Dostosowywanie paska narzędzi Szybki dostęp

Pasek narzędzi Szybki dostęp to dostosowywalny pasek narzędzi zawierający zestaw poleceń niezależnych od obecnie wyświetlanej karty wstążki. Pasek narzędzi Szybki dostęp można przenieść z jednej z dwóch możliwych lokalizacji i dodać do paska narzędzi Szybki dostęp przyciski reprezentujące polecenia.

Przeglądarka nie obsługuje klipu wideo.

Uwagi: 

 • Nie istnieje żadna opcja w pakiecie Microsoft Office, która pozwala zwiększyć rozmiar przycisków reprezentujących polecenia. Jedynym sposobem na zwiększenie rozmiaru przycisków jest obniżenie używanej rozdzielczości ekranu.

 • Paska narzędzi Szybki dostęp nie można wyświetlać w kilku wierszach.

 • Do paska narzędzi Szybki dostęp można dodawać tylko polecenia. Do paska narzędzi Szybki dostęp nie można dodawać zawartości większości list, np. wartości wcięć i odstępów, a także poszczególnych stylów, które są również wyświetlane na wstążce. Możesz jednak dostosować wstążkę w psłudze Office, aby spersonalizować wstążkę zgodnie z potrzebami. Możesz na przykład utworzyć karty i grupy niestandardowe zawierające często używane polecenia.

Co chcesz zrobić?

Dodawanie polecenia do paska narzędzi Szybki dostęp

Dodawanie polecenia nieznajdującego się na wstążce do paska narzędzi Szybki dostęp

Usuwanie polecenia z paska narzędzi Szybki dostęp

Zmienianie kolejności poleceń na pasku narzędzi Szybki dostęp

Grupowanie poleceń przez dodanie separatora między poleceniami

Przenoszenie paska narzędzi Szybki dostęp

Dostosowywanie paska narzędzi Szybki dostęp za pomocą polecenia Opcje

Przywracanie ustawień domyślnych paska narzędzi Szybki dostęp

Eksportowanie dostosowanego paska narzędzi Szybki dostęp

Importowanie dostosowanego paska narzędzi Szybki dostęp

Dlaczego pojawia się zielona kula?

Dodawanie polecenia do paska narzędzi Szybki dostęp

 1. Na wstążce kliknij odpowiednią kartę lub grupę, aby wyświetlić polecenie, które chcesz dodać do paska narzędzi Szybki dostęp.

 2. Kliknij prawym przyciskiem myszy polecenie, a następnie kliknij polecenie Dodaj do paska narzędzi Szybki dostęp w menu skrótów.

  Dodawanie polecenia Pisownia i gramatyka do paska narzędzi Szybki dostęp w programie Word

Dodawanie polecenia nieznajdującego się na wstążce do paska narzędzi Szybki dostęp

 1. Kliknij pozycję Dostosuj pasek narzędzi Szybki dostęp > Więcej poleceń.

Otwarte menu dostosowywania paska narzędzi Szybki dostęp ze strzałką wskazującą opcję Więcej poleceń.

 1. Na liście Wybierz polecenia z kliknij pozycję Polecenia, których nie ma na Wstążce.

 2. Znajdź polecenie na liście, a następnie kliknij przycisk Dodaj.

Porada: Jeśli nie możesz znaleźć tego polecenia na liście Polecenia, których nie ma na Wstążce, spróbuj ustawić dla opcji Wybierz polecenia opcjęWszystkie polecenia.

Usuwanie polecenia z paska narzędzi Szybki dostęp

 • Kliknij prawym przyciskiem myszy polecenie, które chcesz usunąć z paska narzędzi Szybki dostęp, a następnie kliknij polecenie Usuń z paska narzędzi Szybki dostęp w menu skrótów.

Zmienianie kolejności poleceń na pasku narzędzi Szybki dostęp

 1. Kliknij prawym przyciskiem myszy pasek narzędzi Szybki dostęp, a następnie kliknij polecenie Dostosuj pasek narzędzi Szybki dostęp w menu skrótów.

 2. W obszarze Dostosuj pasek narzędzi Szybki dostęp kliknij polecenie, które chcesz przenieść, a następnie kliknij strzałkę Przenieś w górę lub Przenieś w dół.

Grupowanie poleceń przez dodanie separatora między poleceniami

Polecenia można grupować przy użyciu separatora, który sprawia, że pasek narzędzi Szybki dostęp wydaje się podzielony na sekcje.

 1. Kliknij prawym przyciskiem myszy pasek narzędzi Szybki dostęp, a następnie kliknij polecenie Dostosuj pasek narzędzi Szybki dostęp w menu skrótów.

 2. Na liście Wybierz polecenia z kliknij pozycję Popularne polecenia.

 3. Kliknij pozycję <Separator>, a następnie kliknij przycisk Dodaj.

 4. Aby umieścić separator w wybranym miejscu, kliknij strzałkę Przenieś w górę lub Przenieś w dół.

Przenoszenie paska narzędzi Szybki dostęp

Pasek narzędzi Szybki dostęp może się znajdować w jednym z dwóch miejsc:

 • Lewy górny róg na pasku tytułu. (lokalizacja domyślna)

Pasek narzędzi Szybki dostęp widoczny powyżej wstążki

 • Poniżej wstążki.

Pasek narzędzi Szybki dostęp widoczny poniżej wstążki.

Jeśli nie chcesz, aby pasek narzędzi Szybki dostęp był wyświetlany w bieżącej lokalizacji, możesz go przenieść do drugiej lokalizacji. Jeśli uznasz, że lokalizacja domyślna obok ikony programu jest zbyt odległa od obszaru roboczego, a więc niewygodna, możesz go przenieść bliżej w kierunku obszaru roboczego. Lokalizacja poniżej wstążki nachodzi na obszar roboczy. Jeśli w związku z tym chcesz zmaksymalizować obszar roboczy, możesz zachować pasek narzędzi Szybki dostęp w jego lokalizacji domyślnej.

 1. Kliknij pozycję Dostosuj pasek narzędzi Szybki dostęp (po prawej stronie paska narzędzi Szybki dostęp).

 2. Na liście kliknij pozycję Pokaż poniżej Wstążki lub Pokaż powyżej Wstążki.

Dostosowywanie paska narzędzi Szybki dostęp za pomocą polecenia Opcje

Na pasku narzędzi Szybki dostęp możesz dodawać polecenia, usuwać je, a także zmieniać ich kolejność. Służy to tego polecenie Opcje.

 1. Kliknij kartę Plik.

 2. W obszarze Pomoc kliknij pozycję Opcje.

 3. Kliknij pozycję Pasek narzędzi Szybki dostęp.

 4. Wprowadź wymagane zmiany.

Przywracanie ustawień domyślnych paska narzędzi Szybki dostęp

 1. Kliknij prawym przyciskiem myszy pasek narzędzi Szybki dostęp, a następnie kliknij polecenie Dostosuj pasek narzędzi Szybki dostęp w menu skrótów.

 2. W oknie Dostosowywanie paska narzędzi Szybki dostęp kliknij pozycję Resetuj domyślne, a następnie kliknij pozycję Resetuj tylko pasek narzędzi Szybki dostęp.

Eksportowanie dostosowanego paska narzędzi Szybki dostęp

Dostosowania wstążki i paska narzędzi Szybki dostęp możesz wyeksportować do pliku, który będzie można zaimportować w celu użycia przez współpracownika lub na innym komputerze.

 1. Kliknij kartę Plik.

 2. W obszarze Pomoc kliknij pozycję Opcje.

 3. Kliknij pozycję Pasek narzędzi Szybki dostęp.

 4. Kliknij pozycję Importuj/eksportuj, a następnie kliknij pozycję Eksportuj wszystkie dostosowania.

Aby uzyskać więcej informacji na temat dostosowywania wstążki, zobacz Dostosowywanie wstążki w psłudze Office.

Importowanie dostosowanego paska narzędzi Szybki dostęp

W celu zastąpienia bieżącego układu wstążki i paska narzędzi Szybki dostęp możesz zaimportować pliki dostosowań. Dzięki możliwości importowania dostosowań programy pakietu Microsoft Office mogą wyglądać tak samo, jak u Twoich współpracowników, lub identycznie na różnych komputerach.

Ważne: Po zaimportowaniu pliku dostosowań wstążki wszystkie wcześniejsze dostosowania wstążki i paska narzędzi Szybki dostęp zostaną utracone. Jeśli przewidujesz potrzebę powrotu do bieżących dostosowań w przyszłości, wyeksportuj je przed zaimportowaniem jakichkolwiek nowych dostosowań.

 1. Kliknij kartę Plik.

 2. W obszarze Pomoc kliknij pozycję Opcje.

 3. Kliknij pozycję Pasek narzędzi Szybki dostęp.

 4. Kliknij pozycję Importuj/eksportuj, a następnie kliknij pozycję Importuj plik dostosowań.

Aby uzyskać więcej informacji na temat dostosowywania wstążki, zobacz Dostosowywanie wstążki w psłudze Office.

Dlaczego pojawia się zielona kula?

Zielona kula pojawia się, jeśli po dostosowaniu wstążki do paska narzędzi Szybki dostęp dodano grupę lub polecenie niestandardowe, ale nie przypisano ikony reprezentującej tej grupy lub polecenia niestandardowego.

Ikona ta jest używana w poniższych sytuacjach:

 • Gdy dodasz grupę niestandardową do paska narzędzi Szybki dostęp.

 • Aby ułatwić odróżnianie Twojej własnej dostosowanej wstążki od wstążki domyślnej.

Dodawanie ikony reprezentującej grupę lub polecenie niestandardowe

 1. Kliknij kartę Plik.

 2. W obszarze Pomoc kliknij pozycję Opcje.

 3. Kliknij pozycję Dostosowywanie Wstążki.

 4. W oknie Dostosowywanie Wstążki na liście Dostosuj Wstążkę kliknij dodaną grupę lub polecenie niestandardowe.

 5. Kliknij pozycję Zmień nazwę, a następnie na liście Symbol kliknij ikonę.

 6. W oknie dialogowym Zmienianie nazwy kliknij przycisk OK.

 7. Aby zobaczyć i zapisać wprowadzone dostosowania, kliknij przycisk OK.

Aby uzyskać więcej informacji na temat dostosowywania wstążki, zobacz Dostosowywanie wstążki w psłudze Office.

Potrzebna dalsza pomoc?

Rozwijaj swoje umiejętności
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów firmy Microsoft

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×