Objawy

Konsola programu Configuration Manager uruchomiona na komputerze zdalnym przestaje odpowiadać (zawiesza się) przez około 20 sekund co 10 minut.

Przyczyna

Ten problem występuje w następujących warunkach:

  • Usługa administracyjna nie jest włączona.

  • Port HTTPS 443 na serwerze lokacji, z którym konsola jest połączona, jest zablokowany przez zaporę.

Konsola wysyła żądanie pulsu do usługi administracyjnej co 10 minut, łącząc się z następującym adresem URL:

https://<siteservername>/AdminService/v1.0/ConsoleUsageData/AdminService.UpdateConsoleHeartbeat

Jeśli usługa administracyjna nie jest włączona, a port 443 jest zablokowany, połączenie jest przeprowadzane po 20 sekundach. W tym czasie konsola przestanie odpowiadać.

Obejście

Ważne Należy rozważnie wykonywać czynności podane w tej sekcji. Niepoprawne zmodyfikowanie rejestru może być przyczyną poważnych problemów. Przed zmodyfikowaniem rejestru należy utworzyć jego kopię zapasową, aby móc przywrócić rejestr na wypadek problemów.

Aby obejść ten problem, Ustaw następującą wartość rejestru na komputerze zdalnym:

Podklucz rejestru:

HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\WOW6432Node\Microsoft\ConfigMgr10\AdminUI

Nazwa wartości: HeartbeatInterval

Typ wartości: DWORD

Dane wartości: 1440

Ustawienie tej wartości rejestru powoduje, że wystąpił problem nie więcej niż jeden raz dziennie, a nie co 10 minut.

Potrzebna dalsza pomoc?

Rozwijaj swoje umiejętności
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów firmy Microsoft

Czy te informacje były pomocne?

Jaka jest jakość języka?
Co wpłynęło na Twoje wrażenia?

Dziękujemy za opinię!

×