Spis treści
×

Data wydania:

27.09.2021

Wersja:

Kompilacja systemu operacyjnego 20348.261

Ulepszenia i poprawki

Ta aktualizacja niezwiązana z zabezpieczeniami zawiera ulepszenia dotyczące jakości. Niektóre kluczowe zmiany: 

 • Rozwiązuje problem, który może uniemożliwiać użytkownikom otwieranie aplikacji na telefonie przypiętych do paska zadań. Ten problem występuje po zaktualizowaniu oprogramowania do bieżącej wersji Windows 10 następnie użyciu Twój telefon aplikacji.

 • Rozwiązuje problem, który zmienia bieżący język interfejsu użytkownika urządzenia. Dzieje się tak podczas instalacji nienadzorowanych, niepodzorowanych, niepodłąkowanych wersji pakietu językowego (OOBE) na komputerze stacjonarnym.

 • Rozwiązuje problem uniemożliwiający użytkownikom śledzenie niepowodzeń aktywacji modelu DCOM (Distributed Component Object Model).  

 • Rozwiązuje problem z kodami twardymi czcionek używanych w pliku skrótów programu PowerShell. Ten problem powoduje, że nie można odczytać czcionek języka japońskiego, chińskiego i koreańskiego. Ta aktualizacja rozwiązuje ten problem z czcionką u nowo utworzonych użytkowników komputera. W przypadku istniejących użytkowników użyj pliku w folderze C:\Users\Default\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Windows PowerShell\Windows PowerShell.lnk, aby otworzyć program PowerShell. Ewentualnie utwórz skrót do pliku PowerShell.lnk na pulpicie i użyj go do otwarcia programu PowerShell.

 • Ten problem dotyczy sytuacji, gdy urządzenie jest resetowane w sposób zasady grupy jest aktualizowany. W wyniku tego urządzenie przestanie odpowiadać.

 • Umożliwia administratorom przywrócenie domyślnego powiększenia okien dialogowych w formacie HTML w Microsoft Edge Internet Explorer.

 • Rozwiązuje problem z przekierowywaniem listy witryn w trybie Enterprise z programu Internet Explorer 11 do programu Microsoft Edge. W niektórych przypadkach przekierowywanie otwiera witrynę na wielu kartach w Microsoft Edge.

 • Rozwiązuje problem z właściwościąGet w programieJScript9.dll.

 • Rozwiązuje problem z dodatku Microsoft Outlook, który uniemożliwia wprowadzanie danych po wybraniu przycisku Odpowiedz.

 • Rozwiązuje problem, który może powodować, że urządzenie przestanie działać podczas gestu wprowadzania dotykowego. Ten problem występuje, jeśli w trakcie gestu kontaktowanie się z większej liczby palców za pomocą płytki dotykowej lub ekranu.

 • Rozwiązuje problem powodujący wyciek pamięci w lsass.exe po nieuprawnieniu buforu pTokenPrivileges.

 • Rozwiązuje problem z aktualizacją podstawowego tokenu odświeżania (PRT), który występuje, gdy użytkownicy sieci VPN logują się przy Windows Hello dla firm, gdy połączenie VPN jest w trybie offline. Użytkownicy otrzymują nieoczekiwane monity o uwierzytelnienie dla zasobów online skonfigurowanych dla częstotliwości logowania użytkowników (SIF) w usłudze Azure Active Directory-Conditional Access.

 • Rozwiązuje problem z wyciekiem niestronicowej puli (NPP) z tagu puli UxSF. Ten wyciek występuje, gdylsass.exe przetwarzania asynchronicznych połączeń interfejsu dostawcy pomocy technicznej zabezpieczeń (SSPI).

 • Rozwiązuje problem uniemożliwiający ładowanie xhunter1.sys sterownika. W wyniku tego nie można uruchomić niektórych gier po włączeniu Hypervisor-Protected integralności kodu (HVCI).

 • Rozwiązuje problem powodujący, Windows działać po wdrożeniu zasad integralności kodu bez reguł trybu użytkownika.

 • Rozwiązuje problem, który może uniemożliwiać użytkownikom logowanie się na kontrolerze domeny za pomocą trybu przywracania usług katalogowych (DSRM, Directory Restore Mode) za pośrednictwem pulpitu zdalnego lub rozszerzonej sesji Hyper-V.

 • Ten problem dotyczy niestabilności trybu edytora IME (Input Method Editor) w scenariuszu remoteApp. Należy zainstalować tę aktualizację na serwerze pulpitu zdalnego i kliencie pulpitu zdalnego.

 • Ten problem dotyczy wycieku pamięci puli stronicowej kluczy rejestru dla identyfikatora pulpitu wirtualnego, który występuje w explorer.exe.

 • Rozwiązuje problem powodujący zaprzestanie LogonUI.exe ponieważ nie można uruchomić bezpośredniej manipulacji.

 • Rozwiązuje problem, który uniemożliwia Cluster-Aware aktualizacji klastrów, jeśli klaster działa w trybie mieszanym po poprzednio próbie zaktualizowania klastrów.

 • Ulepsza usługę migracji Windows Server Storage, dodając obsługę migracji Windows Serwerów skonfigurowanych przy użyciu warstwy chmury synchronizacji plików platformy Azure, która rozwiązuje wiele problemów i zwiększa niezawodność. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Storage o usłudze migracji.

 • Rozwiązuje problem uniemożliwiający dostęp do plików, które znajdują się w udziałach blokowania wiadomości serwera (SMB, Server Message Block) po włączeniu wyliczenia Access-Based (ABE).

 • Implementuje zasady grupy rejestru dla następującej wartości rejestru:

  Lokalizacja rejestru: HKLM\Software\Policies\Microsoft\Windows NT\Printers\PointAndPrint

  Nazwa wartości: RestrictDriverInstallationToAdministrators

  Wartość danych: 1

  Aby uzyskać więcej informacji, zobacz KB5005652.

 • Umożliwia skonfigurowanie kropki lub kropki (.) rozdzielane adresy IP zamiennie z w pełni kwalifikowaymi nazwami hostów w zasady grupy adresach IP:

 • Jest to znany problem, który może uniemożliwiać pobieranie i instalowanie sterowników drukarek przez urządzenia przy pierwszej próbie nawiązania połączenia z drukarką sieciową. Zauważyliśmy ten problem na urządzeniach, które uzyskają dostęp do drukarek przy użyciu serwera wydruku, który używa połączeń HTTP.

Jeśli zainstalowano wcześniejsze aktualizacje, tylko nowe poprawki zawarte w tym pakiecie zostaną pobrane i zainstalowane w urządzeniu.

Windows 10 stosu obsługi — 20348.260

Ta aktualizacja wprowadza ulepszenia jakości do stosu obsługi, który jest składnikiem, który instaluje aktualizacje systemu Windows. Obsługa aktualizacji stosu (SSU) zapewnia niezawodność i niezawodność obsługi, dzięki czemu urządzenia mogą odbierać i instalować aktualizacje firmy Microsoft.

Ta aktualizacja stosu obsługi wprowadza ulepszenia dotyczące jakości, w tym:

 • Rozwiązuje problem, który może uniemożliwiać instalowanie aktualizacji CVE-2020-0689 i generuje błąd TRUST_E_NOSIGNATURE w pliku Windows cbs.log.

Znane problemy z tą aktualizacją

Objawy

Obejście

Po zainstalowaniu aktualizacji KB5005575 instalacja drukarek przy użyciu protokołu IPP (Internet Printing Protocol) może nie zostać ukończona pomyślnie. Nie ma to wpływu na urządzenia, do których podłączono drukarkę i je zainstalowano przed zainstalowaniem aktualizacji KB5005575, i operacje drukowania na tej drukarce będą jak zwykle wykonywane.

UwagaIPP nie jest często używany przez urządzenia zaprojektowane do użytku domowego. Środowiska drukowania, na które wpływa ten problem, występują częściej w przedsiębiorstwach i organizacjach.

Ten problem został rozwiązany w aktualizacji KB5006745.

Po zainstalowaniu tej aktualizacji na serwerze wydruku właściwości drukowania zdefiniowane na tym serwerze mogą nie być prawidłowo udostępniane klientom. Zwróć uwagę, że ten problem dotyczy serwerów wydruku i nie ma wpływu na standardowe drukowanie w sieci. Ten problem nie spowoduje, że operacje drukowania nie powiodą się, jednak ustawienia niestandardowe zdefiniowane na serwerze — na przykład ustawienia wydruku dwustronnego — nie zostaną zastosowane automatycznie, a klienci będą drukowani tylko z ustawieniami domyślnymi.

Ten problem wynika z nieprawidłowego budynku pliku danych zawierającego właściwości drukarki. Klienci, którzy otrzymają ten plik danych, nie będą mogli korzystać z zawartości pliku i zamiast tego będą korzystać z domyślnych ustawień drukowania. Nie ma to wpływu na klientów, którzy wcześniej otrzymali pakiet ustawień przed zainstalowaniem aktualizacji KB5005619. Nie ma to wpływu na serwery, które korzystają z domyślnych ustawień drukowania i nie mają żadnych ustawień niestandardowych do zapewnienia klientom.

UwagaMetody połączeń z drukarkami opisane w tym problemie nie są często używane przez urządzenia przeznaczone do użytku domowego. Środowiska drukowania, na które wpływa ten problem, występują częściej w przedsiębiorstwach i organizacjach.

Ten problem został rozwiązany w aktualizacji KB5006745.

Po zainstalowaniu tej aktualizacji podczas nawiązywania połączenia z urządzeniami w niezaufanej domenie przy użyciu pulpitu zdalnego połączenia mogą nie zostać uwierzytelnione podczas korzystania z uwierzytelniania kart inteligentnych. Może zostać wyświetlony monit "Poświadczenia nie działają. Poświadczenia użyte do nawiązania połączenia z urządzeniem [nazwa urządzenia] nie działają. Wprowadź nowe poświadczenia". i "Próba zalogowania się nie powiodła" kolorem czerwonym.

Ten problem został rozwiązany w aktualizacji KB5007254.

Monit o poświadczenia administracyjne może być wyświetlany za każdym razem, gdy próbujesz drukować w środowiskach, w których serwer wydruku i klient wydruku znajdują się w różnych strefach czasowych.

Uwaga Środowiska, których dotyczy problem, opisane w tym problemie nie są często używane przez urządzenia zaprojektowane do użytku domowego. Środowiska drukowania, na które wpływa ten problem, występują częściej w przedsiębiorstwach i organizacjach.

Ten problem został rozwiązany w aktualizacji KB5006745.

Jak uzyskać tę aktualizację

Przed zainstalowaniem tej aktualizacji

Firma Microsoft łączy teraz najnowszą aktualizację stosu obsługi (SSU) dla Twojego systemu operacyjnego z najnowszą aktualizacją skumulowaną (LCU). Aby uzyskać ogólne informacje na temat produktów produktów firmy Microsoft, zobacz Aktualizacje stosu obsługi i aktualizacje stosu obsługi (SSU): często zadawane pytania.

Wymaganie wstępne:

Przed zainstalowaniem aplikacji LCU należy zainstalować aktualizację KB5005039 z datą 10 sierpnia 2021 r.

Zainstaluj tę aktualizację

Kanał wersji

Dostępne

Następny krok

Usługa Windows Update i Microsoft Update

Tak

Przejdź do Ustawienia > aktualizacji & zabezpieczeń >Windows aktualizacji. W obszarze Opcjonalne aktualizacje dostępne znajduje się link pobierania i instalowania aktualizacji.

Windows Update dla firm

Nie

Brak. Te zmiany zostaną uwzględnione w następnej aktualizacji zabezpieczeń dla tego kanału.

Wykaz usługi Microsoft Update

Nie

Aby uzyskać autonomiczny pakiet dla tej aktualizacji, przejdź do witryny internetowej wykazu usługi Microsoft Update.

Program Windows Server Update Services (WSUS)

Nie

Tę aktualizację można zaimportować do programu WSUS ręcznie. Aby uzyskać instrukcje, zobacz Wykaz usługi Microsoft Update.

Jeśli chcesz usunąć lcu

Aby usunąć lcu po zainstalowaniu połączonego pakietu usług SSU i LCU, użyj opcji wiersza polecenia ROZM.ROZM/ Usuń pakiet z nazwą pakietu LCU jako argumentem. Nazwę pakietu możesz znaleźć, używając tego polecenia: DISM /online /get-packages.

Uruchomienie Windows Standalone Installer (wusa.exe) z przełącznikiem /uninstall w połączonym pakiecie nie będzie działać, ponieważ połączony pakiet zawiera jednostkę SSU. Nie można usunąć SSU z systemu po instalacji.

Informacje o plikach

Aby uzyskać listę plików dostępnych w tej aktualizacji, pobierz informacje o plikach dla aktualizacji skumulowanej w 5005619.

Aby uzyskać listę plików dostępnych w aktualizacji stosu obsługi, pobierz informacje o pliku dla wersji SSU — wersja 20348.260

Potrzebna dalsza pomoc?

Rozwijaj swoje umiejętności
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów firmy Microsoft

Czy te informacje były pomocne?

Jaka jest jakość języka?
Co wpłynęło na Twoje wrażenia?

Dziękujemy za opinię!

×