviceswebserver.resources.dll

12.0.5605.1

229144

30-Nov-2018

10:47

x86

Reportingserviceswebserver.resources.dll

12.0.5605.1

229144

30-Nov-2018

10:47

x86

Reportingserviceswebserver.resources.dll

12.0.5605.1

229144

30-Nov-2018

10:48

x86

Reportingserviceswebserver.resources.dll

12.0.5605.1

233240

30-Nov-2018

10:47

x86

Reportingserviceswebserver.resources.dll

12.0.5605.1

229144

30-Nov-2018

10:47

x86

Reportingserviceswebserver.resources.dll

12.0.5605.1

229136

30-Nov-2018

10:50

x86

Reportingserviceswebserver.resources.dll

12.0.5605.1

237336

30-Nov-2018

10:47

x86

Reportingserviceswebserver.resources.dll

12.0.5605.1

225048

30-Nov-2018

10:49

x86

Reportingserviceswebserver.resources.dll

12.0.5605.1

228944

30-Nov-2018

10:46

x86

Reportingserviceswebuserinterface.dll

12.0.5605.1

2236696

30-Nov-2018

10:49

x86

Reportingserviceswebuserinterface.resources.dll

12.0.5605.1

290576

30-Nov-2018

10:46

x86

Reportingserviceswebuserinterface.resources.dll

12.0.5605.1

306968

30-Nov-2018

10:47

x86

Reportingserviceswebuserinterface.resources.dll

12.0.5605.1

306960

30-Nov-2018

10:47

x86

Reportingserviceswebuserinterface.resources.dll

12.0.5605.1

302872

30-Nov-2018

10:48

x86

Reportingserviceswebuserinterface.resources.dll

12.0.5605.1

315160

30-Nov-2018

10:47

x86

Reportingserviceswebuserinterface.resources.dll

12.0.5605.1

302864

30-Nov-2018

10:47

x86

Reportingserviceswebuserinterface.resources.dll

12.0.5605.1

302872

30-Nov-2018

10:50

x86

Reportingserviceswebuserinterface.resources.dll

12.0.5605.1

331536

30-Nov-2018

10:47

x86

Reportingserviceswebuserinterface.resources.dll

12.0.5605.1

290576

30-Nov-2018

10:49

x86

Reportingserviceswebuserinterface.resources.dll

12.0.5605.1

302672

30-Nov-2018

10:46

x86

Reportingserviceswmiprovider.dll

2014.120.5605.1

3572304

30-Nov-2018

10:43

x86

Reportingserviceswmiprovider.dll

2014.120.5605.1

3639064

30-Nov-2018

10:44

x64

Rsconfigtool.exe

12.0.5605.1

1284176

30-Nov-2018

10:47

x86

Rsctr120.dll

2014.120.5605.1

45648

30-Nov-2018

10:43

x86

Rsctr120.dll

2014.120.5605.1

52504

30-Nov-2018

10:44

x64

Rshttpruntime.dll

2014.120.5605.1

92440

30-Nov-2018

10:49

x64

Sql_rs_keyfile.dll

2014.120.5605.1

56912

30-Nov-2018

10:47

x64

Sqldumper.exe

2014.120.5605.1

119888

30-Nov-2018

10:47

x64

Sqldumper.exe

2014.120.5605.1

104208

30-Nov-2018

10:47

x86

Sqlrsos.dll

2014.120.5605.1

26384

30-Nov-2018

10:44

x64

Sqlserverspatial120.dll.deploy

2014.120.5605.1

551696

30-Nov-2018

10:47

x86

Sqlserverspatial120.dll

2014.120.5605.1

551696

30-Nov-2018

10:47

x86

Sqlserverspatial120.dll

2014.120.5605.1

773200

30-Nov-2018

10:49

x64

Xmlrw.dll

2014.120.5605.1

287000

30-Nov-2018

10:44

x64

Xmlrw.dll

2014.120.5605.1

244496

30-Nov-2018

10:47

x86

Xmlrwbin.dll

2014.120.5605.1

197904

30-Nov-2018

10:44

x64

Xmlrwbin.dll

2014.120.5605.1

170264

30-Nov-2018

10:47

x86

Xmsrv.dll

2014.120.5605.1

19104536

30-Nov-2018

10:44

x64

Xmsrv.dll

2014.120.5605.1

22258456

30-Nov-2018

10:47

x86

SQL Server 2014 Management Studio

Nazwa pliku

Wersja pliku

Rozmiar pliku

Data

Godzina

Platforma

Attunity.sqlserver.cdccontroltask.dll

2.0.0.93

86608

30-Nov-2018

10:47

x86

Attunity.sqlserver.cdcdesign.dll

2.0.0.93

174160

30-Nov-2018

10:47

x86

Attunity.sqlserver.cdcsplit.dll

2.0.0.93

46160

30-Nov-2018

10:47

x86

Attunity.sqlserver.cdcsrc.dll

2.0.0.93

87120.

30-Nov-2018

10:47

x86

Attunity.ssis.odbc.design.dll

2.0.0.55

114288

10-Oct-2018

18:41

x86

Axscphst.dll

2014.120.5605.1

52496

30-Nov-2018

10:47

x86

Batchparser.dll

2014.120.5605.1

169552

30-Nov-2018

10:47

x64

Batchparser.dll

2014.120.5605.1

154896

30-Nov-2018

10:47

x86

Bcp.exe

2014.120.5605.1

121936

30-Nov-2018

10:47

x64

Commanddest.dll

2014.120.5605.1

186640

30-Nov-2018

10:47

x86

Datacollectorenumerators.dll

2014.120.5605.1

75544

30-Nov-2018

10:47

x86

Datacollectortasks.dll

2014.120.5605.1

121624

30-Nov-2018

10:47

x86

Datadesigners.dll

2014.120.5605.1

5860632

30-Nov-2018

10:47

x86

Dataprojects.dll

2014.120.5605.1

814864

30-Nov-2018

10:47

x86

Dreplaycommon.dll

2014.120.5605.1

786000

30-Nov-2018

10:47

x86

Dreplayserverps.dll

2014.120.5605.1

32024

30-Nov-2018

10:47

x86

Dteparse.dll

2014.120.5605.1

98576

30-Nov-2018

10:47

x86

Dteparsemgd.dll

2014.120.5605.1

75344

30-Nov-2018

10:47

x86

Dtepkg.dll

2014.120.5605.1

98064

30-Nov-2018

10:47

x86

Dtexec.exe

2014.120.5605.1

63256

30-Nov-2018

10:40

x86

Dts.dll

2014.120.5605.1

2556696

30-Nov-2018

10:47

x86

Dtscomexpreval.dll

2014.120.5605.1

403728

30-Nov-2018

10:47

x86

Dtsconn.dll

2014.120.5605.1

383256

30-Nov-2018

10:47

x86

Dtsdebughost.exe

2014.120.5605.1

77592

30-Nov-2018

10:40

x86

Dtshost.exe

2014.120.5605.1

76056

30-Nov-2018

10:40

x86

Dtslog.dll

2014.120.5605.1

87312

30-Nov-2018

10:47

x86

Dtsmsg120.dll

2014.120.5605.1

542488

30-Nov-2018

10:47

x86

Dtspipeline.dll

2014.120.5605.1

1038096

30-Nov-2018

10:47

x86

Dtspipelineperf120.dll

2014.120.5605.1

42264

30-Nov-2018

10:47

x86

Dtuparse.dll

2014.120.5605.1

75536

30-Nov-2018

10:47

x86

Dtutil.exe

2014.120.5605.1

114456

30-Nov-2018

10:40

x86

Exceldest.dll

2014.120.5605.1

200976

30-Nov-2018

10:47

x86

Excelsrc.dll

2014.120.5605.1

216856

30-Nov-2018

10:47

x86

Execpackagetask.dll

2014.120.5605.1

118032

30-Nov-2018

10:47

x86

Flatfiledest.dll

2014.120.5605.1

317208

30-Nov-2018

10:47

x86

Flatfilesrc.dll

2014.120.5605.1

328472

30-Nov-2018

10:47

x86

Foreachfileenumerator.dll

2014.120.5605.1

62736

30-Nov-2018

10:47

x86

Languagepackage.dll

2014.120.5605.1

4487952

30-Nov-2018

10:47

x86

Microsoft.analysisservices.common.dll

12.0.5605.1

1533008

30-Nov-2018

10:47

x86

Microsoft.reportingservices.dataextensions.dll

12.0.5605.1

203024

30-Nov-2018

10:47

x86

Microsoft.reportingservices.diagnostics.dll

12.0.5605.1

1413392

30-Nov-2018

10:47

x86

Microsoft.sqlserver.bulkinserttaskconnections.dll

2014.120.5605.1

107792

30-Nov-2018

10:47

x86

Microsoft.sqlserver.manageddts.dll

12.0.5605.1

531728

30-Nov-2018

10:47

x86

Microsoft.sqlserver.management.pssnapins.dll

12.0.5605.1

203544

30-Nov-2018

10:47

x86

Microsoft.sqlserver.management.sqlstudio.dll

12.0.5605.1

317208

30-Nov-2018

10:48

x86

Microsoft.sqlserver.replication.dll

2014.120.5605.1

1593112

30-Nov-2018

10:48

x86

Microsoft.sqlserver.xe.core.dll

2014.120.5605.1

62744

30-Nov-2018

10:49

x86

Microsoft.sqlserver.xevent.linq.dll

2014.120.5605.1

282704

30-Nov-2018

10:47

x64

Microsoft.sqlserver.xevent.linq.dll

2014.120.5605.1

257816

30-Nov-2018

10:49

x86

Microsoft.sqlserver.xmltask.dll

12.0.5605.1

153872

30-Nov-2018

10:48

x86

Msdtssrvrutil.dll

2014.120.5605.1

72472

30-Nov-2018

10:47

x86

Msmgdsrv.dll

2014.120.5605.1

6743312

30-Nov-2018

10:48

x86

Objectexplorer.dll

12.0.5605.1

3975448

30-Nov-2018

10:48

x86

Oledbdest.dll

2014.120.5605.1

200272

30-Nov-2018

10:43

x86

Oledbsrc.dll

2014.120.5605.1

220752

30-Nov-2018

10:43

x86

Osql.exe

2014.120.5605.1

76368

30-Nov-2018

10:47

x64

Pfclnt.dll

2014.120.5605.1

1156376

30-Nov-2018

10:48

x86

Pfutil.dll

2014.120.5605.1

617240

30-Nov-2018

10:48

x86

Rawdest.dll

2014.120.5605.1

151120

30-Nov-2018

10:43

x86

Rawsource.dll

2014.120.5605.1

137296

30-Nov-2018

10:43

x86

Recordsetdest.dll

2014.120.5605.1

132688

30-Nov-2018

10:43

x86

Reportingservicesnativeclient.dll

2014.120.5605.1

110352

30-Nov-2018

10:48

x86

Rsconfigtool.exe

12.0.5605.1

1284176

30-Nov-2018

10:47

x86

Semsfc.dll

2014.120.5605.1

127056

30-Nov-2018

10:43

x86

Sql_ssms_keyfile.dll

2014.120.5605.1

56912

30-Nov-2018

10:47

x64

Sqlcmd.exe

2014.120.5605.1

241744

30-Nov-2018

10:47

x64

Sqlde.dll

2014.120.5605.1

218192

30-Nov-2018

10:43

x86

Sqldest.dll

2014.120.5605.1

199760

30-Nov-2018

10:43

x86

Sqldiag.exe

2014.120.5605.1

1269528

30-Nov-2018

10:47

x64

Sqlgui.dll

2014.120.5605.1

183368

30-Nov-2018

10:43

x86

Sqlmanagerui.dll

12.0.5605.1

7995664

30-Nov-2018

10:48

x86

Sqlps.exe

12.0.5605.1

73296

30-Nov-2018

10:47

x86

Sqlresld.dll

2014.120.5605.1

28240

30-Nov-2018

10:43

x86

Sqlresld.dll

2014.120.5605.1

29976

30-Nov-2018

10:44

x64

Sqlresourceloader.dll

2014.120.5605.1

28240

30-Nov-2018

10:43

x86

Sqlresourceloader.dll

2014.120.5605.1

35600

30-Nov-2018

10:44

x64

Sqlscm.dll

2014.120.5605.1

51280

30-Nov-2018

10:43

x86

Sqlscm.dll

2014.120.5605.1

59672

30-Nov-2018

10:44

x64

Sqlserverspatial120.dll

2014.120.5605.1

551696

30-Nov-2018

10:47

x86

Sqlserverspatial120.dll

2014.120.5605.1

773200

30-Nov-2018

10:49

x64

Sqlsvc.dll

2014.120.5605.1

123472

30-Nov-2018

10:43

x86

Sqlsvc.dll

2014.120.5605.1

145168

30-Nov-2018

10:44

x64

Sqltaskconnections.dll

2014.120.5605.1

136784

30-Nov-2018

10:43

x86

Sqltdiagn.dll

2014.120.5605.1

48720

30-Nov-2018

10:43

x86

Sqltoolsvsnativehelpers.dll

2014.120.5605.1

45648

30-Nov-2018

10:43

x86

Ssdebugps.dll

2014.120.5605.1

63056

30-Nov-2018

10:43

x86

Ssms.exe

2014.120.5605.1

239384

30-Nov-2018

10:40

x86

Txagg.dll

2014.120.5605.1

290896

30-Nov-2018

10:43

x86

Txbestmatch.dll

2014.120.5605.1

518224

30-Nov-2018

10:43

x86

Txcache.dll

2014.120.5605.1

128080

30-Nov-2018

10:43

x86

Txcharmap.dll

2014.120.5605.1

230480

30-Nov-2018

10:43

x86

Txcopymap.dll

2014.120.5605.1

128592

30-Nov-2018

10:43

x86

Txdatacollector.dll

2014.120.5605.1

285264

30-Nov-2018

10:43

x86

Txdataconvert.dll

2014.120.5605.1

240720

30-Nov-2018

10:43

x86

Txderived.dll

2014.120.5605.1

502352

30-Nov-2018

10:43

x86

Txfileextractor.dll

2014.120.5605.1

143952

30-Nov-2018

10:43

x86

Txfileinserter.dll

2014.120.5605.1

142416

30-Nov-2018

10:43

x86

Txgroupdups.dll

2014.120.5605.1

233552

30-Nov-2018

10:43

x86

Txlineage.dll

2014.120.5605.1

93456

30-Nov-2018

10:47

x86

Txlookup.dll

2014.120.5605.1

438040

30-Nov-2018

10:47

x86

Txmerge.dll

2014.120.5605.1

171288

30-Nov-2018

10:47

x86

Txmergejoin.dll

2014.120.5605.1

213784

30-Nov-2018

10:47

x86

Txmulticast.dll

2014.120.5605.1

82712

30-Nov-2018

10:47

x86

Txpivot.dll

2014.120.5605.1

163600

30-Nov-2018

10:47

x86

Txrowcount.dll

2014.120.5605.1

81168

30-Nov-2018

10:47

x86

Txsampling.dll

2014.120.5605.1

119568

30-Nov-2018

10:47

x86

Txscd.dll

2014.120.5605.1

154392

30-Nov-2018

10:47

x86

Txsort.dll

2014.120.5605.1

196880

30-Nov-2018

10:47

x86

Txsplit.dll

2014.120.5605.1

496400

30-Nov-2018

10:47

x86

Txtermextraction.dll

2014.120.5605.1

8630552

30-Nov-2018

10:47

x86

Txtermlookup.dll

2014.120.5605.1

4107544

30-Nov-2018

10:47

x86

Txunionall.dll

2014.120.5605.1

127256

30-Nov-2018

10:47

x86

Txunpivot.dll

2014.120.5605.1

144664

30-Nov-2018

10:47

x86

Xmlrw.dll

2014.120.5605.1

287000

30-Nov-2018

10:44

x64

Xmlrw.dll

2014.120.5605.1

244496

30-Nov-2018

10:47

x86

Xmlrwbin.dll

2014.120.5605.1

197904

30-Nov-2018

10:44

x64

Xmlrwbin.dll

2014.120.5605.1

170264

30-Nov-2018

10:47

x86

Narzędzia programu SQL Server 2014 i składniki stacja robocza

Nazwa pliku

Wersja pliku

Rozmiar pliku

Data

Godzina

Platforma

Autoadmin.dll

2014.120.5605.1

1309456

30-Nov-2018

10:47

x86

Axscphst.dll

2014.120.5605.1

52496

30-Nov-2018

10:47

x86

Ddsshapes.dll

2014.120.5605.1

139032

30-Nov-2018

10:47

x86

Dtaengine.exe

2014.120.5605.1

160528

30-Nov-2018

10:40

x86

Dteparse.dll

2014.120.5605.1

110160

30-Nov-2018

10:47

x64

Dteparse.dll

2014.120.5605.1

98576

30-Nov-2018

10:47

x86

Dteparsemgd.dll

2014.120.5605.1

78104

30-Nov-2018

10:46

x64

Dteparsemgd.dll

2014.120.5605.1

75344

30-Nov-2018

10:47

x86

Dtepkg.dll

2014.120.5605.1

117328

30-Nov-2018

10:47

x64

Dtepkg.dll

2014.120.5605.1

98064

30-Nov-2018

10:47

x86

Dtexec.exe

2014.120.5605.1

63256

30-Nov-2018

10:40

x86

Dtexec.exe

2014.120.5605.1

67864

30-Nov-2018

10:47

x64

Dts.dll

2014.120.5605.1

3003472

30-Nov-2018

10:47

x64

Dts.dll

2014.120.5605.1

2556696

30-Nov-2018

10:47

x86

Dtscomexpreval.dll

2014.120.5605.1

458320

30-Nov-2018

10:47

x64

Dtscomexpreval.dll

2014.120.5605.1

403728

30-Nov-2018

10:47

x86

Dtsconn.dll

2014.120.5605.1

463952

30-Nov-2018

10:47

x64

Dtsconn.dll

2014.120.5605.1

383256

30-Nov-2018

10:47

x86

Dtshost.exe

2014.120.5605.1

76056

30-Nov-2018

10:40

x86

Dtshost.exe

2014.120.5605.1

86800

30-Nov-2018

10:47

x64

Dtslog.dll

2014.120.5605.1

97872

30-Nov-2018

10:47

x64

Dtslog.dll

2014.120.5605.1

87312

30-Nov-2018

10:47

x86

Dtsmsg120.dll

2014.120.5605.1

546384

30-Nov-2018

10:47

x64

Dtsmsg120.dll

2014.120.5605.1

542488

30-Nov-2018

10:47

x86

Dtspipeline.dll

2014.120.5605.1

1251920

30-Nov-2018

10:47

x64

Dtspipeline.dll

2014.120.5605.1

1038096

30-Nov-2018

10:47

x86

Dtspipelineperf120.dll

2014.120.5605.1

48720

30-Nov-2018

10:47

x64

Dtspipelineperf120.dll

2014.120.5605.1

42264

30-Nov-2018

10:47

x86

Dtuparse.dll

2014.120.5605.1

83536

30-Nov-2018

10:47

x64

Dtuparse.dll

2014.120.5605.1

75536

30-Nov-2018

10:47

x86

Dtutil.exe

2014.120.5605.1

114456

30-Nov-2018

10:40

x86

Dtutil.exe

2014.120.5605.1

132888

30-Nov-2018

10:47

x64

Exceldest.dll

2014.120.5605.1

244304

30-Nov-2018

10:47

x64

Exceldest.dll

2014.120.5605.1

200976

30-Nov-2018

10:47

x86

Excelsrc.dll

2014.120.5605.1

269904

30-Nov-2018

10:47

x64

Excelsrc.dll

2014.120.5605.1

216856

30-Nov-2018

10:47

x86

Flatfiledest.dll

2014.120.5605.1

368720

30-Nov-2018

10:47

x64

Flatfiledest.dll

2014.120.5605.1

317208

30-Nov-2018

10:47

x86

Flatfilesrc.dll

2014.120.5605.1

377936

30-Nov-2018

10:47

x64

Flatfilesrc.dll

2014.120.5605.1

328472

30-Nov-2018

10:47

x86

Foreachfileenumerator.dll

2014.120.5605.1

73808

30-Nov-2018

10:47

x64

Foreachfileenumerator.dll

2014.120.5605.1

62736

30-Nov-2018

10:47

x86

Microsoft.analysisservices.dll

12.0.5605.1

1541200

30-Nov-2018

10:47

x86

Microsoft.analysisservices.project.dll

2014.120.5605.1

2141264

30-Nov-2018

10:47

x86

Microsoft.analysisservices.projectui.dll

2014.120.5605.1

42264

30-Nov-2018

10:48

x86

Microsoft.datawarehouse.vsintegration.helpers.dll

2014.120.5605.1

115480

30-Nov-2018

10:47

x86

Microsoft.sqlserver.chainer.infrastructure.dll

12.0.5605.1

401688

30-Nov-2018

10:47

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.sco.dll

12.0.5605.1

2035480

30-Nov-2018

10:47

x86

Microsoft.sqlserver.manageddts.dll

12.0.5605.1

531728

30-Nov-2018

10:47

x86

Microsoft.sqlserver.manageddts.dll

12.0.5605.1

531728

30-Nov-2018

10:49

x86

Msdtssrvrutil.dll

2014.120.5605.1

78928

30-Nov-2018

10:47

x64

Msdtssrvrutil.dll

2014.120.5605.1

72472

30-Nov-2018

10:47

x86

Msmdlocal.dll

2014.120.5605.1

52237392

30-Nov-2018

10:47

x64

Msmdlocal.dll

2014.120.5605.1

35229968

30-Nov-2018

10:47

x86

Msmdpp.dll

2014.120.5605.1

6607440

30-Nov-2018

10:43

x86

Msmgdsrv.dll

2014.120.5605.1

6743312

30-Nov-2018

10:48

x86

Msmgdsrv.dll

2014.120.5605.1

7426832

30-Nov-2018

10:49

x64

Msolap120.dll

2014.120.5605.1

7115344

30-Nov-2018

10:43

x86

Msolap120.dll

2014.120.5605.1

8571664

30-Nov-2018

10:44

x64

Msolui120.dll

2014.120.5605.1

290384

30-Nov-2018

10:43

x86

Msolui120.dll

2014.120.5605.1

303896

30-Nov-2018

10:44

x64

Oledbdest.dll

2014.120.5605.1

200272

30-Nov-2018

10:43

x86

Oledbdest.dll

2014.120.5605.1

244496

30-Nov-2018

10:44

x64

Oledbsrc.dll

2014.120.5605.1

220752

30-Nov-2018

10:43

x86

Oledbsrc.dll

2014.120.5605.1

276248

30-Nov-2018

10:44

x64

Profiler.exe

2014.120.5605.1

1342544

30-Nov-2018

10:47

x86

Sql_tools_keyfile.dll

2014.120.5605.1

56912

30-Nov-2018

10:47

x64

Sqldumper.exe

2014.120.5605.1

119888

30-Nov-2018

10:47

x64

Sqldumper.exe

2014.120.5605.1

104208

30-Nov-2018

10:47

x86

Sqlresld.dll

2014.120.5605.1

28240

30-Nov-2018

10:43

x86

Sqlresld.dll

2014.120.5605.1

29976

30-Nov-2018

10:44

x64

Sqlresourceloader.dll

2014.120.5605.1

28240

30-Nov-2018

10:43

x86

Sqlresourceloader.dll

2014.120.5605.1

35600

30-Nov-2018

10:44

x64

Sqlscm.dll

2014.120.5605.1

51280

30-Nov-2018

10:43

x86

Sqlscm.dll

2014.120.5605.1

59672

30-Nov-2018

10:44

x64

Sqlsvc.dll

2014.120.5605.1

123472

30-Nov-2018

10:43

x86

Sqlsvc.dll

2014.120.5605.1

145168

30-Nov-2018

10:44

x64

Sqltaskconnections.dll

2014.120.5605.1

136784

30-Nov-2018

10:43

x86

Sqltaskconnections.dll

2014.120.5605.1

165144

30-Nov-2018

10:44

x64

Sqltoolsvsnativehelpers.dll

2014.120.5605.1

45648

30-Nov-2018

10:43

x86

Txdataconvert.dll

2014.120.5605.1

240720

30-Nov-2018

10:43

x86

Txdataconvert.dll

2014.120.5605.1

278288

30-Nov-2018

10:44

x64

Xmlrw.dll

2014.120.5605.1

287000

30-Nov-2018

10:44

x64

Xmlrw.dll

2014.120.5605.1

244496

30-Nov-2018

10:47

x86

Xmlrwbin.dll

2014.120.5605.1

197904

30-Nov-2018

10:44

x64

Xmlrwbin.dll

2014.120.5605.1

170264

30-Nov-2018

10:47

x86

Xmsrv.dll

2014.120.5605.1

19104536

30-Nov-2018

10:44

x64

Xmsrv.dll

2014.120.5605.1

22258456

30-Nov-2018

10:47

x86

Informacje

Potrzebna dalsza pomoc?

Rozwijaj swoje umiejętności
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów firmy Microsoft

Czy te informacje były pomocne?

Jaka jest jakość tłumaczenia?
Co wpłynęło na Twoje wrażenia?

Dziękujemy za opinię!

×