Dodawanie lub usuwanie członków personelu w notesie personelu dla OneNote

Każdy członek personelu dodany do zespołu personelu udostępnia dostęp do notesu OneNote personelu tego zespołu oraz do biblioteki zawartości i obszaru współpracy. Notes tej osoby będzie zawierał tylko grupę sekcji widoczną dla właściciela notesu.

Aby można było dodać pracowników, członkowie personelu potrzebują kontaMicrosoft 365 ze swojej szkoły lub okręgu. Dodana członkowie personelu otrzymają wiadomość e-mail z linkiem do notesu. 

Usunięci członkowie personelu nie będą już mieli dostępu do tego notesu dla personelu. Aby usunąć grupę sekcji z notesu personelu, kliknij prawym przyciskiem myszy grupę i wybierz pozycję Usuń. Usunięcie grupy sekcji spowoduje również usunięcie jej pracy.

Uwagi: 

 • Możesz dodawać członków personelu tylko do utworzonego lub należącego do Ciebie notesu personelu.

 • Jeśli notes dla personelu został utworzony w Microsoft Teams, nie możesz dodawać ani usuwać innych osób za pomocą Kreatora notesów online. Członkowie muszą zostać dodana lub usunięta w Teams.

Dodawanie członka personelu do notesu OneNote personelu

 1. Zaloguj się w witrynie Office.com przy użyciu szkolnego adresu e-mail i hasła.

 2. Wybierz ikonę Uruchamianie aplikacji Przycisk Uruchamianie aplikacji, a następnie wybierz pozycję Wszystkie aplikacje , aby wyświetlić pełną listę aplikacji.

 3. Wybierz pozycję Notes dla personelu. Kreator notesu dla personelu zostanie automatycznie otwarty w przeglądarce internetowej.

 4. Wybierz pozycję Dodaj lub usuń członków personelu, a następnie wybierz notes, który chcesz zaktualizować.

 5. Dodaj członków personelu według imienia i nazwiska lub adresu e-mail.

  Wpisz imiona i nazwiska członków personelu, aby dodać ich do notesu personelu. Usuń członków personelu, wybierając ich imiona i nazwiska. 
  Usuwanie członka personelu z notesu personelu

 6. Potwierdź listę członków personelu mających dostęp do notesu dla personelu. 

 7. Wybierz pozycję Aktualizuj

Dodawanie lub usuwanie członków zespołu personelu w Microsoft Teams

Jeśli notes dla personelu został utworzony w Microsoft Teams, możesz tylko modyfikować osoby mające dostęp, dodając lub usuwając członków zespołu w Teams. 

Aby dodać lub usunąć członków:

 1. Przejdź do zespołu personelu, w który chcesz dodać lub usunąć członków.

 2. Wybierz wielokropek Ikona Więcej obok nazwy zespołu personelu.

 3. Jeśli dodajesz nowego członka personelu:

  1. Z menu rozwijanego wybierz pozycję Dodaj członka.

  2. Wprowadź imię i nazwisko członków personelu, które chcesz dodać.

  3. Aby wyznaczyć członka jako współwłaściciela zespołu personelu, zmień jego rolę z Członek na Właściciel.

 4. Jeśli usuwasz istniejącego członka personelu,

  1. Z menu rozwijanego wybierz pozycję Zarządzaj zespołem.

  2. Jeśli usuwasz współwłaściciela, najpierw zmień jego rolę na Członek.

  3. W obszarze Członkowie i goście znajdź członków personelu, którzy mają zostać usunięci. Wybierz pozycję X.

Więcej informacji

Tworzenie notesu dla personelu w programie OneNote

Dodawanie lub usuwanie współwłaścicieli w notesie personelu dla OneNote

Dodatkowe zasoby dla nauczycieli

Potrzebna dalsza pomoc?

Rozwijaj swoje umiejętności
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów firmy Microsoft

Czy te informacje były pomocne?

Jaka jest jakość języka?
Co wpłynęło na Twoje wrażenia?

Dziękujemy za opinię!

×