Niepowodzenie próby zainstalowania programu SQL Server 2005 w przypadku wcześniejszego zainstalowania dodatku Service Pack 2 dla programu MSXML Core Services 6.0

Symptomy

Przykładowy scenariusz:

  • Na komputerze z systemem Windows XP zastosowano aktualizację dla programu Microsoft XML Core Services (MSXML) 6.0 opisaną w następującym artykule z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:

    954459 MS08-069: Opis aktualizacji zabezpieczeń programu XML Core Services 6.0: 11 listopada 2008

  • Po zastosowaniu tej aktualizacji dla programu MSXML system komputera uaktualniono do wersji Windows XP z dodatkiem Service Pack 3 (SP3).

W takim scenariuszu próba zainstalowania programu Microsoft SQL Server 2005 skutkuje następującym komunikatem o błędzie:


Instalacja produktu MSXML 6 Service Pack 2 (KB954459) nie powiodła się, ponieważ na komputerze znajduje się już jego nowsza wersja. Aby kontynuować, odinstaluj nowszą wersję, a następnie ponownie uruchom Instalatora produktu MSXML 6 Service Pack 2 (KB954459).


Oto zrzut ekranowy tego błędu:

W dzienniku instalacji programu SQL Server zarejestrowany jest następujący błąd:


Ten pakiet nie jest obsługiwany w tym systemie operacyjnym.

SkipInstallCA. Wartość zwrócona 3.


Błąd krytyczny podczas instalacji

Wątek MainEngineThread zwraca wartość 1603Kod błędu 1603

Produkt: Analizator składni MSXML 6.0 (KB933579)

Instalacja nie powiodła się.

W dzienniku instalacji programu MSXML może być zarejestrowany następujący błąd:


Uruchomienie akcji godzina: SkipInstallCA.

Ten pakiet nie jest obsługiwany w tym systemie operacyjnym.

Zakończenie akcji godzina: SkipInstallCA. Wartość zwrócona 3.

Zakończenie akcji godzina: INSTALL. Wartość zwrócona 3.

……

MSI (s) (9C:00) [godzina]: Uwaga: 1: 1729

MSI (s) (9C:00) [godzina]: Produkt: MSXML 6 Service Pack 2 (KB954459) -- Konfiguracja nie powiodła się. ……

MSI (s) (A0:D0) [godzina]: Uwaga: 1: 1708

MSI (s) (A0:D0) [godzina]: Produkt: MSXML 6 Service Pack 2 (KB954459) -- Instalacja nie powiodła się.Pliki dziennika instalacji można znaleźć w następującym folderze:

%WINDIR%\Program Files\Microsoft SQL Server\90\Setup Bootstrap\LogUwaga Ten problem dotyczy wszystkich wersji programu SQL Server 2005.

Przyczyna

Podczas próby zainstalowania programu MSXML 6.0 z dodatkiem SP2 Instalator programu SQL Server wykrywa, że wersja programu MSXML 6.0 opisana w artykule z bazy wiedzy 954459 jest już zainstalowana na komputerze. W wyniku tego proces sprawdzania wskazuje, że nie należy zamieniać bieżącej wersji programu MSXML 6.0. Powoduje to zatrzymanie instalacji zarówno programu MSXML 6.0, jak i programu SQL Server 2005.

Rozwiązanie

Informacje o dodatku Service Pack

Aby rozwiązać ten problem, należy uzyskać najnowszy dodatek Service Pack dla programu SQL Server 2005.

Aby uzyskać więcej informacji, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:

913089 Jak uzyskać najnowszy dodatek Service Pack dla programu SQL Server 2005

Obejście problemu

Aby automatycznie rozwiązać ten problem, przejdź do sekcji Automatyczne rozwiązywanie problemu. Aby samodzielnie rozwiązać ten problem, przejdź do sekcji Samodzielne rozwiązywanie problemu.

Automatyczne rozwiązywanie problemu

Aby automatycznie rozwiązać ten problem, należy kliknąć łącze Rozwiąż ten problem. Następnie należy kliknąć przycisk Uruchom w oknie dialogowym Pobieranie pliku i wykonać kroki kreatora.Uwaga Ten kreator może być dostępny tylko w języku angielskim. Jednak ta poprawka automatyczna działa również w innych wersjach językowych systemu Windows.

Uwaga Jeśli używany komputer nie jest tym, którego dotyczy problem, można zapisać tę poprawkę automatyczną na dysku flash lub dysku CD i uruchomić ją na odpowiednim komputerze.

Samodzielne rozwiązywanie problemu

Aby obejść ten problem:

  1. Pobierz poprawkę dla programu MSXML z następującej witryny firmy Microsoft w sieci Web:

    http://download.microsoft.com/download/E/3/F/E3F51FFB-505D-480E-9F67-0DD3A9680DEE/MSXMLFix.EXE

  2. Wyodrębnij poprawkę, a następnie skopiuj pliki MSXML6.MSP i MSXML_FIX.VBS do tego samego folderu.

  3. Uruchom polecenie cscript MSXML_FIX.VBS.


Stan

Firma Microsoft potwierdziła, że jest to problem występujący w produktach firmy Microsoft wymienionych w sekcji „Informacje zawarte w tym artykule dotyczą”.

Potrzebna dalsza pomoc?

Rozwijaj swoje umiejętności
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów firmy Microsoft

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

×