Powiązane tematy
×

Data wydania:

08.10.2019

Wersja:

14.0.3238.1

Podsumowanie

Ten artykuł zawiera opis pakietu aktualizacji zbiorczej 17 (CU17) dla microsoft SQL Server 2017. Ta aktualizacja zawiera 35 poprawek, które zostały wydane po wydaniu aktualizacji zbiorczej SQL Server 2017 16, a także aktualizacje składników do następujących kompilacji.

 • SQL Server — wersja produktu: 14.0.3238.1, wersja pliku: 2017.140.3238

 • Analysis Services — wersja produktu: 14.0.249.17, wersja pliku: 2017.140.249.17

Znane problemy dotyczące tej aktualizacji

Nie ma żadnych znanych problemów z tą aktualizacją zbiorczą.

Ulepszenia i poprawki zawarte w tej aktualizacji zbiorczej

Dostępny jest skoroszyt programu Excel do pobrania zawierający listę podsumowań kompilacji wraz z ich bieżącym cyklem pomocy technicznej. Plik programu Excel zawiera również szczegółowe listy poprawek dla SQL Server 2019 i SQL Server 2017. Kliknij, aby pobrać ten plik programu Excel.

Uwaga: Do poszczególnych wpisów w poniższej tabeli można się odwoływać bezpośrednio za pomocą zakładki. Jeśli klikniesz dowolny identyfikator odwołania do błędu w tabeli, do adresu URL zostanie dodany tag zakładki przy użyciu tego formatu #bkmk_NNNNNNNN. Następnie możesz udostępnić ten adres URL innym osobom, aby umożliwić im bezpośrednie przejście do odpowiedniej poprawki w tabeli.

Odwołanie do błędu

Numer artykułu bazy wiedzy

Opis

Naprawianie obszaru

Platformy

12865857

4338636

POPRAWKA: Zadania SQL nie powiodły się z powodu blokowania w SSISDB w SQL Server 2014, 2016 i 2017

Usługi integracji

Windows

12519854

4469600

POPRAWKA: Replikacja równorzędna kończy się niepowodzeniem w SQL Server 2016 i 2017, jeśli nazwa hosta nie jest wielkimi literami

Aparat SQL

Windows

13017120

4495663

POPRAWKA: Błąd 41162 występuje, gdy tworzenie rozproszonych grup dostępności kończy się niepowodzeniem w SQL Server 2016 i 2017

Wysoka dostępność

Windows

13037041;13037044

4497225

POPRAWKA: Zapytanie dotyczące tabeli z indeksem magazynu kolumn grupowanych i indeksem nieklasyfikowanym w witrynie rowstore może zwracać niepoprawne wyniki w SQL Server 2016 i 2017 r.

Aparat SQL

Wszystkie

13037043;13037045

4497701

POPRAWKA: Wypychanie filtru w folderze Columnstore może zwracać niewłaściwe wyniki w przypadku przepełnienia wyrażeń filtru w SQL Server 2014, 2016 i 2017

Aparat SQL

Wszystkie

12947210

4500770

POPRAWKA: Ag zostaje zawieszona po zastosowaniu transakcji między bazami danych w bazach danych AG w SQL Server 2016 i 2017 r.

Wysoka dostępność

Windows

12752114

4502442

POPRAWKA: sys.fn_hadr_backup_is_preferred_replica powoduje błąd 41005 w SQL Server 2017

Wysoka dostępność

Windows

13087324

4511751

POPRAWKA: Błąd naruszenia zasad dostępu występuje, gdy SQL Server 2016 i 2017 używa sprzężenia skrótu, skrótu agregującego, sortowania lub funkcji okna w planie trybu partii na monitorze zakleszczenia

Aparat SQL

Windows

12921465

4511884

POPRAWKA: Błąd występuje, gdy użytkownik niebędący dbo zmienia procedurę w bazie danych SQL Server 2017 z włączoną funkcją Scal publikację

Aparat SQL

Windows

13087333

4512558

POPRAWKA: Błąd potwierdzenia występuje, gdy SQL Server 2016 i 2017 użyj sprzężenia skrótu, skrótu agregującego, sortowania lub funkcji okna w planie trybu partii

Aparat SQL

Wszystkie

13087320

4512567

POPRAWKA: Po uruchomieniu zapytań z przyłączaniem skrótów w trybie wsadowym i/lub sortowaniem w programach SQL Server 2016 i 2017 występuje "Harmonogram nieustąpniający".

Aparat SQL

Windows

13087325

4513097

POPRAWKA: Przywracanie lub PRZYWRACANIE VERIFYONLY skompresowanej kopii zapasowej TDE kończy się niepowodzeniem w SQL Server 2016 i 2017

Aparat SQL

Windows

13087329

4513099

POPRAWKA: Podsystem We/Wy magazynu platformy Azure może nie zresetować szczegółów transferu dla nieudanego we/wy powodującego błędy kopii zapasowej

Aparat SQL

Wszystkie

13087330

4513238

POPRAWKA: Błąd 9003 występuje podczas tworzenia kopii zapasowej bazy danych w replice pomocniczej w programach Microsoft SQL Server 2016 i 2017

Aparat SQL

Windows

13045830

4515773

POPRAWKA: Zadanie Hadoop File System Task nie kopiuje dużego pliku gigabajta z systemu PLIKÓW HDFS w SQL Server 2017 r.

Usługi integracji

Windows

13109883

4516999

POPRAWKA: Zawartość pliku jest wysyłana dwa razy po skopiowaniu do systemu plików HDFS za pomocą zadania Hadoop File System Task w SQL Server 2017 r.

Usługi integracji

Windows

13076556

4517404

POPRAWKA: Nieoczekiwane wyniki występują podczas wykonywania zapytań dotyczących bazy danych w trybie tabelarycznym SSAS 2017 w trybie DQ

Analysis Services

Windows

13122905

4518364

POPRAWKA: Naruszenie dostępu występuje podczas uruchamiania zapytań obejmujących funkcje PIVOT lub UNPIVOT w SQL Server 2016 i 2017 r.

Aparat SQL

Windows

13130344

4519366

POPRAWKA: Nieprawidłowe wyniki występują w przypadku przecięcia indeksu w podzielonej na partycje tabeli z indeksem magazynu kolumn grupowanego w SQL Server 2016 i 2017 r.

Wydajność języka SQL

Windows

13061226

4519668

POPRAWKA: Naruszenie dostępu występuje po włączeniu tf 3924 do czyszczenia transakcji odłączonych DTC w SQL Server 2016 i 2017

Aparat SQL

Windows

13138944

4519796

POPRAWKA: Zrzut stosu występuje, gdy typ tabeli ma ograniczenie zdefiniowane przez użytkownika w SQL Server 2016 r.

Aparat SQL

Windows

13086241

4520124

POPRAWKA: Nie można zainstalować SQL Server udziału FILESTREAM z systemu Linux za pomocą protokołu SMB 3.x

Aparat SQL

Windows

13059436

4520148

POPRAWKA: Błąd 35262 z ważnością 17 występuje, gdy baza danych jest częścią grupy dostępności w SQL Server 2017 r.

Wysoka dostępność

Wszystkie

13043160

4520149

POPRAWKA: Potwierdzenie występuje w przypadku niepowodzenia Read-Scale grup dostępności AlwaysOn w SQL Server 2017 r.

Wysoka dostępność

Windows

13078232

4520438

POPRAWKA: Błędy ułatwień dostępu zostały naprawione w programie MDS 2019, ale nie zostały naprawione w programie MDS 2017

Usługi jakości danych (DQS)

Windows

13163565

4521659

POPRAWKA: W programach SQL Server 2016 i 2017 nie można wykonać kopii zapasowej w ścieżce kopii zapasowej bez składników w usłudze SQL Writer Service

Aparat SQL

Windows

13161357

4521701

POPRAWKA: Właściwość Kardynalność tabeli nie zawiera wierszy w magazynie różnicy ani usuniętej mapy bitowej, jeśli tabela ma indeks magazynu kolumn grupowanych

Aparat SQL

Windows

13159467

4521758

POPRAWKA: Transakcja JDBC XA kończy się niepowodzeniem z powodu błędu w SQL Server 2017 w systemie Linux

Aparat SQL

Linux

13165551

4521960

POPRAWKA: Naruszenie programu Access występuje, gdy weryfikacja klonowania bazy danych kończy się niepowodzeniem w SQL Server 2016 i 2017

Aparat SQL

Windows

13063787

4522002

POPRAWKA: SQL Server 2017 r. w systemie Linux kończy się niepowodzeniem z powodu błędu potwierdzenia

Aparat SQL

Linux

13065294

4522404

POPRAWKA: Błąd 8965 występuje po uruchomieniu bazy danych DBCC CHECKDB z opcją PHYSICAL_ONLY w tabeli CCI w SQL Server 2017 r.

Aparat SQL

Windows

13136089

4522405

POPRAWKA: Podczas uruchamiania zapytania wsadowego z operacją sortowania w SQL Server 2017 r. występuje błąd harmonogramu o niedochodowym harmonogramie

Aparat SQL

Wszystkie

13088831

4522909

POPRAWKA: Błąd występuje podczas odświeżania danych w usłudze Power BI po pełnym procesie bazy danych SSAS 2017 Tabelaryczna

Analysis Services

Windows

13049501

4522911

POPRAWKA: Polecenie Synchronizuj kopiuje rolę roli bazy danych SSAS 2017 w modelu tabelarycznym nawet wtedy, gdy jest używana funkcja Skipmembership

Analysis Services

Windows

13288306

4542725

POPRAWKA: Zrzut rdzenia może zostać wygenerowany po ponownym uruchomieniu SQL Server

Aparat SQL

Linux

Jak uzyskać lub pobrać ten lub najnowszy pakiet aktualizacji zbiorczej

W Centrum pobierania Microsoft dostępna jest następująca aktualizacja:

Ikona Pobierz Pobierz teraz najnowszy pakiet aktualizacji zbiorczej dla SQL Server 2017

Jeśli strona pobierania nie jest wyświetlana, skontaktuj się z działem obsługi klienta i pomocy technicznej firmy Microsoft w celu uzyskania pakietu aktualizacji zbiorczych.

Uwaga: Po wydaniu przyszłych aktualizacji zbiorczych dla SQL Server 2017 ten i wszystkie poprzednie aktualizacje mogą być pobierane z wykazu usługi Microsoft Update. Zalecamy jednak, aby zawsze instalować najnowszą dostępną aktualizację zbiorczą.

Z wykazu usługi Microsoft Update jest dostępna następująca aktualizacja:

Ikona Pobierz Pobierz pakiet aktualizacji zbiorczej dla SQL Server 2017 CU 17

Aby zaktualizować system Linux do najnowszej wersji CU, musisz najpierw skonfigurować repozytorium aktualizacji skumulowanych. Następnie zaktualizuj pakiety SQL Server przy użyciu odpowiedniego polecenia aktualizacji specyficznego dla platformy.

Instrukcje instalacji i bezpośrednie linki do pobierania pakietów CU można znaleźć w informacjach o wersji.

Informacje dotyczące pliku

Możesz sprawdzić pobieranie, obliczając skrót plikuSQLServer2017-KB4515579-x64.exe za pomocą następującego polecenia:

certutil -hashfile SQLServer2017-KB4515579-x64.exe SHA256

Nazwa pliku

Skrót SHA256

SQLServer2017-KB4515579-x64.exe

172664A4B04CA0285CC13E37F3EA19281F85792A397A7813BF742A609B351E00

Angielska wersja tego pakietu zawiera atrybuty plików (lub nowsze atrybuty plików) wymienione w poniższej tabeli. Daty i godziny dla tych plików są wymienione w uniwersalnym czasie koordynowanym (UTC). Podczas wyświetlania informacji o pliku są konwertowane na czas lokalny. Aby znaleźć różnicę między czasem UTC a czasem lokalnym, użyj karty Strefa czasowa w elemencie Data i godzina w Panel sterowania.

Wersje oparte na procesorze x64

SQL Server 2017 Analysis Services

Nazwa pliku

Wersja pliku

Rozmiar pliku

Data

Czas

Platformy

Asplatformhost.dll

2017.140.249.17

266344

14-9

03:00

x64

Microsoft.analysisservices.minterop.dll

14.0.249.17

741688

14-9

02:42

x86

Microsoft.analysisservices.server.core.dll

14.0.249.17

1380456

14-9

03:00

x86

Microsoft.analysisservices.server.tabular.dll

14.0.249.17

984160

14-9

03:00

x86

Microsoft.analysisservices.server.tabular.json.dll

14.0.249.17

521320

14-9

03:00

x86

Microsoft.applicationinsights.dll

2.7.0.13435

329872

14-9

03:38

x86

Microsoft.data.mashup.dll

2.57.5068.261

180424

14-9

02:42

x86

Microsoft.data.mashup.oledb.dll

2.57.5068.261

37584

14-9

02:42

x86

Microsoft.data.mashup.preview.dll

2.57.5068.261

54472

14-9

02:42

x86

Microsoft.data.mashup.providercommon.dll

2.57.5068.261

107728

14-9

02:42

x86

Microsoft.hostintegration.connectors.dll

2.57.5068.261

5223112

14-9

02:43

x86

Microsoft.mashup.container.exe

2.57.5068.261

26312

14-9

02:42

x64

Microsoft.mashup.container.netfx40.exe

2.57.5068.261

26824

14-9

02:42

x64

Microsoft.mashup.container.netfx45.exe

2.57.5068.261

26824

14-9

02:42

x64

Microsoft.mashup.eventsource.dll

2.57.5068.261

159440

14-9

02:42

x86

Microsoft.mashup.oauth.dll

2.57.5068.261

84176

14-9

02:42

x86

Microsoft.mashup.oledbprovider.dll

2.57.5068.261

67280

14-9

02:42

x86

Microsoft.mashup.shims.dll

2.57.5068.261

25808

14-9

02:42

x86

Microsoft.mashup.storage.xmlserializers.dll

1.0.0.0

151240

14-9

02:42

x86

Microsoft.mashupengine.dll

2.57.5068.261

13608144

14-9

02:42

x86

Microsoft.powerbi.adomdclient.dll

15.0.1.272

1106088

14-9

02:43

x86

Msmdctr.dll

2017.140.249.17

40040

14-9

03:11

x64

Msmdlocal.dll

2017.140.249.17

40414312

14-9

03:00

x86

Msmdlocal.dll

2017.140.249.17

60753744

14-9

03:12

x64

Msmdpump.dll

2017.140.249.17

9339496

14-9

03:11

x64

Msmdredir.dll

2017.140.249.17

7094888

14-9

03:12

x86

Msmdsrv.exe

2017.140.249.17

60652136

14-9

03:12

x64

Msmgdsrv.dll

2017.140.249.17

7311456

14-9

03:00

x86

Msmgdsrv.dll

2017.140.249.17

9007424

14-9

03:12

x64

Msolap.dll

2017.140.249.17

10262632

14-9

03:12

x64

Msolap.dll

2017.140.249.17

7779432

14-9

03:12

x86

Msolui.dll

2017.140.249.17

310888

14-9

03:11

x64

Msolui.dll

2017.140.249.17

287336

14-9

03:12

x86

Powerbiextensions.dll

2.57.5068.261

6606536

14-9

02:43

x86

Sql_as_keyfile.dll

2017.140.3238.1

100456

14-9

03:00

x64

Sqlboot.dll

2017.140.3238.1

196200

14-9

03:11

x64

Sqlceip.exe

14.0.3238.1

261736

14-9

03:38

x86

Sqldumper.exe

2017.140.3238.1

121960

14-9

03:22

x86

Sqldumper.exe

2017.140.3238.1

143976

14-9

03:31

x64

Tmapi.dll

2017.140.249.17

5821752

14-9

03:12

x64

Tmcachemgr.dll

2017.140.249.17

4164920

14-9

03:12

x64

Tmpersistence.dll

2017.140.249.17

1132344

14-9

03:12

x64

Tmtransactions.dll

2017.140.249.17

1641064

14-9

03:12

x64

Xe.dll

2017.140.3238.1

673384

14-9

03:12

x64

Xmlrw.dll

2017.140.3238.1

305256

14-9

03:12

x64

Xmlrw.dll

2017.140.3238.1

257640

14-9

03:12

x86

Xmlrwbin.dll

2017.140.3238.1

224360

14-9

03:12

x64

Xmlrwbin.dll

2017.140.3238.1

189544

14-9

03:12

x86

Xmsrv.dll

2017.140.249.17

25379432

14-9

03:12

x64

Xmsrv.dll

2017.140.249.17

33353552

14-9

03:12

x86

SQL Server 2017 Database Services Common Core

Nazwa pliku

Wersja pliku

Rozmiar pliku

Data

Czas

Platformy

Batchparser.dll

2017.140.3238.1

160360

14-9

02:54

x86

Batchparser.dll

2017.140.3238.1

180840

14-9

03:00

x64

Instapi140.dll

2017.140.3238.1

61032

14-9

03:00

x86

Instapi140.dll

2017.140.3238.1

70760

14-9

03:11

x64

Isacctchange.dll

2017.140.3238.1

29288

14-9

02:54

x86

Isacctchange.dll

2017.140.3238.1

30824

14-9

03:00

x64

Microsoft.analysisservices.adomdclient.dll

14.0.249.17

1088616

14-9

02:54

x86

Microsoft.analysisservices.adomdclient.dll

14.0.249.17

1088616

14-9

03:00

x86

Microsoft.analysisservices.core.dll

14.0.249.17

1381480

14-9

02:54

x86

Microsoft.analysisservices.xmla.dll

14.0.249.17

741480

14-9

02:54

x86

Microsoft.analysisservices.xmla.dll

14.0.249.17

741472

14-9

03:00

x86

Microsoft.sqlserver.edition.dll

14.0.3238.1

36960

14-9

03:00

x86

Microsoft.sqlserver.mgdsqldumper.v4x.dll

2017.140.3238.1

78440

14-9

03:00

x86

Microsoft.sqlserver.mgdsqldumper.v4x.dll

2017.140.3238.1

82024

14-9

03:00

x64

Microsoft.sqlserver.rmo.dll

14.0.3238.1

571496

14-9

03:00

x86

Microsoft.sqlserver.rmo.dll

14.0.3238.1

571496

14-9

03:00

x86

Msasxpress.dll

2017.140.249.17

31848

14-9

03:00

x86

Msasxpress.dll

2017.140.249.17

35944

14-9

03:11

x64

Pbsvcacctsync.dll

2017.140.3238.1

82536

14-9

03:12

x64

Pbsvcacctsync.dll

2017.140.3238.1

68200

14-9

03:12

x86

Sql_common_core_keyfile.dll

2017.140.3238.1

100456

14-9

03:00

x64

Sqldumper.exe

2017.140.3238.1

121960

14-9

03:22

x86

Sqldumper.exe

2017.140.3238.1

143976

14-9

03:31

x64

Sqlftacct.dll

2017.140.3238.1

62568

14-9

03:11

x64

Sqlftacct.dll

2017.140.3238.1

55400

14-9

03:12

x86

Sqlmanager.dll

2017.140.17218.0

602848

14-9

03:00

x86

Sqlmanager.dll

2017.140.17218.0

734952

14-9

03:11

x64

Sqlmgmprovider.dll

2017.140.3238.1

373864

14-9

03:00

x86

Sqlmgmprovider.dll

2017.140.3238.1

418920

14-9

03:11

x64

Sqlsecacctchg.dll

2017.140.3238.1

37480

14-9

03:11

x64

Sqlsecacctchg.dll

2017.140.3238.1

34920

14-9

03:12

x86

Sqlsvcsync.dll

2017.140.3238.1

355944

14-9

03:11

x64

Sqlsvcsync.dll

2017.140.3238.1

273000

14-9

03:12

x86

Sqltdiagn.dll

2017.140.3238.1

60520

14-9

03:00

x86

Sqltdiagn.dll

2017.140.3238.1

67688

14-9

03:11

x64

Svrenumapi140.dll

2017.140.3238.1

1173096

14-9

03:12

x64

Svrenumapi140.dll

2017.140.3238.1

893544

14-9

03:12

x86

Klient jakości danych SQL Server 2017

Nazwa pliku

Wersja pliku

Rozmiar pliku

Data

Czas

Platformy

Dumpbin.exe

12.10.30102.2

24624

14-9

03:00

x86

Link.exe

12.10.30102.2

852528

14-9

03:00

x86

Mspdb120.dll

12.10.30102.2

259632

14-9

03:12

x86

Sql_dqc_keyfile.dll

2017.140.3238.1

100456

14-9

03:00

x64

Stdole.dll

7.0.9466.0

32296

14-9

03:12

x86

Jakość danych w SQL Server 2017 r.

Nazwa pliku

Wersja pliku

Rozmiar pliku

Data

Czas

Platformy

Microsoft.practices.enterpriselibrary.common.dll

4.1.0.0

208648

14-9

02:54

x86

Microsoft.practices.enterpriselibrary.common.dll

4.1.0.0

208648

14-9

03:00

x86

Microsoft.practices.enterpriselibrary.logging.dll

4.1.0.0

264968

14-9

02:54

x86

Microsoft.practices.enterpriselibrary.logging.dll

4.1.0.0

264968

14-9

03:00

x86

sql_dreplay_client SQL Server 2017 r.

Nazwa pliku

Wersja pliku

Rozmiar pliku

Data

Czas

Platformy

Dreplayclient.exe

2017.140.3238.1

120936

14-9

02:54

x86

Dreplaycommon.dll

2017.140.3238.1

698984

14-9

02:54

x86

Dreplayserverps.dll

2017.140.3238.1

32864

14-9

02:54

x86

Dreplayutil.dll

2017.140.3238.1

309864

14-9

02:54

x86

Instapi140.dll

2017.140.3238.1

70760

14-9

03:11

x64

Sql_dreplay_client_keyfile.dll

2017.140.3238.1

100456

14-9

03:00

x64

Sqlresourceloader.dll

2017.140.3238.1

29288

14-9

03:00

x86

SQL Server 2017 r. sql_dreplay_controller

Nazwa pliku

Wersja pliku

Rozmiar pliku

Data

Czas

Platformy

Dreplaycommon.dll

2017.140.3238.1

698984

14-9

02:54

x86

Dreplaycontroller.exe

2017.140.3238.1

350312

14-9

02:54

x86

Dreplayprocess.dll

2017.140.3238.1

171624

14-9

02:54

x86

Dreplayserverps.dll

2017.140.3238.1

32864

14-9

02:54

x86

Instapi140.dll

2017.140.3238.1

70760

14-9

03:11

x64

Sql_dreplay_controller_keyfile.dll

2017.140.3238.1

100456

14-9

03:00

x64

Sqlresourceloader.dll

2017.140.3238.1

29288

14-9

03:00

x86

Podstawowe wystąpienie usług bazy danych SQL Server 2017

Nazwa pliku

Wersja pliku

Rozmiar pliku

Data

Czas

Platformy

Backuptourl.exe

14.0.3238.1

40552

14-9

03:00

x64

Batchparser.dll

2017.140.3238.1

180840

14-9

03:00

x64

C1.dll

18.10.40116.18

925232

14-9

03:37

x64

C2.dll

18.10.40116.18

5341440

14-9

03:38

x64

Cl.exe

18.10.40116.18

192048

14-9

03:37

x64

Clui.dll

18.10.40116.10

486144

14-9

02:41

x64

Databasemailprotocols.dll

14.0.17178.0

48352

14-9

03:00

x86

Datacollectorcontroller.dll

2017.140.3238.1

226408

14-9

03:00

x64

Dcexec.exe

2017.140.3238.1

74336

14-9

03:00

x64

Fssres.dll

2017.140.3238.1

89704

14-9

03:11

x64

Hadrres.dll

2017.140.3238.1

188008

14-9

03:11

x64

Hkcompile.dll

2017.140.3238.1

1422952

14-9

03:11

x64

Hkengine.dll

2017.140.3238.1

5858408

14-9

03:11

x64

Hkruntime.dll

2017.140.3238.1

162920

14-9

03:11

x64

Link.exe

12.10.40116.18

1017392

14-9

03:37

x64

Microsoft.analysisservices.applocal.xmla.dll

14.0.249.17

740968

14-9

03:00

x86

Microsoft.applicationinsights.dll

2.7.0.13435

329872

14-9

03:38

x86

Microsoft.sqlautoadmin.autobackupagent.dll

14.0.3238.1

236136

14-9

03:00

x86

Microsoft.sqlautoadmin.sqlautoadmin.dll

14.0.3238.1

79464

14-9

03:00

x86

Microsoft.sqlserver.types.dll

2017.140.3238.1

392808

14-9

03:00

x86

Microsoft.sqlserver.vdiinterface.dll

2017.140.3238.1

72296

14-9

03:00

x64

Microsoft.sqlserver.xe.core.dll

2017.140.3238.1

65128

14-9

03:00

x64

Microsoft.sqlserver.xevent.configuration.dll

2017.140.3238.1

152168

14-9

03:00

x64

Microsoft.sqlserver.xevent.dll

2017.140.3238.1

159336

14-9

03:00

x64

Microsoft.sqlserver.xevent.linq.dll

2017.140.3238.1

303720

14-9

03:00

x64

Microsoft.sqlserver.xevent.targets.dll

2017.140.3238.1

74856

14-9

03:00

x64

Msobj120.dll

12.10.40116.18

129576

14-9

03:37

x64

Mspdb120.dll

12.10.40116.18

559144

14-9

03:37

x64

Mspdbcore.dll

12.10.40116.18

559144

14-9

03:37

x64

Msvcp120.dll

12.10.40116.18

661040

14-9

03:37

x64

Msvcr120.dll

12.10.40116.18

964656

14-9

03:38

x64

Odsole70.dll

2017.140.3238.1

92776

14-9

03:11

x64

Opends60.dll

2017.140.3238.1

32872

14-9

03:11

x64

Qds.dll

2017.140.3238.1

1179752

14-9

03:12

x64

Rsfxft.dll

2017.140.3238.1

34408

14-9

03:11

x64

Secforwarder.dll

2017.140.3238.1

37480

14-9

03:11

x64

Sqagtres.dll

2017.140.3238.1

74344

14-9

03:11

x64

Sql_engine_core_inst_keyfile.dll

2017.140.3238.1

100456

14-9

03:00

x64

Sqlaamss.dll

2017.140.3238.1

90216

14-9

03:11

x64

Sqlaccess.dll

2017.140.3238.1

475752

14-9

03:11

x64

Sqlagent.exe

2017.140.3238.1

582248

14-9

03:11

x64

Sqlagentctr140.dll

2017.140.3238.1

52840

14-9

03:00

x86

Sqlagentctr140.dll

2017.140.3238.1

62056

14-9

03:11

x64

Sqlagentlog.dll

2017.140.3238.1

32872

14-9

03:11

x64

Sqlagentmail.dll

2017.140.3238.1

53864

14-9

03:11

x64

Sqlboot.dll

2017.140.3238.1

196200

14-9

03:11

x64

Sqlceip.exe

14.0.3238.1

261736

14-9

03:38

x86

Sqlcmdss.dll

2017.140.3238.1

72808

14-9

03:11

x64

Sqlctr140.dll

2017.140.3238.1

129128

14-9

03:11

x64

Sqlctr140.dll

2017.140.3238.1

112232

14-9

03:12

x86

Sqldk.dll

2017.140.3238.1

2800744

14-9

03:11

x64

Sqldtsss.dll

2017.140.3238.1

107624

14-9

03:11

x64

Sqlevn70.rll

2017.140.3238.1

3639912

14-9

02:41

x64

Sqlevn70.rll

2017.140.3238.1

1447016

14-9

02:41

x64

Sqlevn70.rll

2017.140.3238.1

1499752

14-9

02:42

x64

Sqlevn70.rll

2017.140.3238.1

3406440

14-9

02:42

x64

Sqlevn70.rll

2017.140.3238.1

3341928

14-9

02:48

x64

Sqlevn70.rll

2017.140.3238.1

3217000

14-9

02:52

x64

Sqlevn70.rll

2017.140.3238.1

3918952

14-9

02:52

x64

Sqlevn70.rll

2017.140.3238.1

3789416

14-9

02:52

x64

Sqlevn70.rll

2017.140.3238.1

3824744

14-9

03:07

x64

Sqlevn70.rll

2017.140.3238.1

3680872

14-9

03:19

x64

Sqlevn70.rll

2017.140.3238.1

3600488

14-9

03:20

x64

Sqlevn70.rll

2017.140.3238.1

3371112

14-9

03:20

x64

Sqlevn70.rll

2017.140.3238.1

2038888

14-9

03:22

x64

Sqlevn70.rll

2017.140.3238.1

3294824

14-9

03:24

x64

Sqlevn70.rll

2017.140.3238.1

3300968

14-9

03:24

x64

Sqlevn70.rll

2017.140.3238.1

3790952

14-9

03:24

x64

Sqlevn70.rll

2017.140.3238.1

2092136

14-9

03:25

x64

Sqlevn70.rll

2017.140.3238.1

3592296

14-9

03:25

x64

Sqlevn70.rll

2017.140.3238.1

4031080

14-9

03:25

x64

Sqlevn70.rll

2017.140.3238.1

3783784

14-9

03:32

x64

Sqlevn70.rll

2017.140.3238.1

3921512

14-9

03:36

x64

Sqlevn70.rll

2017.140.3238.1

3485288

14-9

03:38

x64

Sqliosim.com

2017.140.3238.1

313440

14-9

03:11

x64

Sqliosim.exe

2017.140.3238.1

3019880

14-9

03:11

x64

Sqllang.dll

2017.140.3238.1

41294952

14-9

03:12

x64

Sqlmin.dll

2017.140.3238.1

40511080

14-9

03:12

x64

Sqlolapss.dll

2017.140.3238.1

107624

14-9

03:11

x64

Sqlos.dll

2017.140.3238.1

26216

14-9

03:11

x64

Sqlpowershellss.dll

2017.140.3238.1

68200

14-9

03:11

x64

Sqlrepss.dll

2017.140.3238.1

64616

14-9

03:11

x64

Sqlresld.dll

2017.140.3238.1

30824

14-9

03:11

x64

Sqlresourceloader.dll

2017.140.3238.1

32352

14-9

03:11

x64

Sqlscm.dll

2017.140.3238.1

71264

14-9

03:11

x64

Sqlscriptdowngrade.dll

2017.140.3238.1

27752

14-9

03:11

x64

Sqlscriptupgrade.dll

2017.140.3238.1

5881960

14-9

03:12

x64

Sqlserverspatial140.dll

2017.140.3238.1

732776

14-9

03:11

x64

Sqlservr.exe

2017.140.3238.1

487528

14-9

03:11

x64

Sqlsvc.dll

2017.140.3238.1

161896

14-9

03:11

x64

Sqltses.dll

2017.140.3238.1

9564776

14-9

03:12

x64

Sqsrvres.dll

2017.140.3238.1

261224

14-9

03:11

x64

Svl.dll

2017.140.3238.1

153704

14-9

03:11

x64

Xe.dll

2017.140.3238.1

673384

14-9

03:12

x64

Xmlrw.dll

2017.140.3238.1

305256

14-9

03:12

x64

Xmlrwbin.dll

2017.140.3238.1

224360

14-9

03:12

x64

Xpadsi.exe

2017.140.3238.1

89704

14-9

03:11

x64

Xplog70.dll

2017.140.3238.1

75880

14-9

03:12

x64

Xpqueue.dll

2017.140.3238.1

74856

14-9

03:12

x64

Xprepl.dll

2017.140.3238.1

101992

14-9

03:12

x64

Xpsqlbot.dll

2017.140.3238.1

32360

14-9

03:12

x64

Xpstar.dll

2017.140.3238.1

438376

14-9

03:11

x64

SQL Server 2017 Database Services Core Shared

Nazwa pliku

Wersja pliku

Rozmiar pliku

Data

Czas

Platformy

Batchparser.dll

2017.140.3238.1

160360

14-9

02:54

x86

Batchparser.dll

2017.140.3238.1

180840

14-9

03:00

x64

Bcp.exe

2017.140.3238.1

119912

14-9

03:11

x64

Commanddest.dll

2017.140.3238.1

245864

14-9

03:00

x64

Datacollectorenumerators.dll

2017.140.3238.1

116328

14-9

03:00

x64

Datacollectortasks.dll

2017.140.3238.1

187496

14-9

03:00

x64

Distrib.exe

2017.140.3238.1

203368

14-9

03:11

x64

Dteparse.dll

2017.140.3238.1

111208

14-9

03:00

x64

Dteparsemgd.dll

2017.140.3238.1

89184

14-9

03:00

x64

Dtepkg.dll

2017.140.3238.1

137832

14-9

03:00

x64

Dtexec.exe

2017.140.3238.1

73832

14-9

03:00

x64

Dts.dll

2017.140.3238.1

2998888

14-9

03:00

x64

Dtscomexpreval.dll

2017.140.3238.1

475240

14-9

03:00

x64

Dtsconn.dll

2017.140.3238.1

497256

14-9

03:00

x64

Dtshost.exe

2017.140.3238.1

104544

14-9

03:11

x64

Dtslog.dll

2017.140.3238.1

120424

14-9

03:00

x64

Dtsmsg140.dll

2017.140.3238.1

545384

14-9

03:11

x64

Dtspipeline.dll

2017.140.3238.1

1266280

14-9

03:00

x64

Dtspipelineperf140.dll

2017.140.3238.1

48232

14-9

03:00

x64

Dtuparse.dll

2017.140.3238.1

89192

14-9

03:00

x64

Dtutil.exe

2017.140.3238.1

147048

14-9

03:00

x64

Exceldest.dll

2017.140.3238.1

260712

14-9

03:00

x64

Excelsrc.dll

2017.140.3238.1

282728

14-9

03:00

x64

Execpackagetask.dll

2017.140.3238.1

168040

14-9

03:00

x64

Flatfiledest.dll

2017.140.3238.1

386664

14-9

03:00

x64

Flatfilesrc.dll

2017.140.3238.1

398952

14-9

03:00

x64

Foreachfileenumerator.dll

2017.140.3238.1

96360

14-9

03:00

x64

Hkengperfctrs.dll

2017.140.3238.1

59496

14-9

03:11

x64

Ionic.zip.dll

1.9.1.8

471440

14-9

02:43

x86

Logread.exe

2017.140.3238.1

634984

14-9

03:11

x64

Mergetxt.dll

2017.140.3238.1

63592

14-9

03:11

x64

Microsoft.analysisservices.applocal.core.dll

14.0.249.17

1381480

14-9

03:00

x86

Microsoft.data.datafeedclient.dll

13.1.1.0

171208

14-9

02:43

x86

Microsoft.exceptionmessagebox.dll

14.0.3238.1

137832

14-9

02:54

x86

Microsoft.sqlserver.integrationservice.hadoop.common.dll

14.0.3238.1

54888

14-9

03:00

x86

Microsoft.sqlserver.integrationservice.hadoopcomponents.dll

14.0.3238.1

89704

14-9

03:00

x86

Microsoft.sqlserver.integrationservice.hadooptasks.dll

14.0.3238.1

73312

14-9

03:00

x86

Microsoft.sqlserver.manageddts.dll

14.0.3238.1

613992

14-9

03:00

x86

Microsoft.sqlserver.replication.dll

2017.140.3238.1

1663592

14-9

03:00

x64

Microsoft.sqlserver.rmo.dll

14.0.3238.1

571496

14-9

03:00

x86

Microsoft.sqlserver.xevent.configuration.dll

2017.140.3238.1

152168

14-9

03:00

x64

Microsoft.sqlserver.xevent.dll

2017.140.3238.1

159336

14-9

03:00

x64

Msdtssrvrutil.dll

2017.140.3238.1

103016

14-9

03:00

x64

Msgprox.dll

2017.140.3238.1

270432

14-9

03:11

x64

Msxmlsql.dll

2017.140.3238.1

1448040

14-9

03:11

x64

Newtonsoft.json.dll

6.0.8.18111

522856

14-9

02:43

x86

Oledbdest.dll

2017.140.3238.1

261224

14-9

03:00

x64

Oledbsrc.dll

2017.140.3238.1

288872

14-9

03:00

x64

Osql.exe

2017.140.3238.1

75360

14-9

03:00

x64

Qrdrsvc.exe

2017.140.3238.1

474216

14-9

03:12

x64

Rawdest.dll

2017.140.3238.1

206440

14-9

03:11

x64

Rawsource.dll

2017.140.3238.1

194152

14-9

03:11

x64

Rdistcom.dll

2017.140.3238.1

857704

14-9

03:12

x64

Recordsetdest.dll

2017.140.3238.1

184416

14-9

03:11

x64

Replagnt.dll

2017.140.3238.1

30824

14-9

03:12

x64

Repldp.dll

2017.140.3238.1

290920

14-9

03:12

x64

Replerrx.dll

2017.140.3238.1

154216

14-9

03:12

x64

Replisapi.dll

2017.140.3238.1

362088

14-9

03:12

x64

Replmerg.exe

2017.140.3238.1

524904

14-9

03:12

x64

Replprov.dll

2017.140.3238.1

802408

14-9

03:12

x64

Replrec.dll

2017.140.3238.1

975976

14-9

03:12

x64

Replsub.dll

2017.140.3238.1

445544

14-9

03:12

x64

Replsync.dll

2017.140.3238.1

154216

14-9

03:12

x64

Sort00001000.dll

4.0.30319.576

871680

14-9

03:11

x64

Sort00060101.dll

4.0.30319.576

75016

14-9

03:11

x64

Spresolv.dll

2017.140.3238.1

252008

14-9

03:11

x64

Sql_engine_core_shared_keyfile.dll

2017.140.3238.1

100456

14-9

03:00

x64

Sqlcmd.exe

2017.140.3238.1

248936

14-9

03:11

x64

Sqldiag.exe

2017.140.3238.1

1257576

14-9

03:11

x64

Sqldistx.dll

2017.140.3238.1

225384

14-9

03:11

x64

Sqllogship.exe

14.0.3238.1

105576

14-9

03:11

x64

Sqlmergx.dll

2017.140.3238.1

360552

14-9

03:12

x64

Sqlresld.dll

2017.140.3238.1

28776

14-9

03:00

x86

Sqlresld.dll

2017.140.3238.1

30824

14-9

03:11

x64

Sqlresourceloader.dll

2017.140.3238.1

29288

14-9

03:00

x86

Sqlresourceloader.dll

2017.140.3238.1

32352

14-9

03:11

x64

Sqlscm.dll

2017.140.3238.1

61032

14-9

03:00

x86

Sqlscm.dll

2017.140.3238.1

71264

14-9

03:11

x64

Sqlsvc.dll

2017.140.3238.1

134760

14-9

03:00

x86

Sqlsvc.dll

2017.140.3238.1

161896

14-9

03:11

x64

Sqltaskconnections.dll

2017.140.3238.1

183912

14-9

03:11

x64

Sqlwep140.dll

2017.140.3238.1

105576

14-9

03:11

x64

Ssdebugps.dll

2017.140.3238.1

33376

14-9

03:11

x64

Ssisoledb.dll

2017.140.3238.1

216168

14-9

03:11

x64

Ssradd.dll

2017.140.3238.1

75368

14-9

03:11

x64

Ssravg.dll

2017.140.3238.1

75880

14-9

03:11

x64

Ssrdown.dll

2017.140.3238.1

61032

14-9

03:11

x64

Ssrmax.dll

2017.140.3238.1

73832

14-9

03:11

x64

Ssrmin.dll

2017.140.3238.1

74344

14-9

03:11

x64

Ssrpub.dll

2017.140.3238.1

61544

14-9

03:11

x64

Ssrup.dll

2017.140.3238.1

61032

14-9

03:11

x64

Tablediff.exe

14.0.3238.1

86632

14-9

03:12

x64

Txagg.dll

2017.140.3238.1

362088

14-9

03:11

x64

Txbdd.dll

2017.140.3238.1

170088

14-9

03:11

x64

Txdatacollector.dll

2017.140.3238.1

360552

14-9

03:11

x64

Txdataconvert.dll

2017.140.3238.1

292968

14-9

03:11

x64

Txderived.dll

2017.140.3238.1

604264

14-9

03:11

x64

Txlookup.dll

2017.140.3238.1

527976

14-9

03:11

x64

Txmerge.dll

2017.140.3238.1

229992

14-9

03:11

x64

Txmergejoin.dll

2017.140.3238.1

275560

14-9

03:11

x64

Txmulticast.dll

2017.140.3238.1

127584

14-9

03:11

x64

Txrowcount.dll

2017.140.3238.1

125536

14-9

03:11

x64

Txsort.dll

2017.140.3238.1

256608

14-9

03:11

x64

Txsplit.dll

2017.140.3238.1

596584

14-9

03:11

x64

Txunionall.dll

2017.140.3238.1

181864

14-9

03:11

x64

Xe.dll

2017.140.3238.1

673384

14-9

03:12

x64

Xmlrw.dll

2017.140.3238.1

305256

14-9

03:12

x64

Xmlsub.dll

2017.140.3238.1

261224

14-9

03:12

x64

SQL Server 2017 r. sql_extensibility

Nazwa pliku

Wersja pliku

Rozmiar pliku

Data

Czas

Platformy

Launchpad.exe

2017.140.3238.1

1124968

14-9

03:11

x64

Sql_extensibility_keyfile.dll

2017.140.3238.1

100456

14-9

03:00

x64

Sqlsatellite.dll

2017.140.3238.1

922216

14-9

03:12

x64

aparat Full-Text SQL Server 2017

Nazwa pliku

Wersja pliku

Rozmiar pliku

Data

Czas

Platformy

Fd.dll

2017.140.3238.1

671336

14-9

03:11

x64

Fdhost.exe

2017.140.3238.1

114792

14-9

03:11

x64

Fdlauncher.exe

2017.140.3238.1

62568

14-9

03:11

x64

Nlsdl.dll

6.0.6001.18000

46360

14-9

03:11

x64

Sql_fulltext_keyfile.dll

2017.140.3238.1

100456

14-9

03:00

x64

Sqlft140ph.dll

2017.140.3238.1

68200

14-9

03:11

x64

SQL Server 2017 sql_inst_mr

Nazwa pliku

Wersja pliku

Rozmiar pliku

Data

Czas

Platformy

Imrdll.dll

14.0.3238.1

23656

14-9

03:00

x86

Sql_inst_mr_keyfile.dll

2017.140.3238.1

100456

14-9

03:00

x64

usługi integracji SQL Server 2017

Nazwa pliku

Wersja pliku

Rozmiar pliku

Data

Czas

Platformy

Attunity.sqlserver.cdccontroltask.dll

5.0.0.112

75264

14-9

02:54

x86

Attunity.sqlserver.cdccontroltask.dll

5.0.0.112

75264

14-9

03:00

x86

Attunity.sqlserver.cdcsplit.dll

5.0.0.112

36352

14-9

02:54

x86

Attunity.sqlserver.cdcsplit.dll

5.0.0.112

36352

14-9

03:00

x86

Attunity.sqlserver.cdcsrc.dll

5.0.0.112

76288

14-9

02:54

x86

Attunity.sqlserver.cdcsrc.dll

5.0.0.112

76288

14-9

03:00

x86

Commanddest.dll

2017.140.3238.1

200808

14-9

02:54

x86

Commanddest.dll

2017.140.3238.1

245864

14-9

03:00

x64

Dteparse.dll

2017.140.3238.1

100456

14-9

02:54

x86

Dteparse.dll

2017.140.3238.1

111208

14-9

03:00

x64

Dteparsemgd.dll

2017.140.3238.1

83560

14-9

02:54

x86

Dteparsemgd.dll

2017.140.3238.1

89184

14-9

03:00

x64

Dtepkg.dll

2017.140.3238.1

116840

14-9

02:54

x86

Dtepkg.dll

2017.140.3238.1

137832

14-9

03:00

x64

Dtexec.exe

2017.140.3238.1

67688

14-9

02:54

x86

Dtexec.exe

2017.140.3238.1

73832

14-9

03:00

x64

Dts.dll

2017.140.3238.1

2549352

14-9

02:54

x86

Dts.dll

2017.140.3238.1

2998888

14-9

03:00

x64

Dtscomexpreval.dll

2017.140.3238.1

417896

14-9

02:54

x86

Dtscomexpreval.dll

2017.140.3238.1

475240

14-9

03:00

x64

Dtsconn.dll

2017.140.3238.1

399464

14-9

02:54

x86

Dtsconn.dll

2017.140.3238.1

497256

14-9

03:00

x64

Dtsdebughost.exe

2017.140.3238.1

95336

14-9

02:54

x86

Dtsdebughost.exe

2017.140.3238.1

111208

14-9

03:00

x64

Dtshost.exe

2017.140.3238.1

89704

14-9

03:00

x86

Dtshost.exe

2017.140.3238.1

104544

14-9

03:11

x64

Dtslog.dll

2017.140.3238.1

103016

14-9

02:54

x86

Dtslog.dll

2017.140.3238.1

120424

14-9

03:00

x64

Dtsmsg140.dll

2017.140.3238.1

541288

14-9

03:00

x86

Dtsmsg140.dll

2017.140.3238.1

545384

14-9

03:11

x64

Dtspipeline.dll

2017.140.3238.1

1059432

14-9

02:54

x86

Dtspipeline.dll

2017.140.3238.1

1266280

14-9

03:00

x64

Dtspipelineperf140.dll

2017.140.3238.1

42592

14-9

02:54

x86

Dtspipelineperf140.dll

2017.140.3238.1

48232

14-9

03:00

x64

Dtuparse.dll

2017.140.3238.1

79976

14-9

02:54

x86

Dtuparse.dll

2017.140.3238.1

89192

14-9

03:00

x64

Dtutil.exe

2017.140.3238.1

126056

14-9

02:54

x86

Dtutil.exe

2017.140.3238.1

147048

14-9

03:00

x64

Exceldest.dll

2017.140.3238.1

214632

14-9

02:54

x86

Exceldest.dll

2017.140.3238.1

260712

14-9

03:00

x64

Excelsrc.dll

2017.140.3238.1

230504

14-9

02:54

x86

Excelsrc.dll

2017.140.3238.1

282728

14-9

03:00

x64

Execpackagetask.dll

2017.140.3238.1

135272

14-9

02:54

x86

Execpackagetask.dll

2017.140.3238.1

168040

14-9

03:00

x64

Flatfiledest.dll

2017.140.3238.1

332904

14-9

02:54

x86

Flatfiledest.dll

2017.140.3238.1

386664

14-9

03:00

x64

Flatfilesrc.dll

2017.140.3238.1

344168

14-9

02:54

x86

Flatfilesrc.dll

2017.140.3238.1

398952

14-9

03:00

x64

Foreachfileenumerator.dll

2017.140.3238.1

80488

14-9

02:54

x86

Foreachfileenumerator.dll

2017.140.3238.1

96360

14-9

03:00

x64

Ionic.zip.dll

1.9.1.8

471440

14-9

02:43

x86

Ionic.zip.dll

1.9.1.8

471440

14-9

03:27

x86

Isdeploymentwizard.exe

14.0.3238.1

467048

14-9

02:54

x86

Isdeploymentwizard.exe

14.0.3238.1

466536

14-9

03:00

x64

Isserverexec.exe

14.0.3238.1

149096

14-9

02:54

x86

Isserverexec.exe

14.0.3238.1

148584

14-9

03:00

x64

Microsoft.analysisservices.applocal.core.dll

14.0.249.17

1381688

14-9

02:54

x86

Microsoft.analysisservices.applocal.core.dll

14.0.249.17

1381480

14-9

03:00

x86

Microsoft.applicationinsights.dll

2.7.0.13435

329872

14-9

03:38

x86

Microsoft.data.datafeedclient.dll

13.1.1.0

171208

14-9

02:43

x86

Microsoft.data.datafeedclient.dll

13.1.1.0

171208

14-9

03:27

x86

Microsoft.sqlserver.astasks.dll

14.0.3238.1

72800

14-9

03:00

x86

Microsoft.sqlserver.bulkinserttaskconnections.dll

2017.140.3238.1

107112

14-9

03:00

x86

Microsoft.sqlserver.bulkinserttaskconnections.dll

2017.140.3238.1

112232

14-9

03:00

x64

Microsoft.sqlserver.integrationservice.hadoop.common.dll

14.0.3238.1

54888

14-9

03:00

x86

Microsoft.sqlserver.integrationservice.hadoop.common.dll

14.0.3238.1

54888

14-9

03:00

x86

Microsoft.sqlserver.integrationservice.hadoopcomponents.dll

14.0.3238.1

89704

14-9

03:00

x86

Microsoft.sqlserver.integrationservice.hadoopcomponents.dll

14.0.3238.1

89704

14-9

03:00

x86

Microsoft.sqlserver.integrationservice.hadooptasks.dll

14.0.3238.1

73320

14-9

03:00

x86

Microsoft.sqlserver.integrationservice.hadooptasks.dll

14.0.3238.1

73312

14-9

03:00

x86

Microsoft.sqlserver.integrationservices.isserverdbupgrade.dll

14.0.3238.1

502376

14-9

03:00

x86

Microsoft.sqlserver.integrationservices.isserverdbupgrade.dll

14.0.3238.1

502376

14-9

03:00

x86

Microsoft.sqlserver.integrationservices.server.dll

14.0.3238.1

83560

14-9

03:00

x86

Microsoft.sqlserver.integrationservices.server.dll

14.0.3238.1

83560

14-9

03:00

x86

Microsoft.sqlserver.integrationservices.wizard.common.dll

14.0.3238.1

415848

14-9

03:00

x86

Microsoft.sqlserver.integrationservices.wizard.common.dll

14.0.3238.1

415848

14-9

03:00

x86

Microsoft.sqlserver.manageddts.dll

14.0.3238.1

613992

14-9

03:00

x86

Microsoft.sqlserver.manageddts.dll

14.0.3238.1

613992

14-9

03:00

x86

Microsoft.sqlserver.management.integrationservices.dll

14.0.3238.1

252520

14-9

03:00

x86

Microsoft.sqlserver.management.integrationservices.dll

14.0.3238.1

252520

14-9

03:00

x86

Microsoft.sqlserver.xevent.configuration.dll

2017.140.3238.1

141928

14-9

03:00

x86

Microsoft.sqlserver.xevent.configuration.dll

2017.140.3238.1

152168

14-9

03:00

x64

Microsoft.sqlserver.xevent.dll

2017.140.3238.1

145512

14-9

03:00

x86

Microsoft.sqlserver.xevent.dll

2017.140.3238.1

159336

14-9

03:00

x64

Msdtssrvr.exe

14.0.3238.1

219752

14-9

03:00

x64

Msdtssrvrutil.dll

2017.140.3238.1

90216

14-9

02:54

x86

Msdtssrvrutil.dll

2017.140.3238.1

103016

14-9

03:00

x64

Msmdpp.dll

2017.140.249.17

9198904

14-9

03:12

x64

Newtonsoft.json.dll

6.0.8.18111

522856

14-9

02:43

x86

Newtonsoft.json.dll

6.0.8.18111

513424

14-9

02:53

x86

Newtonsoft.json.dll

6.0.8.18111

522856

14-9

03:27

x86

Newtonsoft.json.dll

6.0.8.18111

513424

14-9

03:34

x86

Oledbdest.dll

2017.140.3238.1

214632

14-9

02:54

x86

Oledbdest.dll

2017.140.3238.1

261224

14-9

03:00

x64

Oledbsrc.dll

2017.140.3238.1

233064

14-9

02:54

x86

Oledbsrc.dll

2017.140.3238.1

288872

14-9

03:00

x64

Rawdest.dll

2017.140.3238.1

166504

14-9

03:00

x86

Rawdest.dll

2017.140.3238.1

206440

14-9

03:11

x64

Rawsource.dll

2017.140.3238.1

153192

14-9

03:00

x86

Rawsource.dll

2017.140.3238.1

194152

14-9

03:11

x64

Recordsetdest.dll

2017.140.3238.1

149096

14-9

03:00

x86

Recordsetdest.dll

2017.140.3238.1

184416

14-9

03:11

x64

Sql_is_keyfile.dll

2017.140.3238.1

100456

14-9

03:00

x64

Sqlceip.exe

14.0.3238.1

261736

14-9

03:38

x86

Sqldest.dll

2017.140.3238.1

213608

14-9

03:00

x86

Sqldest.dll

2017.140.3238.1

260712

14-9

03:11

x64

Sqltaskconnections.dll

2017.140.3238.1

155240

14-9

03:00

x86

Sqltaskconnections.dll

2017.140.3238.1

183912

14-9

03:11

x64

Ssisoledb.dll

2017.140.3238.1

176744

14-9

03:00

x86

Ssisoledb.dll

2017.140.3238.1

216168

14-9

03:11

x64

Txagg.dll

2017.140.3238.1

302184

14-9

03:00

x86

Txagg.dll

2017.140.3238.1

362088

14-9

03:11

x64

Txbdd.dll

2017.140.3238.1

136296

14-9

03:00

x86

Txbdd.dll

2017.140.3238.1

170088

14-9

03:11

x64

Txbestmatch.dll

2017.140.3238.1

493160

14-9

03:00

x86

Txbestmatch.dll

2017.140.3238.1

605288

14-9

03:11

x64

Txcache.dll

2017.140.3238.1

146024

14-9

03:00

x86

Txcache.dll

2017.140.3238.1

180328

14-9

03:11

x64

Txcharmap.dll

2017.140.3238.1

248936

14-9

03:00

x86

Txcharmap.dll

2017.140.3238.1

286824

14-9

03:11

x64

Txcopymap.dll

2017.140.3238.1

145512

14-9

03:00

x86

Txcopymap.dll

2017.140.3238.1

180328

14-9

03:11

x64

Txdataconvert.dll

2017.140.3238.1

253032

14-9

03:00

x86

Txdataconvert.dll

2017.140.3238.1

292968

14-9

03:11

x64

Txderived.dll

2017.140.3238.1

515688

14-9

03:00

x86

Txderived.dll

2017.140.3238.1

604264

14-9

03:11

x64

Txfileextractor.dll

2017.140.3238.1

160872

14-9

03:00

x86

Txfileextractor.dll

2017.140.3238.1

198760

14-9

03:11

x64

Txfileinserter.dll

2017.140.3238.1

159336

14-9

03:00

x86

Txfileinserter.dll

2017.140.3238.1

196712

14-9

03:11

x64

Txgroupdups.dll

2017.140.3238.1

231016

14-9

03:00

x86

Txgroupdups.dll

2017.140.3238.1

290408

14-9

03:11

x64

Txlineage.dll

2017.140.3238.1

110176

14-9

03:00

x86

Txlineage.dll

2017.140.3238.1

136800

14-9

03:11

x64

Txlookup.dll

2017.140.3238.1

446568

14-9

03:00

x86

Txlookup.dll

2017.140.3238.1

527976

14-9

03:11

x64

Txmerge.dll

2017.140.3238.1

176744

14-9

03:00

x86

Txmerge.dll

2017.140.3238.1

229992

14-9

03:11

x64

Txmergejoin.dll

2017.140.3238.1

221800

14-9

03:00

x86

Txmergejoin.dll

2017.140.3238.1

275560

14-9

03:11

x64

Txmulticast.dll

2017.140.3238.1

102504

14-9

03:00

x86

Txmulticast.dll

2017.140.3238.1

127584

14-9

03:11

x64

Txpivot.dll

2017.140.3238.1

180328

14-9

03:00

x86

Txpivot.dll

2017.140.3238.1

224872

14-9

03:11

x64

Txrowcount.dll

2017.140.3238.1

101480

14-9

03:00

x86

Txrowcount.dll

2017.140.3238.1

125536

14-9

03:11

x64

Txsampling.dll

2017.140.3238.1

135784

14-9

03:00

x86

Txsampling.dll

2017.140.3238.1

172648

14-9

03:11

x64

Txscd.dll

2017.140.3238.1

170088

14-9

03:00

x86

Txscd.dll

2017.140.3238.1

220776

14-9

03:11

x64

Txsort.dll

2017.140.3238.1

207976

14-9

03:00

x86

Txsort.dll

2017.140.3238.1

256608

14-9

03:11

x64

Txsplit.dll

2017.140.3238.1

510568

14-9

03:00

x86

Txsplit.dll

2017.140.3238.1

596584

14-9

03:11

x64

Txtermextraction.dll

2017.140.3238.1

8615016

14-9

03:00

x86

Txtermextraction.dll

2017.140.3238.1

8676456

14-9

03:12

x64

Txtermlookup.dll

2017.140.3238.1

4106856

14-9

03:00

x86

Txtermlookup.dll

2017.140.3238.1

4157032

14-9

03:11

x64

Txunionall.dll

2017.140.3238.1

139368

14-9

03:00

x86

Txunionall.dll

2017.140.3238.1

181864

14-9

03:11

x64

Txunpivot.dll

2017.140.3238.1

160360

14-9

03:00

x86

Txunpivot.dll

2017.140.3238.1

199784

14-9

03:11

x64

Xe.dll

2017.140.3238.1

673384

14-9

03:12

x64

Xe.dll

2017.140.3238.1

595560

14-9

03:12

x86

sql_polybase_core_inst SQL Server 2017 r.

Nazwa pliku

Wersja pliku

Rozmiar pliku

Data

Czas

Platformy

Dms.dll

13.0.9124.22

523848

14-9

03:25

x86

Dmsnative.dll

2016.130.9124.22

78408

14-9

03:25

x64

Dwengineservice.dll

13.0.9124.22

45640

14-9

03:25

x86

Instapi140.dll

2017.140.3238.1

70760

14-9

03:25

x64

Microsoft.sqlserver.datawarehouse.backup.backupmetadata.dll

13.0.9124.22

74824

14-9

03:25

x86

Microsoft.sqlserver.datawarehouse.catalog.dll

13.0.9124.22

213576

14-9

03:25

x86

Microsoft.sqlserver.datawarehouse.common.dll

13.0.9124.22

1799240

14-9

03:26

x86

Microsoft.sqlserver.datawarehouse.configuration.dll

13.0.9124.22

116808

14-9

03:25

x86

Microsoft.sqlserver.datawarehouse.datamovement.common.dll

13.0.9124.22

390216

14-9

03:25

x86

Microsoft.sqlserver.datawarehouse.datamovement.manager.dll

13.0.9124.22

196168

14-9

03:25

x86

Microsoft.sqlserver.datawarehouse.datamovement.messagetypes.dll

13.0.9124.22

131144

14-9

03:25

x86

Microsoft.sqlserver.datawarehouse.datamovement.messagingprotocol.dll

13.0.9124.22

63048

14-9

03:25

x86

Microsoft.sqlserver.datawarehouse.diagnostics.dll

13.0.9124.22

55368

14-9

03:25

x86

Microsoft.sqlserver.datawarehouse.distributor.dll

13.0.9124.22

93768

14-9

03:25

x86

Microsoft.sqlserver.datawarehouse.engine.dll

13.0.9124.22

792648

14-9

03:25

x86

Microsoft.sqlserver.datawarehouse.engine.statsstream.dll

13.0.9124.22

87624

14-9

03:25

x86

Microsoft.sqlserver.datawarehouse.eventing.dll

13.0.9124.22

77896

14-9

03:25

x86

Microsoft.sqlserver.datawarehouse.fabric.appliance.dll

13.0.9124.22

42056

14-9

03:25

x86

Microsoft.sqlserver.datawarehouse.fabric.interface.dll

13.0.9124.22

36936

14-9

03:25

x86

Microsoft.sqlserver.datawarehouse.fabric.polybase.dll

13.0.9124.22

47688

14-9

03:25

x86

Microsoft.sqlserver.datawarehouse.fabric.xdbinterface.dll

13.0.9124.22

27208

14-9

03:25

x86

Microsoft.sqlserver.datawarehouse.failover.dll

13.0.9124.22

32328

14-9

03:25

x86

Microsoft.sqlserver.datawarehouse.hadoop.hadoopbridge.dll

13.0.9124.22

129608

14-9

03:25

x86

Microsoft.sqlserver.datawarehouse.loadercommon.dll

13.0.9124.22

95304

14-9

03:25

x86

Microsoft.sqlserver.datawarehouse.loadmanager.dll

13.0.9124.22

109128

14-9

03:25

x86

Microsoft.sqlserver.datawarehouse.localization.dll

13.0.9124.22

264264

14-9

03:25

x86

Microsoft.sqlserver.datawarehouse.localization.resources.dll

13.0.9124.22

105032

14-9

03:19

x86

Microsoft.sqlserver.datawarehouse.localization.resources.dll

13.0.9124.22

119368

14-9

03:33

x86

Microsoft.sqlserver.datawarehouse.localization.resources.dll

13.0.9124.22

122440

14-9

03:22

x86

Microsoft.sqlserver.datawarehouse.localization.resources.dll

13.0.9124.22

118856

14-9

03:32

x86

Microsoft.sqlserver.datawarehouse.localization.resources.dll

13.0.9124.22

129096

14-9

02:44

x86

Microsoft.sqlserver.datawarehouse.localization.resources.dll

13.0.9124.22

121416

14-9

02:42

x86

Microsoft.sqlserver.datawarehouse.localization.resources.dll

13.0.9124.22

116296

14-9

02:41

x86

Microsoft.sqlserver.datawarehouse.localization.resources.dll

13.0.9124.22

149576

14-9

03:32

x86

Microsoft.sqlserver.datawarehouse.localization.resources.dll

13.0.9124.22

102984

14-9

02:40

x86

Microsoft.sqlserver.datawarehouse.localization.resources.dll

13.0.9124.22

118344

14-9

03:32

x86

Microsoft.sqlserver.datawarehouse.nodes.dll

13.0.9124.22

70216

14-9

03:25

x86

Microsoft.sqlserver.datawarehouse.nulltransaction.dll

13.0.9124.22

28744

14-9

03:25

x86

Microsoft.sqlserver.datawarehouse.parallelizer.dll

13.0.9124.22

43592

14-9

03:25

x86

Microsoft.sqlserver.datawarehouse.resourcemanagement.dll

13.0.9124.22

83528

14-9

03:25

x86

Microsoft.sqlserver.datawarehouse.setup.componentupgradelibrary.dll

13.0.9124.22

136776

14-9

03:25

x86

Microsoft.sqlserver.datawarehouse.sql.dll

13.0.9124.22

2340936

14-9

03:25

x86

Microsoft.sqlserver.datawarehouse.sql.parser.dll

13.0.9124.22

3860040

14-9

03:26

x86

Microsoft.sqlserver.datawarehouse.sql.parser.resources.dll

13.0.9124.22

110664

14-9

03:19

x86

Microsoft.sqlserver.datawarehouse.sql.parser.resources.dll

13.0.9124.22

123464

14-9

03:33

x86

Microsoft.sqlserver.datawarehouse.sql.parser.resources.dll

13.0.9124.22

128072

14-9

03:22

x86

Microsoft.sqlserver.datawarehouse.sql.parser.resources.dll

13.0.9124.22

123976

14-9

03:32

x86

Microsoft.sqlserver.datawarehouse.sql.parser.resources.dll

13.0.9124.22

136776

14-9

02:44

x86

Microsoft.sqlserver.datawarehouse.sql.parser.resources.dll

13.0.9124.22

124488

14-9

02:42

x86

Microsoft.sqlserver.datawarehouse.sql.parser.resources.dll

13.0.9124.22

121416

14-9

02:41

x86

Microsoft.sqlserver.datawarehouse.sql.parser.resources.dll

13.0.9124.22

156232

14-9

03:32

x86

Microsoft.sqlserver.datawarehouse.sql.parser.resources.dll

13.0.9124.22

108616

14-9

02:40

x86

Microsoft.sqlserver.datawarehouse.sql.parser.resources.dll

13.0.9124.22

122952

14-9

03:32

x86

Microsoft.sqlserver.datawarehouse.sqldistributor.dll

13.0.9124.22

70216

14-9

03:25

x86

Microsoft.sqlserver.datawarehouse.transactsql.scriptdom.dll

13.0.9124.22

2756168

14-9

03:26

x86

Microsoft.sqlserver.datawarehouse.utilities.dll

13.0.9124.22

751688

14-9

03:25

x86

Mpdwinterop.dll

2017.140.3238.1

407144

14-9

03:25

x64

Mpdwsvc.exe

2017.140.3238.1

7326312

14-9

03:26

x64

Pdwodbcsql11.dll

2017.140.3238.1

2263144

14-9

03:25

x64

Secforwarder.dll

2017.140.3238.1

37480

14-9

03:25

x64

Sharedmemory.dll

2016.130.9124.22

64584

14-9

03:25

x64

Sqldk.dll

2017.140.3238.1

2734184

14-9

03:26

x64

Sqldumper.exe

2017.140.3238.1

143976

14-9

03:25

x64

Sqlevn70.rll

2017.140.3238.1

1499752

14-9

02:42

x64

Sqlevn70.rll

2017.140.3238.1

3918952

14-9

02:52

x64

Sqlevn70.rll

2017.140.3238.1

3217000

14-9

02:52

x64

Sqlevn70.rll

2017.140.3238.1

3921512

14-9

03:36

x64

Sqlevn70.rll

2017.140.3238.1

3824744

14-9

03:07

x64

Sqlevn70.rll

2017.140.3238.1

2092136

14-9

03:25

x64

Sqlevn70.rll

2017.140.3238.1

2038888

14-9

03:22

x64

Sqlevn70.rll

2017.140.3238.1

3592296

14-9

03:25

x64

Sqlevn70.rll

2017.140.3238.1

3600488

14-9

03:20

x64

Sqlevn70.rll

2017.140.3238.1

1447016

14-9

02:41

x64

Sqlevn70.rll

2017.140.3238.1

3789416

14-9

02:52

x64

Sqlos.dll

2017.140.3238.1

26216

14-9

03:25

x64

Sqlsortpdw.dll

2016.130.9124.22

4347976

14-9

03:26

x64

Sqltses.dll

2017.140.3238.1

9734760

14-9

03:26

x64

sql_shared_mr SQL Server 2017 r.

Nazwa pliku

Wersja pliku

Rozmiar pliku

Data

Czas

Platformy

Smrdll.dll

14.0.3238.1

23656

14-9

03:11

x86

Sql_engine_core_shared_keyfile.dll

2017.140.3238.1

100456

14-9

03:00

x64

sql_tools_extensions SQL Server 2017 r.

Nazwa pliku

Wersja pliku

Rozmiar pliku

Data

Czas

Platformy

Autoadmin.dll

2017.140.3238.1

1448552

14-9

03:00

x86

Dtaengine.exe

2017.140.3238.1

204392

14-9

02:54

x86

Dteparse.dll

2017.140.3238.1

100456

14-9

02:54

x86

Dteparse.dll

2017.140.3238.1

111208

14-9

03:00

x64

Dteparsemgd.dll

2017.140.3238.1

83560

14-9

02:54

x86

Dteparsemgd.dll

2017.140.3238.1

89184

14-9

03:00

x64

Dtepkg.dll

2017.140.3238.1

116840

14-9

02:54

x86

Dtepkg.dll

2017.140.3238.1

137832

14-9

03:00

x64

Dtexec.exe

2017.140.3238.1

67688

14-9

02:54

x86

Dtexec.exe

2017.140.3238.1

73832

14-9

03:00

x64

Dts.dll

2017.140.3238.1

2549352

14-9

02:54

x86

Dts.dll

2017.140.3238.1

2998888

14-9

03:00

x64

Dtscomexpreval.dll

2017.140.3238.1

417896

14-9

02:54

x86

Dtscomexpreval.dll

2017.140.3238.1

475240

14-9

03:00

x64

Dtsconn.dll

2017.140.3238.1

399464

14-9

02:54

x86

Dtsconn.dll

2017.140.3238.1

497256

14-9

03:00

x64

Dtshost.exe

2017.140.3238.1

89704

14-9

03:00

x86

Dtshost.exe

2017.140.3238.1

104544

14-9

03:11

x64

Dtslog.dll

2017.140.3238.1

103016

14-9

02:54

x86

Dtslog.dll

2017.140.3238.1

120424

14-9

03:00

x64

Dtsmsg140.dll

2017.140.3238.1

541288

14-9

03:00

x86

Dtsmsg140.dll

2017.140.3238.1

545384

14-9

03:11

x64

Dtspipeline.dll

2017.140.3238.1

1059432

14-9

02:54

x86

Dtspipeline.dll

2017.140.3238.1

1266280

14-9

03:00

x64

Dtspipelineperf140.dll

2017.140.3238.1

42592

14-9

02:54

x86

Dtspipelineperf140.dll

2017.140.3238.1

48232

14-9

03:00

x64

Dtuparse.dll

2017.140.3238.1

79976

14-9

02:54

x86

Dtuparse.dll

2017.140.3238.1

89192

14-9

03:00

x64

Dtutil.exe

2017.140.3238.1

126056

14-9

02:54

x86

Dtutil.exe

2017.140.3238.1

147048

14-9

03:00

x64

Exceldest.dll

2017.140.3238.1

214632

14-9

02:54

x86

Exceldest.dll

2017.140.3238.1

260712

14-9

03:00

x64

Excelsrc.dll

2017.140.3238.1

230504

14-9

02:54

x86

Excelsrc.dll

2017.140.3238.1

282728

14-9

03:00

x64

Flatfiledest.dll

2017.140.3238.1

332904

14-9

02:54

x86

Flatfiledest.dll

2017.140.3238.1

386664

14-9

03:00

x64

Flatfilesrc.dll

2017.140.3238.1

344168

14-9

02:54

x86

Flatfilesrc.dll

2017.140.3238.1

398952

14-9

03:00

x64

Foreachfileenumerator.dll

2017.140.3238.1

80488

14-9

02:54

x86

Foreachfileenumerator.dll

2017.140.3238.1

96360

14-9

03:00

x64

Microsoft.sqlserver.astasks.dll

14.0.3238.1

72808

14-9

03:00

x86

Microsoft.sqlserver.astasksui.dll

14.0.3238.1

186472

14-9

03:00

x86

Microsoft.sqlserver.chainer.infrastructure.dll

14.0.3238.1

409696

14-9

03:00

x86

Microsoft.sqlserver.chainer.infrastructure.dll

14.0.3238.1

409704

14-9

03:00

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.sco.dll

14.0.3238.1

2093160

14-9

03:00

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.sco.dll

14.0.3238.1

2093152

14-9

03:00

x86

Microsoft.sqlserver.manageddts.dll

14.0.3238.1

613992

14-9

03:00

x86

Microsoft.sqlserver.manageddts.dll

14.0.3238.1

613992

14-9

03:00

x86

Microsoft.sqlserver.management.integrationservices.dll

14.0.3238.1

252520

14-9

03:00

x86

Microsoft.sqlserver.xevent.configuration.dll

2017.140.3238.1

141928

14-9

03:00

x86

Microsoft.sqlserver.xevent.configuration.dll

2017.140.3238.1

152168

14-9

03:00

x64

Microsoft.sqlserver.xevent.dll

2017.140.3238.1

145512

14-9

03:00

x86

Microsoft.sqlserver.xevent.dll

2017.140.3238.1

159336

14-9

03:00

x64

Msdtssrvrutil.dll

2017.140.3238.1

90216

14-9

02:54

x86

Msdtssrvrutil.dll

2017.140.3238.1

103016

14-9

03:00

x64

Msmgdsrv.dll

2017.140.249.17

7311456

14-9

03:00

x86

Oledbdest.dll

2017.140.3238.1

214632

14-9

02:54

x86

Oledbdest.dll

2017.140.3238.1

261224

14-9

03:00

x64

Oledbsrc.dll

2017.140.3238.1

233064

14-9

02:54

x86

Oledbsrc.dll

2017.140.3238.1

288872

14-9

03:00

x64

Sql_tools_extensions_keyfile.dll

2017.140.3238.1

100456

14-9

03:00

x64

Sqlresld.dll

2017.140.3238.1

28776

14-9

03:00

x86

Sqlresld.dll

2017.140.3238.1

30824

14-9

03:11

x64

Sqlresourceloader.dll

2017.140.3238.1

29288

14-9

03:00

x86

Sqlresourceloader.dll

2017.140.3238.1

32352

14-9

03:11

x64

Sqlscm.dll

2017.140.3238.1

61032

14-9

03:00

x86

Sqlscm.dll

2017.140.3238.1

71264

14-9

03:11

x64

Sqlsvc.dll

2017.140.3238.1

134760

14-9

03:00

x86

Sqlsvc.dll

2017.140.3238.1

161896

14-9

03:11

x64

Sqltaskconnections.dll

2017.140.3238.1

155240

14-9

03:00

x86

Sqltaskconnections.dll

2017.140.3238.1

183912

14-9

03:11

x64

Txdataconvert.dll

2017.140.3238.1

253032

14-9

03:00

x86

Txdataconvert.dll

2017.140.3238.1

292968

14-9

03:11

x64

Xe.dll

2017.140.3238.1

673384

14-9

03:12

x64

Xe.dll

2017.140.3238.1

595560

14-9

03:12

x86

Xmlrw.dll

2017.140.3238.1

305256

14-9

03:12

x64

Xmlrw.dll

2017.140.3238.1

257640

14-9

03:12

x86

Xmlrwbin.dll

2017.140.3238.1

224360

14-9

03:12

x64

Xmlrwbin.dll

2017.140.3238.1

189544

14-9

03:12

x86

Uwagi dotyczące tej aktualizacji

Aby zastosować ten pakiet aktualizacji zbiorczej, musisz mieć zainstalowany SQL Server 2017.

Po zastosowaniu tego pakietu aktualizacji zbiorczej może być konieczne ponowne uruchomienie komputera.

Aby użyć jednej z poprawek w tym pakiecie, nie musisz wprowadzać żadnych zmian w rejestrze.

Ten artykuł zawiera również ważne informacje o następujących sytuacjach:

 • Rozrusznik serca : Zmiana behawioralna jest wprowadzana w dystrybucjach korzystających z najnowszej dostępnej wersji rozrusznika serca. Dostępne są metody łagodzenia.

 • Magazyn zapytań : Ten skrypt należy uruchomić, jeśli korzystasz ze Sklepu zapytań i zainstalowano wcześniej aktualizację zbiorczą 2 (CU2) firmy Microsoft SQL Server 2017.

Wersja kompilacji CU usług Analysis Services

Począwszy od SQL Server 2017 r. numer wersji kompilacji usług Analysis Services i numer wersji kompilacji aparatu bazy danych SQL Server nie są zgodne. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Weryfikowanie wersji kompilacji aktualizacji zbiorczej usług Analysis Services.

Aktualizacje skumulowane (CU)

Aktualizacje zbiorcze (CU) są teraz dostępne w Centrum pobierania Microsoft.

Tylko najnowsza cu, która została wydana dla SQL Server 2017 jest dostępna w Centrum pobierania.

Pakiety CU dla systemu Linux są dostępne w https://packages.microsoft.com/.

Uwagi

 • Każda nowa cu zawiera wszystkie poprawki, które zostały dołączone do poprzedniej cu dla zainstalowanej wersji SQL Server.

 • SQL Server jednostki CU są certyfikowane do tych samych poziomów co dodatki Service Pack i powinny być instalowane na tym samym poziomie ufności.

 • Zalecamy ciągłe, proaktywne instalowanie aktualizacji aktualizacji w miarę ich dostępności zgodnie z poniższymi wytycznymi:

  • Dane historyczne pokazują, że znaczna liczba przypadków pomocy technicznej dotyczy problemu, który został już rozwiązany w wydanej cu.

  • Aktualizacje mogą zawierać wartość dodawaną znajdującą się powyżej poprawek. Obejmuje to aktualizacje dotyczące możliwości obsługi, zarządzania i niezawodności.

 • Zalecamy przetestowanie wersji CU przed ich wdrożeniem w środowiskach produkcyjnych.

WAŻNE

Wszystkie dystrybucje (w tym RHEL 7.3 i 7.4), które korzystają z najnowszego dostępnego pakietu pacemaker 1.1.18-11.el7 wprowadzają zmianę zachowania dla ustawienia klastra błąd-start-is-fatal , jeśli jego wartość jest fałszywa. Ta zmiana wpływa na przepływ pracy trybu failover. Jeśli replika podstawowa doświadcza awarii, oczekuje się, że klastra do pracy awaryjnej do jednej z dostępnych replik pomocniczych. Zamiast tego użytkownicy zauważą, że klaster wciąż próbuje uruchomić nieudaną replikę podstawową. Jeśli ten podstawowy nigdy nie przychodzi w tryb online (z powodu trwałej awarii), klastra nigdy nie kończy się niepowodzeniem do innej dostępnej repliki pomocniczej.

Ten problem dotyczy wszystkich wersji SQL Server, niezależnie od wersji aktualizacji zbiorczej, na których są one włączone.

Aby ograniczyć ten problem, użyj jednej z następujących metod.

Metoda 1

Wykonaj następujące czynności:

 1. Usuń zastępowanie błąd-rozpoczęcie-jest śmiertelne z istniejącego klastra.

  # RHEL, Ubuntu pcs właściwość unset start-failure-is-fatal # lub pcs właściwość set start-failure-is-fatal=true # SLES crm configure property start-failure-is-fatal=true

 2. Zmniejszanie wartości interwału ponownego sprawdzania klastra .

  # RHEL, Ubuntu pcs property set cluster-recheck-interval=<Xmin> # SLES crm configure property cluster-recheck-interval=<Xmin>

 3. Dodaj właściwość meta limitu czasu awarii do każdego zasobu AG.

  # RHEL, Ubuntu pcs resource update ag1 meta failure-timeout=60s # SLES crm configure edit ag1 # In the text editor, add 'meta failure-timeout=60s' after any 'param's and before any 'op's

  Uwaga 16. W tym kodzie zastąp odpowiednią wartość <> Xmin . Jeśli replika ustępuje, klaster próbuje ponownie uruchomić replikę w interwale powiązanym z wartością limitu czasu awarii i wartością interwału ponownego sprawdzania klastra . Jeśli na przykład limit czasu awarii jest ustawiony na 60 sekund, a interwał ponownego sprawdzania klastra jest ustawiony na 120 sekund, ponowne uruchomienie jest próby w interwale większym niż 60 sekund, ale mniejszym niż 120 sekund. Zalecamy ustawienie limitu czasu awarii na wartość 60s i interwał ponownego sprawdzania klastra na wartość większą niż 60 sekund. Zalecamy, aby nie ustawiać małej wartości interwału ponownego sprawdzania klastra . Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z dokumentacją rozrusznika serca lub skontaktuj się z dostawcą systemu.

Metoda 2

Przywróć do programu Pacemaker w wersji 1.1.16.

WAŻNE

Ten skrypt należy uruchomić, jeśli korzystasz ze Sklepu zapytań i aktualizujesz aktualizację z aktualizacji zbiorczej 2 (CU2) z SQL Server 2017 r. bezpośrednio do aktualizacji zbiorczej 3 (CU3) SQL Server 2017 lub dowolnej nowszej aktualizacji zbiorczej. Nie musisz uruchamiać tego skryptu, jeśli wcześniej zainstalowano aktualizację zbiorczą 3 (CU3) SQL Server 2017 lub nowszą aktualizację zbiorczą SQL Server 2017.

SET NOCOUNT ON;
DROP TABLE IF EXISTS #tmpUserDBs;

SELECT [database_id], 0 AS [IsDone]
INTO #tmpUserDBs
FROM master.sys.databases
WHERE [database_id] > 4
 AND [state] = 0 -- must be ONLINE
 AND is_read_only = 0 -- cannot be READ_ONLY
 AND [database_id] NOT IN (SELECT dr.database_id FROM sys.dm_hadr_database_replica_states dr -- Except all local Always On secondary replicas
 INNER JOIN sys.dm_hadr_availability_replica_states rs ON dr.group_id = rs.group_id
 INNER JOIN sys.databases d ON dr.database_id = d.database_id
 WHERE rs.role = 2 -- Is Secondary
  AND dr.is_local = 1
  AND rs.is_local = 1)

DECLARE @userDB sysname;

WHILE (SELECT COUNT([database_id]) FROM #tmpUserDBs WHERE [IsDone] = 0) > 0
BEGIN
 SELECT TOP 1 @userDB = DB_NAME([database_id]) FROM #tmpUserDBs WHERE [IsDone] = 0

 -- PRINT 'Working on database ' + @userDB

 EXEC ('USE [' + @userDB + '];
DECLARE @clearPlan bigint, @clearQry bigint;
IF EXISTS (SELECT [actual_state] FROM sys.database_query_store_options WHERE [actual_state] IN (1,2))
BEGIN
 IF EXISTS (SELECT plan_id FROM sys.query_store_plan WHERE engine_version = ''14.0.3008.27'')
 BEGIN
 DROP TABLE IF EXISTS #tmpclearPlans;

 SELECT plan_id, query_id, 0 AS [IsDone]
 INTO #tmpclearPlans
 FROM sys.query_store_plan WHERE engine_version = ''14.0.3008.27''

 WHILE (SELECT COUNT(plan_id) FROM #tmpclearPlans WHERE [IsDone] = 0) > 0
 BEGIN
  SELECT TOP 1 @clearPlan = plan_id, @clearQry = query_id FROM #tmpclearPlans WHERE [IsDone] = 0
  EXECUTE sys.sp_query_store_unforce_plan @clearQry, @clearPlan;
  EXECUTE sys.sp_query_store_remove_plan @clearPlan;

  UPDATE #tmpclearPlans
  SET [IsDone] = 1
  WHERE plan_id = @clearPlan AND query_id = @clearQry
 END;

 PRINT ''- Cleared possibly affected plans in database [' + @userDB + ']''
 END
 ELSE
 BEGIN
 PRINT ''- No affected plans in database [' + @userDB + ']''
 END
END
ELSE
BEGIN
 PRINT ''- Query Store not enabled in database [' + @userDB + ']''
END')
 UPDATE #tmpUserDBs
 SET [IsDone] = 1
 WHERE [database_id] = DB_ID(@userDB)
END

Podczas wdrażania aktualizacji w środowisku hybrydowym (takim jak AlwaysOn, replikacja, klastrowanie i dublowanie) przed wdrożeniem aktualizacji zalecamy skorzystanie z następujących artykułów:

SQL Server Aktualizacje skumulowany są obecnie wielojęzyczne. Dlatego ten pakiet aktualizacji zbiorczej nie jest specyficzny dla jednego języka. Dotyczy on wszystkich obsługiwanych języków.

Jeden pakiet aktualizacji zbiorczej zawiera wszystkie dostępne aktualizacje wszystkich składników (funkcji) SQL Server 2017. Jednak pakiet aktualizacji zbiorczych aktualizuje tylko te składniki, które są obecnie zainstalowane w wystąpieniu SQL Server wybranego do serwisowania. Jeśli funkcja SQL Server (na przykład Usługi Analysis Services) zostanie dodana do wystąpienia po zastosowaniu tej cu, musisz ponownie zastosować tę cu, aby zaktualizować nową funkcję do tej cu.

W przypadku wystąpienia dodatkowych problemów lub ewentualnych wymaganych rozwiązań może być konieczne utworzenie żądania usługi. Typowe koszty pomocy technicznej będą miały zastosowanie do dodatkowych pytań dotyczących pomocy technicznej i problemów, które nie kwalifikują się do tego konkretnego pakietu aktualizacji zbiorczych. Aby uzyskać pełną listę numerów telefonów działu obsługi klienta i pomocy technicznej firmy Microsoft lub utworzyć osobne żądanie obsługi serwisowej, przejdź do witryny internetowej pomocy technicznej firmy Microsoft.

Jak odinstalować tę aktualizację

 1. W Panel sterowania otwórz element Programy i funkcje, a następnie wybierz pozycję Wyświetl zainstalowane aktualizacje.

 2. Znajdź wpis odpowiadający temu pakietowi aktualizacji zbiorczej w obszarze SQL Server 2017.

 3. Naciśnij i przytrzymaj (lub kliknij prawym przyciskiem myszy) wpis, a następnie wybierz pozycję Odinstaluj.

Aby odinstalować tę cu w systemie Linux, należy przywrócić pakiet do poprzedniej wersji.

Aby uzyskać więcej informacji na temat wycofywania instalacji, zobacz Wycofywanie SQL Server.


Zrzeczenie odpowiedzialności dotyczące informacji innych firm

Produkty innych firm omówione w tym artykule są produkowane przez firmy niezależne od firmy Microsoft. Firma Microsoft nie udziela żadnych gwarancji, dorozumianych ani innych, co do wydajności i niezawodności tych produktów.

Informacje

Potrzebna dalsza pomoc?

Rozwijaj swoje umiejętności

Poznaj szkolenia >

Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności

Dołącz do niejawnych testerów firmy Microsoft >

Czy te informacje były pomocne?

Jaka jest jakość języka?
Co wpłynęło na Twoje wrażenia?

Dziękujemy za opinię!

×