Streszczenie

W tym artykule opisano funkcję Aktualizacje automatyczne w systemach Microsoft Windows 7, Windows Vista i Windows XP.

Aby uzyskać więcej informacji o funkcji Aktualizacje automatyczne w systemie Windows 7, kliknij łącze poniżej, aby wyświetlić artykuł z witryny firmy Microsoft w sieci Web:

Opis aktualizowania automatycznego systemu Windows

Aby uzyskać więcej informacji o funkcji Aktualizacje automatyczne w systemie Windows Vista, kliknij łącze poniżej, aby wyświetlić artykuł z witryny firmy Microsoft w sieci Web:

Opis aktualizowania automatycznego systemu Windows

Więcej informacji

Funkcja Aktualizacje automatyczne jest dołączona do systemów Windows 7, Windows Vista i Windows XP. Dzięki tej funkcji system Windows może automatycznie aktualizować komputer przy użyciu najnowszych aktualizacji i poprawek. Nie trzeba już wyszukiwać aktualizacji krytycznych ani informacji o nich, ponieważ są one dostarczane bezpośrednio do komputera. System Windows wykrywa, kiedy jest dostępne połączenie z Internetem, i używa go do wyszukania w celu pobrania aktualizacji z witryny Windows Update lub Microsoft Update w sieci Web. Za każdym razem, gdy zostaną udostępnione nowe aktualizacje, w obszarze powiadomień pojawia się ikona.

Można określić sposób i częstotliwość aktualizacji systemu Windows. Na przykład można skonfigurować system Windows do automatycznego pobierania aktualizacji i instalowania ich według określonego harmonogramu. Można także skonfigurować system Windows do powiadamiania o znalezieniu nowych aktualizacji dla komputera. System Windows pobierze wybrane aktualizacje w tle. Dzięki temu praca może się odbywać bez zakłóceń. Po ukończeniu pobierania w obszarze powiadomień pojawia się ikona z komunikatem o gotowości do zainstalowania aktualizacji. Po kliknięciu ikony lub komunikatu można zainstalować nowe aktualizacje, wykonując kilka prostych kroków. Jeśli jakaś pobrana aktualizacja nie będzie zainstalowana, system Windows usunie jej pliki z komputera. Aby zainstalować tę aktualizację później, należy ją ponownie pobrać przez przywrócenie odrzuconych aktualizacji.

Aby uzyskać więcej informacji na temat sposobu konfigurowania funkcji Aktualizacje automatyczne, zobacz artykuł poniżej dla używanej wersji systemu Windows.

W przypadku systemu Windows 7 kliknij łącze poniżej, aby wyświetlić artykuł z witryny firmy Microsoft w sieci Web:

Zmienianie sposobu instalowania aktualizacji w systemie Windows lub powiadamiania o nichW przypadku systemu Windows Vista kliknij łącze poniżej, aby wyświetlić artykuł z witryny firmy Microsoft w sieci Web:

Zmienianie sposobu instalowania aktualizacji w systemie Windows lub powiadamiania o nichW przypadku systemu Windows XP kliknij łącze poniżej, aby wyświetlić artykuł z witryny firmy Microsoft w sieci Web:

306525Jak skonfigurować funkcję Aktualizacje automatyczne i korzystać z niej w systemie WindowsAby uzyskać więcej informacji dotyczących konfigurowania funkcji Aktualizacje automatyczne przy użyciu Zasad grupy lub ustawień rejestru, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:

328010 Jak konfigurować automatyczne aktualizacje za pomocą zasad grupy lub ustawień Rejestru

Aby uzyskać dodatkowe informacje dotyczące planowania aktualizacji automatycznych, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:

327838 Planowanie aktualizacji automatycznych w systemach Windows Server 2003, Windows XP i Windows 2000

Uwagi

  • Aby zmodyfikować ustawienia funkcji Aktualizacje automatyczne, należy zalogować się jako administrator lub członek grupy Administratorzy. Jeśli ten komputer jest podłączony do sieci, także ustawienia zasad sieciowych mogą nie pozwalać na ukończenie tej procedury.

  • Po zainstalowaniu pewnych składników system Windows może wyświetlić monit o ponowne uruchomienie komputera. Należy ponownie uruchomić komputer, gdyż w przeciwnym wypadku może on działać nieprawidłowo.

  • Określone aktualizacje można zawsze zainstalować z witryny Windows Update w sieci Web. Wykaz rozszerzenia Windows Update i Wykaz usługi Microsoft Update są dostępne dla zaawansowanych użytkowników i administratorów, którzy chcą pobierać aktualizacje do zainstalowania później lub zainstalować je na co najmniej jednym komputerze z systemem Windows 7, Windows Vista i Windows XP.

  • Aby uzyskać więcej informacji dotyczących sposobu pobierania aktualizacji z katalogu rozszerzenia Windows Update, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:

    323166 Jak pobierać aktualizacje zawierające sterowniki i poprawki z Wykazu rozszerzenia Windows Update

  • Informatycy mogą skonfigurować serwer w sieci firmowej do udostępniania aktualizacji serwerom i klientom firmowym zarówno przy użyciu rozszerzenia Windows Update lub Microsoft Update, jak i funkcji Aktualizacje automatyczne. Funkcja ta może być użyteczna w środowiskach klientów i serwerów, które nie mają dostępu do Internetu, lub w środowiskach o wysokim stopniu zarządzania, gdzie administrator firmy musi przetestować aktualizacje przed ich wdrożeniem.

  • Aby uzyskać informacje dotyczące rozwiązywania problemów z funkcjami Windows Update lub Microsoft Update, odwiedź następującą witrynę firmy Microsoft w sieci Web:

    http://update.microsoft.com/windowsupdate/v6/troubleshoot.aspx

Potrzebna dalsza pomoc?

Rozwijaj swoje umiejętności
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów firmy Microsoft

Czy te informacje były pomocne?

Jak zadowalająca jest jakość tłumaczenia?
Co wpłynęło na Twoje wrażenia?

Dziękujemy za opinię!

×