Sign in with Microsoft
New to Microsoft? Create an account.

Symptomy

Podczas korzystania z programu Windows Defender pojawia się komunikat o błędzie dotyczący aktualizacji definicji. Zdarza się to w dwóch następujących sytuacjach:

 • Podczas otwierania programu Windows Defender pojawia się komunikat informujący, że należy sprawdzić dostępność nowych definicji.

  W takim przypadku spróbuj zastosować metodę 1.

 • Podczas próby sprawdzenia dostępności aktualizacji w programie Windows Defender pojawia się komunikat o błędzie informujący, że nie można sprawdzić dostępności aktualizacji definicji, pobrać ich lub zainstalować.

  W takim przypadku spróbuj zastosować metodę 2.

Zobacz wszystkie możliwe komunikaty o błędach.

Instrukcje opisane w niniejszym artykule są przeznaczone dla początkujących i bardziej zaawansowanych użytkowników komputerów.

Jeśli ten problem występuje na domowym komputerze osobistym, można uzyskać bezpłatną pomoc techniczną za pośrednictwem telefonu, rozmowy w sieci Web lub poczty e-mail. Jeśli ten problem występuje na komputerze sieciowym w pracy, należy przeczytać sekcję Informacje dla użytkowników sieci przedsiębiorstwa.


Rozwiązanie

Metoda 1: Sprawdzenie dostępności aktualizacji w programie Windows Defender

Aby sprawdzić dostępność aktualizacji w programie Windows Defender, wykonaj następujące kroki:

 1. Uruchom program Windows Defender, jeśli jeszcze nie jest otwarty. Aby to zrobić, w menu Start kliknij polecenie Programy, a następnie kliknij polecenie Windows Defender.

 2. Sprawdź dostępność nowych definicji. Aby to zrobić, kliknij link Sprawdź, czy są aktualizacje.

Metoda 2: Ręczne zainstalowanie definicji aktualizacji i weryfikacja plików usługi Windows Update

Firma Microsoft dostarcza aktualizacje programu Windows Defender przy użyciu usługi Microsoft Windows Update, aktualizacji automatycznych i usługi WSUS (Windows Server Update Service). W niektórych przypadkach komunikaty o błędach mogą się pojawiać z powodu problemów z tymi usługami, a nie z programem Windows Defender. Aby ustalić źródło problemu, najpierw należy spróbować ręcznie zainstalować definicje aktualizacji. Jeśli definicje aktualizacji można zainstalować ręcznie, problem prawdopodobnie dotyczy usługi Windows Update.

Krok 1: Ponowne uruchomienie komputera w trybie awaryjnym (w razie potrzeby)

Przełącz się ponownie do programu Windows Defender i zanotuj kod błędu wyświetlany na stronie głównej. Jeśli komunikat o błędzie wyświetlany w programie Windows Defender zawiera kod błędu 0x80240016, uruchom ponownie komputer. Jeśli komunikat o błędzie wyświetlany w programie Windows Defender nie zawiera kodu błędu 0x80240016, przejdź do kroku 2.

Krok 2: Ręczna instalacja definicji aktualizacji

Aby ręcznie zainstalować definicje aktualizacji, wykonaj następujące kroki:

 1. Odwiedź portal zabezpieczeń w jednej z następujących witryn firmy Microsoft w sieci Web:

  • Jeśli używasz angielskiej wersji systemu Windows, odwiedź portal zabezpieczeń w następującej witrynie firmy Microsoft w sieci Web:

   http://www.microsoft.com/security/portal/ADL.aspx

  • Aby uzyskać więcej informacji dotyczących portalu zabezpieczeń dla wersji systemu Windows innych niż angielskie, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:

   923159 Jak ręcznie pobrać najnowsze aktualizacje definicji dla programu Windows Defender

 2. Aby pobrać i zainstalować odpowiednie aktualizacje definicji, wykonaj kroki podane w tej witrynie sieci Web.

 3. Jeśli nie można ręcznie zainstalować aktualizacji definicji lub nadal pojawiają się komunikaty o błędach dotyczące aktualizacji definicji w programie Windows Defender, oznacza to, że występują problemy, których nie uwzględniono w niniejszym artykule. W takim przypadku można poprosić o pomoc inną osobę lub skontaktować się z Pomocą techniczną.

  Aby uzyskać więcej informacji dotyczących sposobu kontaktowania się z lokalnym przedstawicielstwem firmy Microsoft, odwiedź następującą witrynę firmy Microsoft w sieci Web:

  http://support.microsoft.com/pl-pl/contactus/

 4. Jeśli zaktualizowane definicje można zainstalować ręcznie, problem prawdopodobnie dotyczy usługi Windows Update. W takim przypadku przejdź do kroku 3.

Krok 3: Sprawdzenie obecności wszystkich wymaganych plików usługi Windows Update

Aby sprawdzić, czy są obecne wszystkie wymagane pliki usługi Windows Update, wykonaj następujące kroki:

 1. Otwórz witrynę Windows Update w sieci Web. W tym celu odwiedź następującą witrynę firmy Microsoft w sieci Web:

  http://www.windowsupdate.com

 2. Zainstaluj wszystkie zalecane aktualizacje. Jeśli występują problemy z usługą Windows Update, mogą one wymagać przeprowadzenia procedury zaawansowanego rozwiązywania problemów. Jeśli nie masz doświadczenia w zaawansowanym rozwiązywaniu problemów, możesz poprosić o pomoc inną osobę lub skontaktować się z Pomocą techniczną. Aby uzyskać dodatkowe informacje dotyczące rozwiązywania problemów oraz sposobu uzyskania bezpłatnej pomocy technicznej dla użytkowników domowych, odwiedź następującą witrynę firmy Microsoft w sieci Web:

  http://go.microsoft.com/fwlink/?linkID=21608

Metoda 3: Zaawansowane rozwiązywanie problemów

Sprawdzenie, czy nie występują problemy z usługą Windows Update, aktualizacjami automatycznymi i usługą WSUS (Windows Server Update Service)

Firma Microsoft dostarcza aktualizacje programu Windows Defender przy użyciu usługi Microsoft Windows Update, aktualizacji automatycznych i usługi WSUS (Windows Server Update Service). Czasami mogą pojawiać się komunikaty o błędach, których przyczyną są problemy z tymi usługami. W takich przypadkach te komunikaty o błędach nie są związane z samym programem Windows Defender. Aby rozwiązać potencjalny problem z usługą Windows Update, wykonaj następujące kroki.

Windows Vista, Windows Server 2008, Windows 7

 1. Sprawdź, czy w pliku Windowsupdate.log nie ma komunikatów o błędach. Aby wyświetlić ten plik dziennika, wykonaj następujące kroki:

  1. Kliknij przycisk Start, wpisz ciąg %windir%\windowsupdate.log w polu Rozpocznij wyszukiwanie, a następnie naciśnij klawisz ENTER.

  2. Aby uzyskać więcej informacji dotyczących sposobu czytania pliku Windowsupdate.log, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:

   902093 Jak odczytywać pliki Windowsupdate.log

 2. Odwiedź następującą witrynę firmy Microsoft w sieci Web:

  http://windowshelp.microsoft.com/windows/pl-pl/search.aspx?=&qu=%22windows+update+error%22

 3. Na stronie sieci Web „Pomoc i opisy wykonywania określonych zadań dotyczące systemu Windows” wprowadź słowa kluczowe, które opisują problem.

Systemy Microsoft Windows 2000, Windows XP i Windows Server 2003

 1. Sprawdź, czy w pliku Windowsupdate.log nie ma komunikatów o błędach. Aby wyświetlić ten plik dziennika, wykonaj następujące kroki:

  1. Kliknij przycisk Start, kliknij polecenie Uruchom, wpisz ciąg %windir%\windowsupdate.log w polu Otwórz, a następnie naciśnij klawisz ENTER.

  2. Aby uzyskać więcej informacji dotyczących sposobu czytania pliku Windowsupdate.log, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:

   902093 Jak odczytywać pliki Windowsupdate.log

 2. Odwiedź następującą witrynę firmy Microsoft w sieci Web:

  http://update.microsoft.com/windowsupdate/v6/troubleshoot.aspx

 3. Na stronie sieci Web Options wprowadź słowa kluczowe opisujące problem.

Więcej informacji

Szczegółowe symptomy

Poniżej wymieniono dokładne komunikaty o błędach, które mogą się pojawiać. Wybierz przypadek najlepiej opisujący daną sytuację, aby zastosować właściwą metodę.

Przypadek 1: Podczas próby uruchomienia programu Windows Defender pojawia się następujący komunikat o błędzie:

Sprawdź , czy są nowe definicje.
Korzystając z definicji, program Windows Defender wykrywa najnowsze szkodliwe lub niechciane oprogramowanie i zapobiega jego uruchomieniu na komputerze.

W takim przypadku spróbuj zastosować metodę 1.

Przypadek 2: Przy próbie sprawdzenia dostępności aktualizacji w witrynie Windows Update w sieci Web, ich pobrania lub zainstalowania pojawia się jeden z następujących komunikatów o błędach:

Program nie może wyszukać aktualizacji definicji
Znaleziono błąd: Kod kod_błędu

lub

Program nie może pobrać aktualizacji definicji
Znaleziono błąd: Kod kod_błędu

lub

Program nie może zainstalować aktualizacji definicji
Znaleziono błąd: Kod kod_błędu

Uwaga Symbol zastępczy kod_błędu występujący w tych komunikatach oznacza otrzymywany kod błędu, który może się zmieniać. Najczęściej występujące kody błędów to 0x8024402f i 0x80240016. Jednak może również zostać zwrócony inny kod błędu, na przykład jeden z następujących:

 • 0x8024402c

 • 0x80240022

 • 0X80004002

 • 0x80070422

 • 0x80072efd

 • 0x80070005

 • 0x80072f78

 • 0x80072ee2

 • 0x8007001B

W takim przypadku spróbuj zastosować metodę 2.

Porady dotyczące zapobiegania

W programie Windows Defender jest dostępna opcja automatycznego sprawdzania dostępności nowych definicji. Aby włączyć tę opcję, wykonaj następujące kroki:

 1. Uruchom program Windows Defender.

 2. Kliknij menu Narzędzia, a następnie kliknij polecenie Opcje.

 3. W obszarze Skanowanie automatyczne zaznacz pole wyboru Automatycznie skanuj mój komputer (zalecane).

 4. Zaznacz pole wyboru Wyszukaj zaktualizowane definicje przed skanowaniem, a następnie kliknij przycisk Zapisz. Jeśli zostanie wyświetlony monit o hasło administratora lub potwierdzenie, wpisz hasło lub potwierdź operację.

Program Windows Defender współpracuje z funkcją aktualizacji automatycznych systemu Windows, automatycznie instalując najnowsze definicje.
Aby samodzielnie włączyć funkcję Aktualizacje automatyczne, wykonaj następujące czynności (odpowiednio do używanego systemu operacyjnego):

Windows XP i Windows Server 2003

 1. Kliknij przycisk Start, kliknij polecenie Uruchom, wpisz ciąg wuaucpl.cpl w polu Otwórz, a następnie kliknij przycisk OK.

 2. Kliknij opcję Automatycznie, a następnie kliknij przycisk OK.

Windows Vista, Windows Server 2008, Windows 7

 1. Kliknij przycisk Start, kliknij polecenie Wszystkie programy, a następnie kliknij polecenie Windows Update.

 2. Kliknij pozycję Zmień ustawienia.

 3. Kliknij opcję Zainstaluj aktualizacje automatycznie (zalecane).

 4. W obszarze Aktualizacje zalecane zaznacz pole wyboru Uwzględnij zalecane aktualizacje podczas pobierania, instalowania lub powiadamiania mnie o aktualizacjach, a następnie kliknij przycisk OK.

  Jeżeli zostanie wyświetlony monit o potwierdzenie lub podanie hasła administratora, wpisz hasło lub potwierdź operację.

Dodatkowe informacje

Aby uzyskać więcej informacji dotyczących rozwiązywania tych problemów, kliknij następujące numery artykułów w celu wyświetlenia tych artykułów z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:

836941 Podczas próby zainstalowania aktualizacji za pomocą usługi Windows Update lub Microsoft Update mogą występować chwilowe błędy związane z połączeniem

924123 Komunikat o błędzie podczas aktualizacji definicji programu Windows Defender w systemie Windows 2000: „0x80240022 — w stacji znajduje się niewłaściwa dyskietka”

919448 Wyświetlany jest komunikat o błędzie podczas próby zaktualizowania zestawu definicji programu Windows Defender na komputerze z uruchomionymi usługami Software Update Services (SUS) 1.0: “błąd 0x8024002b”

816731 Komunikat o błędzie: „0x80070005 Odmowa dostępu. Nie masz uprawnień do wykonania żądanej operacji”

900936 Podczas wyszukiwania aktualizacji w witrynie Windows Update w sieci Web może zostać wyświetlony komunikat o błędzie „0x8024402C”

818018 Jak rozwiązywać problemy z połączeniem z usługami Windows Update lub Microsoft Update

906602 Jak rozwiązywać typowe problemy z usługami Windows Update, Microsoft Update i Windows Server Update Services Aby zapoznać się z często zadawanymi pytaniami dotyczącymi programu Windows Defender, odwiedź następującą witrynę firmy Microsoft w sieci Web:

http://www.microsoft.com/windows/products/winfamily/defender/support.mspx Aby zapoznać się z często zadawanymi pytaniami dotyczącymi usługi Windows Update, odwiedź następującą witrynę firmy Microsoft w sieci Web:

http://update.microsoft.com/windowsupdate/v6/about.aspx Informacje dla użytkowników sieci przedsiębiorstwa

Metod opisanych krok po kroku w niniejszym artykule możesz użyć do rozwiązania tego problemu występującego na komputerze roboczym. Jeśli jednak pracujesz w środowisku korporacyjnym, administrator sieci mógł skonfigurować sieć w sposób, który zapobiega pobieraniu definicji. Ponadto administrator sieci mógł wdrożyć w sieci serwer usług Microsoft Software Update Services. Na przykład w sieci może być używany program SUS (Software Update Service) 1.0. Program Windows Defender nie może odbierać aktualizacji od programu SUS 1.0. W takim przypadku administrator sieci musi wdrożyć program WSUS (Windows Server Update Services). Definicje programu Windows Defender muszą być dostarczane z serwera usług WSUS. Dlatego przed próbą zastosowania w pracy metod opisanych w tym artykule warto skontaktować się z administratorem sieci, aby dowiedzieć się, czy samodzielne rozwiązanie tego problemu jest w ogóle możliwe.

Potrzebna dalsza pomoc?

Rozwijaj swoje umiejętności
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów firmy Microsoft

Czy te informacje były pomocne?

Jaka jest jakość języka?
Co wpłynęło na Twoje wrażenia?

Dziękujemy za opinię!

×