Symptomy

Podczas pracy z paskiem narzędzi dodatku Business Contact Manager w programie Microsoft office Outlook 2007 lub Microsoft office Outlook 2003 mogą wystąpić następujące symptomy:

  • Nie można ukryć paska narzędzi.

  • Możesz usunąć pasek narzędzi, ale nie możesz ponownie wyświetlić paska narzędzi.

Przyczyna

Takie zachowanie występuje, ponieważ pasek narzędzi dodatku Business Contact Manager jest zastosowany jako integralna część dodatku Business Contact Manager. Nie można ukryć paska narzędzi.

Obejście

Aby obejść ten problem, Skorzystaj z jednej z poniższych metod.

Metoda 1

Aby usunąć pasek narzędzi dodatku Business Contact Manager , wykonaj poniższe czynności.

  1. W menu Widok wskaż poleceniepaski narzędzi, a następnie kliknij polecenieDostosuj.

  2. Na karcie paski narzędzi kliknij pozycjęBusiness Contact Manager, a następnie kliknij pozycjęUsuń.

  3. Kliknij przycisk Zamknij , aby zamknąć okno dialogoweDostosowywanie .

Metoda 2

Aby wyświetlić pasek narzędzi dodatku Business Contact Manager , jeśli pasek narzędzi został usunięty, wykonaj następujące czynności:

  1. W menu Pomoc kliknij polecenie Wykryj i napraw.

  2. W oknie dialogowym wykrywanie i naprawianie kliknij, aby zaznaczyć pole wyboru Przywróć moje skróty podczas naprawiania (jeśli nie jest zaznaczone), a następnie kliknij przycisk Rozpocznij.

Więcej informacji

Pasek narzędzi dodatku Business Contact Manager jest instalowany przez dodatek Microsoft Business Contact Manager. Pasek narzędzi dodatku Business Contact Manager domyślnie zawiera następujące elementy:

  • Łącze do historii: możesz wybraćkontakty biznesowe, kontalubszanse sprzedaży.

  • Przycisk Wybierz : ten przycisk zmienia sięna Wybierz kontakt biznesowy, Wybierz pozycję kontolubWybierz pozycję szansa sprzedażyw zależności od tego, co wybrano w okniełącze do historii .

  • Dodatek Business Contact Manager — pomoc

Potrzebna dalsza pomoc?

Rozwijaj swoje umiejętności
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów firmy Microsoft

Czy te informacje były pomocne?

Jak zadowalająca jest jakość tłumaczenia?

Co wpłynęło na Twoje wrażenia?

Czy chcesz przekazać jakieś inne uwagi? (Opcjonalnie)

Dziękujemy za opinię!

×