Nie można zainstalować programu Microsoft Dynamics CRM — pakiety zbiorcze aktualizacji

Objawy

Podczas próby zainstalowania pakietu zbiorczego aktualizacji na serwerze Microsoft Dynamics CRM, użytkownicy mogą wystąpić błędy, takie jak następujące:

"Nie można załadować typu 'Microsoft.Crm.OrganizationFeatureControlChecks' z zestawu ' Microsoft.Crm, Version = 5.0.0.0, kultury = neutral, PublicKeyToken = 31bf3856ad364e35'."

Przyczyna

Niestandardowe zestawy z poprzedniej wersji aplikacji Microsoft Dynamics CRM miał zostały skopiowane do serwera globalna pamięć podręczna zestawów

Rozwiązanie

Domyślnie tylko zestawy, które aplikacja Microsoft Dynamics CRM ma w globalna pamięć podręczna zestawów są Microsoft.Crm.SdkTypeProxy.dll i Microsoft.Crm.SdkTypeProxy.XmlSerializers.dll. Innych zestawów aplikacji Microsoft Dynamics CRM powinny zostać usunięte z globalna pamięć podręczna zestawów.

Więcej informacji

Aby wyświetlić pamięci podręcznej zestawów globalnych, zobacz poniższe łącze:

http://msdn.microsoft.com/en-us/library/ex0ss12c.aspx

Potrzebna dalsza pomoc?

Rozwijaj swoje umiejętności
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów firmy Microsoft

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

×