Symptomy

Gdy program Microsoft JScript 5,8 wykonuje iteracje elementów tablicy w bardzo dużych pętlach, elementy tablicowe mogą zostać zwrócone jako niezdefiniowane. Na przykład ten problem występuje podczas próby użycia języka JScript 5,8 w celu przeanalizowania poniższego skryptu przykładowego.

var wshShell = WScript.CreateObject("WScript.Shell");function Test(iteration) { var TestArray = ["ab","cd","ef","gh"];  if (typeof TestArray[0] === "undefined") {   wshShell.Popup("TestArray[0] === undefined at iteration " + iteration);  }}for (var i = 0; i < 12000000; i++) { Test(i);}wshShell.Popup("Done");

Uwaga Ten problem może wystąpić podczas korzystania z języka JScript 5,8 w programie Internet Explorer 8, Internet Explorer 9 lub Host skryptów systemu Windows.

Przyczyna

Ten problem występuje z powodu błędu w sposobie, w jaki program JScript 5,8 obsługuje okres istnienia obiektu, gdy istnieją liczne kolekcje elementów bezużytecznych.

Rozwiązanie

Aby rozwiązać ten problem, Zainstaluj aktualizację dla używanej wersji programu Internet Explorer.

Informacje o aktualizacji

Aby rozwiązać ten problem, należy zainstalować tę aktualizację z witryny Microsoft Windows Update. Ponadto możesz zainstalować tę aktualizację z następujących zasobów.

Internet Explorer 9

Ta aktualizacja została po raz pierwszy uwzględniona w aktualizacji zabezpieczeń 2618444. Aby uzyskać więcej informacji, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:

2618444 MS11-089: Zbiorcza aktualizacja zabezpieczeń dla programu Internet Explorer: 13 grudnia 2011 r.

Internet Explorer 8

Aby uzyskać pakiet autonomiczny dla tej aktualizacji, przejdź do witryny sieci Web wykazu usługi Microsoft Update .

Wymagania wstępne

Aby można było zastosować tę aktualizację, program Internet Explorer musi być zainstalowany w jednym z następujących systemów operacyjnych:

Internet Explorer 9
 • Windows Vista

 • Windows Server 2008

 • Windows 7 z dodatkiem SP1

 • Windows Server 2008 R2 z dodatkiem SP1

Internet Explorer 8
 • Windows XP z dodatkiem Service Pack 3 (SP3)

 • Windows Server 2003 z dodatkiem Service Pack 2 (SP2)

 • Windows Vista

 • Windows Server 2008

 • Windows 7 z dodatkiem Service Pack 1 (SP1)

 • Windows Server 2008 R2 z dodatkiem SP1

Informacje dotyczące rejestru

Aby użyć aktualizacji w tym pakiecie, nie trzeba wprowadzać żadnych zmian w rejestrze.

Informacje dotyczące ponownego uruchamiania

Po zastosowaniu tej aktualizacji może być konieczne ponowne uruchomienie komputera.

Aktualizowanie informacji o zastępowaniu

Ta aktualizacja zastępuje następującą aktualizację:

976662 Dostępna jest aktualizacja natywnej funkcji JSON w programie Internet Explorer 8

Informacje dotyczące pliku

Wersja angielskojęzyczna (Stany Zjednoczone) tej aktualizacji instaluje pliki, których atrybuty wymieniono w poniższych tabelach. Daty i godziny dla tych plików są podane w formacie UTC (Coordinated Universal Time). Daty i godziny odnoszące się do tych plików na komputerze lokalnym są wyświetlane w czasie lokalnym wraz z bieżącą opcją zmiany czasu (DST). Ponadto daty i czasy mogą ulec zmianie, gdy wykonujesz określone operacje na plikach.

Informacje dotyczące plików w systemach Windows XP i Windows Server 2003
 • Oprócz plików wymienionych w tych tabelach ta poprawka powoduje również zainstalowanie skojarzonego pliku wykazu zabezpieczeń (KBNumber. cat) podpisanego za pomocą podpisu cyfrowego firmy Microsoft.

Wszystkie obsługiwane wersje dodatku SP3 dla systemu Windows XP dla systemów opartych na procesorach x86

Nazwa pliku

Wersja pliku

Rozmiar pliku

Date

Okresie

Jscript.dll

5.8.6001.23259

726 528

28-Oct-2011

16:07

Wszystkie obsługiwane wersje systemu Windows Server 2003 z dodatkiem SP2 dla systemów opartych na procesorach x86

Nazwa pliku

Wersja pliku

Rozmiar pliku

Date

Okresie

Jscript.dll

5.8.6001.23259

726 528

25-Oct-2011

16:38

Wszystkie obsługiwane wersje systemu Windows Server 2003 z dodatkiem SP2 dla komputerów z procesorami x64

Nazwa pliku

Wersja pliku

Rozmiar pliku

Date

Okresie

Platform

Wymagania dotyczące dodatku SP

Oddział usługi

Jscript.dll

5.8.6001.23259

817 664

25-Oct-2011

14:20

x64

SP2

Nie dotyczy

Wjscript.dll

5.8.6001.23259

726 528

25-Oct-2011

14:20

x86

SP2

WOW

Informacje dotyczące plików w systemach Windows Vista i Windows Server 2008

Ważne Poprawki dla systemu Windows Vista i poprawki dla systemu Windows Server 2008 są zawarte w tych samych pakietach. Na stronie żądanie poprawki jest jednak wyświetlany tylko "Windows Vista". Aby poprosić o pakiet poprawek dotyczący jednego lub obu systemów operacyjnych, wybierz poprawkę wymienioną w sekcji "Windows Vista" na stronie. Zawsze zapoznaj się z sekcją "dotyczy" w artykule, aby określić rzeczywisty system operacyjny, którego dotyczy każda poprawka.

 • Pliki MANIFESTU (manifest) i pliki MUM (mum) zainstalowane dla każdego środowiska są wymienione osobno w sekcji "dodatkowe informacje o plikach dla systemów windows Server 2008 i Windows Vista". Pliki MUM i pliki MANIFESTU oraz związane z nimi pliki wykazu zabezpieczeń (Cat) mają krytyczne znaczenie dla zachowania stanu zaktualizowanego składnika. Pliki wykazu zabezpieczeń, dla których atrybuty nie są wyświetlane, są podpisane za pomocą podpisu cyfrowego firmy Microsoft.

Wszystkie obsługiwane wersje systemów Windows Vista i Windows Server 2008 dla komputerów z procesorami x86

Nazwa pliku

Wersja pliku

Rozmiar pliku

Date

Okresie

Jscript.dll

5.8.6001.19163

726 528

18-Oct-2011

06:18

Jscript.dll

5.8.6001.23259

726 528

18-Oct-2011

07:24

Wszystkie obsługiwane wersje systemów Windows Vista i Windows Server 2008 dla komputerów z procesorami x64

Nazwa pliku

Wersja pliku

Rozmiar pliku

Date

Okresie

Jscript.dll

5.8.6001.19163

817 664

18-Oct-2011

06:50

Jscript.dll

5.8.6001.23259

817 664

18-Oct-2011

08:03

Informacje dotyczące plików w systemach Windows 7 i Windows Server 2008 R2

Ważne Poprawki hotfix dla systemu Windows 7 i Windows Server 2008 R2 są zawarte w tych samych pakietach. Poprawki na stronie żądanie poprawki są jednak wyświetlane w obszarze oba systemy operacyjne. Aby poprosić o pakiet poprawek dotyczący jednego lub obu systemów operacyjnych, wybierz poprawkę wymienioną w sekcji "Windows 7/Windows Server 2008 R2" na stronie. Zawsze zapoznaj się z sekcją "dotyczy" w artykule, aby określić rzeczywisty system operacyjny, którego dotyczy każda poprawka.

 • Pliki MANIFESTU (manifest) i pliki MUM (mum) zainstalowane dla każdego środowiska są wymienione osobno w sekcji "dodatkowe informacje o plikach dla systemów Windows 7 i windows Server 2008 R2". Pliki MUM i pliki MANIFESTU oraz związane z nimi pliki wykazu zabezpieczeń (Cat) są niezwykle ważne, aby zachować stan zaktualizowanych składników. Pliki wykazu zabezpieczeń, dla których atrybuty nie są wyświetlane, są podpisane za pomocą podpisu cyfrowego firmy Microsoft.

Wszystkie obsługiwane wersje dodatku SP1 dla systemu Windows 7 dla systemów opartych na procesorach x86

Nazwa pliku

Wersja pliku

Rozmiar pliku

Date

Okresie

Jscript.dll

5.8.7600.16898

716 800

14-Oct-2011

04:42

Jscript.dll

5.8.7600.21069

716 800

14-Oct-2011

04:32

Jscript.dll

5.8.7601.17707

716 800

14-Oct-2011

04:24

Jscript.dll

5.8.7601.21838

716 800

13-Oct-2011

06:08

Wszystkie obsługiwane wersje x64 systemu Windows 7 z dodatkiem SP1 i Windows Server 2008 R2 z dodatkiem SP1

Nazwa pliku

Wersja pliku

Rozmiar pliku

Date

Okresie

Platform

Jscript.dll

5.8.7600.16898

852 480

14-Oct-2011

05:21

x64

Jscript.dll

5.8.7600.21069

852 480

14-Oct-2011

05:26

x64

Jscript.dll

5.8.7601.17707

918 528

14-Oct-2011

05:31

x64

Jscript.dll

5.8.7601.21838

918 528

13-Oct-2011

06:17

x64

Jscript.dll

5.8.7600.16898

716 800

14-Oct-2011

04:42

x86

Jscript.dll

5.8.7600.21069

716 800

14-Oct-2011

04:32

x86

Jscript.dll

5.8.7601.17707

716 800

14-Oct-2011

04:24

x86

Jscript.dll

5.8.7601.21838

716 800

13-Oct-2011

06:08

x86

Wszystkie obsługiwane wersje systemu Windows Server 2008 R2 z dodatkiem SP1 dla wszystkich obsługiwanych wersji IA-64

Nazwa pliku

Wersja pliku

Rozmiar pliku

Date

Okresie

Platform

Jscript.dll

5.8.7600.16898

1 770 496

14-Oct-2011

04:04

IA-64

Jscript.dll

5.8.7600.21069

1 770 496

14-Oct-2011

04:09

IA-64

Jscript.dll

5.8.7601.17707

1 770 496

14-Oct-2011

04:05

IA-64

Jscript.dll

5.8.7601.21838

1 770 496

13-Oct-2011

04:13

IA-64

Jscript.dll

5.8.7600.16898

716 800

14-Oct-2011

04:42

x86

Jscript.dll

5.8.7600.21069

716 800

14-Oct-2011

04:32

x86

Jscript.dll

5.8.7601.17707

716 800

14-Oct-2011

04:24

x86

Jscript.dll

5.8.7601.21838

716 800

13-Oct-2011

06:08

x86

Stan

Firma Microsoft potwierdziła, że jest to problem występujący w produktach firmy Microsoft wymienionych w sekcji "dotyczy".

Więcej informacji

Aby uzyskać więcej informacji o terminologii dotyczącej aktualizacji oprogramowania, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:

824684 Opis standardowej terminologii używanej do opisywania aktualizacji oprogramowania firmy Microsoft

Dodatkowe informacje o pliku

Dodatkowe informacje dotyczące plików dla systemów Windows Vista i Windows Server 2008

Dodatkowe pliki dla wszystkich obsługiwanych wersji systemów Windows Vista i Windows Server 2008 opartych na procesorach x86

Nazwa pliku

Update-bf.mum

Wersja pliku

Nie dotyczy

Rozmiar pliku

1 416

Date (UTC)

19-Oct-2011

Czas (UTC)

20:48

Nazwa pliku

X86_330f3431930626a29fe13f992ddcb849_31bf3856ad364e35_8.0.6001.19163_none_97518ad8d8bad5c6.manifest

Wersja pliku

Nie dotyczy

Rozmiar pliku

705

Date (UTC)

19-Oct-2011

Czas (UTC)

20:48

Nazwa pliku

X86_a68230ec70a5c6d898d680878f6334d9_31bf3856ad364e35_8.0.6001.23259_none_9e3256a8e393bf76.manifest

Wersja pliku

Nie dotyczy

Rozmiar pliku

705

Date (UTC)

19-Oct-2011

Czas (UTC)

20:48

Nazwa pliku

X86_microsoft-windows-scripting-jscript_31bf3856ad364e35_8.0.6001.19163_none_658b09870d1fb31e.manifest

Wersja pliku

Nie dotyczy

Rozmiar pliku

42 892

Date (UTC)

18-Oct-2011

Czas (UTC)

06:43

Nazwa pliku

X86_microsoft-windows-scripting-jscript_31bf3856ad364e35_8.0.6001.23259_none_662577fa262fcf01.manifest

Wersja pliku

Nie dotyczy

Rozmiar pliku

42 892

Date (UTC)

18-Oct-2011

Czas (UTC)

07:51

Dodatkowe pliki dla wszystkich obsługiwanych wersji systemów Windows Vista i Windows Server 2008 dla komputerów z procesorami x64

Nazwa pliku

Amd64_349b4a0c04e8f60b67a1869514beca78_31bf3856ad364e35_8.0.6001.23259_none_3ee40c9392541af8.manifest

Wersja pliku

Nie dotyczy

Rozmiar pliku

1 058

Date (UTC)

19-Oct-2011

Czas (UTC)

20:48

Nazwa pliku

Amd64_8eec6095965d1ebf2ef85a2330af3184_31bf3856ad364e35_8.0.6001.19163_none_0328e766a39284d1.manifest

Wersja pliku

Nie dotyczy

Rozmiar pliku

1 058

Date (UTC)

19-Oct-2011

Czas (UTC)

20:48

Nazwa pliku

Amd64_microsoft-windows-scripting-jscript_31bf3856ad364e35_8.0.6001.19163_none_c1a9a50ac57d2454.manifest

Wersja pliku

Nie dotyczy

Rozmiar pliku

42 910

Date (UTC)

18-Oct-2011

Czas (UTC)

07:31

Nazwa pliku

Amd64_microsoft-windows-scripting-jscript_31bf3856ad364e35_8.0.6001.23259_none_c244137dde8d4037.manifest

Wersja pliku

Nie dotyczy

Rozmiar pliku

42 910

Date (UTC)

18-Oct-2011

Czas (UTC)

08:40

Dodatkowe informacje o plikach dla systemów Windows 7 i Windows Server 2008 R2

Dodatkowe pliki dla wszystkich obsługiwanych wersji systemu Windows 7 z dodatkiem SP1 dla komputerów z procesorami x86

Nazwa pliku

X86_2d069aaa9ae8a353690dfef5ac55349c_31bf3856ad364e35_8.0.7600.21069_none_4fe27eca3fc0e527.manifest

Wersja pliku

Nie dotyczy

Rozmiar pliku

705

Date (UTC)

15-Oct-2011

Czas (UTC)

02:48

Nazwa pliku

X86_4d2af1b36f851b27a8391d127a949c5c_31bf3856ad364e35_8.0.7601.17707_none_a01557611750275d.manifest

Wersja pliku

Nie dotyczy

Rozmiar pliku

705

Date (UTC)

15-Oct-2011

Czas (UTC)

02:48

Nazwa pliku

X86_928a278af94685b7a81b84b4f98fa63c_31bf3856ad364e35_8.0.7600.16898_none_0d7bf4fa0c2f286d.manifest

Wersja pliku

Nie dotyczy

Rozmiar pliku

705

Date (UTC)

15-Oct-2011

Czas (UTC)

02:48

Nazwa pliku

X86_f4657febd8c09230922469b98526837b_31bf3856ad364e35_8.0.7601.21838_none_9b524beb4957b179.manifest

Wersja pliku

Nie dotyczy

Rozmiar pliku

705

Date (UTC)

15-Oct-2011

Czas (UTC)

02:48

Nazwa pliku

X86_microsoft-windows-scripting-jscript_31bf3856ad364e35_8.0.7600.16898_none_9d68c061cf7f3eb4.manifest

Wersja pliku

Nie dotyczy

Rozmiar pliku

22 972

Date (UTC)

14-Oct-2011

Czas (UTC)

05:11

Nazwa pliku

X86_microsoft-windows-scripting-jscript_31bf3856ad364e35_8.0.7600.21069_none_9e13a55ce883d744.manifest

Wersja pliku

Nie dotyczy

Rozmiar pliku

22 972

Date (UTC)

14-Oct-2011

Czas (UTC)

05:00

Nazwa pliku

X86_microsoft-windows-scripting-jscript_31bf3856ad364e35_8.0.7601.17707_none_9faf6e4fcc5d92f7.manifest

Wersja pliku

Nie dotyczy

Rozmiar pliku

22 972

Date (UTC)

14-Oct-2011

Czas (UTC)

04:53

Nazwa pliku

X86_microsoft-windows-scripting-jscript_31bf3856ad364e35_8.0.7601.21838_none_a0199ba0e5929feb.manifest

Wersja pliku

Nie dotyczy

Rozmiar pliku

22 972

Date (UTC)

13-Oct-2011

Czas (UTC)

06:43

Dodatkowe pliki dla wszystkich obsługiwanych wersji systemu Windows 7 SP1 i systemu Windows Server 2008 R2 z dodatkiem x64

Nazwa pliku

Amd64_0f6e643436043e444ce5c734ce65297e_31bf3856ad364e35_8.0.7600.16898_none_a9239893f49a12f7.manifest

Wersja pliku

Nie dotyczy

Rozmiar pliku

709

Date (UTC)

15-Oct-2011

Czas (UTC)

02:48

Nazwa pliku

Amd64_1f397fb4b5e10e58ae97ff00636a9c87_31bf3856ad364e35_8.0.7600.21069_none_07e5140db9a65db6.manifest

Wersja pliku

Nie dotyczy

Rozmiar pliku

709

Date (UTC)

15-Oct-2011

Czas (UTC)

02:48

Nazwa pliku

Amd64_40face8b0a20c0f79a059592133110e8_31bf3856ad364e35_8.0.7601.17707_none_0a9b713ca05eb071.manifest

Wersja pliku

Nie dotyczy

Rozmiar pliku

1 060

Date (UTC)

15-Oct-2011

Czas (UTC)

02:48

Nazwa pliku

Amd64_56a20f59fa6b02109f0763f054db66b5_31bf3856ad364e35_8.0.7600.21069_none_a53ef1a496027693.manifest

Wersja pliku

Nie dotyczy

Rozmiar pliku

1 060

Date (UTC)

15-Oct-2011

Czas (UTC)

02:48

Nazwa pliku

Amd64_59c06094efa399a3ee24f6968b998399_31bf3856ad364e35_8.0.7601.21838_none_5c8a72eb318bff36.manifest

Wersja pliku

Nie dotyczy

Rozmiar pliku

1 060

Date (UTC)

15-Oct-2011

Czas (UTC)

02:48

Nazwa pliku

Amd64_64a905c42865cdfde69e6c43764602f3_31bf3856ad364e35_8.0.7601.17707_none_76a02f099dd9c2a2.manifest

Wersja pliku

Nie dotyczy

Rozmiar pliku

1 058

Date (UTC)

15-Oct-2011

Czas (UTC)

02:48

Nazwa pliku

Amd64_6ddf392294eeb98dcf30ea829ec7d753_31bf3856ad364e35_8.0.7601.17707_none_cbe7c835169f3348.manifest

Wersja pliku

Nie dotyczy

Rozmiar pliku

709

Date (UTC)

15-Oct-2011

Czas (UTC)

02:48

Nazwa pliku

Amd64_719bac8fb21f1d8f8a216a06bca80206_31bf3856ad364e35_8.0.7601.21838_none_fadf4c97842fcb51.manifest

Wersja pliku

Nie dotyczy

Rozmiar pliku

1 058

Date (UTC)

15-Oct-2011

Czas (UTC)

02:48

Nazwa pliku

Amd64_7b809419dd17c68895ed56f95c68a8d8_31bf3856ad364e35_8.0.7600.16898_none_728e104034be8b49.manifest

Wersja pliku

Nie dotyczy

Rozmiar pliku

709

Date (UTC)

15-Oct-2011

Czas (UTC)

02:48

Nazwa pliku

Amd64_922662568e7fca86ca42b06e9e0027ba_31bf3856ad364e35_8.0.7600.16898_none_838a6bc0c496f541.manifest

Wersja pliku

Nie dotyczy

Rozmiar pliku

1 060

Date (UTC)

15-Oct-2011

Czas (UTC)

02:48

Nazwa pliku

Amd64_96a1ac811d734913d1e7e6c2dfcecb76_31bf3856ad364e35_8.0.7600.16898_none_1ba93f41aae2ea89.manifest

Wersja pliku

Nie dotyczy

Rozmiar pliku

1 058

Date (UTC)

15-Oct-2011

Czas (UTC)

02:48

Nazwa pliku

Amd64_a4c93810b42d0e756b00f4da60a761c1_31bf3856ad364e35_8.0.7601.17707_none_89bf68383a0ab9b5.manifest

Wersja pliku

Nie dotyczy

Rozmiar pliku

709

Date (UTC)

15-Oct-2011

Czas (UTC)

02:48

Nazwa pliku

Amd64_c563667c68cc89064d1a57f22e91c922_31bf3856ad364e35_8.0.7601.21838_none_b07ac292ab6f4932.manifest

Wersja pliku

Nie dotyczy

Rozmiar pliku

709

Date (UTC)

15-Oct-2011

Czas (UTC)

02:48

Nazwa pliku

Amd64_c7eb93917a43f7c41039d91beb007ac9_31bf3856ad364e35_8.0.7600.21069_none_10ee923c1c58ac16.manifest

Wersja pliku

Nie dotyczy

Rozmiar pliku

709

Date (UTC)

15-Oct-2011

Czas (UTC)

02:48

Nazwa pliku

Amd64_fd0cf2f63e5df17d074a9a94a65aa8e6_31bf3856ad364e35_8.0.7601.21838_none_cf20b1387b0e437f.manifest

Wersja pliku

Nie dotyczy

Rozmiar pliku

709

Date (UTC)

15-Oct-2011

Czas (UTC)

02:48

Nazwa pliku

Amd64_ff8decc4e9f0a3254c47037216efeae3_31bf3856ad364e35_8.0.7600.21069_none_975e237be7cf9ada.manifest

Wersja pliku

Nie dotyczy

Rozmiar pliku

1 058

Date (UTC)

15-Oct-2011

Czas (UTC)

02:48

Nazwa pliku

Amd64_microsoft-windows-scripting-jscript_31bf3856ad364e35_8.0.7600.16898_none_f9875be587dcafea.manifest

Wersja pliku

Nie dotyczy

Rozmiar pliku

22 976

Date (UTC)

14-Oct-2011

Czas (UTC)

06:12

Nazwa pliku

Amd64_microsoft-windows-scripting-jscript_31bf3856ad364e35_8.0.7600.21069_none_fa3240e0a0e1487a.manifest

Wersja pliku

Nie dotyczy

Rozmiar pliku

22 976

Date (UTC)

14-Oct-2011

Czas (UTC)

06:01

Nazwa pliku

Amd64_microsoft-windows-scripting-jscript_31bf3856ad364e35_8.0.7601.17707_none_fbce09d384bb042d.manifest

Wersja pliku

Nie dotyczy

Rozmiar pliku

22 976

Date (UTC)

14-Oct-2011

Czas (UTC)

06:00

Nazwa pliku

Amd64_microsoft-windows-scripting-jscript_31bf3856ad364e35_8.0.7601.21838_none_fc3837249df01121.manifest

Wersja pliku

Nie dotyczy

Rozmiar pliku

22 976

Date (UTC)

13-Oct-2011

Czas (UTC)

07:26

Nazwa pliku

Wow64_microsoft-windows-scripting-jscript_31bf3856ad364e35_8.0.7600.16898_none_03dc0637bc3d71e5.manifest

Wersja pliku

Nie dotyczy

Rozmiar pliku

21 126

Date (UTC)

14-Oct-2011

Czas (UTC)

05:04

Nazwa pliku

Wow64_microsoft-windows-scripting-jscript_31bf3856ad364e35_8.0.7600.21069_none_0486eb32d5420a75.manifest

Wersja pliku

Nie dotyczy

Rozmiar pliku

21 126

Date (UTC)

14-Oct-2011

Czas (UTC)

04:49

Nazwa pliku

Wow64_microsoft-windows-scripting-jscript_31bf3856ad364e35_8.0.7601.17707_none_0622b425b91bc628.manifest

Wersja pliku

Nie dotyczy

Rozmiar pliku

21 126

Date (UTC)

14-Oct-2011

Czas (UTC)

04:46

Nazwa pliku

Wow64_microsoft-windows-scripting-jscript_31bf3856ad364e35_8.0.7601.21838_none_068ce176d250d31c.manifest

Wersja pliku

Nie dotyczy

Rozmiar pliku

21 126

Date (UTC)

13-Oct-2011

Czas (UTC)

06:32

Dodatkowe pliki dla wszystkich obsługiwanych wersji systemu Windows Server 2008 R2 z systemem operacyjnym IA-64

Nazwa pliku

Ia64_639975090a5464b4f4013139b7b8adec_31bf3856ad364e35_8.0.7600.21069_none_ce8c90e3440c3f5b.manifest

Wersja pliku

Nie dotyczy

Rozmiar pliku

1 058

Date (UTC)

15-Oct-2011

Czas (UTC)

02:48

Nazwa pliku

Ia64_88c2cc9a228280dacd12e6970722e06a_31bf3856ad364e35_8.0.7601.17707_none_ebc7f512a14ad2c1.manifest

Wersja pliku

Nie dotyczy

Rozmiar pliku

1 058

Date (UTC)

15-Oct-2011

Czas (UTC)

02:48

Nazwa pliku

Ia64_cf7eb6c8c8ebee359050b4c96106c370_31bf3856ad364e35_8.0.7600.16898_none_39001b72a2078454.manifest

Wersja pliku

Nie dotyczy

Rozmiar pliku

1 058

Date (UTC)

15-Oct-2011

Czas (UTC)

02:48

Nazwa pliku

Ia64_dbeafe1d82c4e53e4af491616f0ca23b_31bf3856ad364e35_8.0.7601.21838_none_52775af5a2ac3559.manifest

Wersja pliku

Nie dotyczy

Rozmiar pliku

1 058

Date (UTC)

15-Oct-2011

Czas (UTC)

02:48

Nazwa pliku

Ia64_microsoft-windows-scripting-jscript_31bf3856ad364e35_8.0.7600.16898_none_9d6a6457cf7d47b0.manifest

Wersja pliku

Nie dotyczy

Rozmiar pliku

22 974

Date (UTC)

14-Oct-2011

Czas (UTC)

06:00

Nazwa pliku

Ia64_microsoft-windows-scripting-jscript_31bf3856ad364e35_8.0.7600.21069_none_9e154952e881e040.manifest

Wersja pliku

Nie dotyczy

Rozmiar pliku

22 974

Date (UTC)

14-Oct-2011

Czas (UTC)

05:56

Nazwa pliku

Ia64_microsoft-windows-scripting-jscript_31bf3856ad364e35_8.0.7601.17707_none_9fb11245cc5b9bf3.manifest

Wersja pliku

Nie dotyczy

Rozmiar pliku

22 974

Date (UTC)

14-Oct-2011

Czas (UTC)

05:42

Nazwa pliku

Ia64_microsoft-windows-scripting-jscript_31bf3856ad364e35_8.0.7601.21838_none_a01b3f96e590a8e7.manifest

Wersja pliku

Nie dotyczy

Rozmiar pliku

22 974

Date (UTC)

13-Oct-2011

Czas (UTC)

07:27

Nazwa pliku

Wow64_microsoft-windows-scripting-jscript_31bf3856ad364e35_8.0.7600.16898_none_03dc0637bc3d71e5.manifest

Wersja pliku

Nie dotyczy

Rozmiar pliku

21 126

Date (UTC)

14-Oct-2011

Czas (UTC)

05:04

Nazwa pliku

Wow64_microsoft-windows-scripting-jscript_31bf3856ad364e35_8.0.7600.21069_none_0486eb32d5420a75.manifest

Wersja pliku

Nie dotyczy

Rozmiar pliku

21 126

Date (UTC)

14-Oct-2011

Czas (UTC)

04:49

Nazwa pliku

Wow64_microsoft-windows-scripting-jscript_31bf3856ad364e35_8.0.7601.17707_none_0622b425b91bc628.manifest

Wersja pliku

Nie dotyczy

Rozmiar pliku

21 126

Date (UTC)

14-Oct-2011

Czas (UTC)

04:46

Nazwa pliku

Wow64_microsoft-windows-scripting-jscript_31bf3856ad364e35_8.0.7601.21838_none_068ce176d250d31c.manifest

Wersja pliku

Nie dotyczy

Rozmiar pliku

21 126

Date (UTC)

13-Oct-2011

Czas (UTC)

06:32

Potrzebna dalsza pomoc?

Rozwijaj swoje umiejętności
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów firmy Microsoft

Czy te informacje były pomocne?

Jaka jest jakość języka?
Co wpłynęło na Twoje wrażenia?

Dziękujemy za opinię!

×