Zaloguj się przy użyciu konta Microsoft
Zaloguj się lub utwórz konto.
Witaj,
Wybierz inne konto.
Masz wiele kont
Wybierz konto, za pomocą którego chcesz się zalogować.

Microsoft Business Solutions-Navision 4.0 i Microsoft Navision 4.0 są teraz częścią systemu Microsoft Dynamics NAV 4.0. Wszystkie nawiązania do programu Microsoft Business Solutions-Navision i Microsoft Navision 4.0 dotyczą systemu Microsoft Dynamics NAV.

Ten artykuł dotyczy systemu Microsoft Dynamics NAV 4.0 dla wszystkich krajów i ustawień regionalnych języka.

WPROWADZENIE

Pakiet poprawek opublikowanych po wydaniu programu Microsoft Dynamics NAV 4.0 z dodatkiem Service Pack 2 jest dostępna który rozwiązuje problemy w sterowniku systemu Navision Open Database Connectivity (N/ODBC).

Rozwiązanie

Problemy rozwiązane w tym pakiecie zbiorczym poprawek

Ten pakiet zbiorczy poprawek rozwiązuje problemy opisane w następujących artykułach z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:

926302 komunikat o błędzie, gdy narzędzie C/FRONT próbuje połączyć się z bazą danych programu Microsoft Dynamics NAV 4.0: "C/FRONT błąd krytyczny"

Komunikat o błędzie 927185 podczas uruchamiana kwerenda parametryczna w tabeli połączonej za pomocą sterownika ODBC systemu Microsoft Dynamics NAV: "ODBC - wywołanie nie powiodło się"

927260 można wpisz spację w polu, które używa typu danych duża liczba całkowita lub puste pole korzystając z instrukcji INSERT w kwerendzie N/ODBC w systemie Microsoft Dynamics NAV 4.0

927262 znaki tekstowe można wpisać w polu ten używa długość typ danych podczas instrukcji INSERT można użyć w kwerendzie N/ODBC w systemie Microsoft Dynamics NAV 4.0

927264 dowolny tekst, który przekracza o stałej długości, w polu tekstowym jest obcięta bez ostrzeżenia w systemie Microsoft Dynamics NAV 4.0

927267 pole Formuła daty nie jest aktualizowany, zgodnie z oczekiwaniami podczas korzystania z operatora "+" w polu Formuła daty tabeli tabeli formułą daty w kwerendzie N/ODBC w systemie Microsoft Dynamics NAV 4.0

927355 sterownika N/ODBC akceptuje formułę, która zawiera datę spoza zakresu w systemie Microsoft Dynamics NAV 4.0

927356 użycie więcej niż osiem znaków w polu w kwerendzie N/ODBC w systemie Microsoft Dynamics NAV 4.0, tekst jest obcięty do ośmiu znaków, gdy aktualizowane jest pole

927500 A instrukcja SELECT zwraca tylko 13 znaków w polu Identyfikator GUID po uruchomieniu instrukcji SELECT, która zawiera 32 znaki w polu Identyfikator GUID w systemie Microsoft Dynamics NAV 4.0

927501 A instrukcja SELECT zawierającej pole Identyfikator GUID i klauzuli GROUP BY nie zwrócić oczekiwanych wyników w programie Microsoft Dynamics NAV 4.0

927502 po uruchomieniu instrukcji SELECT, która zawiera klauzulę ORDER BY w źródle danych N/ODBC, instrukcja SELECT nie zwracać oczekiwane wyniki w systemie Microsoft Dynamics NAV 4.0

927503 A instrukcja SELECT nie zwraca wartości oczekiwanej kolejności w systemie Microsoft Dynamics NAV 4.0

927504 A instrukcja SELECT nie zwraca wartości oczekiwane po uruchomieniu instrukcji SELECT na N/ODBC źródła danych w systemie Microsoft Dynamics NAV 4.0

927505 A instrukcja SELECT nie zwraca wartości oczekiwane po uruchomieniu instrukcji SELECT w systemie Microsoft Dynamics NAV 4.0

927655 komunikat o błędzie podczas wykonywania instrukcji "DROP TABLE" w systemie Microsoft Dynamics NAV 4.0

927658 sterownika N/ODBC nie zwraca wartości oczekiwane po uruchomieniu instrukcji SELECT, która zawiera klauzulę "Grupuj według" na źródle danych N/ODBC systemu Microsoft Dynamics NAV 4.0

927659 A instrukcja SELECT nie zwraca wartości oczekiwane w systemie Microsoft Dynamics NAV 4.0

927660 A instrukcja SELECT na źródle danych N/ODBC zwraca wartość "1/1/1753 12:00:00 AM" zamiast rzeczywistej wartości daty i godziny w programie Microsoft Dynamics NAV 4.0

927663 po uruchomieniu instrukcji SELECT na źródle danych N/ODBC instrukcja SELECT nie zwraca wartości oczekiwane w systemie Microsoft Dynamics NAV 4.0

927728 zawartość tabeli połączonej nie są wyświetlane, podczas przesyłania danych z systemu Microsoft Dynamics NAV do programu Microsoft Access przy użyciu sterownika N/ODBC

927727 niestandardowy kod nie działa zgodnie z oczekiwaniami podczas korzystania z kodu, który znajduje się w pliku Sample.c w systemie Microsoft Dynamics NAV 4.0

927729 nie można wstawić wartość 1 w tabeli w systemie Microsoft Dynamics NAV 4.0

927730 sterownika N/ODBC zwraca ciąg pusty, po uruchomieniu kwerendy, która zawiera wartość ujemną BIGINT, która przekracza 20 cyfr w systemie Microsoft Dynamics NAV 4.0

927731 może wystąpić problemy z wydajnością, gdy zapytanie do bazy danych w systemie Microsoft Dynamics NAV 4.0 w przypadku używania sterownika N/ODBC

927732 komunikat o błędzie podczas próby do wstawiania danych do tabeli za pomocą kwerendy N/ODBC systemu Microsoft Dynamics NAV 4.0: "jest zbyt wiele kolumn w instrukcji Insert"

927733 nie otrzymasz komunikat o błędzie wyjątku, zgodnie z oczekiwaniami, gdy nazwa widoku ma więcej niż 63 znaki w systemie Microsoft Dynamics NAV 4.0

926303 komunikat o błędzie podczas próby uruchomienia aplikacji C/FRONT w systemie Microsoft Dynamics NAV: "Kod kraju w pliku licencji nie odpowiada kodowi kraju [DAN] w pliku STX."

Informacje o poprawce

Obsługiwana poprawka jest teraz udostępniana przez firmę Microsoft, ale jest przeznaczona tylko do rozwiązania problemu opisanego w tym artykule. Tylko zastosować go do systemów, w których występuje ten problem.

Aby natychmiast rozwiązać ten problem, skontaktuj się z pomocy technicznej rozwiązań biznesowych firmy Microsoft celem uzyskania poprawki. Możesz zalogować się w witrynie Microsoft Business Solutions obsługuje i utworzyć nowe żądanie pomocy technicznej. Aby to zrobić, odwiedź następującą witrynę firmy Microsoft w sieci Web:

https://mbs.microsoft.com/support/newstart.aspxPomoc techniczna firmy Microsoft Business Solutions można również skontaktować się telefonicznie pod (888) 477-7877.

Uwaga W wyjątkowych przypadkach opłaty, telefonujący do pomocy technicznej mogą zostać anulowane, jeśli technicznej firmy Microsoft Business Solutions Określa, że określonej aktualizacji, można rozwiązać swój problem. Koszty obsługi zwykłych zastosuje się do wszelkich dodatkowych pytań i problemów, których nie można rozwiązać przy użyciu określonej aktualizacji.

Wymagania wstępne

Należy zainstalować aktualizację 922695 w celu zastosowania tego pakietu zbiorczego poprawek. Aby uzyskać więcej informacji, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:

922695 dostępna jest aktualizacja dla systemu Microsoft Dynamics NAV 4.0 z dodatkiem Service Pack 2

Wymagania dotyczące ponownego uruchomienia

Jeśli zostanie wyświetlony monit o ponowne uruchomienie komputera, należy ponownie uruchomić komputer po zainstalowaniu pakietu zbiorczego poprawek.

Informacje o plikach

N/ODBC

Wersja globalna tego pakietu zbiorczego poprawek ma atrybuty plików (lub nowsze) wymienione w poniższej tabeli. Daty i godziny odpowiadające tym plikom zostały podane w formacie uniwersalnego czasu koordynowanego (UTC, Coordinated Universal Time). Po wyświetleniu informacji o pliku są konwertowane na czas lokalny. Aby zobaczyć różnicę między czasem UTC i czasem lokalnym, należy użyć karty Strefa czasowa w elemencie Data i godzina w Panelu sterowania.

Nazwa pliku

Wersja pliku

Rozmiar pliku

Data

Godzina

Cfront.dll

4.0.2.23460

871,296

31-Oct-2006

11:40

Dbm.dll

4.0.2.23460

342,912

31-Oct-2006

11:40

Nc_netb.dll

4.0.2.23460

76,672

31-Oct-2006

11:40

Nc_tcp.dll

4.0.2.23460

80,768

31-Oct-2006

11:40

Nc_tcps.dll

4.0.2.23460

88,960

31-Oct-2006

11:40

Nodbc.dll

4.0.2.23460

1,223,040

31-Oct-2006

11:40

Nodbc.xml

Nie dotyczy

1205

26-Oct-2006

13:20

Nodbccfg.cfg

4.0.2.23460

446,464

26-Oct-2006

15:11

Nodbccfg.xml

Nie dotyczy

2,360

26-Oct-2006

13:20

Slave.exe

4.0.2.23460

93,056

31-Oct-2006

11:40

Dodatek Software Development Kit (SDK) dla systemu Microsoft Dynamics NAV

Wersja globalna tego pakietu zbiorczego poprawek ma atrybuty plików (lub nowsze) wymienione w poniższej tabeli. Daty i godziny odpowiadające tym plikom zostały podane w formacie uniwersalnego czasu koordynowanego (UTC, Coordinated Universal Time). Po wyświetleniu informacji o pliku są konwertowane na czas lokalny. Aby zobaczyć różnicę między czasem UTC i czasem lokalnym, należy użyć karty Strefa czasowa w elemencie Data i godzina w Panelu sterowania.

Nazwa pliku

Wersja pliku

Rozmiar pliku

Data

Godzina

Cf.h

Nie dotyczy

56,688

31-Oct-2006

11:10

Cfront.dll

4.0.2.23460

871,296

31-Oct-2006

11:40

Cfront.ocx

4.0.2.23460

125,824

31-Oct-2006

11:40

Cfrontsql.dll

4.0.2.23460

920,448

31-Oct-2006

11:40

Libload.c

Nie dotyczy

31,715

26-Oct-2006

13:36

Microsoft.navision.cfront.cfrontdotnet.dll

4.0.2.23460

121,728

31-Oct-2006

11:40

Microsoft.navision.cfront.cfrontdotnet.xml

Nie dotyczy

438,378

26-Oct-2006

16:40

Sample.c

Nie dotyczy

28,628

26-Oct-2006

13:36

Sample.exe

4.0.2.23460

109,440

31-Oct-2006

11:40

Więcej informacji

Aby uzyskać więcej informacji, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:

824684 Opis standardowej terminologii używanej do opisywania aktualizacji oprogramowania firmy Microsoft

Potrzebna dalsza pomoc?

Rozwijaj swoje umiejętności
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów firmy Microsoft

Czy te informacje były pomocne?

Jaka jest jakość języka?
Co wpłynęło na Twoje wrażenia?

Dziękujemy za opinię!

×