Opis poprawki uwzględnione w wymaganiach wstępnych dla programu System Center Menedżer konfiguracji 2007 R3

W tym artykule opisano wstępnie wymaganą poprawkę dla programu System Center Menedżer konfiguracji 2007 R3.

Ta poprawka jest wymagana dla następujących komputerach, na których uruchomiono System Center Menedżer konfiguracji 2007 Service Pack 2 (SP2):

 • Witryny podstawowe i pomocnicze serwery

 • Administrator zdalnej konsoli serwerów

 • Zdalny dostawca serwerów

 • Komputery klienckie


Ten pakiet poprawek należy zainstalować przed zainstalowaniem programu System Center Menedżer konfiguracji 2007 R3 na komputerze. Jeśli pakiet poprawek nie jest zainstalowany, pojawi się następujący komunikat podczas procesu instalacji:

Program Microsoft System Center Menedżer konfiguracji 2007 R3 wymaga Menedżer konfiguracji 2007 QFE KB977384.

Ten problem występuje na komputerze, na którym działa jako następującą rolę:Uwaga: funkcja oszczędzania energii System Center Menedżer konfiguracji 2007 R3 nie działa na komputerach klienckich System Center Menedżer konfiguracji 2007 SP2, jeśli ta poprawka nie jest zainstalowany.

Należy zainstalować tę poprawkę na serwerze witryny, system klienta lub zdalnej konsoli administracyjnej przed zainstalowaniem programu System Center Menedżer konfiguracji 2007 R3.

Obsługiwana poprawka jest udostępniana przez firmę Microsoft. Jednak ta poprawka jest przeznaczona tylko do usunięcia problemu opisanego w tym artykule. Tę poprawkę tylko w systemach, w których występuje problem opisany w tym artykule. Ta poprawka może być wciąż w fazie testowania. Jeśli dany system nie jest poważnie narażony na ten problem, firma Microsoft zaleca, aby poczekać na następną aktualizację oprogramowania zawierającą tę poprawkę.

Jeśli poprawka jest dostępna do pobrania, pojawi się sekcja "Poprawka dostępna do pobrania" na początku tego artykułu z bazy wiedzy Knowledge Base. Jeśli nie ma tej sekcji, skontaktuj się z Obsługą i Wsparciem Klienta Microsoft w celu uzyskania poprawki.

Uwaga Jeśli wystąpią dodatkowe błędy lub konieczność rozwiązania problemu, być może trzeba będzie utworzyć osobne zlecenie usługi. Zwykłe koszty obsługi będą zastosowane do dodatkowych pytań i problemów, których nie można rozwiązać przy użyciu określonej poprawki. Aby uzyskać pełną listę numerów telefonów pomocy technicznej i obsługi klienta firmy Microsoft lub utworzyć osobne zlecenie usługi, odwiedź następującą witrynę firmy Microsoft w sieci Web:

http://support.microsoft.com/contactus/?ws=supportUwaga "Poprawka dostępna do pobrania" zawiera listę języków, dla których dostępna jest poprawka. Jeśli odpowiedni język nie jest widoczny, to dlatego, że poprawka nie jest dostępna dla danego języka.

Aby zastosować tę poprawkę, muszą mieć zainstalowany System Center Menedżer konfiguracji 2007 Service Pack 2 (SP2).

Nie musisz ponownie uruchomiać komputera po zastosowaniu tej poprawki.

Ta poprawka nie zastępuje wcześniej wydanej poprawki.

Kliknij tutaj, aby wyświetlić lub ukryć szczegółowe informacje


Wersja angielskojęzyczna (Stany Zjednoczone) tej poprawki instaluje pliki, których atrybuty wymieniono w poniższych tabelach. Daty i godziny odpowiadające tym plikom są podane w formacie uniwersalnego czasu koordynowanego (UTC, Coordinated Universal Time). Daty i godziny odpowiadające tym plikom na komputerze lokalnym są wyświetlane w formacie czasu lokalnego, wraz z Twoim bieżącym bias czasu letniego (DST). Dodatkowo, daty mogą ulec zmianie podczas wykonywania pewnych operacji na plikach.

Nazwa pliku

Wersja pliku

Rozmiar pliku

Data

Godzina

Platforma

Adminui.collectionproperty.dll

4.0.6487.2157

599,912

01-Feb-2010

13:40

x86

Adminui.powermanagement.dll

4.0.6487.2157

55,144

01-Feb-2010

13:40

x86

Adminui.tasksequencemediawizard.dll

4.0.6487.2157

333,672

01-Feb-2010

13:40

x86

Adminui.transfersitesettingswizard.dll

4.0.6487.2157

448,360

01-Feb-2010

13:40

x86

Adminui.uiresources.dll

4.0.6487.2157

4,274,024

01-Feb-2010

13:40

x86

Adsource.dll

4.0.6487.2157

126,824

01-Feb-2010

13:40

x86

Baseobj.dll

4.0.6487.2157

1,012,072

01-Feb-2010

13:40

x86

Climsgs.dll

4.0.6487.2157

264,040

01-Feb-2010

13:40

x86

Collectionsettings.mof

Nie dotyczy

2,123

01-Feb-2010

13:40

Nie dotyczy

Managementclassdescriptions.xml

Nie dotyczy

887,883

01-Feb-2010

13:40

Nie dotyczy

Osd_tasksequencemediawizard.xml

Nie dotyczy

5,325

01-Feb-2010

13:40

Nie dotyczy

Policypv.dll

4.0.6487.2157

478,056

01-Feb-2010

13:40

x86

Pwragentendpoint.dll

4.0.6487.2157

352,600

01-Feb-2010

13:40

x86

Pwreventtask.dll

4.0.6487.2157

98,136

01-Feb-2010

13:40

x86

Pwrhinvprov.dll

4.0.6487.2157

98,152

01-Feb-2010

13:40

x86

Pwrmgmtschema.mof

Nie dotyczy

4,991

01-Feb-2010

13:40

Nie dotyczy

Pwr_res.dll

4.0.6487.2157

3072

21-Jul-2010

03:26

x86

Replstcfg.exe

4.0.6487.2157

42,856

01-Feb-2010

13:40

x86

Rolesetup.exe

4.0.6487.2157

342,888

01-Feb-2010

13:40

x86

Sccm2007ac-sp2-kb977384-x86-enu.msp

Nie dotyczy

1,011,200

01-Feb-2010

13:40

Nie dotyczy

Sitecomp.exe

4.0.6487.2157

508,776

01-Feb-2010

13:40

x86

Smsprov.dll

4.0.6487.2157

3,888,488

01-Feb-2010

13:40

x86

Tsspropertieslist.xml

Nie dotyczy

73,129

01-Feb-2010

13:40

Nie dotyczyTa poprawka zawiera kliencka część poprawki, którą opisano w artykule 977203 z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base. 977203 zawiera również zmiany serwera witryny, które nie są zawarte w tej poprawce. Nie obowiązuje między częściami serwera te dwie poprawki i mogą być instalowane w dowolnej kolejności. Również należy zauważyć, że narzędzie CCMCertFix.exe rozpowszechniane z 977203 jest nie wchodzącego w skład tej poprawki. Aby uzyskać narzędzie CCMCertFix.exe, należy pobrać poprawkę opisaną w artykule 977203 z bazy wiedzy Knowledge Base, a następnie uruchom następujące polecenie, aby wyodrębnić zawartość tej poprawki:

msiexec.exe /a SCCM2007-SP2-KB977203-ENU.msi /qb targetdir=Path_To_Extract_To

Uwagi

 • W tym poleceniu symbol zastępczy Path_To_Extract_To reprezentuje lokalizację, gdzie zawartość tej poprawki powinno być ekstrahowanych. Po wyodrębnieniu narzędzia CCMCertFix.exe można znaleźć narzędzie w tej lokalizacji.

 • Nazwa plik msi w to polecenie może być różne w zależności od zlokalizowanej wersji, który jest pobierany. Sprawdź, czy nazwa plik msi, który jest pobierany i odpowiednio zmienić wiersza polecenia, jeżeli jest to konieczne.
W przypadku wdrożeń systemu operacyjnego poprawki KB977384 muszą znajdować się podczas sekwencji zadań interfejs Ekranowy programu ConfigMgr 2007 w Instalator systemu Windows i programu ConfigMgr zadania. W przeciwnym wypadku ten problem będzie nadal występował podczas sekwencji zadań jest wykonywana. Dodatkowo Zainstaluj oprogramowanie zadania nie można zainstalować poprawkę. Próby to spowoduje ConfigMgr 2007 klienta zatrzymanie usługi, co spowoduje niepowodzenie sekwencji zadań.

Uwaga Jeśli aktualizacja klienta, opisaną w tym artykule jest instalowana podczas sekwencji zadań, nie jest konieczne również zainstalować aktualizację kliencką, opisana w artykule bazy wiedzy Knowledge Base 977203, ponieważ ta aktualizacja klienta jest dołączone jako część tej aktualizacji.

Aby zainstalować poprawkę kb977384 podczas sekwencji zadań interfejs Ekranowy programu ConfigMgr 2007, użyj Poprawka = opcja opisana w następującym artykule bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:

907423 jak dołączyć aktualizacji w początkowej instalacji programu Systems Management Server 2003 Zaawansowanego klienta

Aby zainstalować poprawkę KB977384 podczas sekwencji zadań interfejs Ekranowy programu ConfigMgr 2007, wykonaj następujące kroki:

 1. Zastosowanie tej poprawki na serwerze witryny.

 2. Po zastosowaniu poprawki na serwerze lokacji plików instalacyjnych klienta ConfigMgr 2007 zaktualizuje się uwzględnienie poprawki KB977384 w \i386\hotfix\KB977384\ katalogu plików instalacyjnych klienta ConfigMgr 2007. Ponieważ zostały zaktualizowane pliki instalacji klienta ConfigMgr 2007, upewnij się zaktualizować punkty dystrybucji, w którym znajduje się pakiet instalacyjny programu ConfigMgr 2007 klienta.

 3. Kliknij prawym przyciskiem myszy sekwencji zadań, który chcesz zmienić, a następnie kliknij przycisk Edytuj.

 4. Kliknij opcję instalacji systemu windows i programu ConfigMgr.

 5. W polu Właściwości instalacji wpisz następujące polecenie:

  PATCH="C:\_SMSTaskSequence\OSD\<Package_ID>\i386\hotfix\KB977384\SCCM2007AC-SP2-KB977384-x86-enu.msp"
  Note

  • Symbol zastępczy < Package_ID > jest identyfikator pakietu pakietu instalacyjnego klienta ConfigMgr 2007 ConfigMgr 2007.

  • Upewnij się, należy używać znaków cudzysłowu jako część ścieżki. Jednakże należy umieszczać nawiasów, które są wokół symbolu zastępczego.

  • Upewnij się, że identyfikator pakietu pakietu instalacyjnego klienta ConfigMgr 2007 jest używany i nie identyfikator pakietu KB977384 pakietu poprawek.

  • Zastępczego będą znajdować się na dysku, który ma najwięcej miejsca na dysku. Jeśli komputer ma kilka dysków lub partycji, _SMSTaskSequence folder może skończyć się na dysku innym niż dysk C. W tym scenariuszu należy zmienić ścieżkę do dysku zawierającego _SMSTaskSequence folder. Nie zaleca się używanie zmiennej _SMSTSMDataPath w ścieżce, ponieważ w tej ścieżce literę dysku można wyliczyć inaczej w środowisku Windows PE niż w pełny system operacyjny Windows.

  • Alternatywą dla przy użyciu lokalnej ścieżki do plików instalacyjnych klienta ConfigMgr 2007, które znajdują się w lokalnej pamięci podręcznej sekwencji zadań można określić ścieżkę UNC, który do plików instalacyjnych klienta ConfigMgr 2007 na oryginalne źródło pakietu lub w punkcie dystrybucji.

  • Sprawdź, czy nazwa pliku msp, który znajduje się w \i386\hotfix\KB977384\ katalogu plików instalacyjnych klienta ConfigMgr 2007. Nazwa może się różnić w zależności od ustawień regionalnych. Jeśli nazwa różni się od nazwy nazwy pliku msp, który jest używany w POPRAWCE = wiersz polecenia w tym kroku, odpowiednio zmień nazwę.

 6. Kliknij przycisk Zastosuj lub OK , aby zapisać sekwencji zadań.


Aby uzyskać więcej informacji na temat programu System Center Menedżer konfiguracji 2007 R3 odwiedź następujące witryny firmy Microsoft:

Szczegółowe informacje o funkcji i zalet programu System Center Menedżer konfiguracji 2007 R3Aby uzyskać więcej informacji dotyczących terminologii aktualizacji oprogramowania, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:

824684 Opis standardowej terminologii używanej do opisywania aktualizacji oprogramowania firmy Microsoft

Aby uzyskać więcej informacji dotyczących sposobu instalowania poprawki dla programu System Center Menedżer konfiguracji 2007 kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:

2477182 system Center Menedżer konfiguracji 2007 poprawka instalacji wskazówki

Potrzebna dalsza pomoc?

Rozwijaj swoje umiejętności
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów firmy Microsoft

Czy te informacje były pomocne?

Jak zadowalająca jest jakość tłumaczenia?

Co wpłynęło na Twoje wrażenia?

Czy chcesz przekazać jakieś inne uwagi? (Opcjonalnie)

Dziękujemy za opinię!

×