WPROWADZENIE

Firma Microsoft wydała biuletyn zabezpieczeń MS09-022. Aby wyświetlić pełny biuletyn zabezpieczeń, odwiedź jedną z następujących witryn firmy Microsoft w sieci Web:

Jak uzyskać pomoc i obsługę techniczną związaną z tą aktualizacją zabezpieczeń

Użytkownicy domowi mogą uzyskać nieodpłatnie pomoc techniczną, korzystając z numeru telefonu 1-866-PCSAFETY w Stanach Zjednoczonych i Kanadzie lub kontaktując się z lokalnym oddziałem firmy Microsoft. Aby uzyskać więcej informacji dotyczących sposobu kontaktowania się z lokalnym oddziałem firmy Microsoft w sprawie pomocy technicznej dotyczącej problemów z aktualizacjami zabezpieczeń, odwiedź witrynę międzynarodowej pomocy technicznej firmy Microsoft w sieci Web:

http://support.microsoft.com/common/international.aspx?rdpath=4 Klienci w Ameryce Północnej mogą również uzyskać natychmiastowy dostęp do nieograniczonej nieodpłatnej pomocy świadczonej przy użyciu poczty e-mail lub w trybie rozmowy (czatu), odwiedzając następującą witrynę firmy Microsoft w sieci Web:

http://support.microsoft.com/oas/default.aspx?&prid=7552 Przedsiębiorstwa mogą uzyskać pomoc techniczną dotyczącą aktualizacji zabezpieczeń za pomocą danych kontaktowych pomocy technicznej, z których zwykle korzystają.

Znane problemy dotyczące tej aktualizacji zabezpieczeń

 • W niektórych scenariuszach próba zainstalowania tej aktualizacji zabezpieczeń w instalacji Core systemu Windows Server 2008 może skutkować komunikatem o błędzie podobnym do poniższego:


  Ta aktualizacja nie ma zastosowania do tego systemu.


  W celu obejścia tego problemu wykonaj następujące czynności:

  1. Ręcznie utwórz folder QFE na dysku z instalacją systemu Windows. Na przykład utwórz folder C:\QFE.

  2. Pobierz odpowiednią aktualizację, a następnie skopiuj ją do folderu C:\QFE.


   Następujące pliki są dostępne do pobrania w Centrum pobierania Microsoft:

   Aktualizacja zabezpieczeń dla systemu Windows Server 2008 x86 (KB961501)
   Pobierz teraz pakiet Windows6.0-KB961501-x86.msu.

   Aktualizacja zabezpieczeń dla systemu Windows Server 2008 x64 Edition (KB961501)
   Pobierz teraz pakiet Windows6.0-KB961501-x64.msu.

   Data wydania: 6/8/2009

   Aby uzyskać więcej informacji dotyczących sposobów pobierania plików pomocy technicznej firmy Microsoft, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:

   119591 Jak uzyskać pliki Pomocy technicznej firmy Microsoft w usługach online Firma Microsoft przeskanowała ten plik w poszukiwaniu wirusów. Firma Microsoft użyła najnowszego oprogramowania do wykrywania wirusów dostępnego w dniu opublikowania pliku. Plik jest przechowywany na serwerach o podwyższonym poziomie zabezpieczeń, które utrudniają wprowadzanie nieautoryzowanych zmian w pliku.

  3. Za pomocą edytora tekstu utwórz plik poleceń o nazwie „Install.cmd”. Skopiuj do tego pliku poniższy tekst, a następnie zapisz ten plik w folderze C:\QFE: cd\qfe md msu_expand md cab_expand expand -f:* c:\qfe\Windows6.0-KB961501-x86.msu msu_expand expand -f:* c:\qfe\msu_expand\Windows6.0-KB961501-x86.cab c:\qfe\cab_expand pkgmgr /ip /m:c:\qfe\cab_expand\update-bf.mum

  4. Kliknij dwukrotnie plik poleceń Install.cmd, aby go uruchomić.

 • W pewnych warunkach wraz z celowo utworzoną stroną separatora mogą zostać wydrukowane dodatkowe puste strony. Może to nastąpić w przypadku zastosowania kodu kontrolnego @E w połączeniu z kodem kontrolnym @F, gdy kod @F wywołuje ścieżkę, która z powodu zastosowania tej aktualizacji zabezpieczeń nie jest już prawidłowa. Na przykład po zastosowaniu polecenia „@Fc:\test.txt” plik nie zostanie wydrukowany z powodu ograniczeń dotyczących ścieżki, jakie wprowadzono za pomocą tej aktualizacji. Zostanie jednak wydrukowana dodatkowa pusta strona.

INFORMACJE O PLIKACH

Wersja angielskojęzyczna (Stany Zjednoczone) tej aktualizacji oprogramowania instaluje pliki, których atrybuty wymieniono w poniższych tabelach. Daty i godziny odpowiadające tym plikom zostały podane w formacie uniwersalnego czasu koordynowanego (UTC). Daty i godziny odpowiadające tym plikom są wyświetlane na komputerze lokalnym w formacie czasu lokalnego z uwzględnieniem bieżącego ustawienia czasu letniego. Wartości daty i godziny mogą ulec zmianie w wyniku wykonania pewnych operacji na plikach.


Informacje o plikach w systemie Windows 2000

Wszystkie obsługiwane wersje systemu Microsoft Windows 2000 z dodatkiem Service Pack 4


File name

File version

File size

Date

Time

Platform

Service branch

Faxui.dll

0.2.0.2

138,000

13-Jul-2005

07:22

x86

Not Applicable

Localspl.dll

5.0.2195.7296

263,440

07-May-2009

06:41

x86

Not Applicable

Sp3res.dll

5.0.2195.7226

6,313,472

05-Jan-2009

07:07

x86

Not Applicable

Spoolss.dll

5.0.2195.7054

81,168

13-Jul-2005

07:22

x86

Not Applicable

Win32spl.dll

5.0.2195.7266

95,504

24-Apr-2009

09:54

x86

Not Applicable

Winsrv.dll

5.0.2195.7135

245,520

13-Mar-2007

09:44

x86

Not Applicable

Winsrv.dll

5.0.2195.7135

245,520

13-Mar-2007

09:44

x86

UNIPROC


Informacje o plikach w systemach Windows XP i Windows Server 2003


 • Pliki dotyczące określonego etapu rozwoju (RTM, SPn) i składnika usługi (QFE, GDR) zostały wymienione w kolumnach „SP requirement” (Wymagany dodatek SP) i „Service branch” (Składnik usługi).

 • Składniki usługi GDR zawierają tylko publicznie rozpowszechniane poprawki rozwiązujące często występujące i krytyczne problemy. Składniki usługi QFE zawierają nie tylko publicznie rozpowszechniane poprawki.

 • Oprócz plików wymienionych w poniższych tabelach ta aktualizacja oprogramowania instaluje skojarzony z nimi plik wykazu zabezpieczeń (KBnumer.cat) podpisany za pomocą podpisu cyfrowego firmy Microsoft.


Wszystkie obsługiwane wersje systemu Windows XP dla komputerów z procesorami x86

File name

File version

File size

Date

Time

Platform

SP requirement

Service branch

Localspl.dll

5.1.2600.3569

344,064

07-May-2009

15:44

x86

SP2

SP2GDR

Localspl.dll

5.1.2600.3569

346,112

07-May-2009

15:26

x86

SP2

SP2QFE

Localspl.dll

5.1.2600.5809

345,600

07-May-2009

15:32

x86

SP3

SP3GDR

Localspl.dll

5.1.2600.5809

346,112

07-May-2009

15:14

x86

SP3

SP3QFEWszystkie obsługiwane wersje systemu Windows Server 2003 lub Windows XP Professional dla komputerów z procesorami x64

File name

File version

File size

Date

Time

Platform

SP requirement

Service branch

Localspl.dll

5.2.3790.4509

754,688

07-May-2009

16:40

x64

SP2

SP2GDR

Localspl.dll

5.2.3790.4509

755,200

07-May-2009

16:31

x64

SP2

SP2QFE


Wszystkie obsługiwane wersje systemu Windows Server 2003 dla komputerów z procesorami x86

File name

File version

File size

Date

Time

Platform

SP requirement

Service branch

Localspl.dll

5.2.3790.4509

345,088

07-May-2009

16:14

x86

SP2

SP2GDR

Localspl.dll

5.2.3790.4509

345,600

07-May-2009

16:23

x86

SP2

SP2QFE


Wszystkie obsługiwane wersje systemu Windows Server 2003 dla komputerów z procesorami IA-64

File name

File version

File size

Date

Time

Platform

SP requirement

Service branch

Localspl.dll

5.2.3790.4509

973,824

07-May-2009

16:36

IA-64

SP2

SP2GDR

Localspl.dll

5.2.3790.4509

976,896

07-May-2009

16:31

IA-64

SP2

SP2QFE


Informacje o plikach w systemach Windows Vista i Windows Server 2008

 • Pliki dotyczące określonego produktu, etapu rozwoju (RTM, SPn) i składnika usługi (LDR, GDR) można zidentyfikować przez sprawdzenie wersji pliku, jak pokazano w poniższej tabeli:

  Wersja

  Produkt

  Etap rozwoju

  Składnik usługi

  6.0.6000.16xxx

  Windows Vista

  RTM

  GDR

  6.0.6000.20xxx

  Windows Vista

  RTM

  LDR

  6.0.6001.18xxx

  Windows Vista SP1 i Windows Server 2008 SP1

  SP1

  GDR

  6.0.6001.22xxx

  Windows Vista SP1 i Windows Server 2008 SP1

  SP1

  LDR

  6.0.6002.18xxx

  Windows Vista SP2 i Windows Server 2008 SP2

  SP2

  GDR

  6.0.6002.22xxx

  Windows Vista SP2 i Windows Server 2008 SP2

  SP2

  LDR

 • Dodatek Service Pack 1 jest zintegrowany z pierwotnie wydaną wersją systemu Windows Server 2008. Dlatego pliki dla wersji RTM dotyczą tylko systemu Windows Vista. Pliki dla wersji RTM są oznaczone numerem wersji 6.0.0000.xxxxxx.

 • Składniki usługi GDR zawierają tylko publicznie rozpowszechniane poprawki rozwiązujące często występujące i krytyczne problemy. Składniki usługi LDR zawierają nie tylko publicznie rozpowszechniane poprawki.

 • Pliki manifestu (manifest) i pliki MUM (mum) instalowane dla poszczególnych środowisk zostały wymienione osobno. Pliki MUM i pliki manifestu oraz skojarzone z nimi pliki wykazu zabezpieczeń (cat) są kluczowe z punktu widzenia kontroli stanu zaktualizowanego składnika. Pliki wykazu zabezpieczeń (ich atrybuty nie zostały wymienione) są podpisane za pomocą podpisu cyfrowego firmy Microsoft.


Wszystkie obsługiwane wersje systemów Windows Server 2008 i Windows Vista dla komputerów z procesorami x86

File name

File version

File size

Date

Time

Platform

Localspl.dll

6.0.6000.16850

696,832

23-Apr-2009

12:56

x86

Localspl.dll

6.0.6000.21045

697,856

23-Apr-2009

12:29

x86

Localspl.dll

6.0.6001.18247

636,928

23-Apr-2009

12:42

x86

Localspl.dll

6.0.6001.22417

636,928

23-Apr-2009

12:39

x86

Localspl.dll

6.0.6002.18024

623,616

23-Apr-2009

12:14

x86

Localspl.dll

6.0.6002.22120

623,616

23-Apr-2009

12:22

x86


Wszystkie obsługiwane wersje systemów Windows Server 2008 i Windows Vista dla komputerów z procesorami x64

File name

File version

File size

Date

Time

Platform

Localspl.dll

6.0.6000.16850

836,608

23-Apr-2009

13:06

x64

Localspl.dll

6.0.6000.21045

837,632

23-Apr-2009

13:03

x64

Localspl.dll

6.0.6001.18247

791,552

23-Apr-2009

13:17

x64

Localspl.dll

6.0.6001.22417

792,064

23-Apr-2009

12:48

x64

Localspl.dll

6.0.6002.18024

772,608

23-Apr-2009

12:24

x64

Localspl.dll

6.0.6002.22120

772,608

23-Apr-2009

12:23

x64

Localspl.dll

6.0.6000.16850

696,832

23-Apr-2009

12:56

x86

Localspl.dll

6.0.6000.21045

697,856

23-Apr-2009

12:29

x86

Localspl.dll

6.0.6001.18247

636,928

23-Apr-2009

12:42

x86

Localspl.dll

6.0.6001.22417

636,928

23-Apr-2009

12:39

x86

Localspl.dll

6.0.6002.18024

623,616

23-Apr-2009

12:14

x86

Localspl.dll

6.0.6002.22120

623,616

23-Apr-2009

12:22

x86


Wszystkie obsługiwane wersje systemu Windows Server 2008 dla komputerów z procesorami IA-64

File name

File version

File size

Date

Time

Platform

Localspl.dll

6.0.6001.18247

1,622,528

23-Apr-2009

12:37

IA-64

Localspl.dll

6.0.6001.22417

1,623,552

23-Apr-2009

12:34

IA-64

Localspl.dll

6.0.6002.18024

1,623,552

23-Apr-2009

12:04

IA-64

Localspl.dll

6.0.6002.22120

1,623,552

23-Apr-2009

12:15

IA-64

Localspl.dll

6.0.6001.18247

636,928

23-Apr-2009

12:42

x86

Localspl.dll

6.0.6001.22417

636,928

23-Apr-2009

12:39

x86

Localspl.dll

6.0.6002.18024

623,616

23-Apr-2009

12:14

x86

Localspl.dll

6.0.6002.22120

623,616

23-Apr-2009

12:22

x86


Informacje o dodatkowych plikach dla systemów Windows Server 2008 i Windows VistaDodatkowe pliki dla wszystkich obsługiwanych wersji systemów Windows Server 2008 i Windows Vista dla komputerów z procesorami x86

File name

Ia64_161bb06a4cd0f026975c1406812f7a27_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22417_none_8e708489a96a2fbd.manifest

File version

Not Applicable

File size

1,082

Date (UTC)

24-Apr-2009

Time (UTC)

16:17

Platform

Not Applicable

File name

Ia64_2c3604b3e5ee73a0c0114a50a97d3e62_31bf3856ad364e35_6.0.6002.18024_none_7e9747bdbb3298f6.manifest

File version

Not Applicable

File size

1,082

Date (UTC)

24-Apr-2009

Time (UTC)

16:17

Platform

Not Applicable

File name

Ia64_75d3c5c16bf33572ffbd86e5e37e5742_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18247_none_8434d17171652799.manifest

File version

Not Applicable

File size

1,082

Date (UTC)

24-Apr-2009

Time (UTC)

16:17

Platform

Not Applicable

File name

Ia64_97a2102b21dd46e672396ca2da3de6e7_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22120_none_372e853122d1d462.manifest

File version

Not Applicable

File size

1,082

Date (UTC)

24-Apr-2009

Time (UTC)

16:17

Platform

Not Applicable

File name

Ia64_microsoft-windows-p..ooler-core-localspl_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18247_none_2ff8c81392c63d4a.manifest

File version

Not Applicable

File size

14,458

Date (UTC)

23-Apr-2009

Time (UTC)

23:43

Platform

Not Applicable

File name

Ia64_microsoft-windows-p..ooler-core-localspl_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22417_none_30a2d688abcb8668.manifest

File version

Not Applicable

File size

14,458

Date (UTC)

23-Apr-2009

Time (UTC)

23:44

Platform

Not Applicable

File name

Ia64_microsoft-windows-p..ooler-core-localspl_31bf3856ad364e35_6.0.6002.18024_none_31f1dadb8fdf0bae.manifest

File version

Not Applicable

File size

14,458

Date (UTC)

24-Apr-2009

Time (UTC)

03:49

Platform

Not Applicable

File name

Ia64_microsoft-windows-p..ooler-core-localspl_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22120_none_3277767ea900461c.manifest

File version

Not Applicable

File size

14,458

Date (UTC)

24-Apr-2009

Time (UTC)

10:16

Platform

Not Applicable

File name

Package_1_for_kb961501_bf~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.1.mum

File version

Not Applicable

File size

2,005

Date (UTC)

24-Apr-2009

Time (UTC)

16:17

Platform

Not Applicable

File name

Package_1_for_kb961501~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.1.mum

File version

Not Applicable

File size

2,973

Date (UTC)

24-Apr-2009

Time (UTC)

16:17

Platform

Not Applicable

File name

Package_2_for_kb961501_bf~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.1.mum

File version

Not Applicable

File size

2,163

Date (UTC)

24-Apr-2009

Time (UTC)

16:17

Platform

Not Applicable

File name

Package_2_for_kb961501~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.1.mum

File version

Not Applicable

File size

3,135

Date (UTC)

24-Apr-2009

Time (UTC)

16:17

Platform

Not Applicable

File name

Package_3_for_kb961501_bf~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.1.mum

File version

Not Applicable

File size

1,946

Date (UTC)

24-Apr-2009

Time (UTC)

16:17

Platform

Not Applicable

File name

Package_3_for_kb961501~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.1.mum

File version

Not Applicable

File size

2,914

Date (UTC)

24-Apr-2009

Time (UTC)

16:17

Platform

Not Applicable

File name

Package_for_kb961501_sc_1_bf~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.1.mum

File version

Not Applicable

File size

1,356

Date (UTC)

24-Apr-2009

Time (UTC)

16:17

Platform

Not Applicable

File name

Package_for_kb961501_sc_1~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.1.mum

File version

Not Applicable

File size

1,375

Date (UTC)

24-Apr-2009

Time (UTC)

16:17

Platform

Not Applicable

File name

Package_for_kb961501_sc_bf~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.1.mum

File version

Not Applicable

File size

1,416

Date (UTC)

24-Apr-2009

Time (UTC)

16:17

Platform

Not Applicable

File name

Package_for_kb961501_sc~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.1.mum

File version

Not Applicable

File size

1,436

Date (UTC)

24-Apr-2009

Time (UTC)

16:17

Platform

Not Applicable

File name

Package_for_kb961501_server_0_bf~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.1.mum

File version

Not Applicable

File size

1,419

Date (UTC)

24-Apr-2009

Time (UTC)

16:17

Platform

Not Applicable

File name

Package_for_kb961501_server_0~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.1.mum

File version

Not Applicable

File size

1,438

Date (UTC)

24-Apr-2009

Time (UTC)

16:17

Platform

Not Applicable

File name

Package_for_kb961501_server_1_bf~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.1.mum

File version

Not Applicable

File size

1,360

Date (UTC)

24-Apr-2009

Time (UTC)

16:17

Platform

Not Applicable

File name

Package_for_kb961501_server_1~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.1.mum

File version

Not Applicable

File size

1,379

Date (UTC)

24-Apr-2009

Time (UTC)

16:17

Platform

Not Applicable

File name

Package_for_kb961501_server_bf~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.1.mum

File version

Not Applicable

File size

1,694

Date (UTC)

24-Apr-2009

Time (UTC)

16:17

Platform

Not Applicable

File name

Package_for_kb961501_server~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.1.mum

File version

Not Applicable

File size

1,727

Date (UTC)

24-Apr-2009

Time (UTC)

16:17

Platform

Not Applicable

File name

Update-bf.mum

File version

Not Applicable

File size

1,839

Date (UTC)

24-Apr-2009

Time (UTC)

16:17

Platform

Not Applicable

File name

X86_microsoft-windows-p..ooler-core-localspl_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18247_none_2ff7241d92c8344e.manifest

File version

Not Applicable

File size

14,442

Date (UTC)

24-Apr-2009

Time (UTC)

02:18

Platform

Not Applicable

File name

X86_microsoft-windows-p..ooler-core-localspl_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22417_none_30a13292abcd7d6c.manifest

File version

Not Applicable

File size

14,442

Date (UTC)

24-Apr-2009

Time (UTC)

02:35

Platform

Not Applicable

File name

X86_microsoft-windows-p..ooler-core-localspl_31bf3856ad364e35_6.0.6002.18024_none_31f036e58fe102b2.manifest

File version

Not Applicable

File size

14,423

Date (UTC)

24-Apr-2009

Time (UTC)

02:30

Platform

Not Applicable

File name

X86_microsoft-windows-p..ooler-core-localspl_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22120_none_3275d288a9023d20.manifest

File version

Not Applicable

File size

14,423

Date (UTC)

24-Apr-2009

Time (UTC)

02:24

Platform

Not Applicable


Dodatkowe pliki dla wszystkich obsługiwanych wersji systemów Windows Server 2008 i Windows Vista dla komputerów z procesorami x64


File name

Amd64_175fee3e280d65bd169825dc07f5fcf3_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22417_none_664fcfdb3672f0d6.manifest

File version

Not Applicable

File size

1,084

Date (UTC)

24-Apr-2009

Time (UTC)

16:17

Platform

Not Applicable

File name

Amd64_8c3ddbddfb0094b7767a29480e08c294_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18247_none_faecebce3ababc79.manifest

File version

Not Applicable

File size

1,084

Date (UTC)

24-Apr-2009

Time (UTC)

16:17

Platform

Not Applicable

File name

Amd64_9f7dc13abe9fa28b0898f616d5d6ff38_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16850_none_a2296eb7e633a488.manifest

File version

Not Applicable

File size

1,084

Date (UTC)

24-Apr-2009

Time (UTC)

16:17

Platform

Not Applicable

File name

Amd64_d2e53c369eb2fdaab2539eb8de359a1c_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22120_none_0013db9428294988.manifest

File version

Not Applicable

File size

1,084

Date (UTC)

24-Apr-2009

Time (UTC)

16:17

Platform

Not Applicable

File name

Amd64_e4f1709c6e1658c6931c191c75253bc2_31bf3856ad364e35_6.0.6002.18024_none_6f39821f949da136.manifest

File version

Not Applicable

File size

1,084

Date (UTC)

24-Apr-2009

Time (UTC)

16:17

Platform

Not Applicable

File name

Amd64_f8d3af7d43e6d45e50402cc336d6e2a9_31bf3856ad364e35_6.0.6000.21045_none_8b7424e20e1f6b84.manifest

File version

Not Applicable

File size

1,084

Date (UTC)

24-Apr-2009

Time (UTC)

16:17

Platform

Not Applicable

File name

Amd64_microsoft-windows-p..ooler-core-localspl_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16850_none_8a1daf094e0d7f23.manifest

File version

Not Applicable

File size

12,716

Date (UTC)

23-Apr-2009

Time (UTC)

23:46

Platform

Not Applicable

File name

Amd64_microsoft-windows-p..ooler-core-localspl_31bf3856ad364e35_6.0.6000.21045_none_8ab6f554671eb4f1.manifest

File version

Not Applicable

File size

12,716

Date (UTC)

24-Apr-2009

Time (UTC)

00:10

Platform

Not Applicable

File name

Amd64_microsoft-windows-p..ooler-core-localspl_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18247_none_8c15bfa14b25a584.manifest

File version

Not Applicable

File size

14,512

Date (UTC)

24-Apr-2009

Time (UTC)

02:53

Platform

Not Applicable

File name

Amd64_microsoft-windows-p..ooler-core-localspl_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22417_none_8cbfce16642aeea2.manifest

File version

Not Applicable

File size

14,512

Date (UTC)

23-Apr-2009

Time (UTC)

23:51

Platform

Not Applicable

File name

Amd64_microsoft-windows-p..ooler-core-localspl_31bf3856ad364e35_6.0.6002.18024_none_8e0ed269483e73e8.manifest

File version

Not Applicable

File size

14,493

Date (UTC)

24-Apr-2009

Time (UTC)

03:29

Platform

Not Applicable

File name

Amd64_microsoft-windows-p..ooler-core-localspl_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22120_none_8e946e0c615fae56.manifest

File version

Not Applicable

File size

14,493

Date (UTC)

23-Apr-2009

Time (UTC)

23:43

Platform

Not Applicable

File name

Package_1_for_kb961501_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.1.mum

File version

Not Applicable

File size

2,170

Date (UTC)

24-Apr-2009

Time (UTC)

16:17

Platform

Not Applicable

File name

Package_1_for_kb961501~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.1.mum

File version

Not Applicable

File size

3,144

Date (UTC)

24-Apr-2009

Time (UTC)

16:17

Platform

Not Applicable

File name

Package_2_for_kb961501_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.1.mum

File version

Not Applicable

File size

2,010

Date (UTC)

24-Apr-2009

Time (UTC)

16:17

Platform

Not Applicable

File name

Package_2_for_kb961501~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.1.mum

File version

Not Applicable

File size

2,980

Date (UTC)

24-Apr-2009

Time (UTC)

16:17

Platform

Not Applicable

File name

Package_3_for_kb961501_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.1.mum

File version

Not Applicable

File size

1,997

Date (UTC)

24-Apr-2009

Time (UTC)

16:17

Platform

Not Applicable

File name

Package_3_for_kb961501~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.1.mum

File version

Not Applicable

File size

2,967

Date (UTC)

24-Apr-2009

Time (UTC)

16:17

Platform

Not Applicable

File name

Package_4_for_kb961501_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.1.mum

File version

Not Applicable

File size

2,652

Date (UTC)

24-Apr-2009

Time (UTC)

16:17

Platform

Not Applicable

File name

Package_4_for_kb961501~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.1.mum

File version

Not Applicable

File size

3,640

Date (UTC)

24-Apr-2009

Time (UTC)

16:17

Platform

Not Applicable

File name

Package_5_for_kb961501_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.1.mum

File version

Not Applicable

File size

2,492

Date (UTC)

24-Apr-2009

Time (UTC)

16:17

Platform

Not Applicable

File name

Package_5_for_kb961501~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.1.mum

File version

Not Applicable

File size

3,476

Date (UTC)

24-Apr-2009

Time (UTC)

16:17

Platform

Not Applicable

File name

Package_6_for_kb961501_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.1.mum

File version

Not Applicable

File size

2,480

Date (UTC)

24-Apr-2009

Time (UTC)

16:17

Platform

Not Applicable

File name

Package_6_for_kb961501~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.1.mum

File version

Not Applicable

File size

3,463

Date (UTC)

24-Apr-2009

Time (UTC)

16:17

Platform

Not Applicable

File name

Package_7_for_kb961501_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.1.mum

File version

Not Applicable

File size

2,011

Date (UTC)

24-Apr-2009

Time (UTC)

16:17

Platform

Not Applicable

File name

Package_7_for_kb961501~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.1.mum

File version

Not Applicable

File size

2,982

Date (UTC)

24-Apr-2009

Time (UTC)

16:17

Platform

Not Applicable

File name

Package_for_kb961501_client_0_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.1.mum

File version

Not Applicable

File size

1,424

Date (UTC)

24-Apr-2009

Time (UTC)

16:17

Platform

Not Applicable

File name

Package_for_kb961501_client_0~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.1.mum

File version

Not Applicable

File size

1,443

Date (UTC)

24-Apr-2009

Time (UTC)

16:17

Platform

Not Applicable

File name

Package_for_kb961501_client_1_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.1.mum

File version

Not Applicable

File size

1,365

Date (UTC)

24-Apr-2009

Time (UTC)

16:17

Platform

Not Applicable

File name

Package_for_kb961501_client_1~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.1.mum

File version

Not Applicable

File size

1,384

Date (UTC)

24-Apr-2009

Time (UTC)

16:17

Platform

Not Applicable

File name

Package_for_kb961501_client_2_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.1.mum

File version

Not Applicable

File size

1,687

Date (UTC)

24-Apr-2009

Time (UTC)

16:17

Platform

Not Applicable

File name

Package_for_kb961501_client_2~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.1.mum

File version

Not Applicable

File size

1,715

Date (UTC)

24-Apr-2009

Time (UTC)

16:17

Platform

Not Applicable

File name

Package_for_kb961501_client_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.1.mum

File version

Not Applicable

File size

1,973

Date (UTC)

24-Apr-2009

Time (UTC)

16:17

Platform

Not Applicable

File name

Package_for_kb961501_client~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.1.mum

File version

Not Applicable

File size

2,016

Date (UTC)

24-Apr-2009

Time (UTC)

16:17

Platform

Not Applicable

File name

Package_for_kb961501_sc_0_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.1.mum

File version

Not Applicable

File size

1,406

Date (UTC)

24-Apr-2009

Time (UTC)

16:17

Platform

Not Applicable

File name

Package_for_kb961501_sc_0~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.1.mum

File version

Not Applicable

File size

1,425

Date (UTC)

24-Apr-2009

Time (UTC)

16:17

Platform

Not Applicable

File name

Package_for_kb961501_sc_1_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.1.mum

File version

Not Applicable

File size

1,684

Date (UTC)

24-Apr-2009

Time (UTC)

16:17

Platform

Not Applicable

File name

Package_for_kb961501_sc_1~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.1.mum

File version

Not Applicable

File size

1,711

Date (UTC)

24-Apr-2009

Time (UTC)

16:17

Platform

Not Applicable

File name

Package_for_kb961501_sc_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.1.mum

File version

Not Applicable

File size

1,689

Date (UTC)

24-Apr-2009

Time (UTC)

16:17

Platform

Not Applicable

File name

Package_for_kb961501_sc~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.1.mum

File version

Not Applicable

File size

1,720

Date (UTC)

24-Apr-2009

Time (UTC)

16:17

Platform

Not Applicable

File name

Package_for_kb961501_server_0_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.1.mum

File version

Not Applicable

File size

1,423

Date (UTC)

24-Apr-2009

Time (UTC)

16:17

Platform

Not Applicable

File name

Package_for_kb961501_server_0~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.1.mum

File version

Not Applicable

File size

1,442

Date (UTC)

24-Apr-2009

Time (UTC)

16:17

Platform

Not Applicable

File name

Package_for_kb961501_server_1_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.1.mum

File version

Not Applicable

File size

1,688

Date (UTC)

24-Apr-2009

Time (UTC)

16:17

Platform

Not Applicable

File name

Package_for_kb961501_server_1~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.1.mum

File version

Not Applicable

File size

1,715

Date (UTC)

24-Apr-2009

Time (UTC)

16:17

Platform

Not Applicable

File name

Package_for_kb961501_server_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.1.mum

File version

Not Applicable

File size

1,701

Date (UTC)

24-Apr-2009

Time (UTC)

16:17

Platform

Not Applicable

File name

Package_for_kb961501_server~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.1.mum

File version

Not Applicable

File size

1,732

Date (UTC)

24-Apr-2009

Time (UTC)

16:17

Platform

Not Applicable

File name

Update-bf.mum

File version

Not Applicable

File size

3,021

Date (UTC)

24-Apr-2009

Time (UTC)

16:17

Platform

Not Applicable

File name

X86_microsoft-windows-p..ooler-core-localspl_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16850_none_2dff138595b00ded.manifest

File version

Not Applicable

File size

12,648

Date (UTC)

24-Apr-2009

Time (UTC)

02:10

Platform

Not Applicable

File name

X86_microsoft-windows-p..ooler-core-localspl_31bf3856ad364e35_6.0.6000.21045_none_2e9859d0aec143bb.manifest

File version

Not Applicable

File size

12,648

Date (UTC)

24-Apr-2009

Time (UTC)

02:16

Platform

Not Applicable

File name

X86_microsoft-windows-p..ooler-core-localspl_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18247_none_2ff7241d92c8344e.manifest

File version

Not Applicable

File size

14,442

Date (UTC)

24-Apr-2009

Time (UTC)

02:18

Platform

Not Applicable

File name

X86_microsoft-windows-p..ooler-core-localspl_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22417_none_30a13292abcd7d6c.manifest

File version

Not Applicable

File size

14,442

Date (UTC)

24-Apr-2009

Time (UTC)

02:35

Platform

Not Applicable

File name

X86_microsoft-windows-p..ooler-core-localspl_31bf3856ad364e35_6.0.6002.18024_none_31f036e58fe102b2.manifest

File version

Not Applicable

File size

14,423

Date (UTC)

24-Apr-2009

Time (UTC)

02:30

Platform

Not Applicable

File name

X86_microsoft-windows-p..ooler-core-localspl_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22120_none_3275d288a9023d20.manifest

File version

Not Applicable

File size

14,423

Date (UTC)

24-Apr-2009

Time (UTC)

02:24

Platform

Not Applicable


Dodatkowe pliki dla wszystkich obsługiwanych wersji systemu Windows Server 2008 dla komputerów z procesorami IA-64

File name

Package_1_for_kb961501_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.1.mum

File version

Not Applicable

File size

1,928

Date (UTC)

24-Apr-2009

Time (UTC)

16:17

Platform

Not Applicable

File name

Package_1_for_kb961501~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.1.mum

File version

Not Applicable

File size

2,656

Date (UTC)

24-Apr-2009

Time (UTC)

16:17

Platform

Not Applicable

File name

Package_2_for_kb961501_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.1.mum

File version

Not Applicable

File size

1,770

Date (UTC)

24-Apr-2009

Time (UTC)

16:17

Platform

Not Applicable

File name

Package_2_for_kb961501~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.1.mum

File version

Not Applicable

File size

2,494

Date (UTC)

24-Apr-2009

Time (UTC)

16:17

Platform

Not Applicable

File name

Package_3_for_kb961501_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.1.mum

File version

Not Applicable

File size

1,757

Date (UTC)

24-Apr-2009

Time (UTC)

16:17

Platform

Not Applicable

File name

Package_3_for_kb961501~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.1.mum

File version

Not Applicable

File size

2,481

Date (UTC)

24-Apr-2009

Time (UTC)

16:17

Platform

Not Applicable

File name

Package_4_for_kb961501_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.1.mum

File version

Not Applicable

File size

2,404

Date (UTC)

24-Apr-2009

Time (UTC)

16:17

Platform

Not Applicable

File name

Package_4_for_kb961501~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.1.mum

File version

Not Applicable

File size

3,146

Date (UTC)

24-Apr-2009

Time (UTC)

16:17

Platform

Not Applicable

File name

Package_5_for_kb961501_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.1.mum

File version

Not Applicable

File size

2,246

Date (UTC)

24-Apr-2009

Time (UTC)

16:17

Platform

Not Applicable

File name

Package_5_for_kb961501~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.1.mum

File version

Not Applicable

File size

2,984

Date (UTC)

24-Apr-2009

Time (UTC)

16:17

Platform

Not Applicable

File name

Package_6_for_kb961501_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.1.mum

File version

Not Applicable

File size

2,234

Date (UTC)

24-Apr-2009

Time (UTC)

16:17

Platform

Not Applicable

File name

Package_6_for_kb961501~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.1.mum

File version

Not Applicable

File size

2,971

Date (UTC)

24-Apr-2009

Time (UTC)

16:17

Platform

Not Applicable

File name

Package_7_for_kb961501_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.1.mum

File version

Not Applicable

File size

1,771

Date (UTC)

24-Apr-2009

Time (UTC)

16:17

Platform

Not Applicable

File name

Package_7_for_kb961501~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.1.mum

File version

Not Applicable

File size

2,496

Date (UTC)

24-Apr-2009

Time (UTC)

16:17

Platform

Not Applicable

File name

Package_for_kb961501_client_0_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.1.mum

File version

Not Applicable

File size

1,416

Date (UTC)

24-Apr-2009

Time (UTC)

16:17

Platform

Not Applicable

File name

Package_for_kb961501_client_0~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.1.mum

File version

Not Applicable

File size

1,435

Date (UTC)

24-Apr-2009

Time (UTC)

16:17

Platform

Not Applicable

File name

Package_for_kb961501_client_1_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.1.mum

File version

Not Applicable

File size

1,357

Date (UTC)

24-Apr-2009

Time (UTC)

16:17

Platform

Not Applicable

File name

Package_for_kb961501_client_1~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.1.mum

File version

Not Applicable

File size

1,376

Date (UTC)

24-Apr-2009

Time (UTC)

16:17

Platform

Not Applicable

File name

Package_for_kb961501_client_2_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.1.mum

File version

Not Applicable

File size

1,675

Date (UTC)

24-Apr-2009

Time (UTC)

16:17

Platform

Not Applicable

File name

Package_for_kb961501_client_2~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.1.mum

File version

Not Applicable

File size

1,703

Date (UTC)

24-Apr-2009

Time (UTC)

16:17

Platform

Not Applicable

File name

Package_for_kb961501_client_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.1.mum

File version

Not Applicable

File size

1,961

Date (UTC)

24-Apr-2009

Time (UTC)

16:17

Platform

Not Applicable

File name

Package_for_kb961501_client~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.1.mum

File version

Not Applicable

File size

2,004

Date (UTC)

24-Apr-2009

Time (UTC)

16:17

Platform

Not Applicable

File name

Package_for_kb961501_sc_0_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.1.mum

File version

Not Applicable

File size

1,398

Date (UTC)

24-Apr-2009

Time (UTC)

16:17

Platform

Not Applicable

File name

Package_for_kb961501_sc_0~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.1.mum

File version

Not Applicable

File size

1,417

Date (UTC)

24-Apr-2009

Time (UTC)

16:17

Platform

Not Applicable

File name

Package_for_kb961501_sc_1_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.1.mum

File version

Not Applicable

File size

1,672

Date (UTC)

24-Apr-2009

Time (UTC)

16:17

Platform

Not Applicable

File name

Package_for_kb961501_sc_1~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.1.mum

File version

Not Applicable

File size

1,699

Date (UTC)

24-Apr-2009

Time (UTC)

16:17

Platform

Not Applicable

File name

Package_for_kb961501_sc_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.1.mum

File version

Not Applicable

File size

1,679

Date (UTC)

24-Apr-2009

Time (UTC)

16:17

Platform

Not Applicable

File name

Package_for_kb961501_sc~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.1.mum

File version

Not Applicable

File size

1,710

Date (UTC)

24-Apr-2009

Time (UTC)

16:17

Platform

Not Applicable

File name

Package_for_kb961501_server_0_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.1.mum

File version

Not Applicable

File size

1,415

Date (UTC)

24-Apr-2009

Time (UTC)

16:17

Platform

Not Applicable

File name

Package_for_kb961501_server_0~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.1.mum

File version

Not Applicable

File size

1,434

Date (UTC)

24-Apr-2009

Time (UTC)

16:17

Platform

Not Applicable

File name

Package_for_kb961501_server_1_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.1.mum

File version

Not Applicable

File size

1,676

Date (UTC)

24-Apr-2009

Time (UTC)

16:17

Platform

Not Applicable

File name

Package_for_kb961501_server_1~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.1.mum

File version

Not Applicable

File size

1,703

Date (UTC)

24-Apr-2009

Time (UTC)

16:17

Platform

Not Applicable

File name

Package_for_kb961501_server_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.1.mum

File version

Not Applicable

File size

1,691

Date (UTC)

24-Apr-2009

Time (UTC)

16:17

Platform

Not Applicable

File name

Package_for_kb961501_server~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.1.mum

File version

Not Applicable

File size

1,722

Date (UTC)

24-Apr-2009

Time (UTC)

16:17

Platform

Not Applicable

File name

Update-bf.mum

File version

Not Applicable

File size

2,997

Date (UTC)

24-Apr-2009

Time (UTC)

16:17

Platform

Not Applicable

File name

X86_0ac4a754eb0c7479d71a17c510514887_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16850_none_b7089a4df38650b4.manifest

File version

Not Applicable

File size

718

Date (UTC)

24-Apr-2009

Time (UTC)

16:17

Platform

Not Applicable

File name

X86_0bf66f231f732bfff2b8f26e2fd9eb6d_31bf3856ad364e35_6.0.6002.18024_none_461b8351b6bec2a3.manifest

File version

Not Applicable

File size

718

Date (UTC)

24-Apr-2009

Time (UTC)

16:17

Platform

Not Applicable

File name

X86_4660244b2de6246962a9883884d8c7d9_31bf3856ad364e35_6.0.6000.21045_none_a8fa3f5a48bddd7b.manifest

File version

Not Applicable

File size

718

Date (UTC)

24-Apr-2009

Time (UTC)

16:17

Platform

Not Applicable

File name

X86_51157601ed2ce97a3166dd35e7fb75c7_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18247_none_839724c63bf7988c.manifest

File version

Not Applicable

File size

718

Date (UTC)

24-Apr-2009

Time (UTC)

16:17

Platform

Not Applicable

File name

X86_e6220cd395ddffe84991dce62695cbc6_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22120_none_b201e2853f0b46ad.manifest

File version

Not Applicable

File size

718

Date (UTC)

24-Apr-2009

Time (UTC)

16:17

Platform

Not Applicable

File name

X86_eb5a9a7fd0985b5ac6665282a9d675cf_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22417_none_9df282437629f483.manifest

File version

Not Applicable

File size

718

Date (UTC)

24-Apr-2009

Time (UTC)

16:17

Platform

Not Applicable

File name

X86_microsoft-windows-p..ooler-core-localspl_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16850_none_2dff138595b00ded.manifest

File version

Not Applicable

File size

12,648

Date (UTC)

24-Apr-2009

Time (UTC)

02:10

Platform

Not Applicable

File name

X86_microsoft-windows-p..ooler-core-localspl_31bf3856ad364e35_6.0.6000.21045_none_2e9859d0aec143bb.manifest

File version

Not Applicable

File size

12,648

Date (UTC)

24-Apr-2009

Time (UTC)

02:16

Platform

Not Applicable

File name

X86_microsoft-windows-p..ooler-core-localspl_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18247_none_2ff7241d92c8344e.manifest

File version

Not Applicable

File size

14,442

Date (UTC)

24-Apr-2009

Time (UTC)

02:18

Platform

Not Applicable

File name

X86_microsoft-windows-p..ooler-core-localspl_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22417_none_30a13292abcd7d6c.manifest

File version

Not Applicable

File size

14,442

Date (UTC)

24-Apr-2009

Time (UTC)

02:35

Platform

Not Applicable

File name

X86_microsoft-windows-p..ooler-core-localspl_31bf3856ad364e35_6.0.6002.18024_none_31f036e58fe102b2.manifest

File version

Not Applicable

File size

14,423

Date (UTC)

24-Apr-2009

Time (UTC)

02:30

Platform

Not Applicable

File name

X86_microsoft-windows-p..ooler-core-localspl_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22120_none_3275d288a9023d20.manifest

File version

Not Applicable

File size

14,423

Date (UTC)

24-Apr-2009

Time (UTC)

02:24

Platform

Not Applicable

Potrzebna dalsza pomoc?

Rozwijaj swoje umiejętności
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów firmy Microsoft

Czy te informacje były pomocne?

Jaka jest jakość tłumaczenia?
Co wpłynęło na Twoje wrażenia?

Dziękujemy za opinię!

×