WPROWADZENIE

W tym artykule opisano jak włączyć przycisk Edytuj i przycisk Wstaw na listę możliwych wartości. Ta procedura ma zastosowanie, jeśli te przyciski są domyślnie wyłączone.

Więcej informacji

Aby włączyć przycisk Edytuj i przycisk Wstaw na listę możliwych wartości, modyfikowanie ustawień listy możliwych wartości. Aby to zrobić, wykonaj następujące kroki.

Uwaga Następujące kroki i użyć pola Identyfikator dostawcy w ekranie Zapotrzebowania (RQ.110.00) jako przykład.

 1. Jeśli znasz nazwę listy możliwych wartości, przejdź do kroku 2. W przeciwnym przypadku sprawdź, czy nazwa listy możliwych wartości, należy otworzyć ekran, który zawiera pole, które zawiera listę możliwych wartości, które chcesz edytować. W tym przykładzie należy otworzyć ekran Zapotrzebowania (RQ.110.00) . Aby to zrobić, wykonaj następujące kroki:

  1. W menu moduły kliknij zapotrzebowań.

  2. W okienku zapotrzebowania na kliknij zapotrzebowania na obszarze wprowadzania.

  3. W menu Dostosuj kliknij przycisk Dostosuj tryb.

  4. Kliknij prawym przyciskiem myszy pole Identyfikator dostawcy , a następnie kliknij Okno właściwości.

   Uwaga Nazwa listy możliwych wartości jest wyświetlana właściwość, która ma etykietę PV. W tym przykładzie nazwa listy możliwych wartości to RQVendor_active.

 2. W programie Microsoft Office Excel otwórz plik PVRec.csv, który znajduje się w folderze Solomon\DB\CSVs, a następnie skopiować wiersz RQVendor_active .

 3. Wklej wiersz do nowego arkusza programu Excel. Zapisz nowy plik w formacie pliku CSV o nazwie RQVendor_active.csv.

 4. W drugiej kolumnie wpisz 0327000, a następnie kliknij przycisk Zapisz.

 5. W Microsoft Dynamics SL w menu Narzędzia kliknij przycisk Możliwych wartości .

 6. Podczas importowania możliwe wartości (PV. REC) ekran, kliknij przycisk Wprowadź nazwę pliku.

 7. Zlokalizuj plik RQVendor_active.csv, a następnie kliknij przycisk Otwórz.

 8. Kliknij polecenie Rozpocznij proces.

 9. W oknie dialogowym System 6913 wiadomość kliknij przycisk Tak.

Potrzebna dalsza pomoc?

Rozwijaj swoje umiejętności
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów firmy Microsoft

Czy te informacje były pomocne?

Jak zadowalająca jest jakość tłumaczenia?
Co wpłynęło na Twoje wrażenia?

Dziękujemy za opinię!

×