Jak używać korespondencji seryjnej do tworzenia kopert w programie Word

Wersja tego artykułu dla programu Microsoft Word 2000: 212017.

Wersja tego artykułu dla programu Microsoft Word 97: 195989.

Wersja tego artykułu dla programu Microsoft Word 95: 141991.

Streszczenie

W tym artykule opisano, jak używać funkcji korespondencji seryjnej do tworzenia kopert w programie Microsoft Word. Tej funkcji programu Word można używać do drukowania wielu kopert w jednej operacji przy użyciu listy nazw i adresów.

Aby uzyskać więcej informacji na temat procesu korespondencji seryjnej, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:

290408 Często zadawane pytania dotyczące korespondencji seryjnej

Więcej informacji

Aby utworzyć koperty przy użyciu funkcji korespondencji seryjnej programu Word, należy wykonać poniższe kroki.

Uruchamianie

Uruchom korespondencję seryjną. Aby to zrobić, użyj jednej z następujących procedur w zależności od używanej wersji programu Word.

Program Microsoft Word 2002

W menu Narzędzia kliknij polecenie Listy i dokumenty wysyłkowe, a następnie kliknij polecenie Kreator korespondencji seryjnej.

Program Microsoft Office Word 2003

W menu Narzędzia kliknij polecenie Listy i dokumenty wysyłkowe, a następnie kliknij polecenie Korespondencja seryjna.

Program Microsoft Office Word 2007

Na karcie Korespondencja kliknij polecenie Rozpocznij koresp. ser., a następnie kliknij polecenie Kreator korespondencji seryjnej krok po kroku.

Pojawi się okienko zadań Korespondencja seryjna.

Krok 1 z 6: Wybieranie typu dokumentu

 1. W okienku zadań Korespondencja seryjna kliknij, aby zaznaczyć opcję Koperty w sekcji Wybierz typ dokumentu.

 2. Kliknij przycisk Następny: Dokument początkowy.

Krok 2 z 6: Wybieranie dokumentu początkowego

 1. W sekcji Wybierz dokument początkowy wybierz jedną z dwóch opcji:

  • Wybierz opcję Zmień układ dokumentu, a następnie kliknij opcję Opcje kopert, aby wybrać opcje kopert i sformatować dokument koperty.

  • Wybierz opcję Rozpocznij od istniejącego dokumentu, a następnie wybierz plik z listy nazw plików lub kliknij przycisk Otwórz, aby przejść do istniejącego dokumentu koperty.

 2. Kliknij przycisk Następny: Wybierz adresatów.

Krok 3 z 6: Wybieranie adresatów

 1. W sekcji Wybierz adresatów wybierz jedną z trzech opcji:

  • Wybierz opcję Użyj istniejącej listy, a następnie kliknij przycisk Przeglądaj, jeśli informacje o odbiorcach mają być pobrane z istniejącego pliku danych.

  • Wybierz opcję Wybierz kontakty (Outlook), a następnie kliknij przycisk Wybierz folder Kontakty, jeśli informacje o odbiorcach mają być pobrane z nazw w folderze kontaktów programu Outlook.

  • Wybierz opcję Wpisz nową listę, a następnie kliknij łącze Utwórz, aby wpisać nazwy odbiorców w oknie dialogowym Nowa lista adresów.

 2. W oknie dialogowym Adresaci korespondencji seryjnej wprowadź wszelkie niezbędne zmiany listy adresatów i kliknij przycisk OK.

 3. Kliknij łącze Następny: Rozmieść dane na kopercie.

Krok 4 z 6: Rozmieszczanie danych na kopercie

 1. Umieść punkt wstawiania w obszarze adresu odbiorcy dokumentu koperty.

 2. W okienku zadań Korespondencja seryjna kliknij polecenie Blok adresu.

 3. W oknie dialogowym Wstawianie bloku adresu wybierz opcje formatu nazwy adresata, nazwy firmy, adresu pocztowego i kraju/regionu, a następnie kliknij przycisk OK.

 4. Jeśli na komputerze jest zainstalowane oprogramowanie obsługujące elektroniczną opłatę pocztową, w tym kroku należy dodać tę opłatę. Aby uzyskać dodatkowe informacje, zapoznaj się z dokumentacją dołączoną do oprogramowania elektronicznej opłaty pocztowej.

 5. Jeśli chcesz wybrać inne pola z listy adresów, kliknij opcję Więcej elementów, aby wybrać pole.

 6. Kliknij łącze Następny: Przejrzyj koperty, aby kontynuować.

Krok 5 z 6: Przeglądanie kopert

 1. Przeglądaj koperty, klikając przyciski ze strzałką skierowaną w lewo lub w prawo.

 2. Jeśli chcesz wprowadzić końcowe poprawki na liście adresatów, kliknij łącze Edytuj listę adresatów, aby usunąć lub dodać adresatów.

 3. Aby kontynuować, kliknij łącze Następny: Ukończ scalanie.

Krok 6 z 6: Kończenie scalania

W sekcji Kończenie scalania wybierz jedną z następujących dwóch opcji:

 • Aby wysłać scalone koperty na drukarkę, kliknij przycisk Drukuj.

 • Kliknij Edytuj poszczególne koperty, aby wysłać scalone koperty do nowego dokumentu, który można edytować przed wydrukowaniem.

Materiały referencyjne

Aby uzyskać więcej informacji na temat korespondencji seryjnej w programie Word 2002 i jego nowszych wersjach, kliknij następujące numery artykułów w celu wyświetlenia tych artykułów z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:

294684 Jak używać korespondencji seryjnej do tworzenia etykiet wysyłkowych w programie Word 2002

294683 Jak używać korespondencji seryjnej do tworzenia listów seryjnych w programie Word 2002 i jego nowszych wersjach

294694 Jak używać korespondencji seryjnej do tworzenia wiadomości e-mail w programie Word 2002 i jego nowszych wersjach

294695 Jak używać korespondencji seryjnej do tworzenia faksów w programie Word 2002 i jego nowszych wersjach

294697 Jak używać listy Kontakty programu Outlook z korespondencją seryjną w programie Word 2002 i jego nowszych wersjach

294686 Jak używać korespondencji seryjnej do tworzenia listy sortowanej według kategorii w programie Word 2002 i jego nowszych wersjach

294688 Jak projektować i tworzyć listy adresów korespondencji seryjnej w programie Word 2002 i jego nowszych wersjach

294693 Jak używać korespondencji seryjnej do tworzenia katalogu w programie Word 2002 i jego nowszych wersjach

Potrzebna dalsza pomoc?

Rozwijaj swoje umiejętności
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów firmy Microsoft

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×