KB960598 — kompilacje programu SQL Server 2005 wydane po opublikowaniu dodatku Service Pack 3 dla programu SQL Server 2005

WPROWADZENIE

Ten artykuł zawiera listę kompilacji programu Microsoft SQL Server 2005 opublikowanych po wydaniu dodatku Service Pack 3 (SP3) dla programu Microsoft SQL Server 2005.

Więcej informacji

Kompilacja 9.00.4325 (zbiorcza aktualizacja)

Ten zbiorczy pakiet aktualizacji został wydany 21 marca 2011 r.   Aby uzyskać więcej informacji na temat poprawek dotyczących dodatku Service Pack 3 dla programu SQL Server 2005, które są dostępne w tej kompilacji, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:

2507766 Pakiet aktualizacji zbiorczej 15 dla programu SQL Server 2005 z dodatkiem Service Pack 3

Kompilacja 9.00.4317 (zbiorcza aktualizacja)

Ten zbiorczy pakiet aktualizacji został wydany 21 lutego 2011 r. Aby uzyskać więcej informacji na temat poprawek dotyczących dodatku Service Pack 3 dla programu SQL Server 2005, które są dostępne w tej kompilacji, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:

2489375 Pakiet aktualizacji zbiorczej 14 dla programu SQL Server 2005 z dodatkiem Service Pack 3

Kompilacja 9.00.4315 (zbiorcza aktualizacja)

Ten zbiorczy pakiet aktualizacji został wydany 20 grudnia 2010 r. Aby uzyskać więcej informacji na temat poprawek dotyczących dodatku Service Pack 3 dla programu SQL Server 2005, które są dostępne w tej kompilacji, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:

2438344 Pakiet aktualizacji zbiorczej 13 dla programu SQL Server 2005 z dodatkiem Service Pack 3

Kompilacja 9.00.4311 (zbiorcza aktualizacja)

Ten zbiorczy pakiet aktualizacji został wydany 18 października 2010 r. Aby uzyskać więcej informacji na temat poprawek dotyczących dodatku Service Pack 3 dla programu SQL Server 2005, które są dostępne w tej kompilacji, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:

2345449 Pakiet aktualizacji zbiorczej 12 dla programu SQL Server 2005 z dodatkiem Service Pack 3

Kompilacja 9.00.4309 (zbiorcza aktualizacja)

Ten zbiorczy pakiet aktualizacji został wydany 16 sierpnia 2010 r. Aby uzyskać więcej informacji na temat poprawek dotyczących dodatku Service Pack 3 dla programu SQL Server 2005, które są dostępne w tej kompilacji, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:

2258854 Pakiet aktualizacji zbiorczej 11 dla programu SQL Server 2005 z dodatkiem Service Pack 3

Kompilacja 9.00.4305 (zbiorcza aktualizacja)

Ten zbiorczy pakiet aktualizacji został wydany 21 czerwca 2010 r. Aby uzyskać więcej informacji na temat poprawek dotyczących dodatku Service Pack 3 dla programu SQL Server 2005, które są dostępne w tej kompilacji, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:

983329 Pakiet aktualizacji zbiorczej 10 dla programu SQL Server 2005 z dodatkiem Service Pack 3

Kompilacja 9.00.4294 (zbiorcza aktualizacja)

Ten zbiorczy pakiet aktualizacji został wydany 19 kwietnia 2010 r. Aby uzyskać więcej informacji na temat poprawek dotyczących dodatku Service Pack 3 dla programu SQL Server 2005, które są dostępne w tej kompilacji, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:

980176 Pakiet aktualizacji zbiorczej 9 dla programu SQL Server 2005 z dodatkiem Service Pack 3

Kompilacja 9.00.4290

Ta kompilacja została wydana 12 kwietnia 2010. Ta kompilacja zawiera następującą poprawkę dodatku SQL Server 2005 wydana po opublikowaniu dodatku SP3.

Numer błędu VSTS

Numer artykułu z bazy wiedzy

Opis

433034

Podczas próby oczyszczenia starych powiadomień o błędach w programie SQL Server 2008 jest wyświetlany błąd 8623 i błąd harmonogramu niepowodujący błędu

Kompilacja 9.00.4285 (zbiorcza aktualizacja)

Ten zbiorczy pakiet aktualizacji został wydany w dniu febuary 15, 2010. Aby uzyskać więcej informacji na temat poprawek dotyczących dodatku Service Pack 3 dla programu SQL Server 2005, które są dostępne w tej kompilacji, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:

978915 Pakiet aktualizacji zbiorczej 8 dla programu SQL Server 2005 z dodatkiem Service Pack 3

Kompilacja 9.00.4278

Ta kompilacja została wydana 11 stycznia 2010. Ta kompilacja zawiera następujące poprawki programu SQL Server 2005 wydane po opublikowaniu dodatku SP3.

Numer błędu VSTS

Numer artykułu z bazy wiedzy

Opis

386855392918

978791

Poprawka: utrata danych może nastąpić, jeśli wątek dublowania bazy danych przestanie odpowiadać przez dłuższy czas w trakcie automatycznego procesu przełączania awaryjnego w programie SQL Server 2005 lub SQL Server 2008

392727

978947

Problem niezwiązany z nieproduktywnością może powodować przejście do trybu failover dublowania bazy danych w programie SQL Server 2005 i programie SQL Server 2008

Kompilacja 09.00.4273 (zbiorcza aktualizacja)

Ten zbiorczy pakiet aktualizacji został wydany 21 grudnia 2009 r. Aby uzyskać więcej informacji na temat poprawek dotyczących dodatku Service Pack 3 dla programu SQL Server 2005, które są dostępne w tej kompilacji, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:

976951 Pakiet aktualizacji zbiorczej 7 dla programu SQL Server 2005 z dodatkiem Service Pack 3

Kompilacja 9.00.4268

Kompilacja została wydana 4 listopada 2009. Ta kompilacja zawiera następującą poprawkę dodatku SQL Server 2005 wydana po opublikowaniu dodatku SP3.

Numer błędu VSTS

Numer artykułu z bazy wiedzy

Opis

369894

977151

Poprawka: komunikat o błędzie podczas dodawania subskrypcji do wydawcy wtórnego znajdującego się w publikacji scalającej w programie SQL Server 2005 lub SQL Server 2008: "nie można utworzyć subskrypcji, ponieważ subskrypcja już istnieje w bazie danych subskrypcji"

Kompilacja 9.00.4267

Ta kompilacja została wydana 31 października 2009. Ta kompilacja zawiera następującą poprawkę opublikowaną po wydaniu dodatku SQL Server 2005 z dodatkiem SP3.

Numer błędu VSTS

Numer artykułu z bazy wiedzy

Opis

368304

977007

Poprawka: zapytania MDX w skrypcie obliczeniowym kończą się niepowodzeniem z wyjątkiem wewnętrznym i powodują awarię usług SQL Server 2005 Analysis Services, gdy są one używane do generowania złożonych obliczeń zawierających jakieś wywołania funkcji do zewnętrznego zestawu DLL.

Kompilacja 09.00.4266 (zbiorcza aktualizacja)

Ten zbiorczy pakiet aktualizacji został wydany 19 października 2009 r. Aby uzyskać więcej informacji na temat poprawek dotyczących dodatku Service Pack 3 dla programu SQL Server 2005, które są dostępne w tej kompilacji, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:

974648 Pakiet aktualizacji zbiorczej 6 dla programu SQL Server 2005 z dodatkiem Service Pack 3

Kompilacja 9.00.4235

Ta kompilacja została wydana 24 września 2009. Ta kompilacja zawiera następującą poprawkę dodatku SQL Server 2005 wydana po opublikowaniu dodatku SP3.

Numer błędu VSTS

Numer artykułu z bazy wiedzy

Opis

353209

973643

Poprawka: po wstępnej synchronizacji w programie SQL Server 2005 lub SQL Server 2008 synchronizacja Scalonej publikacji, w której jest wykonywana synchronizacja w sieci Web, zajmuje bardzo dużo czasu

Kompilacja 9.00.4231

Kompilacja została wydana 19 sierpnia 2009 r. Ta kompilacja zawiera następujące poprawki hotfix wydane po opublikowaniu dodatku SQL Server 2005.

Numer błędu VSTS

Numer artykułu z bazy wiedzy

Opis

344124

974290

Poprawka: duże opóźnienie dla wszystkich agentów dystrybucji transakcyjnej w sieci równorzędnej po wstawieniu wielu wierszy w partii do wielu publikacji w programie SQL Server 2005 replikacja transakcyjna dla komputerów równorzędnych

Kompilacja 09.00.4230 (zbiorcza aktualizacja)

Ten zbiorczy pakiet aktualizacji został wydany 17 sierpnia 2009 r. Aby uzyskać więcej informacji na temat poprawek dotyczących dodatku Service Pack 3 dla programu SQL Server 2005, które są dostępne w tej kompilacji, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:

972511 Pakiet aktualizacji zbiorczej 5 dla programu SQL Server 2005 z dodatkiem Service Pack 3

Kompilacja 9.00.4229

Ta kompilacja została wydana 30 lipca 2009. Ta kompilacja zawiera następujące poprawki hotfix wydane po opublikowaniu dodatku SQL Server 2005.

Numer błędu VSTS

Numer artykułu z bazy wiedzy

Opis

337269

972687

Poprawka: podczas przywracania bazy danych programu SQL Server 2000 za pomocą programu SQL Server 2005 Management Studio lub SQL Server 2008 Management Studio jest wyświetlany komunikat o błędzie: "nie można pokazać żądanego okna dialogowego. Nie można pobrać danych dla tego żądania (Microsoft. SqlServer. SmoEnum) "

Kompilacja 09.00.4226 (zbiorcza aktualizacja)

Ten zbiorczy pakiet aktualizacji został wydany 15 czerwca 2009 r. Aby uzyskać więcej informacji na temat poprawek dotyczących dodatku Service Pack 3 dla programu SQL Server 2005, które są dostępne w tej kompilacji, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:

970279 Pakiet aktualizacji zbiorczej 4 dla programu SQL Server 2005 z dodatkiem Service Pack 3

Kompilacja 9.00.4224

Ta kompilacja została wydana 22 maja 2009. Ta kompilacja zawiera następujące poprawki hotfix wydane po opublikowaniu dodatku SQL Server 2005.

Numer błędu VSTS

Numer artykułu z bazy wiedzy

Opis

314351

971409

Poprawka: podczas uruchamiania zapytania zawierającego zduplikowane warunki sprzężenia w programie SQL Server 2005 jest wyświetlany komunikat o błędzie: "błąd wewnętrzny procesora zapytań: procesor zapytań nie mógł utworzyć planu zapytania"

Kompilacja 09.00.4220 (zbiorcza aktualizacja)

Ten zbiorczy pakiet aktualizacji został wydany 20 kwietnia 2009 r. Aby uzyskać więcej informacji na temat poprawek dotyczących dodatku Service Pack 3 dla programu SQL Server 2005, które są dostępne w tej kompilacji, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:

967909 Pakiet aktualizacji zbiorczej 3 dla programu SQL Server 2005 z dodatkiem Service Pack 3

Kompilacja 9.00.4216

Ta kompilacja została wydana 1 kwietnia 2009. Ta kompilacja zawiera następujące poprawki hotfix wydane po opublikowaniu dodatku SQL Server 2005.

Numer błędu VSTS

Numer artykułu z bazy wiedzy

Opis

293163

967101

Poprawka: wydajność funkcji dublowania bazy danych zmniejsza się po uruchomieniu zadania konserwacji bazy danych, które generuje dużą liczbę działań dotyczących dziennika transakcji w programie SQL Server 2005

Kompilacja 9.00.4213

Kompilacja została wydana 6 marca 2009. Ta kompilacja zawiera następujące poprawki hotfix wydane po opublikowaniu dodatku SQL Server 2005.

Numer błędu VSTS

Numer artykułu z bazy wiedzy

Opis

285471

Usługa SQL Server 2005 Analysis Services ulega awarii podczas przetwarzania wymiaru korzystającego z opcji przetwarzania ProcessUpdate

Kompilacja 09.00.4211 (zbiorcza aktualizacja)

Ten zbiorczy pakiet aktualizacji został wydany 16 lutego 2009 r. Nadrzędna kompilacja tej kompilacji to 09.00.4207. Aby uzyskać więcej informacji na temat poprawek dotyczących dodatku Service Pack 3 dla programu SQL Server 2005, które są dostępne w tej kompilacji, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:

961930 Pakiet aktualizacji zbiorczej 2 dla programu SQL Server 2005 z dodatkiem Service Pack 3

Kompilacja 9.00.4208

Ta kompilacja została wydana 12 lutego 2009. Ta kompilacja zawiera następujące poprawki programu SQL Server 2005 wydane po opublikowaniu dodatku SP3.

Numer błędu VSTS

Numer artykułu z bazy wiedzy

Opis

273920

Zapytanie może nieprawidłowo używać widoku indeksowanego

Kompilacja 09.00.4207 (zbiorcza aktualizacja)

Ten zbiorczy pakiet aktualizacji został wydany 19 grudnia 2008 r. Nadrzędna kompilacja tej kompilacji to 09.00.4035. Aby uzyskać więcej informacji na temat poprawek dotyczących dodatku Service Pack 3 dla programu SQL Server 2005, które są dostępne w tej kompilacji, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:

959195 Pakiet aktualizacji zbiorczej 1 dla programu SQL Server 2005 z dodatkiem Service Pack 3

Kompilacja 09.00.4035 (SQL Server 2005 z dodatkiem Service Pack 3)

To jest kompilacja dodatku Service Pack 3 dla programu SQL Server 2005 wydanego 15 grudnia 2008. Aby uzyskać więcej informacji na temat poprawek uwzględnionych w dodatku Service Pack 3 dla programu SQL Server 2005, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:

955706 Lista usterek usuniętych w dodatku Service Pack 3 dla programu SQL Server 2005Uwaga Program SQL Server 2005 z dodatkiem Service Pack 3 można również stosować do wewnętrznej bazy danych systemu Windows. Aby uzyskać więcej informacji na temat wewnętrznej bazy danych systemu Windows, odwiedź następującą witrynę Microsoft TechNet w sieci Web:

http://technet.microsoft.com/en-us/library/cc754405.aspx

Informacje

Aby uzyskać więcej informacji dotyczących modelu obsługi przyrostowej dla programu SQL Server, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:

935897 Model obsługi przyrostowej jest dostępny w zespole programu SQL Server w celu dostarczenia poprawek dotyczących zgłaszanych problemów Aby uzyskać więcej informacji o uzyskiwaniu dodatku Service Pack 3 dla programu SQL Server 2005, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:

913089 Jak uzyskać najnowszy dodatek Service Pack dla programu SQL Server 2005 Aby uzyskać więcej informacji na temat nowych funkcji i ulepszeń programu SQL Server 2005 z dodatkiem Service Pack 3, odwiedź następującą witrynę firmy Microsoft w sieci Web:

http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=131442 Aby uzyskać więcej informacji na temat artykułów z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base dotyczących programu SQL Server 2005 i programu SQL Server 2008, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:

957826 Gdzie można znaleźć więcej informacji na temat kompilacji programu SQL Server 2008 opublikowanych po wydaniu programu SQL Server 2008 i kompilacji programu SQL Server 2005 opublikowanych po zainstalowaniu dodatku Service Pack 2 dla programu SQL Server 2005 Aby uzyskać więcej informacji na temat schematu nazewnictwa dla aktualizacji programu SQL Server, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:

822499 Nowy schemat nazewnictwa dla pakietów aktualizacji oprogramowania Microsoft SQL Server Aby uzyskać więcej informacji o terminologii dotyczącej aktualizacji oprogramowania, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:

824684 Opis standardowej terminologii używanej do opisywania aktualizacji oprogramowania firmy Microsoft

Potrzebna dalsza pomoc?

Rozwijaj swoje umiejętności
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów firmy Microsoft

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

×