Objawy

Rozważ następujący scenariusz:

  • Punkty dystrybucji i punkty dystrybucji gałęzi istnieje w witrynie programu Microsoft System Center Menedżer konfiguracji 2007 Service Pack 1 (SP1).

  • Pakiet jest zapisywane na punkty dystrybucji i punkty dystrybucji gałęzi.

  • Nazwa pliku w tym pakiecie zawiera znak ampersand (&).

  • Ten pakiet jest zmieniana w punktach dystrybucji.

W tym scenariuszu oddział punkty dystrybucji nie można zaktualizować tego pakietu, a napotkał błąd. Ponadto pakiet dystrybucji nie powiedzie się, a folder pakietu w punktach dystrybucji gałęzi są niedostępne z powodu problemów z uprawnieniami zabezpieczeń.

W pliku PeerDPAgent.log można zauważyć komunikat o błędzie:

Pobieranie nie powiodło się dla wspólnotowego znaku towarowego zawartości zadania {GUID}, błąd 0x80004005 PeerDPAgent

W pliku ContentTransferMaanger.log można zauważyć komunikat o błędzie:

RDCTraverse nie powiodło się. (0x80004005) ContentTransferManager
CCTMJob::_PrepareDeltaDownload nie powiodło się. (0x80004005) ContentTransferManager
Nie można wyliczyć pliki w polu < nazwa pliku > (0x80070003) ContentTransferManager

Rozwiązanie

Informacje dodatku Service Pack

Aby rozwiązać ten problem, należy uzyskać najnowszy dodatek service pack dla programu Microsoft System Center Menedżer konfiguracji 2007, dostępne w witrynie sieci web firmy Microsoft: http://www.microsoft.com/downloads/details.aspx?FamilyID=3318741a-c038-4ab1-852a-e9c13f8a8140
Aby uzyskać listę problemy rozwiązane w tym dodatku service pack kliknij następujący numer artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledgebase:

971348 Lista poprawek i aktualizacji, które są zawarte w dodatku Service Pack 2 dla programu System Center Menedżer konfiguracji 2007

Informacje o poprawce

Obsługiwana poprawka jest udostępniana przez firmę Microsoft. Jednak ta poprawka jest przeznaczona do usunięcia tylko problemu jest opisana w tym artykule. Zastosuj tę poprawkę tylko w systemach, w których występuje ten problem jest opisany w tym artykule. Ta poprawka może być wciąż w fazie testowania. Jeśli dany system nie jest poważnie narażony na ten problem, firma Microsoft zaleca, aby poczekać na następną aktualizację oprogramowania zawierającą tę poprawkę.

Jeśli poprawka jest dostępna do pobrania, pojawi się sekcja "Poprawka dostępna do pobrania" na początku tego artykułu z bazy wiedzy Knowledge Base. Jeśli nie ma tej sekcji, skontaktuj się z Obsługą i Wsparciem Klienta Microsoft w celu uzyskania poprawki.

Uwaga Jeśli wystąpią dodatkowe błędy lub konieczność rozwiązania problemu, być może trzeba będzie utworzyć osobne zlecenie usługi. Zwykłe koszty obsługi będą zastosowane do dodatkowych pytań i problemów, których nie można rozwiązać przy użyciu określonej poprawki. Aby uzyskać pełną listę numerów telefonów pomocy technicznej i obsługi klienta firmy Microsoft lub utworzyć osobne zlecenie usługi, odwiedź następującą witrynę firmy Microsoft w sieci Web:

http://support.microsoft.com/contactus/?ws=supportUwaga "Poprawka dostępna do pobrania" zawiera listę języków, dla których dostępna jest poprawka. Jeśli odpowiedni język nie jest widoczny, to dlatego, że poprawka nie jest dostępna dla danego języka.

Wymagania wstępne

Musi mieć System Center Menedżer konfiguracji 2007 SP1 zainstalować tę poprawkę.

Wymagania dotyczące ponownego uruchomienia

Nie musisz ponownie uruchomiać komputera po zastosowaniu tej poprawki.

Informacje dotyczące zastępowania poprawek

Ta poprawka nie zastępuje żadnych innych poprawek.

Informacje o plikach

Wersja anglojęzyczna tej poprawki ma atrybuty plików (lub nowsze) wymienione w poniższej tabeli. Daty i godziny odpowiadające tym plikom zostały podane w formacie uniwersalnego czasu koordynowanego (UTC, Coordinated Universal Time). Po wyświetleniu informacji o pliku są konwertowane na czas lokalny. Aby zobaczyć różnicę między czasem UTC i czasem lokalnym, należy użyć z karty Strefa czasowa w aplecie Data i godzina w Panelu sterowania.

Nazwa pliku

Wersja pliku

Rozmiar pliku

Data

Godzina

Platforma

Ccmctm.dll

4.0.6221.1152

299,888

30-Nov-2008

22:15

x86

Mp.msi

Nie dotyczy

9,233,408

30-Nov-2008

22:10

Nie dotyczy

Sccm2007ac-sp1-kb967648-x86.msp

Nie dotyczy

2,413,056

30-Nov-2008

22:15

Nie dotyczy

Stan

Firma Microsoft potwierdziła, że jest to problem występujący w produktach firmy Microsoft wymienionych w sekcji „Dotyczy”.

Więcej informacji

Aby uzyskać więcej informacji dotyczących terminologii aktualizacji oprogramowania, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:

824684 Opis standardowej terminologii używanej do opisywania aktualizacji oprogramowania firmy Microsoft

Potrzebna dalsza pomoc?

Rozwijaj swoje umiejętności
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów firmy Microsoft

Czy te informacje były pomocne?

Jak zadowalająca jest jakość tłumaczenia?
Co wpłynęło na Twoje wrażenia?

Dziękujemy za opinię!

×