PROBLEM

Masz wdrożenie hybrydowe usługi Exchange Online. Użytkownik chce ukryć grupę zabezpieczeń z włączoną obsługą poczty utworzoną w lokalnej usłudze Active Directory, aby nie była dostępna dla użytkowników pakietu Office 365. Jednak po synchronizacji katalogów Grupa zabezpieczeń jest wymieniona na globalnej liście adresowej (b) i widoczna dla użytkowników pakietu Office 365.

PRZYCZYNA

Ten problem występuje, ponieważ atrybut msExchHideFromAddressLists grupy zabezpieczeń nie jest ustawiony.

ROZWIĄZANIE

Aby rozwiązać ten problem, wykonaj następujące czynności:

  1. Ustaw atrybut msExchHideFromAddressLists grupy zabezpieczeń na wartość PRAWDA. W tym celu wykonaj następujące czynności:

    1. Otwórz przystawkę Użytkownicy i komputery usługi Active Directory.

    2. Zlokalizuj, a następnie kliknij prawym przyciskiem myszy obiekt grupy, kliknij pozycję Właściwości, a następnie kliknij kartę Edytor atrybutów .

    3. Znajdź atrybut msExchHideFromAddressLists , kliknij pozycję Edytuj, a następnie zmień wartość z <nie ustawiono> na true (prawda).

  2. Poczekaj na wykonanie synchronizacji katalogów. Lub Wymuś synchronizację katalogów.

WIĘCEJ INFORMACJI

Nadal potrzebujesz pomocy? Przejdź do witryny Microsoft Community.

Potrzebna dalsza pomoc?

Rozwijaj swoje umiejętności
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów firmy Microsoft

Czy te informacje były pomocne?

Jaka jest jakość języka?
Co wpłynęło na Twoje wrażenia?

Dziękujemy za opinię!

×