Objawy

W Microsoft System Center Menedżer konfiguracji 2007 Service Pack 1 należy użyć funkcji Windows Software Update Services (WSUS) lub funkcji Software Update Management (suma) wdrożyć niektóre aktualizacje na niektórych komputerach klienckich. Jednak te aktualizacje nie są w pomyślnie wdrożony na komputerach klienckich. Ten problem występuje losowo. Ponadto informacje, podobny do następującego jest rejestrowane w pliku UpdatesDeployment.log na komputerach klienckich usterce:Assignment does not contain any updates No updates were added to the job, returning failure
FillinCIJob( spCIJob, m_arrUpdatesInfo, true , true ), HRESULT=80004005
(e:\nts_sms_fre\sms\client\updatesmgmt\deploymentagent\updatesassignment.cpp,1065)
Failed to set update list for the CI Agent Job, error = 0x80004005
Detection job failed for assignment ({AE69F980-B353-4D45-8F21-AADA7E2650EA})

Raising event:
[SMS_CodePage(437), SMS_LocaleID(1033)]
instance of SMS_SUMAgentAssignmentError_EvaluationInititate
{
AssignmentId = <GUID>;
ClientID = <GUID>;
DateTime = <Date Time>;
insAssignmentId = <GUID>;
MachineName = <computer name>;
ProcessID = <process ID>;
SiteCode = <site code>;
ThreadID = <thread ID>;
Win32ErrorCode = 2147500037;
};

Uwaga Domyślnie pliki dzienników klienta Menedżer konfiguracji 2007 znajdują się w folderze %windir%\CCM\Logs.

RozwiązanieInformacje dodatku Service Pack

Aby rozwiązać ten problem, należy uzyskać najnowszy dodatek service pack dla programu Microsoft System Center Menedżer konfiguracji 2007, dostępne w witrynie sieci web firmy Microsoft: http://www.microsoft.com/downloads/details.aspx?FamilyID=3318741a-c038-4ab1-852a-e9c13f8a8140
Aby uzyskać listę problemy rozwiązane w tym dodatku service pack kliknij następujący numer artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledgebase:

971348 Lista poprawek i aktualizacji, które są zawarte w dodatku Service Pack 2 dla programu System Center Menedżer konfiguracji 2007

Jako alternatywny sposób rozwiązać ten problem należy zastosować tę poprawkę na wszystkich klientach System Center Menedżer konfiguracji 2007 Service Pack 1.

Informacje o poprawce

Obsługiwana poprawka jest udostępniana przez firmę Microsoft. Jednak ta poprawka jest przeznaczona tylko do usunięcia problemu opisanego w tym artykule. Zastosuj poprawkę tylko w systemach, w których występuje problem opisany w tym artykule. Ta poprawka może być wciąż w fazie testowania. Jeśli dany system nie jest poważnie narażony na ten problem, firma Microsoft zaleca, aby poczekać na następną aktualizację oprogramowania zawierającą tę poprawkę.

Jeśli poprawka jest dostępna do pobrania, pojawi się sekcja "Poprawka dostępna do pobrania" na początku tego artykułu z bazy wiedzy Knowledge Base. Jeśli nie ma tej sekcji, skontaktuj się z Obsługą i Wsparciem Klienta Microsoft w celu uzyskania poprawki.

Uwaga Jeśli wystąpią dodatkowe błędy lub konieczność rozwiązania problemu, być może trzeba będzie utworzyć osobne zlecenie usługi. Zwykłe koszty obsługi będą zastosowane do dodatkowych pytań i problemów, których nie można rozwiązać przy użyciu określonej poprawki. Aby uzyskać pełną listę numerów telefonów pomocy technicznej i obsługi klienta firmy Microsoft lub utworzyć osobne zlecenie usługi, odwiedź następującą witrynę firmy Microsoft w sieci Web:

http://support.microsoft.com/contactus/?ws=supportUwaga "Poprawka dostępna do pobrania" zawiera listę języków, dla których dostępna jest poprawka. Jeśli odpowiedni język nie jest widoczny, to dlatego, że poprawka nie jest dostępna dla danego języka.

Wymagania wstępne

Aby zastosować tę poprawkę, musi mieć System Center Menedżer konfiguracji 2007 Service Pack 1 zainstalowane na komputerze.

Wymagania dotyczące ponownego uruchomienia

Nie musisz ponownie uruchomiać komputera po zastosowaniu tej poprawki.

Informacje dotyczące zastępowania poprawek

Ta poprawka nie zastępuje żadnych innych poprawek.

Instrukcje dotyczące instalacji poprawek

  1. Na każdym serwerze lokacji System Center Menedżer konfiguracji 2007 Service Pack 1, należy zainstalować pakiet poprawek. Pakiet zostanie wygenerowany na serwerze lokacji.

  2. Drugi pakiet wdrożyć na wszystkich komputerach klienckich.

Informacje o plikach

Wersja anglojęzyczna tej poprawki ma atrybuty plików (lub nowsze) wymienione w poniższej tabeli. Daty i godziny odpowiadające tym plikom zostały podane w formacie uniwersalnego czasu koordynowanego (UTC, Coordinated Universal Time). Po wyświetleniu informacji o pliku są konwertowane na czas lokalny. Aby zobaczyć różnicę między czasem UTC i czasem lokalnym, należy użyć z karty Strefa czasowa w aplecie Data i godzina w Panelu sterowania.

Program System Center Menedżer konfiguracji 2007 z dodatkiem Service Pack 1

Nazwa pliku

Wersja pliku

Rozmiar pliku

Data

Godzina

Platforma

Sccm2007ac-sp1-kb960065-x86.msp

Nie dotyczy

1,595,904

30-Nov-2008

21:30

Nie dotyczy

Updatesdeployment.dll

4.0.6221.1143

535,392

30-Nov-2008

21:30

x86

Uwaga Informacje o plikach dotyczą obu x86 platformy i x64 platformy.

Stan

Firma Microsoft potwierdziła, że jest to problem występujący w produktach firmy Microsoft wymienionych w sekcji „Dotyczy”.

Więcej informacji

Aby uzyskać więcej informacji dotyczących terminologii aktualizacji oprogramowania, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:

824684 Opis standardowej terminologii używanej do opisywania aktualizacji oprogramowania firmy Microsoft

Potrzebna dalsza pomoc?

Rozwijaj swoje umiejętności
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów firmy Microsoft

Czy te informacje były pomocne?

Jaka jest jakość tłumaczenia?
Co wpłynęło na Twoje wrażenia?

Dziękujemy za opinię!

×