Objawy

Instalacja dostawcy składnicy danych Dynamics GP może zakończyć się niepowodzeniem z powodu następującego błędu wyświetlane w dzienniku wdrażania:

Należy skonfigurować waluty funkcjonalnej dla następujących przedsiębiorstw przed kontynuowaniem integracji


Przyczyna

Dostawca składnicy danych Dynamics GP wymaga waluty funkcjonalnej można ustawić dla każdej firmy GP i kod ISO zdefiniowane dla każdej z tych walut.

Rozwiązanie

Waluty funkcjonalnej należy ustawić dla wszystkich firm Dynamics GP. Aby ustawić walutę funkcjonalną w Dynamics GP, wykonaj następujące kroki.

1. Uruchom Dynamics GP i zaloguj się jako użytkownik z uprawnieniami administratora.

2. Kliknij opcję Microsoft Dynamics GP na pasku menu.

3. wskaż polecenie Narzędzia, wskaż polecenie Ustawienia, wskaż finansowe, a następnie kliknij waluty.

4. Wybierz walutę w polu Waluty funkcjonalnej .
Musi być zdefiniowany kod ISO dla każdej waluty. Jest to ustawienie systemowe i ma tylko raz. Można znaleźć tych ustawień na poziomie:

1. Kliknij przycisk Microsoft Dynamics GP na pasku menu.

2. wskaż polecenie Narzędzia, wskaż polecenie Ustawienia, wskaż polecenie System, a następnie kliknij walutę.

3. Wybierz walutę w polu wyszukiwania Identyfikator waluty .

4. Sprawdź, czy waluta ma Kod ISO.

5. Powtórz kroki 3 i 4 dla każdej waluty.Indeks walut w MC40000 i MC40200 są niezgodne.

  1. Uruchom następującą kwerendę na bazie danych Dynamics:

    select * from MC40200
  2. Zanotuj wartość w kolumnie CURRNIDX.

  3. Uruchom następującą kwerendę z baz danych firmy, które zostały wymienione w komunikacie o błędzie:

    select * from MC40000
  4. Zanotuj wartość w kolumnie FUNCRIDX.


Jeśli wartości nie są zgodne, trzeba będzie skontaktuj się z obsługą Dynamics GP, aby uzyskać pomoc dotyczącą aktualizowania indeksu, tak aby była taka sama w obu tabelach.

Potrzebna dalsza pomoc?

Rozwijaj swoje umiejętności
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów firmy Microsoft

Czy te informacje były pomocne?

Jaka jest jakość języka?
Co wpłynęło na Twoje wrażenia?

Dziękujemy za opinię!

×