Opis pakietu poprawek programu Office SharePoint Server 2007 (pliku Coreserver-x-none.msp): 25 października 2011

Streszczenie

W tym artykule opisano problemy programu Microsoft Office SharePoint Server 2007, które zostały naprawione w pakiecie poprawek z dnia 25 października 2011.

WPROWADZENIE

Problemy rozwiązywane przez ten pakiet poprawek

 • Rozważ następujący scenariusz:

  • Chcesz użyć funkcji odmian do tłumaczenia witryny Office SharePoint Server 2007 w różnych językach.

  • Spróbuj utworzyć etykietę, ale Sklonowanie.

  • Usuń etykietę, którą próbowano utworzyć.

  • Spróbuj utworzyć inną etykietę, która ma taką samą nazwę jak etykiety, który zostanie usunięty.

  W tym scenariuszu system odmian tworzy strony w niewłaściwej lokalizacji.
  Uwaga Ten pakiet poprawek dodaje opcje Stsadm variationsfixuptool operacja, aby zdiagnozować i rozwiązać ten problem.

  Informacje wewnętrzne pomocy technicznej firmy Microsoft

  Nr błędu: 30882 (OfficeQFE)

 • Funkcja usuwania wynik wyszukiwania nie działa dla plików, które zawierają apostrofy w witrynach Office SharePoint Server 2007.

  Informacje wewnętrzne pomocy technicznej firmy Microsoft

  Nr błędu: 31214 (OfficeQFE)

Rozwiązanie

Informacje o poprawce

Obsługiwana poprawka jest udostępniana przez firmę Microsoft. Jednak ta poprawka jest przeznaczona do usunięcia tylko problemów opisanych w tym artykule. Tę poprawkę należy stosować tylko w systemach, których występują problemy opisane w tym artykule. Ta poprawka może być wciąż w fazie testowania. Jeśli dany system nie jest poważnie narażony na tych problemów, firma Microsoft zaleca, aby poczekać na następną aktualizację oprogramowania zawierającą tę poprawkę.


Jeśli poprawka jest dostępna do pobrania, pojawi się sekcja "Poprawka dostępna do pobrania" na początku tego artykułu z bazy wiedzy Knowledge Base. Jeśli nie ma tej sekcji, skontaktuj się z Obsługą i Wsparciem Klienta Microsoft w celu uzyskania poprawki.


Uwaga Jeśli wystąpią dodatkowe błędy lub konieczność rozwiązania problemu, być może trzeba będzie utworzyć osobne zlecenie usługi. Zwykłe koszty obsługi będą zastosowane do dodatkowych pytań i problemów, których nie można rozwiązać przy użyciu określonej poprawki. Aby uzyskać pełną listę numerów telefonów działu obsługi klienta firmy Microsoft lub utworzyć osobne zlecenie usługi odwiedź następujące witryny firmy Microsoft:

Uwaga "Poprawka dostępna do pobrania" zawiera listę języków, dla których dostępna jest poprawka. Jeśli odpowiedni język nie jest widoczny, to dlatego, że poprawka nie jest dostępna dla danego języka.

Wymagania wstępne

Aby zastosować ten pakiet poprawek, musi mieć serwerów Microsoft Office 2007 z dodatkiem Service Pack 2 lub serwerów pakietu Office 2007, zainstalowania dodatku Service Pack 3. Aby uzyskać więcej informacji, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:

jak uzyskać najnowszy dodatek service pack dla produktów serwerowych pakietu Office 2007

Wymagania dotyczące ponownego uruchomienia

Może nie być konieczne ponowne uruchomienie komputera po zastosowaniu tej poprawki.

Informacje dotyczące zastępowania poprawek

Ta poprawka nie zastępuje wcześniej wydanej poprawki.

Informacje dotyczące rejestru

Aby użyć poprawki w tym pakiecie, nie trzeba wprowadzać żadnych zmian w rejestrze.

Informacje o plikach

Ta poprawka może nie zawierać wszystkich plików, które są niezbędne do pełnej aktualizacji produktu do nowszej kompilacji. Ta poprawka zawiera tylko pliki niezbędne do rozwiązania problemów wymienionych w tym artykule.


Wersja globalna tego pakietu poprawek używa pakietu Instalator systemu Microsoft Windows, aby zainstalować pakiet poprawek. Daty i godziny odpowiadające tym plikom są wymienione w formacie uniwersalnego czasu koordynowanego (UTC, Coordinated Universal Time) w poniższej tabeli. Po wyświetleniu informacji dotyczących plików są one konwertowane na czas lokalny. Aby zobaczyć różnicę między czasem UTC i czasem lokalnym, należy użyć karty Strefa czasowa w elemencie Data i godzina w Panelu sterowania.


x64 wersji

Pobieranie informacji

Potrzebna dalsza pomoc?

Rozwijaj swoje umiejętności
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów firmy Microsoft

Czy te informacje były pomocne?

Jak zadowalająca jest jakość tłumaczenia?

Co wpłynęło na Twoje wrażenia?

Czy chcesz przekazać jakieś inne uwagi? (Opcjonalnie)

Dziękujemy za opinię!

×