KB4500511 — poprawa i użyteczność w przypadku baz danych w pamięci

Poprawy

Nie można włączyć funkcji przechwytywania zmian danych (przechwycenia danych) w bazie danych, w której włączono dostęp do przetwarzania transakcji online (OLTP) w pamięci. Ta poprawa umożliwia odblokowanie włączania tabeli przestawnej w bazie danych za pomocą obiektów w pamięci. Ponadto cdc_session systemu XEvent został zaktualizowany w celu wydrukowania informacji o fazie skanowania.

Rozwiązanie

Ta poprawa jest uwzględniona w następującej zbiorczej aktualizacji dla programu SQL Server:

Informacje dotyczące aktualizacji zbiorczych dla programu SQL Server:

Każda nowa Zbiorcza aktualizacja programu SQL Server zawiera wszystkie poprawki i wszystkie poprawki zabezpieczeń uwzględnione w poprzedniej aktualizacji zbiorczej. Zapoznaj się z najnowszymi aktualizacjami zbiorczymi dla programu SQL Server:

Informacje

Dowiedz się   więcej oterminologia używana przez firmę Microsoft do opisywania aktualizacji oprogramowania.

Potrzebna dalsza pomoc?

Rozwijaj swoje umiejętności
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów firmy Microsoft

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

×