Objawy

Podczas odwiedzania witryny sieci Web lub uruchomić aplikację, która ładuje dokumentów XHTML przy użyciu programu Microsoft XML Core Services (MSXML), MSXML będzie wysyłać żądania do World Wide Web Consortium (W3C) do pobierania plików znanych Document Type Definition (DTD) za każdym razem. To zachowanie może przynieść dużo ruchu na serwerze W3C. Czasami można znaleźć pliki XHTML nie są ładowane pomyślnie, ponieważ żądania DTD są blokowane przez serwer W3C. Na przykład masz plik JavaScript (js), która zawiera poniższy kod:

function pullXHtml() { var xml = new ActiveXObject("Msxml2.DOMDocument.6.0"); xml.async = false; xml.resolveExternals = true; xml.validateOnParse = false; xml.setProperty("ProhibitDTD", false); xml.loadXML(  "<!DOCTYPE html PUBLIC \"-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN\" \"http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd\">" +  "<html xmlns='http://www.w3.org/1999/xhtml' xml:lang='en' lang='en'><head><title>simple document</title></head>" +  "<body><p>a simple paragraph</p></body></html>"); if (xml.parseError.errorCode != 0) {  var myErr = xml.parseError;  WScript.Echo("ERROR:" + myErr.reason); } else {  WScript.echo("The XHTML document was loaded successfully."); }}pullXHtml();

Po uruchomieniu pliku JavaScript, plik ładuje dokumentu XHTML przy użyciu programu MSXML. Jeśli nie masz ta aktualizacja jest zainstalowana, po uruchomieniu pliku JavaScript, jeśli żądania DTD są blokowane przez serwer W3C może zostać wyświetlony następujący komunikat o błędzie:

Błąd: Serwer nie zrozumiał żądania lub było ono nieprawidłowe. Wystąpił błąd podczas przetwarzania zasobu 'http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd'.

Po zainstalowaniu tej aktualizacji pliku JavaScript uruchomi się pomyślnie i zostanie wyświetlony następujący komunikat:

Dokument XHTML został załadowany pomyślnie.Uwaga

 • Po zastosowaniu tej aktualizacji program MSXML buforuje pliki DTD lokalnie, aby zmniejszyć liczbę żądań, które są wysyłane do serwera W3C.

 • Po zainstalowaniu tej aktualizacji może być wyświetlony monit o ponowne uruchomienie komputera.

 • Po zainstalowaniu tej aktualizacji w systemie Windows Vista, Windows Server 2008 lub Windows 7, należy uruchomić plik instalacyjny jako administrator.

 • Aby uzyskać więcej informacji o XHTML i definicji typu dokumentu (DTD) zobacz sekcję "Więcej informacji".

Rozwiązanie

Informacje o aktualizacji

Jak określić wersję programu MSXML

Aby ustalić wersję programu MSXML jest zainstalowana na komputerze, wykonaj następujące kroki:

 1. Zlokalizuj plik Msxml6.dll w następującym katalogu: C:\Windows\System32

 2. Kliknij prawym przyciskiem myszy plik Msxml6.dll, a następnie kliknij polecenie Właściwości.

 3. Kliknij kartę wersja , aby zobaczyć informacje o wersji. Uwaga W systemie Windows Vista, Windows 7 lub Windows Server 2008 kliknij przycisk Szczegóły kartę.

Jak uzyskać tę aktualizację

Ta aktualizacja zostanie zainstalowana automatycznie przez usługi Windows Update. Jednak można również zainstalować tę aktualizację ręcznie pobrać odpowiedni pakiet. Istnieje kilka pakietów, które zawierają tę poprawkę. Te pakiety zostały wydane w następujących scenariuszach instalacji:

Artykuły z bazy wiedzy

Scenariusze instalacji

Pakiety aktualizacji

Wersje programu MSXML

Obsługiwane systemy operacyjne

973686 Opis aktualizacji dla dodatku Service Pack 2 dla programu Microsoft MSXML Core Services 6.0  

Program MSXML 6.0 jest zainstalowana przez aplikację lub ręcznie zainstalować samodzielnie. Aby zastosować tę poprawkę, musi mieć zainstalowany dodatek SP2 dla programu MSXML 6.0.

Download Pobierz teraz pakiet aktualizacji.

PROGRAM MSXML 6.0 Z DODATKIEM SP2

Windows Server 2003 z dodatkiem Service Pack 2; System Windows XP z dodatkiem Service Pack 2

973685 Opis aktualizacji dla programu Microsoft XML Core Services 4.0 z dodatkiem Service Pack 3  

Program MSXML 4.0 jest zainstalowana przez aplikację lub ręcznie zainstalować samodzielnie. Aby zastosować tę poprawkę, musi mieć zainstalowany dodatek SP3 dla programu MSXML 4.0.

Download Pobierz teraz pakiet aktualizacji.

PROGRAM MSXML 4.0 Z DODATKIEM SP3

Windows 7; Windows Server 2003 z dodatkiem Service Pack 2; Windows Server 2008 r.; Windows Server 2008 R2. Windows Server 2008 z dodatkiem Service Pack 2; System Windows Vista; Windows Vista z dodatkiem Service Pack 1; Windows Vista z dodatkiem Service Pack 2; System Windows XP z dodatkiem Service Pack 2; System Windows XP z dodatkiem Service Pack 3

Download Pobierz teraz pakiet aktualizacji.

PROGRAM MSXML 3.0

Systemu Windows XP Professional x64

Download Pobierz teraz pakiet aktualizacji.

PROGRAM MSXML 3.0

Windows Server 2003 SP2

Download Pobierz teraz pakiet aktualizacji.

PROGRAM MSXML 3.0

Windows Server 2003 z dodatkiem Service Pack 2 x64 Edition

Download Pobierz teraz pakiet aktualizacji.

PROGRAM MSXML 3.0

Windows Server 2003 z dodatkiem Service Pack 2 dla systemów opartych na procesorach Itanium

Download Pobierz teraz pakiet aktualizacji.

Parser MSXML 3.0 i MSXML 6.0

Windows Vista, Windows Vista z dodatkiem SP1 i Windows Vista z dodatkiem SP2

Download Pobierz teraz pakiet aktualizacji.

Parser MSXML 3.0 i MSXML 6.0

Windows Vista, wersje 64-bitowe, dodatku SP1 dla systemu Windows Vista 64-bitowych i Windows Vista z dodatkiem SP2

Download Pobierz teraz pakiet aktualizacji.

Parser MSXML 3.0 i MSXML 6.0

Windows Server 2008 i Windows Server 2008 z dodatkiem SP2

Download Pobierz teraz pakiet aktualizacji.

Parser MSXML 3.0 i MSXML 6.0

System Windows Server 2008 x64 Edition i Windows Server 2008 x64 Edition z dodatkiem SP2

Download Pobierz teraz pakiet aktualizacji.

Parser MSXML 3.0 i MSXML 6.0

Windows Server 2008 dla systemów opartych na procesorach Itanium i Windows Server 2008 dla systemów opartych na procesorach Itanium z dodatkiem SP2

973688 Opis aktualizacji dla programu Microsoft XML Core Services 4.0 z dodatkiem Service Pack 2  

Program MSXML 4.0 jest zainstalowana przez aplikację lub ręcznie zainstalować samodzielnie. Aby zastosować tę poprawkę, musi mieć zainstalowany dodatek SP2 dla programu MSXML 4.0.

Download Pobierz teraz pakiet aktualizacji.

PROGRAM MSXML 4.0 Z DODATKIEM SP2

Windows 7; Windows Server 2003 z dodatkiem Service Pack 2; Windows Server 2008 r.; Windows Server 2008 R2. Windows Server 2008 z dodatkiem Service Pack 2; System Windows Vista; Windows Vista z dodatkiem Service Pack 1; Windows Vista z dodatkiem Service Pack 2; System Windows XP z dodatkiem Service Pack 2; System Windows XP z dodatkiem Service Pack

Aby uzyskać więcej informacji dotyczących sposobów pobierania plików pomocy technicznej firmy Microsoft, należy kliknąć następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:

119591 Jak uzyskać pliki Pomocy technicznej Microsoft w usługach online Firma Microsoft przeskanowała plik w poszukiwaniu wirusów. Firma Microsoft użyła najnowszego oprogramowania do wykrywania wirusów, które było dostępne w dniu opublikowania pliku. Plik jest przechowywany na serwerach o podwyższonych zabezpieczeniach, które uniemożliwiają nieautoryzowane zmiany w pliku.

Informacje dotyczące pliku

Wersja anglojęzyczna tej aktualizacji ma atrybuty plików (lub nowsze) wymienione w poniższej tabeli. Daty i godziny odpowiadające tym plikom zostały podane w formacie uniwersalnego czasu koordynowanego (UTC, Coordinated Universal Time). Po wyświetleniu informacji o pliku są konwertowane na czas lokalny. Aby zobaczyć różnicę między czasem UTC i czasem lokalnym, należy użyć z karty Strefa czasowa w aplecie Data i godzina w Panelu sterowania.

Wszystkie obsługiwane wersje x86 systemu Windows XP i Windows Server 2003

Nazwa pliku

Wersja pliku

Rozmiar pliku

Data

Godzina

Msxml6.dll

6.20.2003.0

1,415,000

19-Aug-2009

09:07

Wszystkie obsługiwane wersje x64-bitowych systemów Windows XP i Windows Server 2003

Nazwa pliku

Wersja pliku

Rozmiar pliku

Data

Godzina

Msxml6.dll

6.20.2003.0

2,018,648

20-Aug-2009

03:21

Wszystkie obsługiwane wersje z procesorem Itanium systemu Windows XP i Windows Server 2003

Nazwa pliku

Wersja pliku

Rozmiar pliku

Data

Godzina

Msxml6.dll

6.20.2003.0

4,251,464

20-Aug-2009

02:23

Więcej informacji

Aby uzyskać więcej informacji na temat definicji typu dokumentu odwiedź następującą witrynę sieci Web:

http://www.w3.org/TR/xhtml1/dtds.htmlAby uzyskać więcej informacji o XHTML odwiedź następującą witrynę sieci Web:

http://www.w3.org/TR/xhtml1/Aby uzyskać więcej informacji na temat programu MSXML odwiedź następującą witrynę Microsoft Developer Network w sieci Web:

http://msdn.microsoft.com/en-us/library/ms763742(VS.85).aspxAby uzyskać więcej informacji o liście wersje programu Microsoft XML Parser (MSXML) kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:

269238 Lista wersji programu Microsoft XML Parser (MSXML)

Informacje

Aby uzyskać więcej informacji, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:

954459 MS08-069: Opis aktualizacji zabezpieczeń programu XML Core Services 6.0: 11 listopada 2008 Aby uzyskać więcej informacji dotyczących terminologii aktualizacji oprogramowania, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:

824684 Opis standardowej terminologii używanej do opisywania aktualizacji oprogramowania firmy Microsoft

Potrzebna dalsza pomoc?

Rozwijaj swoje umiejętności
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów firmy Microsoft

Czy te informacje były pomocne?

Jaka jest jakość języka?
Co wpłynęło na Twoje wrażenia?

Dziękujemy za opinię!

×