Sign in with Microsoft
New to Microsoft? Create an account.

Podsumowanie

W tym artykule opisano problemy, które zostały rozwiązane w pakiecie zbiorczym aktualizacji 8.0.11049.0 dla Microsoft Monitoring Agent. Zawiera również instrukcje instalacji dla pakietu zbiorczego aktualizacji.

Poprawki zawarte w tym pakiecie zbiorczym aktualizacji

  • Połączenia z usługą Log Analytics za pośrednictwem uwierzytelnionego serwera proxy HTTP nie powiódł się. Błąd jest rejestrowany w dzienniku programu Operations Manager jako brak połączenia i jest cytowany jako błąd 12019. Ponadto plik dziennika śledzenia MOMTraceNative.log rejestruje błędy podobne do następujących:

    WinHttpQueryOption(WINHTTP_OPTION_SERVER_CERT_CONTEXT) for URL "https://<workspace id>.ods.opinsights.azure.com/OperationalData.svc/PostDataItems" i requestId failed with code WINERROR= 2EF3

Jak uzyskać pakiet zbiorczy aktualizacji w wersji 8.0.11049.0 dla Microsoft Monitoring Agent (KB4015075)

Informacje dotyczące pobierania

Pakiety aktualizacji dla Microsoft Monitoring Agent są dostępne do pobrania ręcznie.

Pobieranie ręczne

Aby ręcznie pobrać pakiet aktualizacji, przejdź do wykazu usługi Microsoft Update i wyszukaj Microsoft Monitoring Agent. Dostępne aktualizacje zostaną wyświetlone w wynikach wyszukiwania. Na przykład ten pakiet aktualizacji jest wymieniony w następujący sposób:

Pakiet zbiorczy aktualizacji dla Microsoft Monitoring Agent (KB4015075)

Informacje

Dowiedz się więcej o terminologii używanej przez firmę Microsoft do opisywania aktualizacji oprogramowania.

Potrzebna dalsza pomoc?

Rozwijaj swoje umiejętności
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów firmy Microsoft

Czy te informacje były pomocne?

Jaka jest jakość języka?
Co wpłynęło na Twoje wrażenia?

Dziękujemy za opinię!

×