Opcja wyłączenia wykonywania skryptów JScript w programie Internet Explorer

Podsumowanie

Nowa akcja URL, URLACTION_ALLOW_JSCRIPT _IE (140D), umożliwia konfigurowanie zasad wykonywania programu JScript dla stref zabezpieczeń lub szablonów stref zabezpieczeń. Dla tej akcji URL można określić następujące wartości:

Włączone (ustawienie domyślne)

URLPOLICY_ALLOW

Wyłączone (zalecane ustawienie strefy internetowej, strefy witryn z ograniczeniami i zaawansowane i średnio zaawansowane szablony stref zabezpieczeń)

URLPOLICY_DISALLOW

Monit

URLPOLICY_QUERY

W tym artykule opisano, jak wyłączyć wykonywanie kodu JScript w strefie Internet Explorer dla stref internetowych i witryn z ograniczeniami.

Ważne Aby użyć akcji URL opisanej w tym artykule, należy mieć zainstalowaną zbiorczą aktualizację zabezpieczeń dla programu Internet Explorer: 11 kwietnia 2017 lub nowsza.

Więcej informacji

Ważne Należy rozważnie wykonywać czynności podane w tej sekcji. Niepoprawne zmodyfikowanie rejestru może być przyczyną poważnych problemów. Przed zmodyfikowaniem rejestru należy utworzyć jego kopię zapasową, aby móc przywrócić rejestr na wypadek problemów.

Aby ręcznie edytować rejestr i wyłączyć wykonywanie skryptów w strefie Internet Explorer dla strefy internetowej i witryn z ograniczeniami, wykonaj następujące czynności:

 1. Kliknij przycisk Start, kliknij polecenie Uruchom, wpisz polecenie Regedt32 lub regedit, a następnie kliknij przycisk OK.

 2. Aby wyłączyć wykonywanie kodu JScript w strefie internetowej, zlokalizuj następujący podklucz rejestru w Edytorze rejestru:HKEY_LOCAL_MACHINE \software\microsoft\windows\currentversion\internet Settings\Zones\3\140DAby wyłączyć wykonywanie kodu JScript w strefie witryn z ograniczeniami, zlokalizuj następujący podklucz rejestru w Edytorze rejestru:HKEY_LOCAL_MACHINE \software\microsoft\windows\currentversion\internet Settings\Zones\4\140D

 3. Kliknij prawym przyciskiem myszy odpowiedni podklucz rejestru, a następnie kliknij polecenie Modyfikuj.

 4. W oknie dialogowym Edytowanie wartości DWORD (32-bitowa) wpisz wartość3.

 5. Kliknij przycisk OK, a następnie uruchom ponownie program Internet Explorer.

Aby uniemożliwić wykonywanie skryptów dla emulowanych aplikacji, takich jak 32-bitowe aplikacje działające na urządzeniu 64-bitowe, należy wykonać następujące czynności:

 1. Kliknij przycisk Start, kliknij polecenie Uruchom, wpisz polecenie Regedt32 lub regedit, a następnie kliknij przycisk OK.

 2. Aby wyłączyć emulowaną aplikację, zlokalizuj następujący podklucz rejestru w Edytorze rejestru:HKEY_LOCAL_MACHINE \software\wow6432node\microsoft\windows\currentversion\internet Settings\Zones\3\140D

 3. W odpowiednim podfolderze utwórz wartość rejestru typu DWORD i nadaj jej nazwę EnableJScriptMitigation.

 4. W oknie dialogowym Edytowanie wartości DWORD (32-bitowa) wpisz wartość1.

 5. Kliknij Ok.

Skrypty z programu MSXML

Jeśli korzystasz z systemu Windows 8 lub Windows 8,1, musisz dysponować pakietem zbiorczym comiesięcznym (MR) lub zarówno do aktualizacji, jak i aktualizacji zbiorczej programu Internet Explorer (IECU), aby móc korzystać z tej funkcji. Oprócz włączania funkcji za pomocą klawisza sterowania funkcjami należy również zmienić odpowiednie klucze rejestru, aby ograniczyć ładowanie skryptów JScript za pomocą programu MSXML.

Aby uniemożliwić wykonywanie skryptów z języków Msxml3 i MSXML6w języku JScript, wykonaj następujące czynności:

 1. Kliknij przycisk Start, kliknij polecenie Uruchom, wpisz polecenie Regedt32 lub regedit, a następnie kliknij przycisk OK.

 2. Aby wyłączyć wykonywanie skryptów za pośrednictwem biblioteki Msxml3 i MSXML6, w Edytorze rejestru zlokalizuj następujący podklucz rejestru:urządzenia oparte na procesorach x86

  • W przypadku Msxml3: HKEY_LOCAL_MACHINE \software\microsoft\MSXML30

  • W przypadku programu MSXML6: HKEY_LOCAL_MACHINE \software\microsoft\MSXML60

  Dla urządzeń opartych na architekturze x64

  • W przypadku Msxml3: HKEY_LOCAL_MACHINE \software\wow6432node\microsoft\MSXML30

  • W przypadku programu MSXML6: HKEY_LOCAL_MACHINE \software\wow6432node\microsoft\MSXML60

 3. W każdym odpowiednim podfolderze utwórz wartość rejestru typu DWORD i nadaj jej nazwę EnableJScriptMitigation.

 4. W oknie dialogowym Edytowanie wartości DWORD (32-bitowa) wpisz wartość1.

 5. Kliknij Ok.

Uwagi

 • Po zastosowaniu tych ustawień program Internet Explorer nie będzie uruchamiać skryptów JScript z witryn internetowych korzystających ze starszych trybów dokumentów w programie Internet Explorer (w programie Internet Explorer 9 i starszych wersjach), które znajdują się w strefie Internet lub witryny z ograniczeniami. Aby przywrócić wykonywanie kodu JScript w strefie zabezpieczeń, ustaw wartość odpowiedniego podklucza rejestru równą 0, a następnie uruchom ponownie program Internet Explorer.

 • Przed zastosowaniem tych ustawień w systemie Windows 8, Windows 8,1, Windows 10, wersja 1507 (wersja wstępna opublikowana w lipcu 2015), Windows 10, wersja 1703 (Kreator twórców) lub system Windows 10 w wersji 1709 (z aktualizacją dla twórców) na urządzeniu należy włączyć funkcję za pomocą klawisza Control funkcji internetowej (znanego również jako klawisz Control Feature). Aby uzyskać instrukcje dotyczące konfigurowania klucza kontrolnego funkcji, zobacz Temat klawisze sterowania funkcjami internetowymi w witrynie internetowej Microsoft docs.

Potrzebna dalsza pomoc?

Rozwijaj swoje umiejętności
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów firmy Microsoft

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×