Sign in with Microsoft
Sign in or create an account.

Podsumowanie

Wszystkie systemy plików używane przez system Windows organizują dysk twardy na podstawie rozmiaru klastra (nazywanego również rozmiarem jednostki alokacji). Rozmiar klastra reprezentuje najmniejszą wielkość przestrzeni na dysku, której można użyć do przechowywania pliku. Jeśli rozmiar pliku nie jest wielokrotnością rozmiaru klastra, do przechowywania pliku musi zostać użyte dodatkowe miejsce (dopełnienie do kolejnej wielokrotności rozmiaru klastra). W przypadku typowej partycji na dysku twardym przeciętną ilość miejsca, która zostaje w ten sposób utracona, można obliczyć za pomocą równania (rozmiar klastra)/2 * (liczba plików).

Jeśli nie określono rozmiaru klastra w trakcie formatowania partycji, są stosowane wartości domyślne zależne od rozmiaru partycji. Wybranie wartości domyślnych zmniejsza ilość traconej przestrzeni i ogranicza fragmentację danych przechowywanych na partycji. 

Więcej informacji

Partycję na dysku twardym (inaczej wolumin) można sformatować przy użyciu systemu plików NTFS, FAT lub exFAT. System Windows stosuje wartości domyślne, jeśli do sformatowania partycji zostanie użyta jedna z następujących metod:

  • Użycie polecenia FORMAT w wierszu poleceń bez podania rozmiaru klastra.

  • Sformatowanie woluminu w Eksploratorze Windows przy wybranej opcji Domyślny rozmiar alokacji w polu Jednostka alokacji w oknie dialogowym Formatowanie.


Domyślnie maksymalny rozmiar klastra w systemie plików NTFS w systemie Windows NT 4.0 i nowszych wersjach systemu Windows wynosi 4 kilobajty (KB). Wynika to z tego, że kompresja plików w systemie NTFS nie jest możliwa na dyskach, na których zastosowano większy rozmiar klastra. W przypadku polecenia „format” nie zostanie zastosowany rozmiar klastra większy niż 4 KB, chyba że użytkownik zastąpi ustawienia domyślne. Możesz to zrobić przez użycie przełącznika /A: razem z poleceniem Format lub przez podanie większego rozmiaru klastra w oknie dialogowym Formatowanie w Eksploratorze Windows. 

W przypadku użycia narzędzia Convert.exe do przekonwertowania partycji FAT na NTFS system Windows zawsze używa oryginalnego rozmiaru klastra w systemie FAT jako rozmiaru klastra w systemie NTFS, chyba że rozmiar klastra przekracza 4 KB. Jeśli rozmiar klastra w systemie FAT przekracza 4 KB, w systemie NTFS klastry są konwertowane na rozmiar 4 KB. Wynika to z tego, że struktury FAT są wyrównane do granic klastrów. Większy rozmiar klastrów uniemożliwiłby działanie konwersji. Należy również zauważyć, że w przypadku formatowania partycji w Instalatorze systemu Windows NT 3.5, 3.51 i 4.0 partycja jest najpierw formatowana w systemie plików FAT, a następnie konwertowana na system plików NTFS, zatem rozmiar klastra będzie zawsze zgodny z wcześniejszym opisem, kiedy partycja jest formatowana w Ustawieniach.

Domyślny rozmiar klastra dla systemów plików NTFS

W poniższej tabeli opisano domyślne rozmiary klastra dla systemu NTFS.

Rozmiar woluminu

Windows NT 3,51

Windows NT 4,0

Windows 7, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2008, Windows Vista, Windows Server 2003, Windows XP, Windows 2000

7 MB – 512 MB

512 bajtów

4 KB

4 KB

512 MB – 1 GB

1 KB

4 KB

4 KB

1 GB – 2 GB

2 KB

4 KB

4 KB

2 GB – 2 GB

4 KB

4 KB

4 KB

2 TB – 16 TB

Nieobsługiwane*

Nieobsługiwane*

4 KB

16 TB – 32 TB

Nieobsługiwane*

Nieobsługiwane*

8 KB

32 TB – 64 TB

Nieobsługiwane*

Nieobsługiwane*

16 KB

64 TB – 128 TB

Nieobsługiwane*

Nieobsługiwane*

32 KB

128 TB – 256 TB

Nieobsługiwane*

Nieobsługiwane*

64 KB

> 256 TB

Brak obsługi

Nieobsługiwane

Nieobsługiwane


Uwaga: Gwiazdka (*) oznacza, że opcja nie jest obsługiwana z powodu ograniczeń rekordu rozruchowego (MBR).

Domyślny rozmiar klastra dla FAT16

W poniższej tabeli opisano domyślne rozmiary klastra w systemie FAT16.

Rozmiar woluminu

Windows NT 3,51

Windows NT 4,0

Windows 7, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2008, Windows Vista, Windows Server 2003, Windows XP, Windows 2000

7 MB – 8 MB

Nieobsługiwane

Nieobsługiwany

Nieobsługiwany

8 MB – 32 TB

512 bajtów

512 bajtów

512 bajtów

32 MB – 64 TB

1 KB

1 KB

1 KB

64 MB – 128 TB

2 KB

2 KB

2 KB

128 MB – 256 TB

4 KB

4 KB

4 KB

256 MB – 512 MB

8 KB

8 KB

8 KB

512 MB – 1 GB

16 KB

16 KB

16 KB

1 GB – 2 GB

32 KB

32 KB

32 KB

2 GB – 4 GB

64 KB

64 KB

64 KB

4 GB – 8 MB

Nieobsługiwane

128 KB *

Nieobsługiwane

8 GB – 16 TB

Nieobsługiwane

256 KB *

Nieobsługiwane

> 16 GB

Brak obsługi

Nieobsługiwany

Nieobsługiwany

Uwaga Symbol gwiazdki (*) oznacza, że jest dostępny tylko na nośniku o rozmiarze sektora większym niż 512 bajtów.

Domyślny rozmiar klastra w systemie FAT32

W poniższej tabeli opisano domyślne rozmiary klastra dla systemu plików FAT32.

Rozmiar woluminu

Windows NT 3,51

Windows NT 4,0

Windows 7, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2008, Windows Vista, Windows Server 2003, Windows XP, Windows 2000

7 MB – 16 TB

Nieobsługiwane

Nieobsługiwany

Nieobsługiwany

16 MB – 32 TB

512 bajtów

512 bajtów

Nieobsługiwane

32 MB – 64 TB

512 bajtów

512 bajtów

512 bajtów

64 MB – 128 TB

1 KB

1 KB

1 KB

128 MB – 256 TB

2 KB

2 KB

2 KB

256 MB – 8 MB

4 KB

4 KB

4 KB

8GB – 16 TB

8 KB

8 KB

8 KB

16GB – 32 TB

16 KB

16 KB

16 KB

32GB – 2 GB

32 KB

Nieobsługiwane

Nieobsługiwany

> 2TB

Brak obsługi

Nieobsługiwany

Nieobsługiwany

Domyślny rozmiar klastra dla systemu plików exFAT

W poniższej tabeli przedstawiono domyślne rozmiary klastrów w systemie plików exFAT.

Rozmiar woluminu

Windows 7, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2008, Windows Vista, Windows Server 2003, Windows XP

7 MB – 256 TB

4 KB

256 MB – 32 TB

32 KB

32 GB– 256 TB

128 KB

> 256 TB

Brak obsługi

Potrzebna dalsza pomoc?

Rozwijaj swoje umiejętności
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów firmy Microsoft

Czy te informacje były pomocne?

Jaka jest jakość języka?
Co wpłynęło na Twoje wrażenia?

Dziękujemy za opinię!

×