Powiązane tematy
×
Zaloguj się przy użyciu konta Microsoft
Zaloguj się lub utwórz konto.
Witaj,
Wybierz inne konto.
Masz wiele kont
Wybierz konto, za pomocą którego chcesz się zalogować.

Microsoft Viva Insights elementy są dostępne na różnych poziomach dla użytkowników różnych Microsoft Office 365 i planów platformy Microsoft 365. Zobacz Plany i środowiska, a Jak mogę znaleźć mój plan?, aby uzyskać szczegółowe informacje. Zapoznaj się również z wymaganiami wstępnymi dodatków programu Outlook.

Dodatek Viva Insights Outlook jest rozszerzeniem środowiska programu Microsoft Outlook. Ten dodatek działa w programie Outlook, ułatwiając skupienie się, utrzymywanie relacji służbowych, planowanie czasu nieobecności i poprawę ogólnej równowagi między pracą a życiem prywatnym.

Zrzut ekranu przedstawiający okienko odczytu i okienko dodatków programu Outlook po prawej stronie ekranu.

Otwieranie dodatku

Otwórz dodatek Viva Insights outlook w jednym z następujących środowisk:

 1. Otwórz wstążkę Narzędzia główne programu Microsoft Outlook.

 2. Wybierz ikonę Viva Insights.

 1. Otwórz Outlook w sieci Web.

 2. Otwórz wiadomość e-mail.

 3. Wybierz wielokropek (...) w prawym górnym rogu wiadomości e-mail, a następnie wybierz pozycję Viva Insights.

Uwaga: Dodatek można przypiąć do okienka szybkiego dostępu.

 1. Otwórz Outlook dla komputerów Mac. 

 2. Wybierz wielokropek (...) na wstążce, a następnie wybierz pozycję Viva Insights.

Uwaga: Jeśli dodatek Viva Insights nie jest widoczny dla Ciebie, skorzystaj z wymagań wstępnych dodatków.

Korzystanie z dodatku

Po otwarciu dodatku Viva Insights w okienku po prawej stronie (Viva Insights) widać kilka kart. Te karty oferują kilka sugestii ułatwiających skupienie się, przygotowanie się na czas nieobecności i nie tylko. Aby dowiedzieć się więcej o każdej z tych kart i sposobie ich używania, zobacz Używanie Microsoft Viva Insights w programie Outlook.

Przypinanie dodatku

Na Outlook w sieci Web przypnij dodatek, aby mieć do niego łatwiejszy dostęp.

 1. Wybierz ikonę Ustawienia (koło zębate).

 2. Wybierz pozycję Wyświetl wszystkie ustawienia programu Outlook > Poczta > Dostosowywanie akcji.

 3. W obszarze Powierzchnia wiadomości wybierz pozycję Viva Insights.

 1. Otwórz aplikację Viva Insights w aplikacji Teams lub w internecie.

 2. Wybierz wielokropek (...) w prawym górnym rogu.

 3. Wybierz pozycję Prywatność w lewym okienku.

 4. Przełączenie przełącznika dodatku Insights dla programu Outlook z pozycji Włączone na Wyłączone lub Wyłączone na Włączone.

 5. Wybierz pozycję Zapisz zmiany.

Uwaga: Wprowadzenie zapisanych zmian może potrwać do 24 godzin.

W przypadku rezygnacji lub rezygnacji administratora możesz w dowolnym momencie ponownie włączyć tę opcję, aby odzyskać dostęp do Viva Insights dodatku programu Outlook.

Jeśli zrezygnujesz z Viva Insights dodatku programu Outlook, możesz również usunąć jego ikonę ze wstążki programu Outlook. 

 1. W programie Outlook wybierz pozycję Pobierz dodatki.

 2. W lewym okienku nawigacji wybierz pozycję Moje dodatki.

 3. Na karcie Viva Insights wybierz wielokropek (...), a następnie wybierz pozycję Usuń.

Ten dodatek programu Outlook zachowuje wszystkie prawa osób, których dotyczą ogólne rozporządzenie o ochronie danych (RODO). Szczegółowe informacje widoczne w dodatku są dostępne tylko dla Ciebie. Są one obliczane w razie potrzeby na podstawie wiadomości e-mail i informacji o spotkaniu i nigdy nie są przechowywane poza skrzynką pocztową.

Ponadto dodatek rozpoczyna przetwarzanie danych na potrzeby szczegółowych informacji dopiero po pierwszym otwarciu. Dowiedz się więcej o tym, jak firma Microsoft chroni Twoją prywatność.

Zanim będzie można korzystać z Viva Insights dodatku programu Outlook, musisz wykonać następujące czynności:

 • Posiadaj odpowiedni plan platformy Microsoft 365 i poczekaj co najmniej 24 godziny od udzielenia tej licencji.

 • Mieć prawidłową skrzynkę pocztową. Nie może to być udostępniona skrzynka pocztowa, a nawet udostępniona skrzynka pocztowa, która została przekonwertowana na skrzynkę pocztową użytkownika. Musi to być skrzynka pocztowa użytkownika od początku. W razie potrzeby zalecamy zainicjowanie obsługi nowej skrzynki pocztowej użytkownika.

 • Wykonaj następujące czynności:

  • Program Microsoft Outlook w wersji 1705 (kompilacja 8201.2102) lub nowszy dla systemu Windows albo wersja 15.39.1010 lub nowsza dla komputerów Mac.

  • Polecenia dodatków włączone dla dodatku programu Outlook. Aby uzyskać szczegółowe informacje, zobacz Polecenia dodatku dla programu Outlook.

  • Program Internet Explorer w wersji 10 lub 11 zainstalowany na komputerze.

Administrator domyślnie włącza dodatek w Centrum administracyjnym programu Exchange. Jeśli administrator ustawi stan wdrożenia jako "Opcjonalnie domyślnie wyłączony", możesz ręcznie dodać Viva Insights dodatku programu Outlook z poziomu dodatków ze sklepu Microsoft Store.

Dowiedz się więcej

Potrzebujesz dalszej pomocy?

Chcesz uzyskać więcej opcji?

Poznaj korzyści z subskrypcji, przeglądaj kursy szkoleniowe, dowiedz się, jak zabezpieczyć urządzenie i nie tylko.

Społeczności pomagają zadawać i odpowiadać na pytania, przekazywać opinie i słuchać ekspertów z bogatą wiedzą.

Czy te informacje były pomocne?

Jaka jest jakość języka?
Co wpłynęło na Twoje wrażenia?

Dziękujemy za opinię!

×