Sign in with Microsoft
Sign in or create an account.

Ten artykuł dotyczy systemu Microsoft Dynamics NAV dla wszystkich krajów i ustawień regionalnych języka.

Objawy

Jeśli właściwość LinkedObject tabeli jest ustawiona na wartość Tak w jednej lub kilku tabel w programie Microsoft Dynamics NAV 2009, czasami ulega awarii klient w wersji classic.
Ten problem występuje w następujących produktach:

 • Microsoft Dynamics NAV 2009 R2

 • Microsoft Dynamics NAV 2009 z dodatkiem Service Pack 1 (SP1)


Rozwiązanie

Informacje o poprawce

Obsługiwana poprawka jest udostępniana przez firmę Microsoft. Istnieje sekcja "Poprawka dostępna do pobrania" w górnej części tego artykułu bazy wiedzy. Jeśli wystąpią pobieranie problemu, instalowania tej poprawki lub masz inne pytania natury technicznej, skontaktuj się z partnerem lub zarejestrowane w planie pomocy technicznej bezpośrednio z firmą Microsoft, można skontaktować się z pomocy technicznej dla systemu Microsoft Dynamics i utworzyć nowe żądanie pomocy technicznej. Aby to zrobić, odwiedź następujące witryny firmy Microsoft:

https://mbs.microsoft.com/support/newstart.aspxMożna również kontakt pomocy technicznej dla systemu Microsoft Dynamics telefonu za pomocą tych łączy dla kraju określonych numerów. Aby to zrobić, odwiedź jedną z następujących witryn firmy Microsoft w sieci Web:

Partnerzy

https://mbs.microsoft.com/partnersource/resources/support/supportinformation/Global+Support+ContactsKlienci

https://mbs.microsoft.com/customersource/support/information/SupportInformation/global_support_contacts_eng.htmW wyjątkowych przypadkach opłaty, telefonujący do pomocy technicznej mogą zostać anulowane, jeśli pomocy technicznej dla systemu Microsoft Dynamics i produktów powiązanych Określa, że określonej aktualizacji, można rozwiązać swój problem. Koszty obsługi zwykłych zastosuje się do wszelkich dodatkowych pytań i problemów, których nie można rozwiązać przy użyciu określonej aktualizacji.

Po zastosowaniu tej poprawki, wyjątek nie spowoduje nieoczekiwanych crash. W tej sytuacji komunikatu obsługiwany błąd jest zapisywane w dzienniku aplikacji w zamian.

Jak uzyskać poprawkę systemu Microsoft Dynamics NAV lub Aktualizuj moje pliki

Po zgłoszeniu poprawek systemu Microsoft Dynamics NAV, hiperłącza będą wysyłane do Ciebie w wiadomości e-mail.


Wiadomość e-mail będzie zawierać hiperłącze i hasło. Hiperłącze można użyć do pobrania plików aktualizacji lub poprawek systemu Microsoft Dynamics NAV. Po kliknięciu hiperłącza zostanie otwarte okno dialogowe Pobieranie pliku — ostrzeżenie o zabezpieczeniach . Następnie monit, aby uruchomić, zapisać lub anulować pobieranie.


Jeśli klikniesz przycisk Uruchom, pliki rozpocznie się pobieranie i wyodrębnianie. Musisz określić folder dla nowych plików, a następnie podaj hasło.


Jeśli klikniesz przycisk Zapisz, należy określić ścieżkę do zapisania pliku skompresowanego. Po otwarciu zapisanego pliku są pojawi się monit, aby określić ścieżkę dla plików. Następnie należy podać hasło przesłane w wiadomości e-mail.


Jeśli klikniesz przycisk Anuluj, proces pobierania zostanie przerwany.


Jak zainstalować plik aktualizacji lub poprawek systemu Microsoft Dynamics NAV

Aktualizacje i poprawki dla systemu Microsoft Dynamics NAV są udostępniane jako pojedyncze pliki. Aby zainstalować aktualizacji lub poprawek systemu Microsoft Dynamics NAV, należy zastąpić istniejące pliki instalacji systemu Microsoft Dynamics NAV z poprawki lub aktualizacji plików. Aby to zrobić, wykonaj następujące kroki.

Krok 1: Zastępowanie plików w instalacji klienta klasyczne Microsoft Dynamics NAV

W instalacji klienta klasyczne Microsoft Dynamics NAV zastępuje następujące pliki przy użyciu pliku aktualizacji lub poprawki.

Nazwa pliku

Wersja pliku

Rozmiar pliku

Data

Godzina

Platforma

Dbm.dll

6.0.32146.0

312,648

28-Jan-2011

16:37

x86

Fin.exe

6.0.32146.0

12,601,672

28-Jan-2011

16:25

x86

Finhlink.exe

6.0.32146.0

452,432

28-Jan-2011

16:37

x86

Finsql.exe

6.0.32146.0

12,731,728

28-Jan-2011

16:25

x86

Microsoft.dynamics.nav.dotnetbridge.dll

6.0.32146.0

207,240

28-Jan-2011

16:25

x86

Microsoft.dynamics.nav.transformation.reporting.dll

6.0.32146.0

114,080

28-Jan-2011

16:25

x86

Nc_netb.dll

6.0.32146.0

16,720

28-Jan-2011

16:37

x86

Nc_tcp.dll

6.0.32146.0

18,768

28-Jan-2011

16:37

x86

Nc_tcps.dll

6.0.32146.0

25,424

28-Jan-2011

16:37

x86

Ndbcs.dll

6.0.32146.0

1,168,720

28-Jan-2011

16:37

x86

Slave.exe

6.0.32146.0

38,224

28-Jan-2011

16:37

x86

Aby zastąpić istniejące pliki systemu Microsoft Dynamics NAV, wykonaj następujące kroki:

 1. Zamknięcie systemu Microsoft Dynamics NAV Classic klienta.

 2. Zlokalizuj katalog instalacji klienta klasyczne Microsoft Dynamics NAV. Klienta Microsoft Dynamics NAV Classic jest zazwyczaj instalowany w następującym katalogu:

  C:\Program Files\Microsoft Dynamics NAV\60\Classic

 3. Skopiuj pliki, które można pobrać.

 4. Wklej pliki, które można pobrać do katalogu instalacyjnego klienta klasyczne Microsoft Dynamics NAV.

 5. Kliknij przycisk Tak, Aby zastąpić pliki w katalogu.

Krok 2: Zastępowanie plików w instalacji klienta dostosowanego do roli użytkownika w programie Microsoft Dynamics NAV

W instalacji klienta dostosowanego do roli użytkownika w programie Microsoft Dynamics NAV zastępuje następujące pliki przy użyciu pliku aktualizacji lub poprawki.

Nazwa pliku

Wersja pliku

Rozmiar pliku

Data

Godzina

Platforma

Microsoft.dynamics.framework.patterns.dll

1.3.10803.451

71,656

27-Jan-2011

06:30

x86

Microsoft.dynamics.framework.ui.dll

1.3.10803.451

702,424

27-Jan-2011

06:30

x86

Microsoft.dynamics.framework.ui.mapping.dll

1.3.10803.451

104,424

27-Jan-2011

06:30

x86

Microsoft.dynamics.framework.ui.navigation.dll

1.3.10803.451

34,800

27-Jan-2011

06:30

x86

Microsoft.dynamics.framework.ui.ux2006.dll

1.3.10803.451

92,136

27-Jan-2011

06:30

x86

Microsoft.dynamics.framework.ui.ux2006.winforms.dll

1.3.10803.451

63,480

27-Jan-2011

06:30

x86

Microsoft.dynamics.framework.ui.windows.dll

1.3.10803.451

83,944

27-Jan-2011

06:30

x86

Microsoft.dynamics.framework.ui.winforms.controls.dll

1.3.10803.451

2,222,080

27-Jan-2011

06:30

x86

Microsoft.dynamics.framework.ui.winforms.dll

1.3.10803.451

1,091,568

27-Jan-2011

06:30

x86

Microsoft.dynamics.nav.client.builder.dll

6.0.32146.0

206,736

28-Jan-2011

16:24

x86

Microsoft.dynamics.nav.client.exe

6.0.32146.0

149,376

28-Jan-2011

16:24

x86

Microsoft.dynamics.nav.client.interop.communicator.dll

1.0.559.183

75,688

28-Jan-2011

16:24

x86

Microsoft.dynamics.nav.client.serviceconnection.dll

6.0.32146.0

112,544

28-Jan-2011

16:24

x86

Microsoft.dynamics.nav.client.ui.dll

6.0.32146.0

530,304

28-Jan-2011

16:24

x86

Microsoft.dynamics.nav.client.winforms.dll

6.0.32146.0

350,096

28-Jan-2011

16:24

x86

Microsoft.dynamics.nav.client.winforms.tlb

Nie dotyczy

2,680

28-Jan-2011

12:40

Nie dotyczy

Microsoft.dynamics.nav.language.dll

6.0.32146.0

2,021,248

28-Jan-2011

16:24

x86

Microsoft.dynamics.nav.types.dll

6.0.32146.0

591,736

28-Jan-2011

16:24

x86

Microsoft.dynamics.nav.watson.dll

6.0.32146.0

42,880

28-Jan-2011

16:24

x86

Microsoft.office.interop.outlook.dll

10.0.4504.0

395,136

28-Jan-2011

16:37

x86

Aby zastąpić te pliki, wykonaj następujące kroki:

 1. Zamknij klienta dostosowanego do roli użytkownika w programie Microsoft Dynamics NAV.

 2. Zlokalizuj katalog instalacji klienta dostosowanego do roli użytkownika w programie Microsoft Dynamics NAV. Klienta dostosowanego do roli użytkownika w programie Microsoft Dynamics NAV jest zazwyczaj instalowany w następującym katalogu:

  C:\Program Files\Microsoft Dynamics NAV\60\RoleTailored klienta

 3. Skopiuj pliki, które można pobrać.

 4. Wklej pliki, które można pobrać do katalogu instalacyjnego klienta dostosowanego do roli użytkownika w programie Microsoft Dynamics NAV.

 5. Kliknij przycisk Tak, Aby zastąpić pliki w katalogu.

Krok 3: Zastępowanie plików w instalacji systemu Microsoft Dynamics NAV Server

W instalacji systemu Microsoft Dynamics NAV Server zastępuje następujące pliki przy użyciu pliku aktualizacji lub poprawki.

Nazwa pliku

Wersja pliku

Rozmiar pliku

Data

Godzina

Platforma

Httpcfg.exe

5.2.3790.0

22,352

28-Jan-2011

16:37

x86

Microsoft.dynamics.nav.language.dll

6.0.32146.0

2,021,248

28-Jan-2011

16:24

x86

Microsoft.dynamics.nav.ncl.dll

6.0.32146.0

628,600

28-Jan-2011

16:24

x86

Microsoft.dynamics.nav.server.exe

6.0.32146.0

141,184

28-Jan-2011

16:24

x86

Microsoft.dynamics.nav.service.dll

6.0.32146.0

145,280

28-Jan-2011

16:24

x86

Microsoft.dynamics.nav.service.runtime.dll

6.0.32146.0

75,664

28-Jan-2011

16:24

x86

Microsoft.dynamics.nav.service.webservices.dll

6.0.32146.0

149,400

28-Jan-2011

16:24

x86

Microsoft.dynamics.nav.types.dll

6.0.32146.0

591,736

28-Jan-2011

16:24

x86

Microsoft.dynamics.nav.watson.dll

6.0.32146.0

42,880

28-Jan-2011

16:24

x86

Nclcsrt.etx

Nie dotyczy

90,329

28-Jan-2011

08:39

Nie dotyczy

Nclcsrt.stx

Nie dotyczy

92,128

28-Jan-2011

08:39

Nie dotyczy

Nclcsrts.dll

6.0.32146.0

1,442,640

28-Jan-2011

16:37

x86

Ndbcs.dll

6.0.32146.0

1,168,720

28-Jan-2011

16:37

x86

Aby zastąpić te pliki, wykonaj następujące kroki:

 1. Zatrzymaj Microsoft Dynamics NAV Server.

 2. Zlokalizuj katalog instalacji systemu Microsoft Dynamics NAV Server. Microsoft Dynamics NAV Server jest zazwyczaj instalowany w następującym katalogu:

  C:\Program Files\Microsoft Dynamics NAV\60\Service

 3. Skopiuj pliki, które można pobrać.

 4. Wklej pliki pobrane do katalogu instalacji systemu Microsoft Dynamics NAV Server.

 5. Kliknij przycisk Tak, Aby zastąpić pliki w katalogu.

 6. Uruchom Microsoft Dynamics NAV Server.

Krok 4: Zastępowanie plików w instalacji serwera aplikacji Microsoft Dynamics NAV

Jeśli masz zainstalowany program Microsoft Dynamics NAV aplikacji Server zastępuje następujące pliki instalacji serwera aplikacji Microsoft Dynamics NAV przy użyciu poprawki lub aktualizacji plików.

Nazwa pliku

Wersja pliku

Rozmiar pliku

Data

Godzina

Platforma

Dbm.dll

6.0.32146.0

312,648

28-Jan-2011

16:37

x86

Nas.exe

6.0.32146.0

2,186,568

28-Jan-2011

16:25

x86

Nassql.exe

6.0.32146.0

2 290 000

28-Jan-2011

16:25

x86

Ndbcs.dll

6.0.32146.0

1,168,720

28-Jan-2011

16:37

x86

Slave.exe

6.0.32146.0

38,224

28-Jan-2011

16:37

x86

Aby zastąpić te pliki, wykonaj następujące kroki.

 1. Zatrzymaj serwer aplikacji systemu Microsoft Dynamics NAV.

 2. Zlokalizuj katalog instalacji serwera aplikacji Microsoft Dynamics NAV. Z serwerem aplikacji systemu Microsoft Dynamics NAV jest zazwyczaj instalowany w następującym katalogu:

  C:\Program Files\Microsoft Dynamics NAV\60\Application serwera

 3. Skopiuj pliki, które można pobrać.

 4. Wklej pliki, które można pobrać do katalogu instalacji serwera aplikacji Microsoft Dynamics NAV.

 5. Kliknij przycisk Tak, Aby zastąpić pliki w katalogu.

 6. Uruchom serwer aplikacji systemu Microsoft Dynamics NAV.

Krok 5: Zastępowanie plików w instalacji systemu Microsoft Dynamics NAV SDK

Jeśli masz zainstalowany program Microsoft Dynamics NAV SDK zastępuje następujące pliki.

Nazwa pliku

Wersja pliku

Rozmiar pliku

Data

Godzina

Platforma

Cf.h

Nie dotyczy

57,950

28-Jan-2011

12:40

Nie dotyczy

Cfront.dll

6.0.32146.0

1,418,064

28-Jan-2011

16:37

x86

Cfront.ocx

6.0.32146.0

112,464

28-Jan-2011

16:37

x86

Cfrontsql.dll

6.0.32146.0

1,630,040

28-Jan-2011

16:37

x86

Libload.c

Nie dotyczy

31,718

28-Jan-2011

06:52

Nie dotyczy

Microsoft.dynamics.nav.cfront.cfrontdotnet.dll

6.0.32146.0

182,168

28-Jan-2011

16:25

x86

Microsoft.dynamics.nav.cfront.cfrontdotnet.xml

Nie dotyczy

443,045

28-Jan-2011

07:15

Nie dotyczy

Sample.c

Nie dotyczy

28,718

28-Jan-2011

06:52

Nie dotyczy

Sample.exe

6.0.32146.0

32,592

28-Jan-2011

16:37

x86

Aby zastąpić te pliki, wykonaj następujące kroki.

 1. Zlokalizuj katalogów instalacyjnych systemu Microsoft Dynamics NAV SDK. Microsoft Dynamics NAV SDK jest zazwyczaj instalowany w następujących katalogach:

  C:\Program Files\Microsoft Dynamics NAV\60\SDK\CFRONT

  C:\Program Files\Microsoft Dynamics NAV\60\SDK\Communication składników

  Składnik C:\Program Files\Common Files\Microsoft Dynamics NAV\Communication

 2. Wybierz zestaw SDK, aby zaktualizować, C/Front lub składniki komunikacyjne.

 3. Skopiuj pliki, które można pobrać.

 4. Wklej pliki, które można pobrać do odpowiedniego katalogu instalacji systemu Microsoft Dynamics NAV SDK.

 5. Kliknij przycisk Tak, Aby zastąpić pliki w katalogu.

Uwaga Jeśli pobrano poprawki lub aktualizacji dla składników komunikacyjnych, należy zarejestrować pliki dll indywidualnie.

Krok 6: Zastępowanie plików w instalacji sterownika ODBC systemu Microsoft Dynamics NAV.

Jeśli masz zainstalowany sterownik ODBC systemu Microsoft Dynamics NAV zastępuje następujące pliki instalacji sterownika ODBC systemu Microsoft Dynamics NAV.

Nazwa pliku

Wersja pliku

Rozmiar pliku

Data

Godzina

Platforma

Cfront.dll

6.0.32146.0

1,418,064

28-Jan-2011

16:37

x86

Dbm.dll

6.0.32146.0

312,648

28-Jan-2011

16:37

x86

Nc_netb.dll

6.0.32146.0

16,720

28-Jan-2011

16:38

x86

Nc_tcp.dll

6.0.32146.0

18,768

28-Jan-2011

16:37

x86

Nc_tcps.dll

6.0.32146.0

25,424

28-Jan-2011

16:38

x86

Nodbc.dll

6.0.32146.0

2,141,008

28-Jan-2011

16:37

x86

Nodbc.xml

Nie dotyczy

1209

25-Aug-2009

16:43

Nie dotyczy

Nodbccfg.cfg

6.0.32146.0

724,480

28-Jan-2011

08:11

Nie dotyczy

Nodbccfg.xml

Nie dotyczy

2,472

25-Aug-2009

16:43

Nie dotyczy

Slave.exe

6.0.32146.0

38,224

28-Jan-2011

16:37

x86

Aby zastąpić te pliki, wykonaj następujące kroki.

 1. Zlokalizuj katalog instalacji sterownika ODBC systemu Microsoft Dynamics NAV. Sterownik ODBC systemu Microsoft Dynamics NAV jest zazwyczaj instalowany w następującym katalogu:

  C:\Program Files\Microsoft Dynamics NAV\60\ODBC

 2. Skopiuj pliki, które można pobrać.

 3. Wklej pliki pobrane do katalogu instalacji sterownika ODBC systemu Microsoft Dynamics NAV.

 4. Kliknij przycisk Tak, Aby zastąpić pliki w katalogu.

Wymagania wstępne

Musi mieć jedną z następujących produktów, w celu zastosowania tej poprawki:

 • Microsoft Dynamics NAV 2009 z dodatkiem Service Pack 1

 • Microsoft Dynamics NAV 2009 R2

Specjalna uwaga dla dodatku Service Pack 1 dla systemu Microsoft Dynamics NAV 2009
Przed zastosowaniem tej poprawki do instalacji dodatku Service Pack 1 dla systemu Microsoft Dynamics NAV 2009, upewnij się, że bieżącej instalacji dodatku SP1 dla programu Microsoft Dynamics NAV 2009 ma numer kompilacji 32074 lub nowszej numer kompilacji. Aby uzyskać więcej informacji odwiedź jedną z następujących witryn firmy Microsoft, w zależności od tego, czy jesteś partnerem lub klienta:
Partner

Połączone wydania poprawki dla systemu Microsoft Dynamics NAV 2009 SP1 oraz systemu Microsoft Dynamics NAV 2009 R2Odbiorcy

Połączone wydania poprawki dla systemu Microsoft Dynamics NAV 2009 SP1 oraz systemu Microsoft Dynamics NAV 2009 R2
Jeśli numer kompilacji bieżącej instalacji dodatku Service Pack 1 dla systemu Microsoft Dynamics NAV 2009 jest mniejsza niż 32074, należy wykonać jedną z następujących czynności, aby można było zainstalować tę poprawkę:

 • Zainstaluj poprawkę 2496107. Aby uzyskać więcej informacji, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:

  2496107 pliki zasobów poprawki platformy dla dodatku Service Pack 1 dla systemu Microsoft Dynamics NAV 2009

Potrzebna dalsza pomoc?

Rozwijaj swoje umiejętności
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów firmy Microsoft

Czy te informacje były pomocne?

Jaka jest jakość języka?
Co wpłynęło na Twoje wrażenia?

Dziękujemy za opinię!

×