PROBLEM

Po wyświetleniu grupy dystrybucyjnej w Centrum administracyjnego programu Exchange, nie wszyscy członkowie są wyświetlane, gdy tej grupy dystrybucji zawiera dużą liczbę członków. Centrum administracyjnego programu Exchange można wyświetlić maksymalnie 3000 członków każdej grupy dystrybucyjnej. .

Jeśli grupa dystrybucyjna zawiera więcej niż 3000 członków, nie można używać Centrum administracyjnego programu Exchange, aby usunąć członków, którzy nie są wymienione.

OBEJŚCIE PROBLEMU

Użyj polecenia cmdlet Remove-DistributionGroupMember zamiast Centrum administracyjnego programu Exchange, aby usunąć członków z grupy dystrybucyjnej.

Na przykład aby usunąć roger@contoso.com z grupą dystrybucyjną, który nazwany obsługi klienta, wykonaj następujące kroki:

  1. Wykonaj jedną z następujących czynności:

  2. Uruchom następujące polecenie:

    Remove-DistributionGroupMember -Identity "Customer Service" -Member roger@contoso.com 

WIĘCEJ INFORMACJI

Aby uzyskać więcej informacji na temat tego polecenia cmdlet zobacz Remove-DistributionGroupMember.

Nadal potrzebujesz pomocy? Przejdź do Witryny Microsoft Community.

Potrzebna dalsza pomoc?

Rozwijaj swoje umiejętności
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów firmy Microsoft

Czy te informacje były pomocne?

Jaka jest jakość języka?
Co wpłynęło na Twoje wrażenia?

Dziękujemy za opinię!

×