Obsługa usługi WebDriver dla programu Internet Explorer 11

Uwaga: 15 czerwca 2022 r. zostanie wycofana aplikacja komputerowa Internet Explorer 11 (aby uzyskać listę zakresów, zobacz Często zadawane pytania). Te same aplikacje i witryny IE11, z których obecnie korzystasz, można otwierać w Microsoft Edge w trybie programu Internet Explorer. Dowiedz się więcej tutaj.

Narzędzie WebDriver — informacje

Narzędzie WebDriver umożliwia deweloperom tworzenie zautomatyzowanych testów symulowających interakcje użytkowników ze stronami sieci Web, a następnie raportowanie wyników w programie Internet Explorer 11. WebDriver może także zarządzać testami w wielu oknach, kartach i na stronach internetowych w jednej sesji.

Pobieranie narzędzia WebDriver

WebDriver implementuje wiele z funkcji o wysokim priorytecie z specyfikacji W3C, aby pozwolić deweloperom na otwarcie sesji, zautomatyzowanie podstawowych funkcji względem stron, a następnie zwrócenie wyników testów. WebDriver różni się od testów jednostkowych języka JavaScript, ponieważ webDriver ma dostęp do funkcji i informacji, których obsługa języka JavaScript nie działa w przeglądarce. WebDriver może także dokładniej symulować zdarzenia użytkownika lub zdarzenia na poziomie systemu operacyjnego.

Aby pobrać funkcje usługi WebDriver, przejdź do następującej witryny internetowej firmy Microsoft:

Narzędzie sterownika sieci Web programu Internet Explorer dla programu Internet Explorer 11Pobrana wersja narzędzia WebDriver jest niezgodna z wersją narzędzia WebDriver wprowadzona w wersji Internet Explorer Developer Channel.

Więcej informacji

Następująca lista zawiera aktualizacje obsługi narzędzia WebDriver oparte na opiniach ze strony Internet Explorer Developer Channel:

  • Usuwa nadmiarowe obiekty JSON najwyższego poziomu dla poleceń i odpowiedzi.

  • Aktualizuje funkcję polecenia WyślijKeys.

  • Usprawnia odłączanie usługi WebDriver z programu Internet Explorer.

  • Ulepszenia niezawodności podczas przełączania kart i wysyłania poleceń do różnych okien i kart.

Aby uzyskać więcej informacji, przejdź do następujących witryn internetowych MSDN:

Polecenia sterownika sieci Web

Interfejs IIEWebDriverManager

Potrzebna dalsza pomoc?

Rozwijaj swoje umiejętności
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów firmy Microsoft

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

×