Jak przypisać minimalne uprawnienia administratora wdrożenia w programie Microsoft Dynamics CRM 4.0

WPROWADZENIE

W tym artykule opisano sposób przypisywania minimalne uprawnienia administratora wdrożenia w programie Microsoft Dynamics CRM 4.0.

Więcej informacji

W organizacji mogą być potrzebne dla użytkownika, który tworzy nowe organizacje przy użyciu programu Deployment Manager. Ten użytkownik jest administratorem wdrażania. Zazwyczaj różni administratorzy programu Microsoft Dynamics CRM nie są tego samego użytkownika. W takim przypadku należy udzielić użytkownik, który uruchamia uprawnienia, które są wymagane do utworzenia nowej organizacji programu Deployment Manager.

Zarządza administrator wdrażania wdrażania programu Microsoft Dynamics CRM. Administrator wdrożenia ma następujące możliwości:

 • Tworzenie organizacji

 • Zaimportować organizacji

 • Umożliwiają organizacjom

 • Wyłącz organizacji

 • Edytowanie organizacji

Uwagi

 • Użytkownik, który jest administratorem wdrażania nie jest automatycznie dodawany do istniejącej organizacji. Jednakże można dodać użytkownika do istniejącej organizacji jako użytkownika w programie Microsoft Dynamics CRM.

 • Administrator wdrożenia jest administrator systemu z dowolnej organizacji, która tworzy administratora wdrożenia lub przywozu. Ponadto administrator wdrożenia ma dostęp do organizacji w programie Microsoft Dynamics CRM.

Administrator rozmieszczania musi mieć następujące role i uprawnienia:

 • Na komputerze, na którym jest uruchomiony program Microsoft SQL Server użytkownik musi być członkiem następujących grup:

  • Grupy administratorów lokalnych

  • Grupy administratorów programu Microsoft SQL Server

  Uwaga Użytkownik nie ma być członkiem następujących grup:

  • PrivReportingGroup

  • PrivUserGroup

 • Na komputerze, na którym jest uruchomiony program SQL Server Reporting Services użytkownik musi mieć następujące minimalne uprawnienia:

  • Uprawnienia roli menedżera zawartości na poziomie folderu głównego

  • Uprawnienia administratora systemu na poziomie całej witryny, ustawienie

Program SQL Server

Użytkownik musi być dodany do lokalnej grupy administratorów. Ponadto można dodać użytkownika do roli SysAdmin. Aby to zrobić, wykonaj następujące kroki:

 1. Dodaj użytkownika do lokalnej grupy administratorów. Aby to zrobić, wykonaj następujące kroki:

  1. Zaloguj się do serwera programu Microsoft Dynamics CRM jako użytkownik, który ma uprawnienia administratora lokalnego.

  2. Kliknij przycisk Start, kliknij polecenie Narzędzia administracyjne, a następnie kliknij Zarządzanie komputerem.

  3. Rozwiń gałąź Narzędzia systemowe.

  4. Rozwiń węzeł Użytkownicy i grupy lokalne.

  5. Rozwiń grupy.

  6. Kliknij prawym przyciskiem myszy Administratorzy, a następnie kliknij polecenie Właściwości.

  7. Aby dodać konto użytkownika, który jest instalacja programu Microsoft Dynamics CRM, kliknij przycisk Dodaj.

 2. Dodaj użytkownika do roli SysAdmin. Aby to zrobić, wykonaj następujące kroki:

  1. Uruchom program SQL Server Management Studio.

  2. Rozwiń węzeł Zabezpieczenia, a następnie kliknij przycisk logowania.

  3. Użyj jednej z następujących czynności:

   • Jeśli użytkownik nie istnieje, kliknij prawym przyciskiem myszy logowania, a następnie kliknij Nowy identyfikator logowania. Wpisz nazwę logowania użytkownika w następującym formacie:

    domainname\useraccount

   • Jeśli użytkownik istnieje, kliknij prawym przyciskiem myszy nazwę użytkownika, a następnie kliknij polecenie Właściwości. Następnie kliknij Ról serwera w obszarze Wybierz stronęi kliknij, aby zaznaczyć następujące pola wyboru:

    • SysAdmin

    • Publiczne

Serwer Microsoft Dynamics CRM

Aby zalogować się do serwera programu Microsoft Dynamics CRM i uruchamiania programu Deployment Manager, użytkownik musi być administratorem lokalnym. Aby dodać użytkownika jako administrator lokalny, wykonaj następujące kroki:

 1. Dodaj użytkownika do lokalnej grupy administratorów. Aby to zrobić, wykonaj następujące kroki:

  1. Zaloguj się do serwera programu Microsoft Dynamics CRM jako użytkownik, który ma uprawnienia administratora lokalnego.

  2. Kliknij przycisk Start, kliknij polecenie Narzędzia administracyjne, a następnie kliknij Zarządzanie komputerem.

  3. Rozwiń gałąź Narzędzia systemowe.

  4. Rozwiń węzeł Użytkownicy i grupy lokalne.

  5. Rozwiń grupy.

  6. Kliknij prawym przyciskiem myszy Administratorzy, a następnie kliknij polecenie Właściwości.

  7. Aby dodać konto użytkownika, który jest instalacja programu Microsoft Dynamics CRM, kliknij przycisk Dodaj.

 2. Dodaj użytkownika jako administratora wdrożenia. Aby to zrobić, wykonaj następujące kroki:

  1. Zaloguj się do serwera programu Microsoft Dynamics CRM jako użytkownik, który zainstalował program Microsoft Dynamics CRM lub użytkownik, który jest już administratora wdrożenia.

  2. Kliknij przycisk Start, kliknij polecenie Wszystkie programy, kliknij polecenie Microsoft Dynamics CRM, a następnie kliknij Programu Deployment Manager.

  3. Kliknij prawym przyciskiem myszy Administratorów wdrożenia, a następnie kliknij Nowy administratora wdrożenia.

  4. Dodawanie użytkownika, który ma być administratora wdrożenia, a następnie kliknij przycisk OK.

Usługa katalogowa Active Directory

Użytkownik, który tworzy, modyfikuje, edytuje i importuje organizacji w programie Microsoft Dynamics CRM musi mieć uprawnienia w następujących grup zabezpieczeń programu Microsoft Dynamics CRM w usłudze Active Directory:

 • ReportingGroup

 • PrivUserGroup

 • Grupy użytkowników

Uwaga Istnieje pięć grup zabezpieczeń programu Microsoft Dynamics CRM. Jednak administrator wdrożenia musi mieć dostęp do tylko trzy z pięciu grup.


W grupach zabezpieczeń, administratora wdrożenia musi mieć następujące uprawnienia:

 • Uprawnienia

  • Odczyt

  • Napisz

  • Dodawanie/Usuwanie się jako członka

 • Uprawnienia zaawansowane

  • Wyświetlanie zawartości

  • Odczyt wszystkich właściwości

  • Zapis wszystkich właściwości

  • Odczyt Uprawnień

  • Modyfikowanie uprawnień

  • Wszystkie sprawdzone zapisy

  • Dodawanie/Usuwanie się jako członka

Aby dodać te uprawnienia dla użytkownika w trzech grupach zabezpieczeń programu Microsoft Dynamics CRM, wykonaj następujące kroki:

 1. Zaloguj się do serwera kontrolera domeny jako użytkownik, który ma uprawnienia administratora domeny.

 2. Kliknij przycisk Start, kliknij polecenie Narzędzia administracyjne, a następnie kliknij komputery i użytkownicy usługi Active Directory.

 3. W menu Widok kliknij polecenie Funkcje zaawansowane.

 4. W okienku nawigacji rozwiń drzewo do jednej z następujących grup zabezpieczeń:

  • ReportingGroup

  • PrivUserGroup

  • Grupy użytkowników

 5. Kliknij prawym przyciskiem myszy grupę zabezpieczeń, kliknij opcję Właściwości, a następnie kliknij kartę Zabezpieczenia .

 6. Na liście nazwy grupy lub użytkownika kliknij przycisk Konto użytkownika. Jeśli konto nie ma na liście, kliknij przycisk Dodaj , aby dodać konto użytkownika użytkownika, który jest instalacja programu Microsoft Dynamics CRM.

 7. Kliknij, aby zaznaczyć pole wyboru Zezwalaj dla uprawnień zapisu . Ta akcja powoduje, że system automatycznie wybierz Dodawanie/Usuwanie siebie jako członka pole wyboru.

  Uwaga Domyślnie jest zaznaczone pole wyboru Zezwalaj , uprawnień do odczytu .

 8. Kliknij przycisk Zaawansowane.

 9. Na liście uprawnień kliknij konto użytkownika, użytkownika, który jest instalacja programu Microsoft Dynamics CRM, a następnie kliknij przycisk Edytuj.

 10. Kliknij, aby zaznaczyć pole wyboru Zezwalaj dla Uprawnień Modyfikowanie.

  Uwaga Domyślnie zaznaczono pole wyboru Zezwalaj na następujące uprawnienia:

  • Wyświetlanie zawartości

  • Odczyt wszystkich właściwości

  • Zapis wszystkich właściwości

  • Odczyt Uprawnień

  • Wszystkie sprawdzone zapisy

  • Dodawanie/Usuwanie się jako członka

 11. Kliknij przycisk OK trzy razy.

 12. Powtórz kroki od 4 do 10 wcześniej w tej sekcji dla innych grup zabezpieczeń dwa.

Serwer usług SQL Server Reporting Services

Dodawanie roli menedżera zawartości na poziomie głównym dla użytkownika, który jest instalacja programu Microsoft Dynamics CRM. Ponadto można dodać roli administratora systemu na poziomie całej witryny dla użytkownika, który jest instalacja programu Microsoft Dynamics CRM. Aby to zrobić, wykonaj następujące kroki na komputerze, na którym uruchomiono usługi Reporting Services:

 1. Uruchom program Windows Internet Explorer, a następnie zlokalizuj następującą witrynę:

  http://srsserver/reports

 2. Kliknij kartę Właściwości , a następnie kliknij polecenie Nowe przypisanie roli.

 3. W polu Nazwa grupy lub użytkownika wpisz nazwę użytkownika, instalowanie, kliknij, aby zaznaczyć pole wyboru Menedżer zawartości , a następnie kliknij OK.

  Uwaga Po wpisaniu nazwy użytkownika, należy użyć następującego formatu:

  domainname\username

 4. Kliknij opcję Ustawienia witryny.

 5. W obszarze zabezpieczeńkliknij przycisk Konfiguruj zabezpieczenia całej witryny, a następnie kliknij Nowe przypisanie roli.

 6. W polu Nazwa grupy lub użytkownika wpisz nazwę użytkownika, instalowanie, kliknij, aby zaznaczyć pole wyboru System Administrator , a następnie kliknij OK.

  Uwagi

  • Po wpisaniu nazwy użytkownika, instalowanie, należy użyć następującego formatu:

   domainname\username

  • Jeśli zmienisz serwera, na którym znajduje się Reporting Services administratora wdrożenia musi mieć następujące uprawnienia na serwerze usług Reporting Services:

   • Uprawnienia roli menedżera zawartości na poziomie folderu głównego

   • Uprawnienia administratora systemu na poziomie całej witryny, ustawienie

   Administrator rozmieszczania musi mieć te uprawnienia, aby edytować organizacji programu Microsoft Dynamics CRM, wskaż polecenie Nowy serwer usług Reporting Services.

Potrzebna dalsza pomoc?

Rozwijaj swoje umiejętności
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów firmy Microsoft

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×