Głównym celem wyszukiwarki w trybie online Bing jest połączenie użytkowników z najbardziej odpowiednimi wynikami wyszukiwania w Internecie, zapewniając łatwy dostęp do wysokiej jakości zawartości pierwotnego przez wydawców w sieci Web. W tym celu Bing sieci Web w celu zbudowania indeksu nowych i zaktualizowanych stron (adresów URL) w celu wyświetlenia ich jako zestawu wyników wyszukiwania istotnych dla zainicjowanego przez użytkownika wyszukiwania lub akcji. Zawartość tych stron może się odwoływać lub zawierać różne zasoby i zawartość online, w tym witryny internetowe, obrazy, klipy wideo, dokumenty i inne elementy. Wyniki wyszukiwania są generowane przy użyciu algorytmów komputerowych, aby dopasować wyszukiwane terminy w wyszukiwaniu do wyników w naszym indeksie. Na ogół staramy się dostarczać jako kompleksowy i równie przydatny zbiór wyświetlanych wyników wyszukiwania, jak to tylko możemy. Projektujemy — i stale ulepszamy — nasze algorytmy, aby zapewnić najbardziej trafne i przydatne wyniki.

Jako usługa sterowany algorytmem witryna Bing nie kontroluje operacji ani projektu indeksowanych witryn sieci Web i nie ma kontroli nad tym, co indeksowane witryny sieci Web publikują. O ile witryna sieci Web będzie nadal udostępniane w sieci Web i dla przeszukiwarzy, informacje te będą ogólnie dostępne za pośrednictwem Bing lub innych wyszukiwarek.

Porada: Jeśli informacje zostały już usunięte z witryny sieci Web, ale nadal są wyświetlane w wynikach wyszukiwania usługi Bing, możesz użyć narzędzia do usuwania zawartości, aby przesłać żądanie usunięcia strony lub nieaktualnej pamięci podręcznej. Aby dowiedzieć się więcej o narzędziu do usuwania zawartości, przejdź do Bing Webmaster Help & instrukcje.

Firma Microsoft szanuje swobodę wyrażenia. Jeśli firma Microsoft otrzymuje żądania usunięcia zawartości od osób, firm i instytucji rządowych, w ograniczonych przypadkach, gdy istnieje problem z jakością, bezpieczeństwem, potrzebami użytkowników, odpowiednimi przepisami prawnymi i/lub zasadami publicznymi, program Bing może usuwać wyniki, informować użytkowników o pewnych zagrożeniach lub udostępnić użytkownikom opcje dostosowania ich zawartości. Bing usuwać wyniki wyszukiwania do wąskiego zestawu okoliczności i warunków, aby uniknąć Bing dostępu użytkowników do odpowiednich informacji.

Poniżej opisano sposoby, Bing i kiedy to robi. Usunięcie wyników wyszukiwania powoduje usunięcie Bing przezroczystości w celu usunięcia. Obejmuje to powiadomienie użytkowników o usunięciu wyników wyszukiwania u dołu strony. Ponadto publikujemy informacje na temat usuwania wyników wyszukiwania przez Bing w ramach raportu Żądania usunięcia zawartości firmyMicrosoft.

Żądania prawne od instytucji rządowych, osób lub w inny sposób

W niektórych krajach obowiązują przepisy prawne lub przepisy, które dotyczą dostawców usług wyszukiwania i wymagają usunięcia dostępu do niektórych stron indeksowanych. Niektóre z tych przepisów pozwalają określonym osobom lub jednostkom na żądanie usunięcia wyników (na przykład w przypadku naruszenia praw autorskich, zniechęcenia, naruszeń praw autorskich, naruszeń danych osobowych, mówienia nienawiść lub innych praw osobistych), natomiast inne są administrowane i wymuszane przez rząd.

Gdy firma Microsoft otrzyma żądanie lub żądanie, firma Bing swoje wsparcie na rzecz swobody wyrażenia i bezpłatnego dostępu do odpowiedniej zawartości zgodnie z prawem lokalnym. Przeglądamy i oceniamy żądanie lub żądanie, w tym przyczynę i podstawę żądania lub żądania, uprawnienia lub prawa żądającego strony, nasze zasady i nasze zobowiązania wobec naszych użytkowników dotyczące swobody wyrażenia i określają, czy i w jakim zakresie należy usunąć dostęp do tej zawartości.

Przykłady obszarów żądań prawnych przy użyciu metod globalnych

Materiały na nadużycie na tle dzieci

Produkcja i rozpowszechnianie materiałów do wykorzystywania dzieci do nadużyć na tle płci oraz uzyskiwanie do nich dostępu jest publicznie niedozwolone i ogólnie jest niezgodne z prawem. Niestety nadużycie dzieci nie jest nowym, ale sieć Web daje nowe możliwości osobom, które wymuś na nich wigorę. Bing współpracuje z innymi osobami w technologiach i grupach branżowych, działaniach porządkowych i rządowych oraz organizacjach rządowych i niedochodowych, aby pomóc w rozprzestrzenianiu się tej tej zawartości online. W tym celu usuwamy strony, które zostały przeglądane przez wiarygodne agencje (lub zidentyfikowane za pośrednictwem usługi Microsoft PhotoDNA)i w których znaleziono treści związane z wykorzystywaniem erotacji lub nadużyciami dzieci.

W szczególności usuwamy ze swojego indeksu strony zidentyfikowane przez program Internet Watch Foundation (Zjednoczone Królestwo), NCMEC (USA) i FSM (Niemcy), co w ich dobrej wierze powoduje hosting lub dostęp dostawców materiałów do nadużyć dzieci. Usunięcie tych linków z wyświetlanych wyników wyszukiwania nie powoduje zablokowania dostępu do materiałów w Internecie ani odkrycia ich przy użyciu środków innych niż Bing, ale ogranicza możliwość korzystania z nich przez osoby poszukiwacze lub zysków z takich materiałów.

Naruszenie praw autorskich

Bing zachęca do przestrzegania praw własności intelektualnej, w tym praw autorskich, a także rozpoznają prawa użytkowników do korzystania z nich, które mogą podlegać obowiązującym prawom autorskim. Bing usunąć z wyników wyszukiwania linki do stron internetowych zawierających materiały naruszające prawa właściciela zawartości chronionej prawem autorskim, pod warunkiem, że otrzymamy odpowiednie prawnie powiadomienie o naruszeniu praw autorskich od właściciela praw autorskich lub jego autoryzowanego przedstawiciela.

Jeśli użytkownik jest właścicielem praw i ma problem z własnością intelektualną związaną z zawartością witryny internetowej, do których jest powiązany za pomocą witryny internetowej Bing lub reklamy firmy Bing, zobacz stronę Zgłaszanie naruszenia praw.

Jakość, bezpieczeństwo i wymagania użytkowników

W niektórych sytuacjach związanych z jakością, bezpieczeństwem i tym, czego chcą nasi użytkownicy, program Bing może podjąć decyzję o usunięciu określonych wyników, możemy ostrzegać lub informujemy użytkowników albo udostępnić opcje dostosowania wyników.

Przykłady jakości, bezpieczeństwa i potrzeb użytkowników

Spam

Niektóre strony przechwycone w indeksie Bing są stronami o niewielkiej wartości lub żadnej wartości dla użytkowników, a także mogą mieć cechy, które w sposób sztucznie wpływają na sposób działania systemów wyszukiwania i reklam w celu zniekształcenia ich istotności w stosunku do stron, które oferują bardziej istotne informacje. Niektóre z tych stron zawierają tylko reklamy i/lub linki do innych witryn internetowych zawierających głównie reklamy i nie lub tylko treści superficialowe związane z tematem wyszukiwania. Aby usprawnić wyszukiwanie dla użytkowników i dostarczać bardziej odpowiednią zawartość, program Bing może usunąć takie wyniki wyszukiwania lub dostosować algorytmy wyszukiwania Bing, aby w wynikach wyszukiwania były bardziej przydatne i odpowiednie strony.

Poufne informacje osobiste, w tym bez uwzględniania rozkładu obrazów

Od czasu do czasu publicznie dostępne strony internetowe będą celowo lub przypadkowo zawierać poufne informacje osobiste opublikowane bez zgody wskazanych osób lub w okolicznościach, które tworzą zagrożenia bezpieczeństwa lub prywatności. Przykłady obejmują przypadkowe publikowanie prywatnych rekordów, prywatnych numerów telefonów, numerów identyfikacyjnych i tym podobnych, a także celowe i złośliwe publikowanie haseł do wiadomości e-mail, poświadczeń logowania, numerów kart kredytowych lub innych danych przeznaczonych do oszustwa lub włamania. Po weryfikacji Bing spowoduje usunięcie takich wyników wyszukiwania.

Innym przykładem jest to, że osoba dorosła udostępnia obrazy innej osoby w Internecie bez jej zgody. W sposób kulturowy jest to brutto naruszenie prywatności i jest często nazywane "schowek". Aby ułatwić pomaganie w kontrolowaniu obrazów i ich prywatności, po przejrzeniu aplikacja Bing usunąć z wyników wyszukiwania linki do zdjęć i klipów wideo. Aby zgłosić nieautoryzowane zdjęcia i klipy wideo w trybie online, należy wypełnić formularz na naszej stronie internetowej raportowania.

Jak wspomniano w formularzu, informacje pozostaną dostępne w Sieci Web, nawet Bing usunięto odpowiedni wynik wyszukiwania. Właściciel witryny sieci Web jest w najlepszym miejscu do rozwiązania kwestii prywatności związanych z informacjami publikowanych przez niego, a w celu usunięcia zawartości z sieci Web formularz przekieruje ich do skontaktowania się z tymi właścicielami.

Zawartość dla dorosłych

Bing udostępnia ustawienia bezpiecznego wyszukiwania, które pozwalają większości użytkowników na ustawienie typu filtrowania zawartości dla dorosłych, które chcą zastosować do wyników wyszukiwania. Bing chce uniknąć dostarczania zawartości, która może być obraźliwa lub niebezpieczna, jeśli nie została żądana. Domyślnie w większości krajów lub regionów bezpieczne wyszukiwanie jest ustawione na moderowane ,co ogranicza wizualnie uzyskane wyniki wyszukiwania, ale nie ogranicza tekstu jawnego.

Różne kraje lub regiony mogą mieć różne lokalne zwyczaje, zwyczaje, normy kultury lub przepisy prawa lokalnego dotyczące wyświetlania zawartości dla dorosłych (lub wyniki wyszukiwania dotyczące zawartości dla dorosłych). Może to mieć wpływ na domyślne ustawienia bezpiecznego wyszukiwania dla Bing niektórych krajach. Staramy się ponownie zmieniać te ustawienia, ponieważ zmieniają się odpowiednie lokalne przepisy, zwyczaje i normy.

Ostrzeżenia (niedozwolona sprzedaż środków farmaceutycznej, złośliwego oprogramowania)

Jeśli istnieje istotne ryzyko poważnej krzywdy u ludzi w związku z zakupem niebezpiecznych, sfałszowanych i innych niedozwolonych środków farmaceutycznej w Internecie lub uzyskiwaniem dostępu do witryn, w przypadku których masz uzasadnione podejrzenie, że złośliwe oprogramowanie zawiera złośliwe oprogramowanie, firma Bing chce pomóc naszym użytkownikom w podejmowania świadomych decyzji. Mając na uwadze ten cel, udostępniliśmy zestaw ostrzeżeń dotyczących witryny Bing.com, aby udostępnić naszym użytkownikom więcej informacji na temat zagrożeń związanych z odwiedzającymi niebezpieczne witryny. Nie uniemożliwimy użytkownikom odwiedzania witryn. Jednak ostrzeżenie ostrzega użytkowników o ryzyku oraz udostępni linki do zasobów, w których użytkownik może dowiedzieć się więcej o wybieraniu bezpiecznej internetowej apteki.

W przypadku nielegalnych środków farmaceutycznej to ostrzeżenie pojawi się, jeśli użytkownik firmy Bing wybierze zacytowana przez normę FDA witrynę jako fałszywą aptekę online, która zajmuje się nielegalnymi działaniami, takimi jak oferowanie użytkownikom w Usa potencjalnie niebezpiecznej, niechronionych i źle chronionych witryn internetowych.

TEMATY POKREWNE

Usuwanie stron buforowanych z Bing

Prześlij żądanie usunięcia zawartości z Bing

Zgłaszanie treści dla dorosłych lub obraźliwych

Blokowanie zawartości dla dorosłych przy użyciu funkcji bezpiecznego wyszukiwania

Potrzebna dalsza pomoc?

Rozwijaj swoje umiejętności
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów firmy Microsoft

Czy te informacje były pomocne?

Jaka jest jakość języka?
Co wpłynęło na Twoje wrażenia?

Dziękujemy za opinię!

×