Poprawka: Adaptera BizTalk dla DB2 nie może nawiązać połączenia bazy danych programu IBM DB2, który jest skonfigurowany dla kilku typów uwierzytelniania DB2

Adapter BizTalk dla DB2, który jest dołączony do karty BizTalk 1.0 System hosta nie może nawiązać połączenia bazy danych programu IBM DB2, który jest skonfigurowany dla jednego z następujących typów uwierzytelniania DB2:

 • SERVER_ENCRYPT

 • KRB_SERVER_ENCRYPT

 • DATA_ENCRYPT

Aby rozwiązać ten problem, należy uzyskać najnowszy dodatek service pack dla programu Microsoft Host Integration Server 2006. Aby uzyskać więcej informacji, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:

979497 jak uzyskać najnowszy dodatek service pack dla programu Host Integration Server 2006

Obsługiwana poprawka jest udostępniana przez firmę Microsoft. Jednak ta poprawka jest przeznaczona tylko do usunięcia problemu opisanego w tym artykule. Zastosuj poprawkę tylko w systemach, w których występuje problem opisany w tym artykule. Ta poprawka może być wciąż w fazie testowania. Jeśli dany system nie jest poważnie narażony na ten problem, firma Microsoft zaleca, aby poczekać na następną aktualizację oprogramowania zawierającą tę poprawkę.

Jeśli poprawka jest dostępna do pobrania, pojawi się sekcja "Poprawka dostępna do pobrania" na początku tego artykułu z bazy wiedzy Knowledge Base. Jeśli nie ma tej sekcji, skontaktuj się z Obsługą i Wsparciem Klienta Microsoft w celu uzyskania poprawki.

Uwaga Jeśli wystąpią dodatkowe błędy lub konieczność rozwiązania problemu, być może trzeba będzie utworzyć osobne zlecenie usługi. Zwykłe koszty obsługi będą zastosowane do dodatkowych pytań i problemów, których nie można rozwiązać przy użyciu określonej poprawki. Aby uzyskać pełną listę numerów telefonów pomocy technicznej i obsługi klienta firmy Microsoft lub utworzyć osobne zlecenie usługi, odwiedź następującą witrynę firmy Microsoft w sieci Web:

http://support.microsoft.com/contactus/?ws=supportUwaga "Poprawka dostępna do pobrania" zawiera listę języków, dla których dostępna jest poprawka. Jeśli odpowiedni język nie jest widoczny, to dlatego, że poprawka nie jest dostępna dla danego języka.

Nie określono wymagań wstępnych.

Nie musisz ponownie uruchomiać komputera po zastosowaniu tej poprawki.

Ta poprawka nie zastępuje żadnych innych poprawek.

Wersja anglojęzyczna tej poprawki ma atrybuty plików (lub nowsze) wymienione w poniższej tabeli. Daty i godziny odpowiadające tym plikom zostały podane w formacie uniwersalnego czasu koordynowanego (UTC, Coordinated Universal Time). Po wyświetleniu informacji o pliku są konwertowane na czas lokalny. Aby zobaczyć różnicę między czasem UTC i czasem lokalnym, należy użyć z karty Strefa czasowa w aplecie Data i godzina w Panelu sterowania.

Nazwa pliku

Wersja pliku

Rozmiar pliku

Data

Godzina

Platforma

Dodatek SP

Db2oledb.dll

7.0.2912.0

521,552

21-Jan-2009

05:53

x86

SP1

Microsoft.hostintegration.dataaccesslibrary.dll

7.0.2912.0

1,787,792

21-Jan-2009

05:56

x86

SP1

Microsoft.hostintegration.msdb2client.dll

7.0.2912.0

231,296

21-Jan-2009

05:56

x86

SP1

Mseidb2c.dll

7.0.2912.0

94,032

21-Jan-2009

05:53

x86

SP1

Mseidb2d.dll

7.0.2912.0

490,824

21-Jan-2009

05:53

x86

SP1

Mseidrda.dll

7.0.2912.0

853,328

21-Jan-2009

05:54

x86

SP1

Nazwa pliku

Wersja pliku

Rozmiar pliku

Data

Godzina

Platforma

Dodatek SP

Składnik usługi

Db2oledb.dll

7.0.2912.0

769,872

21-Jan-2009

05:54

x64

SP1

Nie dotyczy

Microsoft.hostintegration.dataaccesslibrary.dll

7.0.2912.0

1,787,800

21-Jan-2009

05:52

x86

SP1

Nie dotyczy

Microsoft.hostintegration.msdb2client.dll

7.0.2912.0

231,296

21-Jan-2009

05:52

x86

SP1

Nie dotyczy

Mseidb2c.dll

7.0.2912.0

131,912

21-Jan-2009

05:55

x64

SP1

Nie dotyczy

Mseidb2d.dll

7.0.2912.0

939,336

21-Jan-2009

05:55

x64

SP1

Nie dotyczy

Mseidrda.dll

7.0.2912.0

1,472,336

21-Jan-2009

05:55

x64

SP1

Nie dotyczy

Db2oledb.dll

7.0.2912.0

521,552

21-Jan-2009

05:53

x86

SP1

SYSWOW

Mseidb2c.dll

7.0.2912.0

94,032

21-Jan-2009

05:53

x86

SP1

SYSWOW

Mseidb2d.dll

7.0.2912.0

490,824

21-Jan-2009

05:53

x86

SP1

SYSWOW

Mseidrda.dll

7.0.2912.0

853,328

21-Jan-2009

05:54

x86

SP1

SYSWOW

Uwaga Z powodu zależności plików najnowsza aktualizacja oprogramowania, zawierająca te pliki może również zawierać pliki dodatkowe.

Firma Microsoft potwierdziła, że jest to problem występujący w produktach firmy Microsoft wymienionych w sekcji „Dotyczy”.

Adapter BizTalk dla DB2 obsługuje następujące typy uwierzytelniania IBM DB2 podczas łączenia z bazą danych programu IBM DB2:

 • Serwer

 • Protokół Kerberos

Uwaga Nie można połączyć z adaptera BizTalk dla DB2 system IBM DB2, który jest skonfigurowany do używania typ uwierzytelniania KERBEROS i typ uwierzytelniania KRB_SERVER_ENCRYPT Jeśli adaptera BizTalk dla DB2 nie jest skonfigurowany do używania protokołu Kerberos. Jeśli system IBM DB2 jest skonfigurowany do używania uwierzytelniania KRB_SERVER_ENCRYPT i adaptera BizTalk dla DB2 nie jest skonfigurowany dla protokołu Kerberos, IBM DB2 próbuje używany typ uwierzytelniania, który jest taki sam typ uwierzytelniania SERVER_ENCRYPT. Jednak adaptera BizTalk dla DB2 nie obsługuje typu uwierzytelniania SERVER_ENCRYPT. W związku z tym próba połączenia kończy się niepowodzeniem.

Po zastosowaniu tej aktualizacji adaptera BizTalk dla DB2 można podłączyć do systemu IBM DB2, który jest skonfigurowany do używania uwierzytelniania typu SERVER_ENCRYPT lub DATA_ENCRYPT typu uwierzytelniania. Typ uwierzytelniania SERVER_ENCRYPT umożliwia szyfrowanie identyfikatory użytkowników i hasła, które podczas ich przesyłania przez sieć. Typ uwierzytelniania DATA_ENCRYPT także szyfruje nazwy użytkowników i hasła, które są wysyłane przez sieć. Ponadto typ uwierzytelniania DATA_ENCRYPT szyfruje dane użytkowników, które są wysyłane przez sieć.

Uwaga SERVER_ENCRYPT typ uwierzytelniania i typu uwierzytelniania DATA_ENCRYPT są dostępne tylko, gdy połączyć system IBM DB2 przy użyciu protokołu TCP/IP. SERVER_ENCRYPT typ uwierzytelniania i typu uwierzytelniania DATA_ENCRYPT obecnie nie są obsługiwane podczas łączenia do systemów IBM DB2 przy użyciu LU 6.2 lub Zaawansowane Program-Program Communication (APPC).

Po zastosowaniu tej aktualizacji, należy skonfigurować Adapter BizTalk dla DB2 do obsługi uwierzytelniania typu SERVER_ENCRYPT lub DATA_ENCRYPT typu uwierzytelniania. Aby to zrobić, wykonaj następujące kroki:

 1. Kliknij przycisk Start, kliknij polecenie Wszystkie programy, kliknij Karty Microsoft BizTalk dla systemów typu Host, a następnie kliknij Narzędzie dostępu do danych.

 2. Wykonaj jedną z następujących czynności:

  • Kliknij prawym przyciskiem myszy Źródła danych, a następnie kliknij Nowe źródło danych.

  • Kliknij prawym przyciskiem myszy istniejące źródło danych, a następnie kliknij przycisk Edytuj źródło danych.

 3. Kliknij przycisk Dalej , aż zostanie wyświetlona strona zabezpieczeń.

 4. Na liście metod zabezpieczeń kliknij interakcyjnego logowania, a następnie wybierz jedną z następujących metod uwierzytelniania na liście metody uwierzytelniania :

  • Serwer: jest to domyślny typ uwierzytelniania. Identyfikatory użytkowników i hasła nie są szyfrowane podczas identyfikatory użytkowników i hasła są przesyłane w sieci.

  • Server_Encrypt_Pwd: ten typ uwierzytelniania nie szyfruje nazwy użytkowników, które są wysyłane przez sieć. Jednak ten typ uwierzytelniania szyfrowania haseł, które są wysyłane przez sieć. Ten typ uwierzytelniania jest równa wartości mechanizm zabezpieczeń rozproszonych danych zarządzania (DDM) (SECMEC) identyfikator użytkownika z zaszyfrowanego hasła (USRENCPWD) obiektu.

  • Server_Encrypt_UsrPwd: ten typ uwierzytelniania szyfruje zarówno nazwy użytkowników i hasła, które są wysyłane przez sieć. Ten typ uwierzytelniania jest równa wartości mechanizm zabezpieczeń rozproszonych danych zarządzania (DDM) (SECMEC) zaszyfrowany identyfikator użytkownika i hasło (EUSRIDPWD) obiektu.

  • Data_Encrypt: ten typ uwierzytelniania szyfruje nazwy użytkowników, hasła i dane użytkowników, które są wysyłane przez sieć. Ten typ uwierzytelniania jest równa wartości mechanizm zabezpieczeń rozproszonych danych zarządzania (DDM) (SECMEC) zaszyfrowana nazwa użytkownika, hasło i mechanizm zabezpieczeń danych istotnych dla zabezpieczeń (EUSRPWDDTA) obiektu.

 5. Czy zapisać zmiany dokonane w źródle danych.

 6. Zamknij narzędzie dostępu do danych.

Ten zaktualizowany uniwersalnego danych łącza (UDL) można użyć podczas konfigurowania ciąg połączenia, który będzie służyć do nawiązania połączenia DB2 w adaptera BizTalk dla konfiguracji portu Wyślij DB2.

Można również określić typ uwierzytelniania, który użyje adaptera BizTalk dla DB2 ręcznie, aktualizując ciąg połączenia, który jest używany do łączenia do systemu IBM DB2. Aby to zrobić, należy zmienić właściwości uwierzytelniania . Poniżej przedstawiono przykładowy ciąg połączenia, który używa uwierzytelniania typu DATA_ENCRYPT:

Dostawca = DB2OLEDB; Nazwa użytkownika = Użytkownik1; Password = Hasło1; katalog początkowy = IBMDB2; Sieć transportu biblioteki = TCP; Host CCSID = 37; Strona kodowa PC = 1252; Adres sieciowy = IBMHOST; Port sieciowy = 446; Pakiet pobierania = Użytkownik1; domyślny schemat = Użytkownik1; Przetwarzanie binarne jako znak = False; Jednostki pracy = RUW; domyślne kwalifikator = Użytkownik1; platformy systemu DBMS = DB2/AS400; odroczyć przygotować = False; Rozmiar pamięci podręcznej zestawu wierszy = 0; Uwierzytelnianie = Data_Encrypt; Utrwalić informacje o zabezpieczeniach = PRAWDA; Buforowanie połączeń = False; pochodzić parametrów = False;

Aby uzyskać więcej informacji na temat mechanizmu zabezpieczeń DDM (SECMEC) odwiedź następującą witrynę sieci Web:

http://www.db.opengroup.org/bookstore/catalog/c068.htmAby uzyskać więcej informacji dotyczących terminologii aktualizacji oprogramowania, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:

824684 Opis standardowej terminologii używanej do opisywania aktualizacji oprogramowania firmy MicrosoftFirma Microsoft udostępnia informacje kontaktowe innych firm, aby ułatwić uzyskanie niezbędnej pomocy technicznej. Niniejsze informacje kontaktowe mogą ulec zmianie bez powiadomienia. Microsoft nie gwarantuje poprawności niniejszych informacji kontaktowych innych firm.

Potrzebna dalsza pomoc?

Rozwijaj swoje umiejętności
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów firmy Microsoft

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

×