Jak używać klawisza Fn / klawisza F Lock / klawiszy poleceń alternatywnych?

Klawisze z opisem Fn i F Lock udostępniają dwa zestawy poleceń dla wielu klawiszy. Dotyczy to również górnego wiersza standardowego klawiszy funkcyjnych (F1–F12).

Polecenia standardowe są podane z przodu klawiszy (np. F3). Polecenia alternatywne są podane na górze klawiszy (na przykład Wykonanie ponownie). W niektórych programach funkcje poleceń standardowych i alternatywnych mogą być takie same (na przykład F1 zwykle wyświetla Pomoc dla aktywnego okna, a na niektórych klawiaturach alternatywne polecenie klawisza F1 również dotyczy Pomocy).

Używanie klawisza Fn

  • Na klawiaturze z klawiszem Fn naciśnij i przytrzymaj klawisz Fn, naciskając w tym samym czasie inny klawisz, aby użyć polecenia alternatywnego.

Wskazówki

  • Można również nacisnąć i przytrzymaj klawisz Fn podczas przesuwania palca w górę i w dół na padzie kierunkowym, aby przewijać wewnątrz dokumentu.

  • Można nacisnąć i przytrzymać klawisz Fn, trzymając naciśnięte klawisze ze znakami M, J, K, L, U, I, O, P,; i 0, aby odzwierciedlić fizyczny układ klawiatury numerycznej.

Używanie klawisza F Lock

  • Jeśli klawiatura ma klawisz F Lock, naciśnij go, aby przełączać się między poleceniami standardowymi i alternatywnymi.

    Jeśli lampka na klawiszu F Lock nie świeci, działają funkcje alternatywne (Pomoc, Cofnij i tak dalej).
    Gdy lampka F LOCK jest włączona, działają funkcje standardowe (F1, F2 itd.).

Używanie klawiszy poleceń alternatywnych

W poniższej tabeli wymieniono domyślne przypisania funkcji do klawiszy z poleceniami alternatywnymi. Przypisania wielu tych funkcji można zmienić w aplikacji Microsoft Mouse and Keyboard Center.

Klawisz polecenia alternatywnego

Opis

Pomoc

Otwiera system Pomocy (jeśli istnieje) dla aktywnego okna.

Cofnij

Anuluje poprzednią akcję.

Wykonanie ponownie

Anuluje poprzednią akcję cofnięcia.

Nowy

Tworzy nowy dokument w programach obsługujących to polecenie.

Otwórz

Otwiera dokument w programach obsługujących to polecenie.

Zamknij

Zamyka dokument lub plik znajdujący się w aktywnym oknie.

Odpowiedz

Odpowiada na wiadomość e-mail znajdującą się w aktywnym oknie.

Prześlij dalej

Przesyła dalej wiadomość e-mail znajdującą się w aktywnym oknie.

Wyślij

Wysyła wiadomość e-mail znajdującą się w aktywnym oknie.

Pisownia

Uruchamia sprawdzanie pisowni w aktywnym dokumencie, jeśli aplikacja dokumentu ma moduł sprawdzania pisowni.

Zapisz

Zapisuje plik znajdujący się w aktywnym oknie.

Druk

Drukuje plik znajdujący się w aktywnym oknie.

Włączanie blokady klawisza Fn na klawiaturze All in One Media Keyboard

Aby włączyć blokadę klawisza Fn na klawiaturze All in One Media Keyboard, naciśnij równocześnie klawisze Fn i Caps Lock. Aby wyłączyć blokadę klawisza Fn, ponownie naciśnij razem klawisze Fn i Caps Lock.

Potrzebna dalsza pomoc?

Dołącz do dyskusji
Zapytaj społeczność
Uzyskaj pomoc techniczną
Kontakt z nami

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×