Poradnik zabezpieczeń firmy Microsoft: pakiet zbiorczy aktualizacji dla funkcji Killbit formantów ActiveX

Firma Microsoft opublikowała poradnik zabezpieczeń firmy Microsoft dotyczący tego problemu dla informatyków. Klasyfikator zabezpieczeń zawiera dodatkowe informacje dotyczące zabezpieczeń. Aby wyświetlić dokument Security Advisory, odwiedź następującą witrynę firmy Microsoft w sieci Web:

http://www.microsoft.com/technet/security/advisory/2562937.mspx

WPROWADZENIE

Pobierz pakiety

Następujące pliki są dostępne do pobrania w centrum pobierania Microsoft:

Windows 7, 32-bitowe wersje

Pobierz Pobierz pakiet msu systemu Windows 6.1-KB2562937-x86.

Windows 7, 64-bitowe wersje

Pobierz Pobierz pakiet msu systemu Windows 6.1-KB2562937-x64.

Windows Server 2008 R2, wersje dla systemów opartych na procesorach x64

Pobierz Pobierz pakiet msu systemu Windows 6.1-KB2562937-x64.

Windows Server 2008 R2, systemy oparte na procesorach Itanium

Pobierz Pobierz pakiet msu systemu Windows 6.1-KB2562937-ia64.

Windows Vista, 32-bitowe wersje

pobrać pakiet MSU dla systemu Windows 6.0 teraz.

Windows Vista, wersje x64

pobrać pakiet MSU dla systemu Windows 6.0 teraz.

Wersje Windows Server 2008, 32-bitowe

pobrać pakiet MSU dla systemu Windows 6.0 teraz.

Windows Server 2008, wersje dla systemów opartych na procesorach x64

pobrać pakiet MSU dla systemu Windows 6.0 teraz.

Windows Server 2008, systemy oparte na procesorach Itanium

pobrać pakiet MSU dla systemu Windows 6.0 teraz.

Windows XP, wersje oparte na procesorach x86

pobrać teraz pakietu WindowsXP-KB2562937-x86-ENU.exe.

Windows XP Professional x64 Edition

pobrać teraz pakietu WindowsServer2003.WindowsXP-KB2562937-x64-ENU.exe.

Windows Server 2003, wersje dla systemów opartych na procesorach x64

pobrać teraz pakietu WindowsServer2003.WindowsXP-KB2562937-x64-ENU.exe.

Windows Server 2003, wersje oparte na procesorach x86

pobrać teraz pakietu WindowsServer2003-KB2562937-x86-ENU.exe.

Windows Server 2003 dla systemów opartych na procesorach Itanium

pobrać teraz pakietu WindowsServer2003-KB2562937-ia64-ENU.exe.

Data wydania: 9 sierpnia 2011 r.

Aby uzyskać więcej informacji na temat pobierania plików pomocy technicznej firmy Microsoft, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:

119591 Jak uzyskać pliki pomocy technicznej firmy Microsoft w usługach online
firma Microsoft przeskanowała ten plik w poszukiwaniu wirusów. Firma Microsoft użyła najbardziej aktualnego oprogramowania antywirusowego, które było dostępne w dniu, w którym plik został opublikowany. Plik jest przechowywany na serwerach z podwyższonym zabezpieczeniami, które ułatwiają zapobieganie wprowadzaniu nieautoryzowanych zmian w pliku.

Windows XP

Tabela odwołań

Poniższa tabela zawiera informacje dotyczące aktualizacji zabezpieczeń dla tego oprogramowania. Więcej informacji można znaleźć w sekcji "informacje o wdrożeniu".


Uwzględnianie w przyszłych dodatkach Service Pack

Aktualizacja dotycząca tego problemu będzie dostępna w przyszłym dodatku Service Pack lub pakiecie aktualizacyjnym.

Wdrożenia

Instalowanie bez konieczności interwencji użytkownika

Windows XP:
windowsxp-KB2562937-x86-ENU/quiet

Windows XP Professional x64 Edition:
WindowsServer2003. WindowsXP-KB2562937-x64-ENU/quiet

Instalowanie bez ponownego uruchamiania

Windows XP:
windowsxp-KB2562937-x86-ENU/norestart

Windows XP Professional x64 Edition:
WindowsServer2003. WindowsXP-KB2562937-x64-ENU/norestart

Plik dziennika aktualizacji

Wszystkie obsługiwane wersje systemów Windows XP i Windows XP Professional:
KB2562937. log

Więcej informacji

Zobacz sekcję "narzędzia wykrywania i wdrażania oraz wskazówki".

Wymaganie ponownego uruchamiania

Wymagane jest ponowne uruchomienie?

W przypadku tej aktualizacji nie jest wymagane ponowne uruchomienie komputera. Jeśli wymagane jest ponowne uruchomienie, zostanie wyświetlony komunikat z zaleceniem ponownego uruchomienia.

Nie dotyczy.

Informacje dotyczące usuwania

Wszystkie obsługiwane wersje systemów Windows XP i Windows XP Professional:
Użyj elementu Dodaj lub usuń programy w panelu sterowania lub użyj narzędzia Spuninst.exe znajdującego się w folderze% Windir% \ $NTUninstallKB 2562937 $ \Spuninst.

Weryfikacja podklucza rejestru

Windows XP:
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Updates\Windows XP\SP4\KB2562937\Filelist

Windows XP Professional x64 Edition:
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Updates\Windows XP Version 2003\SP3\KB2562937\Filelist

Uwaga Aktualizacja zabezpieczeń dla obsługiwanych wersji systemu Windows XP Professional x64 Edition jest taka sama jak aktualizacja zabezpieczeń dla obsługiwanych wersji systemu Windows Server 2003 x64 Edition.

Informacje o wdrożeniu

Aby zainstalować aktualizację

Aby uzyskać więcej informacji o terminologii dotyczącej aktualizacji oprogramowania, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:

824684 Opis standardowej terminologii używanej do opisywania aktualizacji zabezpieczeń oprogramowania firmy Microsoft updatesThis obsługuje następujące przełączniki instalacji.


Wyświetl

Opis

/Help

Wyświetla opcje wiersza polecenia.

Tryby konfiguracji

/Passive

Tryb instalacji nienadzorowanej. Nie jest wymagana ingerencja użytkownika, ale jest wyświetlany stan instalacji. Jeśli na końcu konfiguracji wymagane jest ponowne uruchomienie, zostanie wyświetlone okno dialogowe z ostrzeżeniem czasomierza. To ostrzeżenie oznacza, że komputer zostanie ponownie uruchomiony w ciągu 30 sekund.

spowoduje

Tryb cichy. Działa tak samo jak tryb nienadzorowany, ale nie są wyświetlane żadne komunikaty o stanie ani błędach.

Opcje ponownego uruchamiania

/norestart

Nie powoduje ponownego uruchomienia komputera po zakończeniu instalacji.

/forcerestart

Ponowne uruchomienie komputera po zakończeniu instalacji i Wymuszenie zamknięcia innych aplikacji po zamknięciu komputera. Po zamknięciu aplikacji otwarte pliki nie są zapisywane.

/warnrestart [:x]

Przedstawia użytkownikowi okno dialogowe z czasomierzem ostrzegawczym, że komputer zostanie ponownie uruchomiony w ciągu x sekund. (Ustawienie domyślne to 30 sekund). Przeznaczony do użytku z przełącznikiem/quiet lub/passive Switch.

/promptrestart

Wyświetla okno dialogowe z monitem użytkownika lokalnego o zezwolenie na ponowne uruchomienie.

Opcje specjalne

/overwriteoem

Zastępuje pliki OEM bez monitowania.

/nobackup

Nie wykonuje kopii zapasowych plików potrzebnych do odinstalowania.

/forceappsclose

Wymusza zamknięcie innych programów podczas wyłączania komputera.

/log:ścieżka

Umożliwia przekierowywanie plików dziennika instalacji.

/integrate:ścieżka

Integruje aktualizację ze źródłowymi plikami systemu Windows. Pliki te są zlokalizowane za pomocą ścieżki określonej w przełączniku.

/Extract [:ścieżka]

Wyodrębnia pliki, a program instalacyjny nie jest uruchomiony.

/ER

Włącza rozszerzone raportowanie błędów.

/verbose

Umożliwia pełne rejestrowanie. Podczas instalacji tworzy%Windir%\CabBuild.log. Ten dziennik zawiera szczegółowe informacje o kopiowanych plikach. Przy użyciu tego przełącznika instalacja może działać wolniej.

Uwaga Te przełączniki można połączyć w jedno polecenie. W celu zapewnienia zgodności z poprzednimi wersjami aktualizacja zabezpieczeń obsługuje również wiele przełączników konfiguracji, które są używane we wcześniejszej wersji programu instalacyjnego.
Aby uzyskać więcej informacji na temat obsługiwanych przełączników instalacji, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:

262841Przełączniki wiersza polecenia dla pakietów aktualizacji oprogramowania systemu Windows

Aby usunąć aktualizację

Uwaga Firma Microsoft nie zaleca, aby odinstalować aktualizację zabezpieczeń.

Ta aktualizacja zabezpieczeń obsługuje następujące przełączniki instalacji.


Wyświetl

Opis

/Help

Wyświetla opcje wiersza polecenia.

Tryby konfiguracji

/Passive

Tryb instalacji nienadzorowanej. Nie jest wymagana ingerencja użytkownika, ale jest wyświetlany stan instalacji. Jeśli na końcu konfiguracji wymagane jest ponowne uruchomienie, zostanie wyświetlone okno dialogowe z ostrzeżeniem czasomierza. To ostrzeżenie oznacza, że komputer zostanie ponownie uruchomiony w ciągu 30 sekund.

spowoduje

Tryb cichy. Działa tak samo jak tryb nienadzorowany, ale nie są wyświetlane żadne komunikaty o stanie ani błędach.

Opcje ponownego uruchamiania

/norestart

Nie powoduje ponownego uruchomienia komputera po zakończeniu instalacji.

/forcerestart

Ponowne uruchomienie komputera po zakończeniu instalacji i Wymuszenie zamknięcia innych aplikacji po zamknięciu komputera. Po zamknięciu aplikacji otwarte pliki nie są zapisywane.

/warnrestart [:x]

Przedstawia użytkownikowi okno dialogowe z czasomierzem ostrzegawczym, że komputer zostanie ponownie uruchomiony w ciągu x sekund. (Ustawienie domyślne to 30 sekund). Przeznaczony do użytku z przełącznikiem/quiet lub/passive Switch.

/promptrestart

Wyświetla okno dialogowe z monitem użytkownika lokalnego o zezwolenie na ponowne uruchomienie.

Opcje specjalne

/forceappsclose

Wymusza zamknięcie innych programów podczas wyłączania komputera.

/log:ścieżka

Umożliwia przekierowywanie plików dziennika instalacji.

Aby sprawdzić, czy aktualizacja została zastosowana
 • Microsoft Baseline Security Analyzer

  Aby sprawdzić, czy aktualizacja zabezpieczeń została zastosowana w systemie, którego dotyczy problem, możesz skorzystać z narzędzia Microsoft Baseline Security ANALYZER (MBSA). Aby uzyskać więcej informacji, zobacz sekcję "narzędzia wykrywania i wdrażania oraz wskazówki".

 • Weryfikacja podklucza rejestru

  możesz również zweryfikować pliki, które zostały zainstalowane przez tę aktualizację zabezpieczeń, przeglądając podklucze rejestru wymienione w tabeli odwołań w tej sekcji. Te podklucze rejestru mogą nie zawierać pełnej listy zainstalowanych plików. Ponadto te klucze podrzędne rejestru mogą nie zostać utworzone poprawnie, gdy administrator lub producent OEM zintegruje tę aktualizację zabezpieczeń ze źródłowymi plikami instalacyjnymi systemu Windows lub ją do nich włączy.

Windows Server 2003

Tabela odwołań

Poniższa tabela zawiera informacje dotyczące aktualizacji zabezpieczeń dla tego oprogramowania. Więcej informacji można znaleźć w sekcji "informacje o wdrożeniu".


Uwzględnianie w przyszłych dodatkach Service Pack

Aktualizacja dotycząca tego problemu będzie dostępna w przyszłym dodatku Service Pack lub pakiecie aktualizacyjnym.

Wdrożenia

Instalowanie z wymaganiem interwencji użytkownika

Windows Server 2003:
Windowsserver2003-KB2562937-x86-ENU/quiet

Windows Server 2003, wersje dla systemów opartych na procesorach x64:
WindowsServer2003. WindowsXP-KB2562937-x64-ENU/quiet

Windows Server 2003 dla systemów opartych na procesorach Itanium:
Windowsserver2003-KB2562937-ia64-ENU/quiet

Instalowanie bez ponownego uruchamiania

Windows Server 2003:
Windowsserver2003-KB2562937-x86-ENU/norestart

Windows Server 2003, wersje dla systemów opartych na procesorach x64:
WindowsServer2003. WindowsXP-KB2562937-x64-ENU/norestart

Windows Server 2003 dla systemów opartych na procesorach Itanium:
Windowsserver2003-KB2562937-ia64-ENU/norestart

Plik dziennika aktualizacji

Wszystkie obsługiwane wersje systemu Windows Server 2003 x86, wersje dla komputerów z procesorami x64 i wersje systemu Windows Server 2003:
KB2562937. log

Więcej informacji

Zobacz sekcję "narzędzia wykrywania i wdrażania oraz wskazówki".

Wymaganie ponownego uruchamiania

Wymagane jest ponowne uruchomienie?

W przypadku tej aktualizacji nie jest wymagane ponowne uruchomienie komputera. Jeśli wymagane jest ponowne uruchomienie, zostanie wyświetlony komunikat z zaleceniem ponownego uruchomienia.

Ta aktualizacja zabezpieczeń nie obsługuje funkcji HotPatching. Aby uzyskać więcej informacji na temat funkcji HotPatching, zobacz artykuł 897341 w bazie wiedzy Microsoft Knowledge Base.

Informacje dotyczące usuwania

Wszystkie obsługiwane wersje oparte na procesorach x86, wersje dla komputerów z procesorami x64 i wersje systemu Windows Server 2003:
Użyj elementu Dodaj lub usuń programy w panelu sterowania lub użyj narzędzia Spuninst.exe znajdującego się w narzędziu Spuninst.exe, który znajduje się w folderze% Windir% \ $NTUninstallKB 2562937 $ \Spuninst.

Weryfikacja podklucza rejestru

Wszystkie obsługiwane wersje systemu Windows Server 2003:
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Updates\Windows Server 2003\SP3\KB2562937\Filelist

Informacje o wdrożeniu

Aby zainstalować aktualizację

Aby uzyskać więcej informacji o terminologii dotyczącej aktualizacji oprogramowania, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:

824684 Opis standardowej terminologii używanej do opisywania aktualizacji zabezpieczeń oprogramowania firmy Microsoft updatesThis obsługuje następujące przełączniki instalacji.


Wyświetl

Opis

/Help

Wyświetla opcje wiersza polecenia.

Tryby konfiguracji

/Passive

Tryb instalacji nienadzorowanej. Nie jest wymagana ingerencja użytkownika, ale jest wyświetlany stan instalacji. Jeśli na końcu konfiguracji wymagane jest ponowne uruchomienie, zostanie wyświetlone okno dialogowe z ostrzeżeniem czasomierza. To ostrzeżenie oznacza, że komputer zostanie ponownie uruchomiony w ciągu 30 sekund.

spowoduje

Tryb cichy. Działa tak samo jak tryb nienadzorowany, ale nie są wyświetlane żadne komunikaty o stanie ani błędach.

Opcje ponownego uruchamiania

/norestart

Nie powoduje ponownego uruchomienia komputera po zakończeniu instalacji.

/forcerestart

Ponowne uruchomienie komputera po zakończeniu instalacji i Wymuszenie zamknięcia innych aplikacji po zamknięciu komputera. Po zamknięciu aplikacji otwarte pliki nie są zapisywane.

/warnrestart [:x]

Przedstawia użytkownikowi okno dialogowe z czasomierzem ostrzegawczym, że komputer zostanie ponownie uruchomiony w ciągu x sekund. (Ustawienie domyślne to 30 sekund). Przeznaczony do użytku z przełącznikiem/quiet lub/passive Switch.

/promptrestart

Wyświetla okno dialogowe z monitem użytkownika lokalnego o zezwolenie na ponowne uruchomienie.

Opcje specjalne

/overwriteoem

Zastępuje pliki OEM bez monitowania.

/nobackup

Nie wykonuje kopii zapasowych plików potrzebnych do odinstalowania.

/forceappsclose

Wymusza zamknięcie innych programów podczas wyłączania komputera.

/log:ścieżka

Umożliwia przekierowywanie plików dziennika instalacji.

/integrate:ścieżka

Integruje aktualizację ze źródłowymi plikami systemu Windows. Pliki te są zlokalizowane za pomocą ścieżki określonej w przełączniku.

/Extract [:ścieżka]

Wyodrębnia pliki, a program instalacyjny nie jest uruchomiony.

/ER

Włącza rozszerzone raportowanie błędów.

/verbose

Umożliwia pełne rejestrowanie. Podczas instalacji tworzy%Windir%\CabBuild.log. Ten dziennik zawiera szczegółowe informacje o kopiowanych plikach. Przy użyciu tego przełącznika instalacja może działać wolniej.

Uwaga Te przełączniki można połączyć w jedno polecenie. W celu zapewnienia zgodności z poprzednimi wersjami aktualizacja zabezpieczeń obsługuje również wiele przełączników konfiguracji, które są używane we wcześniejszej wersji programu instalacyjnego.
Aby uzyskać więcej informacji na temat obsługiwanych przełączników instalacji, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:

262841Przełączniki wiersza polecenia dla pakietów aktualizacji oprogramowania systemu Windows

Aby usunąć aktualizację

Uwaga Firma Microsoft nie zaleca, aby odinstalować aktualizację zabezpieczeń.

Ta aktualizacja zabezpieczeń obsługuje następujące przełączniki instalacji.


Wyświetl

Opis

/Help

Wyświetla opcje wiersza polecenia.

Tryby konfiguracji

/Passive

Tryb instalacji nienadzorowanej. Nie jest wymagana ingerencja użytkownika, ale jest wyświetlany stan instalacji. Jeśli na końcu konfiguracji wymagane jest ponowne uruchomienie, zostanie wyświetlone okno dialogowe z ostrzeżeniem czasomierza. To ostrzeżenie oznacza, że komputer zostanie ponownie uruchomiony w ciągu 30 sekund.

spowoduje

Tryb cichy. Działa tak samo jak tryb nienadzorowany, ale nie są wyświetlane żadne komunikaty o stanie ani błędach.

Opcje ponownego uruchamiania

/norestart

Nie powoduje ponownego uruchomienia komputera po zakończeniu instalacji.

/forcerestart

Ponowne uruchomienie komputera po zakończeniu instalacji i Wymuszenie zamknięcia innych aplikacji po zamknięciu komputera. Po zamknięciu aplikacji otwarte pliki nie są zapisywane.

/warnrestart [:x]

Przedstawia użytkownikowi okno dialogowe z czasomierzem ostrzegawczym, że komputer zostanie ponownie uruchomiony w ciągu x sekund. (Ustawienie domyślne to 30 sekund). Przeznaczony do użytku z przełącznikiem/quiet lub/passive Switch.

/promptrestart

Wyświetla okno dialogowe z monitem użytkownika lokalnego o zezwolenie na ponowne uruchomienie.

Opcje specjalne

/forceappsclose

Wymusza zamknięcie innych programów podczas wyłączania komputera.

/log:ścieżka

Umożliwia przekierowywanie plików dziennika instalacji.

Sprawdzanie, czy aktualizacja została zastosowana.
 • Microsoft Baseline Security Analyzer

  Aby sprawdzić, czy aktualizacja zabezpieczeń została zastosowana w systemie, którego dotyczy problem, możesz skorzystać z narzędzia Microsoft Baseline Security ANALYZER (MBSA). Aby uzyskać więcej informacji, zobacz sekcję "narzędzia wykrywania i wdrażania oraz wskazówki".

 • Weryfikacja podklucza rejestru

  możesz również zweryfikować pliki, które zostały zainstalowane przez tę aktualizację zabezpieczeń, przeglądając podklucze rejestru wymienione w tabeli referencyjnej w tej sekcji. Te podklucze rejestru mogą nie zawierać pełnej listy zainstalowanych plików. Ponadto te klucze podrzędne rejestru mogą nie zostać utworzone poprawnie, gdy administrator lub producent OEM zintegruje tę aktualizację zabezpieczeń ze źródłowymi plikami instalacyjnymi systemu Windows lub ją do nich włączy.

Windows Vista

Tabela odwołań

Poniższa tabela zawiera informacje dotyczące aktualizacji zabezpieczeń dla tego oprogramowania. Więcej informacji można znaleźć w sekcji "informacje o wdrożeniu".


Uwzględnianie w przyszłych dodatkach Service Pack

Aktualizacja dotycząca tego problemu będzie dostępna w przyszłym dodatku Service Pack lub pakiecie aktualizacyjnym.

Wdrożenia

Instalowanie bez konieczności interwencji użytkownika

Wszystkie obsługiwane 32-bitowe wersje systemu Windows Vista:
Windows 6.0-KB2562937-x86/quiet

Wszystkie obsługiwane 64-bitowe wersje systemu Windows Vista:
Windows 6.0-KB2562937-x64/quiet

Instalowanie bez ponownego uruchamiania

Wszystkie obsługiwane 32-bitowe wersje systemu Windows Vista:
Windows 6.0-KB2562937-x86/quiet/norestart

Wszystkie obsługiwane 64-bitowe wersje systemu Windows Vista:
Windows 6.0-KB2562937-x64/quiet/norestart

Wymaganie ponownego uruchamiania

Wymagane jest ponowne uruchomienie?

W przypadku tej aktualizacji nie jest wymagane ponowne uruchomienie komputera. Jeśli wymagane jest ponowne uruchomienie, zostanie wyświetlony komunikat z zaleceniem ponownego uruchomienia.

Nie dotyczy.

Informacje dotyczące usuwania

WUSA.exe nie obsługuje usuwania aktualizacji. Aby odinstalować aktualizację zainstalowaną przez Narzędzie WUSA, Otwórz Panel sterowania, a następnie kliknij pozycję zabezpieczenia. W obszarze Windows Updatekliknij pozycję Wyświetl zainstalowane aktualizacje, a następnie wybierz pozycję z listy aktualizacji.

Weryfikacja podklucza rejestru

Nie istnieje podklucz rejestru umożliwiający sprawdzenie poprawności obecności tej aktualizacji.

Informacje o wdrożeniu

Aby zainstalować aktualizację

Podczas instalowania tej aktualizacji zabezpieczeń instalator sprawdza, czy jeden lub więcej plików aktualizowanych w systemie zostało wcześniej zaktualizowanych za pomocą poprawki hotfix firmy Microsoft.
Aby uzyskać więcej informacji o terminologii dotyczącej aktualizacji oprogramowania, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:

824684 Opis standardowej terminologii używanej do opisywania aktualizacji zabezpieczeń oprogramowania firmy Microsoft updatesThis obsługuje następujące przełączniki instalacji.


Obsługiwane przełączniki instalacji aktualizacji zabezpieczeń

Wyświetl

Opis

/?,/h,/help

Wyświetla pomoc dotyczącą obsługiwanych przełączników.

spowoduje

Pomija wyświetlanie komunikatów o stanie lub błędach.

/norestart

Gdy ten przełącznik jest połączony z przełącznikiem/quiet, system nie jest uruchamiany ponownie po zakończeniu instalacji, nawet jeśli ponowne uruchomienie jest wymagane do ukończenia instalacji.

Aby uzyskać więcej informacji na temat Instalatora, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:

934307 Opis autonomicznego Instalatora Windows Update (Wusa.exe) i plików msu w systemach Windows Vista, Windows 7, Windows Server 2008 i Windows Server 2008 R2

Aby sprawdzić, czy aktualizacja została zastosowana

Microsoft Baseline Security Analyzer

Aby sprawdzić, czy aktualizacja zabezpieczeń została zastosowana w systemie, którego dotyczy problem, możesz skorzystać z narzędzia Microsoft Baseline Security ANALYZER (MBSA). Aby uzyskać więcej informacji, zobacz sekcję "narzędzia wykrywania i wdrażania oraz wskazówki".

Windows Server 2008

Tabela odwołań

Poniższa tabela zawiera informacje dotyczące aktualizacji zabezpieczeń dla tego oprogramowania. Więcej informacji można znaleźć w sekcji "informacje o wdrożeniu".


Uwzględnianie w przyszłych dodatkach Service Pack

Aktualizacja dotycząca tego problemu będzie dostępna w przyszłym dodatku Service Pack lub pakiecie aktualizacyjnym.

Wdrożenia

Instalowanie bez konieczności interwencji użytkownika

Wszystkie obsługiwane 32-bitowe wersje systemu Windows Server 2008:
Windows 6.0-KB2562937-x86/quiet

Wszystkie obsługiwane 64-bitowe wersje systemu Windows Server 2008:
Windows 6.0-KB2562937-x64/quiet

Wszystkie obsługiwane wersje systemu Windows Server 2008 dla komputerów z procesorem Itanium:
Windows 6.0-KB2562937-IA64/quiet

Instalowanie bez ponownego uruchamiania

Wszystkie obsługiwane 32-bitowe wersje systemu Windows Server 2008:
Windows 6.0-KB2562937-x86/quiet/norestart

Wszystkie obsługiwane 64-bitowe wersje systemu Windows Server 2008:
Windows 6.0-KB2562937-x64/quiet/norestart

Wszystkie obsługiwane wersje systemu Windows Server 2008 dla komputerów z procesorem Itanium:
Windows 6.0-KB2562937-IA64/quiet/norestart

Więcej informacji

Zobacz sekcję "narzędzia wykrywania i wdrażania oraz wskazówki".

Wymaganie ponownego uruchamiania

Wymagane jest ponowne uruchomienie?

W przypadku tej aktualizacji nie jest wymagane ponowne uruchomienie komputera. Jeśli wymagane jest ponowne uruchomienie, zostanie wyświetlony komunikat z zaleceniem ponownego uruchomienia.

Nie dotyczy.

Informacje dotyczące usuwania

WUSA.exe nie obsługuje usuwania aktualizacji. Aby odinstalować aktualizację zainstalowaną przez Narzędzie WUSA, Otwórz Panel sterowania, a następnie kliknij pozycję zabezpieczenia. W obszarze Windows Updatekliknij pozycję Wyświetl zainstalowane aktualizacje, a następnie wybierz pozycję z listy aktualizacji.

Weryfikacja podklucza rejestru

Nie istnieje podklucz rejestru umożliwiający sprawdzenie poprawności obecności tej aktualizacji.

Informacje o wdrożeniu

Aby zainstalować aktualizację

Podczas instalowania tej aktualizacji zabezpieczeń instalator sprawdza, czy jeden lub więcej plików aktualizowanych w systemie zostało wcześniej zaktualizowanych za pomocą poprawki hotfix firmy Microsoft.
Aby uzyskać więcej informacji o terminologii dotyczącej aktualizacji oprogramowania, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:

824684 Opis standardowej terminologii używanej do opisywania aktualizacji zabezpieczeń oprogramowania firmy Microsoft updatesThis obsługuje następujące przełączniki konfiguracji:


Wyświetl

Opis

/?,/h,/help

Wyświetla pomoc dotyczącą obsługiwanych przełączników.

spowoduje

Pomija wyświetlanie komunikatów o stanie lub błędach.

/norestart

Po połączeniu tego przełącznika z przełącznikiem/quiet system nie jest uruchamiany ponownie po zakończeniu instalacji, nawet jeśli ponowne uruchomienie jest wymagane do ukończenia instalacji.

Aby uzyskać więcej informacji na temat Instalatora, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:

934307 Opis autonomicznego Instalatora Windows Update (Wusa.exe) i plików msu w systemach Windows Vista, Windows 7, Windows Server 2008 i Windows Server 2008 R2

Aby sprawdzić, czy aktualizacja została zastosowana

Microsoft Baseline Security Analyzer

Aby sprawdzić, czy aktualizacja zabezpieczeń została zastosowana w systemie, którego dotyczy problem, możesz skorzystać z narzędzia Microsoft Baseline Security ANALYZER (MBSA). Aby uzyskać więcej informacji, zobacz sekcję "narzędzia wykrywania i wdrażania oraz wskazówki".

Windows 7

Tabela odwołań

Poniższa tabela zawiera informacje dotyczące aktualizacji zabezpieczeń dla tego oprogramowania. Więcej informacji można znaleźć w sekcji "informacje o wdrożeniu".


Uwzględnianie w przyszłych dodatkach Service Pack

Aktualizacja dotycząca tego problemu będzie dostępna w przyszłym dodatku Service Pack lub pakiecie aktualizacyjnym.

Wdrożenia

Instalowanie bez konieczności interwencji użytkownika

Wszystkie obsługiwane 32-bitowe wersje systemu Windows 7:

Windows 6.1 — KB2562937-x86/quiet

Wszystkie obsługiwane 64-bitowe wersje systemu Windows 7:

Windows 6.1 — KB2562937-x64/quiet

Wszystkie obsługiwane 64-bitowe wersje systemu Windows 7:

Windows 6.1 — KB2562937-IA64/quiet

Instalowanie bez ponownego uruchamiania

Wszystkie obsługiwane 32-bitowe wersje systemu Windows 7:

Windows 6.1 — KB2562937-x86/quiet/norestart

Wszystkie obsługiwane 32-bitowe wersje systemu Windows 7:

Windows 6.1 — KB2562937-x64/quiet/norestart

Wszystkie obsługiwane 64-bitowe wersje systemu Windows 7:

Windows 6.1 — KB2562937-IA64/quiet/norestart

Wymaganie ponownego uruchamiania

Wymagane jest ponowne uruchomienie?

W przypadku tej aktualizacji nie jest wymagane ponowne uruchomienie komputera. Jeśli wymagane jest ponowne uruchomienie, zostanie wyświetlony komunikat z zaleceniem ponownego uruchomienia.

Nie dotyczy.

Informacje dotyczące usuwania

WUSA.exe nie obsługuje usuwania aktualizacji. Aby odinstalować aktualizację zainstalowaną przez Narzędzie WUSA, Otwórz Panel sterowania, a następnie kliknij pozycję Zabezpieczenia. W obszarze Windows Update kliknij pozycję Wyświetl zainstalowane aktualizacje, a następnie wybierz pozycję z listy aktualizacji.

Weryfikacja podklucza rejestru

Nie istnieje podklucz rejestru umożliwiający sprawdzenie poprawności obecności tej aktualizacji.

Informacje o wdrożeniu

Aby zainstalować aktualizację

Podczas instalowania tej aktualizacji zabezpieczeń instalator sprawdza, czy jeden lub więcej plików aktualizowanych w systemie zostało wcześniej zaktualizowanych za pomocą poprawki hotfix firmy Microsoft.
Aby uzyskać więcej informacji o terminologii dotyczącej aktualizacji oprogramowania, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:

824684 Opis standardowej terminologii używanej do opisywania aktualizacji zabezpieczeń oprogramowania firmy Microsoft updatesThis obsługuje następujące przełączniki instalacji.


Obsługiwane przełączniki instalacji aktualizacji zabezpieczeń

Wyświetl

Opis

/?,/h,/help

Wyświetla pomoc dotyczącą obsługiwanych przełączników.

spowoduje

Pomija wyświetlanie komunikatów o stanie lub błędach.

/norestart

Gdy ten przełącznik jest połączony z przełącznikiem/quiet, system nie jest uruchamiany ponownie po zakończeniu instalacji, nawet jeśli ponowne uruchomienie jest wymagane do ukończenia instalacji.

Aby uzyskać więcej informacji na temat Instalatora, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:

934307 Opis autonomicznego Instalatora Windows Update (Wusa.exe) i plików msu w systemach Windows Vista, Windows 7, Windows Server 2008 i Windows Server 2008 R2

Aby sprawdzić, czy aktualizacja została zastosowana

Microsoft Baseline Security Analyzer

Aby sprawdzić, czy aktualizacja zabezpieczeń została zastosowana w systemie, którego dotyczy problem, możesz skorzystać z narzędzia Microsoft Baseline Security ANALYZER (MBSA). Aby uzyskać więcej informacji, zobacz sekcję "narzędzia wykrywania i wdrażania oraz wskazówki".

Windows Server 2008 R2

Tabela odwołań

Poniższa tabela zawiera informacje dotyczące aktualizacji zabezpieczeń dla tego oprogramowania. Więcej informacji można znaleźć w sekcji "informacje o wdrożeniu".


Uwzględnianie w przyszłych dodatkach Service Pack

Aktualizacja dotycząca tego problemu będzie dostępna w przyszłym dodatku Service Pack lub pakiecie aktualizacyjnym.

Wdrożenia

Instalowanie bez konieczności interwencji użytkownika

Wszystkie obsługiwane 32-bitowe wersje systemu Windows Server 2008 R2:

Windows 6.1 — KB2562937-x86/quiet

Wszystkie obsługiwane 64-bitowe wersje systemu Windows Server 2008 R2:

Windows 6.1 — KB2562937-x64/quiet

Wszystkie obsługiwane wersje systemu Windows Server 2008 R2 dla systemów opartych na procesorach Itanium:

Windows 6.1 — KB2562937-IA64/quiet

Instalowanie bez ponownego uruchamiania

Wszystkie obsługiwane 32-bitowe wersje systemu Windows Server 2008 R2:

Windows 6.1-KB2562937-x86/quiet/norestart

Wszystkie obsługiwane 64-bitowe wersje systemu Windows Server 2008 R2:

Windows 6.1 — KB2562937-x64/quiet/norestart

Wszystkie obsługiwane wersje systemu Windows Server 2008 R2 dla systemów opartych na procesorach Itanium:

Windows 6.1-KB2562937-IA64/quiet/norestart

Więcej informacji

Zobacz sekcję "narzędzia wykrywania i wdrażania oraz wskazówki".

Wymaganie ponownego uruchamiania

Wymagane jest ponowne uruchomienie?

W przypadku tej aktualizacji nie jest wymagane ponowne uruchomienie komputera. Jeśli wymagane jest ponowne uruchomienie, zostanie wyświetlony komunikat z zaleceniem ponownego uruchomienia.

Nie dotyczy.

Informacje dotyczące usuwania

WUSA.exe nie obsługuje usuwania aktualizacji. Aby odinstalować aktualizację zainstalowaną przez Narzędzie WUSA, Otwórz Panel sterowania, a następnie kliknij pozycję Zabezpieczenia. W obszarze Windows Update kliknij pozycję Wyświetl zainstalowane aktualizacje, a następnie wybierz pozycję z listy aktualizacji.

Weryfikacja podklucza rejestru

Nie istnieje podklucz rejestru umożliwiający sprawdzenie poprawności obecności tej aktualizacji.

Informacje o wdrożeniu

Aby zainstalować aktualizację

Podczas instalowania tej aktualizacji zabezpieczeń instalator sprawdza, czy jeden lub więcej plików aktualizowanych w systemie zostało wcześniej zaktualizowanych za pomocą poprawki hotfix firmy Microsoft. Aby uzyskać więcej informacji o terminologii dotyczącej aktualizacji oprogramowania, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:

824684 Opis standardowej terminologii używanej do opisywania aktualizacji zabezpieczeń oprogramowania firmy Microsoft updatesThis obsługuje następujące przełączniki instalacji.


Wyświetl

Opis

/?,/h,/help

Wyświetla pomoc dotyczącą obsługiwanych przełączników.

spowoduje

Pomija wyświetlanie komunikatów o stanie lub błędach.

/norestart

Po połączeniu tego przełącznika z przełącznikiem/quiet system nie jest uruchamiany ponownie po zakończeniu instalacji, nawet jeśli ponowne uruchomienie jest wymagane do ukończenia instalacji.

Aby uzyskać więcej informacji na temat Instalatora, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:

934307Opis autonomicznego Instalatora Windows Update (Wusa.exe) i plików msu w systemach Windows Vista, Windows 7, Windows Server 2008 i Windows Server 2008 R2

Aby sprawdzić, czy aktualizacja została zastosowana

Microsoft Baseline Security Analyzer

Aby sprawdzić, czy aktualizacja zabezpieczeń została zastosowana w systemie, którego dotyczy problem, możesz skorzystać z narzędzia Microsoft Baseline Security ANALYZER (MBSA). Aby uzyskać więcej informacji, zobacz sekcję "narzędzia wykrywania i wdrażania oraz wskazówki".

Narzędzia do wykrywania i wdrażania oraz wskazówki

W tej sekcji opisano, jak zarządzać aktualizacjami oprogramowania i zabezpieczeń, które trzeba wdrożyć na serwerach, na komputerach stacjonarnych i na komputerach przenośnych w organizacji. Aby uzyskać więcej informacji, odwiedź następującą stronę internetową centrum zarządzania aktualizacją Microsoft TechNet:

http://technet.microsoft.com/en-us/updatemanagement/default.aspxAby uzyskać więcej informacji na temat zabezpieczeń w produktach firmy Microsoft, odwiedź następującą stronę internetową Microsoft TechNet Security:

http://technet.microsoft.com/en-us/security/default.aspxAktualizacje zabezpieczeń są dostępne w witrynie Microsoft Update, Windows Update i Office Update. Aktualizacje zabezpieczeń są również dostępne w centrum pobierania Microsoft. Możesz je łatwo znaleźć, wykonując wyszukiwanie za pomocą słowa kluczowego "Aktualizacja zabezpieczeń"

. Aktualizacje zabezpieczeń można także pobrać z wykazu usługi Microsoft Update. Aby uzyskać więcej informacji, odwiedź następującą witrynę firmy Microsoft w sieci Web:

http://catalog.update.microsoft.com/v7/site/Home.aspxWykaz usługi Microsoft Update udostępnia wykaz zawartości, który można przeszukiwać i który jest dostępny za pośrednictwem usługi Windows Update i usługi Microsoft Update. Ta zawartość obejmuje aktualizacje zabezpieczeń, sterowniki oraz dodatki Service Pack. Używając numeru biuletynu zabezpieczeń, takiego jak "MS08-010" w celu wyszukania, możesz dodać wszystkie odpowiednie aktualizacje do koszyka. Możesz również dodać inne języki aktualizacji do koszyka, a także pobrać zawartość do dowolnego folderu. Aby uzyskać więcej informacji na temat wykazu usługi Microsoft Update, odwiedź następującą stronę internetową wykaz często zadawanych pytań w usłudze Microsoft Update:

http://catalog.update.microsoft.com/v7/site/faq.aspx

Wskazówki dotyczące wykrywania i wdrażania

Firma Microsoft dostarczyła wskazówki dotyczące wykrywania i wdrażania aktualizacji zabezpieczeń tego miesiąca. Te wskazówki będą również pomocne dla specjalistów IT w zrozumieniu, jak mogą korzystać z różnych narzędzi do wdrażania aktualizacji zabezpieczeń. Dostępne są następujące narzędzia: Windows Update, Microsoft Update, Office Update, Microsoft Baseline Security Analyzer (MBSA), narzędzie Office Detection Tool, Microsoft Systems Management Server (SMS) i narzędzie Extended Security Update Inventory.
Aby uzyskać więcej informacji, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
 

910723Zbiorcza lista comiesięcznych artykułów ze wskazówkami dotyczącymi wykrywania i wdrażania

Microsoft Baseline Security Analyzer

Narzędzie Microsoft Baseline Security Analyzer (MBSA) umożliwia administratorom skanowanie lokalnych i zdalnych systemów w poszukiwaniu brakujących aktualizacji zabezpieczeń. Analizator zabezpieczeń Microsoft Baseline może również identyfikować typowe konfiguracje zabezpieczeń. Aby uzyskać więcej informacji, odwiedź następującą stronę internetową narzędzia Microsoft Baseline Security Analyzer:

http://technet.microsoft.com/en-us/security/cc184924.aspxPoniższa tabela zawiera podsumowanie wykrywania narzędzia MBSA dla tej aktualizacji zabezpieczeń:


Programowo

NARZĘDZIE MBSA 2,1

Windows XP

Tak

Windows XP Professional x64 Edition

Tak

Windows Server 2003, wersje oparte na procesorach x86

Tak

Windows Server 2003, wersje dla systemów opartych na procesorach x64

Tak

Systemy Windows Server 2003 Itanium

Tak

Windows Vista

Tak

Windows Vista, 64-bitowe wersje

Tak

Windows Server 2008 dla systemów 32-bitowych

Tak

Windows Server 2008 dla systemów 64-bitowych

Tak

Windows Server 2008 dla systemów opartych na procesorach Itanium

Tak

Windows 7

Tak

Windows 7, 64-bitowe wersje

Tak

Windows Server 2008 R2 dla systemów 64-bitowych

Tak

Windows Server 2008 R2 dla systemów opartych na procesorach Itanium

Tak

Aby uzyskać więcej informacji na temat narzędzia MBSA 2,1, odwiedź następującą stronę: Microsoft MBSA 2,1 — często zadawane pytania:

http://technet.microsoft.com/en-us/security/cc184922.aspx

Windows Server Update Services

Za pomocą usług WSUS (Windows Server Update Services) administratorzy mogą wdrażać najnowsze aktualizacje krytyczne i aktualizacje zabezpieczeń dla obsługiwanych wersji systemu Windows, pakietu Office, programu Exchange Server i programu SQL Server. Aby uzyskać więcej informacji na temat sposobu wdrażania tej aktualizacji zabezpieczeń za pomocą programu Windows Server Update Services, odwiedź następującą stronę sieci Web z omówieniem produktu Microsoft Windows Server Update Services:

http://technet.microsoft.com/en-us/wsus/bb466208.aspx

Serwer zarządzania systemami

Poniższa tabela zawiera podsumowanie dotyczące wykrywania i wdrażania tej aktualizacji zabezpieczeń w programie SMS.


Programowo

SMS 2003 z narzędziem ITMU

Configuration Manager 2007

Windows XP z dodatkiem Service Pack 3

Tak

Tak

Windows XP Professional x64 Edition z dodatkiem Service Pack 2

Tak

Tak

Windows Server 2003 z dodatkiem Service Pack 2

Tak

Tak

Windows Server 2003 x64 Edition z dodatkiem Service Pack 2

Tak

Tak

Windows Server 2003 z dodatkiem SP2 dla systemów opartych na procesorach Itanium

Tak

Tak

Windows Vista z dodatkiem Service Pack 1 i Windows Vista z dodatkiem Service Pack 2

Tak

Tak

Windows Vista x64 Edition z dodatkiem Service Pack 1 i Windows Vista x64 Edition z dodatkiem Service Pack 2

Tak

Tak

Windows Server 2008 dla systemów 32-bitowych i Windows Server 2008 dla 32-bitowego systemu Service Pack 2

Tak

Tak

Windows Server 2008 dla systemów opartych na procesorach x64 i Windows Server 2008 dla komputerów x64 z dodatkiem Service Pack 2

Tak

Tak

Windows Server 2008 dla systemów opartych na procesorach Itanium i Windows Server 2008 dla systemów z procesorem Itanium z dodatkiem Service Pack 2

Tak

Tak

Windows 7 dla 32-bitowych i Windows 7 dla 32-bitowy system Service Pack 1

Tak

Tak

Windows 7 dla komputerów z procesorami x64 i Windows 7 dla komputerów z procesorem x64 z dodatkiem Service Pack 1

Tak

Tak

Windows Server 2008 R2 dla systemów opartych na procesorach x64 i Windows Server 2008 R2 dla komputerów z procesorem x64 z dodatkiem Service Pack 1

Tak

Tak

Windows Server 2008 R2 dla systemów opartych na procesorach Itanium i Windows Server 2008 R2 dla systemów z procesorem Itanium z dodatkiem Service Pack 1

Tak

Tak

W przypadku programów SMS 2,0 i SMS 2003 w celu wykrycia aktualizacji zabezpieczeń program SMS może użyć pakietu SUS Feature Pack (SUSFP) z dodatkiem SMS, który zawiera narzędzie Security Update Inventory Tool (SUIT). Aby uzyskać więcej informacji, odwiedź następującą witrynę firmy Microsoft w sieci Web dotyczącą pobierania plików do pobrania dla programu Systems Management Server 2,0:

http://technet.microsoft.com/en-us/sms/bb676799.aspxW przypadku programu SMS 2003 narzędzie SMS 2003 Inventory Tool for Microsoft Updates (ITMU) może być używane przez SMS do wykrywania aktualizacji zabezpieczeń oferowanych przez usługę Microsoft Update i obsługiwanych przez usługi Windows Server Update Services. Aby uzyskać więcej informacji na temat narzędzia SMS 2003 ITMU, odwiedź następującą stronę Microsoft Web dla programu SMS 2003 Inventory Tool for Microsoft Updates:

http://technet.microsoft.com/en-us/sms/bb676783.aspxProgram SMS 2003 umożliwia również wykrywanie wymaganych aktualizacji aplikacji pakietu Microsoft Office za pomocą narzędzia Microsoft Office Inventory Tool. Aby uzyskać więcej informacji, odwiedź następujące strony firmy Microsoft w sieci Web:

Program System Center Configuration Manager (SCCM) 2007 korzysta z usług WSUS 3,0 w celu wykrycia aktualizacji. Aby uzyskać więcej informacji na temat zarządzania aktualizacjami oprogramowania SCCM 2007, odwiedź następującą witrynę firmy Microsoft w sieci Web:

http://technet.microsoft.com/en-us/library/bb735860.aspxUwaga w przypadku systemów Windows Vista i Windows Server 2008

Microsoft Systems Management Server 2003 z dodatkiem Service Pack 3 jest obsługiwana obsługa systemów Windows Vista i windows Server 2008. Aby uzyskać więcej informacji na temat programu SMS, odwiedź następującą stronę sieci Web programu Microsoft SMS:

http://www.microsoft.com/smserver/default.mspxAby uzyskać więcej informacji na temat artykułów dotyczących wykrywania i wdrażania, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:

910723Zbiorcza lista comiesięcznych artykułów ze wskazówkami dotyczącymi wykrywania i wdrażania

Więcej informacji

Wersja angielskojęzyczna (Stany Zjednoczone) tej aktualizacji oprogramowania instaluje pliki, których atrybuty wymieniono w poniższych tabelach. Daty i godziny dla tych plików są podane w formacie UTC (Coordinated Universal Time). Należy pamiętać, że daty i godziny dla tych plików na komputerze lokalnym są wyświetlane w lokalnym czasie i z uwzględnieniem bieżącego czasu letniego. Daty i godziny mogą również ulec zmianie, gdy wykonujesz określone operacje na plikach.

Informacje o plikach w systemach Windows Vista i Windows Server 2008

 • Pliki dotyczące określonego produktu, punktu kontrolnego (SPn) i składnika usługi (LDR, GDR) można zidentyfikować, przeglądając numery wersji pliku, jak pokazano w poniższej tabeli:


  Wersja

  Produkt

  Etap

  Oddział usługi

  6.0.6002.18XXX

  Windows Vista z dodatkiem SP2 i Windows Server 2008 z dodatkiem SP2

  WERSJI

  SKŁADNIK

  6.0.6002.22XXX

  Windows Vista z dodatkiem SP2 i Windows Server 2008 z dodatkiem SP2

  WERSJI

  LDR

 • Oddziały usług GDR zawierają tylko te poprawki, które są powszechnie dostępne, aby rozwiązać często występujące problemy krytyczne. Oddziały usługi LDR zawierają poprawki oprócz powszechnie opublikowanych poprawek.

 • Pliki MANIFESTU (manifest) i pliki MUM (mum) zainstalowane dla każdego środowiska są wymienione osobno. Pliki MUM i pliki MANIFESTU oraz związane z nimi pliki wykazu zabezpieczeń (Cat) mają krytyczne znaczenie dla zachowania stanu zaktualizowanego składnika. Pliki wykazu zabezpieczeń (atrybuty niewymienione) są podpisane za pomocą podpisu cyfrowego firmy Microsoft.

Wszystkie obsługiwane wersje systemów Windows Vista i Windows Server 2008 dla komputerów z procesorami x86

Nazwa pliku

Package_1_for_kb2562937_bf ~ 31bf3856ad364e35 ~ x86 ~ 6.0.1.1. mum

Wersja pliku

Nie dotyczy

Rozmiar pliku

2 372

Date (UTC)

01-lip-2011

Czas (UTC)

19:36

Platform

Nie dotyczy

Nazwa pliku

Package_1_for_kb2562937 ~ 31bf3856ad364e35 ~ x86 ~ 6.0.1.1. mum

Wersja pliku

Nie dotyczy

Rozmiar pliku

3 100

Date (UTC)

01-lip-2011

Czas (UTC)

19:35

Platform

Nie dotyczy

Nazwa pliku

Package_2_for_kb2562937_bf ~ 31bf3856ad364e35 ~ x86 ~ 6.0.1.1. mum

Wersja pliku

Nie dotyczy

Rozmiar pliku

2 229

Date (UTC)

01-lip-2011

Czas (UTC)

19:36

Platform

Nie dotyczy

Nazwa pliku

Package_2_for_kb2562937 ~ 31bf3856ad364e35 ~ x86 ~ 6.0.1.1. mum

Wersja pliku

Nie dotyczy

Rozmiar pliku

2 953

Date (UTC)

01-lip-2011

Czas (UTC)

19:35

Platform

Nie dotyczy

Nazwa pliku

Package_3_for_kb2562937_bf ~ 31bf3856ad364e35 ~ x86 ~ 6.0.1.1. mum

Wersja pliku

Nie dotyczy

Rozmiar pliku

2 013

Date (UTC)

01-lip-2011

Czas (UTC)

19:36

Platform

Nie dotyczy

Nazwa pliku

Package_3_for_kb2562937 ~ 31bf3856ad364e35 ~ x86 ~ 6.0.1.1. mum

Wersja pliku

Nie dotyczy

Rozmiar pliku

2 733

Date (UTC)

01-lip-2011

Czas (UTC)

19:35

Platform

Nie dotyczy

Nazwa pliku

Package_for_kb2562937_client_2_bf ~ 31bf3856ad364e35 ~ x86 ~ 6.0.1.1. mum

Wersja pliku

Nie dotyczy

Rozmiar pliku

1 681

Date (UTC)

01-lip-2011

Czas (UTC)

19:36

Platform

Nie dotyczy

Nazwa pliku

Package_for_kb2562937_client_2 ~ 31bf3856ad364e35 ~ x86 ~ 6.0.1.1. mum

Wersja pliku

Nie dotyczy

Rozmiar pliku

1 708

Date (UTC)

01-lip-2011

Czas (UTC)

19:35

Platform

Nie dotyczy

Nazwa pliku

Package_for_kb2562937_client_bf ~ 31bf3856ad364e35 ~ x86 ~ 6.0.1.1. mum

Wersja pliku

Nie dotyczy

Rozmiar pliku

1 426

Date (UTC)

01-lip-2011

Czas (UTC)

19:36

Platform

Nie dotyczy

Nazwa pliku

Package_for_kb2562937_client ~ 31bf3856ad364e35 ~ x86 ~ 6.0.1.1. mum

Wersja pliku

Nie dotyczy

Rozmiar pliku

1 446

Date (UTC)

01-lip-2011

Czas (UTC)

19:35

Platform

Nie dotyczy

Nazwa pliku

Package_for_kb2562937_sc_1_bf ~ 31bf3856ad364e35 ~ x86 ~ 6.0.1.1. mum

Wersja pliku

Nie dotyczy

Rozmiar pliku

1 677

Date (UTC)

01-lip-2011

Czas (UTC)

19:36

Platform

Nie dotyczy

Nazwa pliku

Package_for_kb2562937_sc_1 ~ 31bf3856ad364e35 ~ x86 ~ 6.0.1.1. mum

Wersja pliku

Nie dotyczy

Rozmiar pliku

1 704

Date (UTC)

01-lip-2011

Czas (UTC)

19:35

Platform

Nie dotyczy

Nazwa pliku

Package_for_kb2562937_sc_bf ~ 31bf3856ad364e35 ~ x86 ~ 6.0.1.1. mum

Wersja pliku

Nie dotyczy

Rozmiar pliku

1 418

Date (UTC)

01-lip-2011

Czas (UTC)

19:36

Platform

Nie dotyczy

Nazwa pliku

Package_for_kb2562937_sc ~ 31bf3856ad364e35 ~ x86 ~ 6.0.1.1. mum

Wersja pliku

Nie dotyczy

Rozmiar pliku

1 438

Date (UTC)

01-lip-2011

Czas (UTC)

19:35

Platform

Nie dotyczy

Nazwa pliku

Package_for_kb2562937_server_1_bf ~ 31bf3856ad364e35 ~ x86 ~ 6.0.1.1. mum

Wersja pliku

Nie dotyczy

Rozmiar pliku

1 681

Date (UTC)

01-lip-2011

Czas (UTC)

19:36

Platform

Nie dotyczy

Nazwa pliku

Package_for_kb2562937_server_1 ~ 31bf3856ad364e35 ~ x86 ~ 6.0.1.1. mum

Wersja pliku

Nie dotyczy

Rozmiar pliku

1 708

Date (UTC)

01-lip-2011

Czas (UTC)

19:35

Platform

Nie dotyczy

Nazwa pliku

Package_for_kb2562937_server_bf ~ 31bf3856ad364e35 ~ x86 ~ 6.0.1.1. mum

Wersja pliku

Nie dotyczy

Rozmiar pliku

1 426

Date (UTC)

01-lip-2011

Czas (UTC)

19:36

Platform

Nie dotyczy

Nazwa pliku

Package_for_kb2562937_server ~ 31bf3856ad364e35 ~ x86 ~ 6.0.1.1. mum

Wersja pliku

Nie dotyczy

Rozmiar pliku

1 446

Date (UTC)

01-lip-2011

Czas (UTC)

19:35

Platform

Nie dotyczy

Nazwa pliku

Update-BF. mum

Wersja pliku

Nie dotyczy

Rozmiar pliku

2 789

Date (UTC)

01-lip-2011

Czas (UTC)

19:36

Platform

Nie dotyczy

Nazwa pliku

X86_a3c1b13c097fd853a1588d822416eb97_31bf3856ad364e35_6 X86_a3c1b13c097fd853a1588d822416eb97_31bf3856ad364e35_6.0.6002.18488_none_7414cbcf160371e0. manifest

Wersja pliku

Nie dotyczy

Rozmiar pliku

701

Date (UTC)

01-lip-2011

Czas (UTC)

19:35

Platform

Nie dotyczy

Nazwa pliku

X86_bbc322c57896de70fbe83471651f3f7d_31bf3856ad364e35_6 X86_bbc322c57896de70fbe83471651f3f7d_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22668_none_54b48b6a2d63087d. manifest

Wersja pliku

Nie dotyczy

Rozmiar pliku

701

Date (UTC)

01-lip-2011

Czas (UTC)

19:35

Platform

Nie dotyczy

Nazwa pliku

X86_microsoft-Windows-activexcompat_31bf3856ad364e35_6.0.6002.18488 _none_f7e1a0cf00ee7669. manifest

Wersja pliku

Nie dotyczy

Rozmiar pliku

97 913

Date (UTC)

27-cze-2011

Czas (UTC)

17:52

Platform

Nie dotyczy

Nazwa pliku

X86_microsoft-Windows-activexcompat_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22668 _none_f880df5819fbdb78. manifest

Wersja pliku

Nie dotyczy

Rozmiar pliku

97 913

Date (UTC)

30-cze-2011

Czas (UTC)

15:26

Platform

Nie dotyczy

Wszystkie obsługiwane wersje systemów Windows Vista i Windows Server 2008 dla komputerów z procesorami x64

Nazwa pliku

Amd64_237dde0414f71e4de313152824610176_31bf3856ad364e35_6 Amd64_237dde0414f71e4de313152824610176_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22668_none_2409f60e12d77611. manifest

Wersja pliku

Nie dotyczy

Rozmiar pliku

1 050

Date (UTC)

01-lip-2011

Czas (UTC)

19:36

Platform

Nie dotyczy

Nazwa pliku

Amd64_59a045f0e03a199bdd969520dcc2ec96_31bf3856ad364e35_6 Amd64_59a045f0e03a199bdd969520dcc2ec96_31bf3856ad364e35_6.0.6002.18488_none_04176a2e8c9f6df8. manifest

Wersja pliku

Nie dotyczy

Rozmiar pliku

1 050

Date (UTC)

01-lip-2011

Czas (UTC)

19:36

Platform

Nie dotyczy

Nazwa pliku

Amd64_microsoft-Windows-activexcompat_31bf3856ad364e35_6.0.6002.18488 _none_54003c52b94be79f. manifest

Wersja pliku

Nie dotyczy

Rozmiar pliku

97 915

Date (UTC)

27-cze-2011

Czas (UTC)

18:00

Platform

Nie dotyczy

Nazwa pliku

Amd64_microsoft-Windows-activexcompat_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22668 _none_549f7adbd2594cae. manifest

Wersja pliku

Nie dotyczy

Rozmiar pliku

97 915

Date (UTC)

30-cze-2011

Czas (UTC)

15:40

Platform

Nie dotyczy

Nazwa pliku

Package_1_for_kb2562937_bf ~ 31bf3856ad364e35 ~ amd64 ~ ~ 6.0.1.1. mum

Wersja pliku

Nie dotyczy

Rozmiar pliku

2 603

Date (UTC)

01-lip-2011

Czas (UTC)

19:36

Platform

Nie dotyczy

Nazwa pliku

Package_1_for_kb2562937 ~ 31bf3856ad364e35 ~ amd64 ~ ~ 6.0.1.1. mum

Wersja pliku

Nie dotyczy

Rozmiar pliku

3 560

Date (UTC)

01-lip-2011

Czas (UTC)

19:36

Platform

Nie dotyczy

Nazwa pliku

Package_2_for_kb2562937_bf ~ 31bf3856ad364e35 ~ amd64 ~ ~ 6.0.1.1. mum

Wersja pliku

Nie dotyczy

Rozmiar pliku

2 458

Date (UTC)

01-lip-2011

Czas (UTC)

19:36

Platform

Nie dotyczy

Nazwa pliku

Package_2_for_kb2562937 ~ 31bf3856ad364e35 ~ amd64 ~ ~ 6.0.1.1. mum

Wersja pliku

Nie dotyczy

Rozmiar pliku

3 411

Date (UTC)

01-lip-2011

Czas (UTC)

19:36

Platform

Nie dotyczy

Nazwa pliku

Package_3_for_kb2562937_bf ~ 31bf3856ad364e35 ~ amd64 ~ ~ 6.0.1.1. mum

Wersja pliku

Nie dotyczy

Rozmiar pliku

2 240

Date (UTC)

01-lip-2011

Czas (UTC)

19:36

Platform

Nie dotyczy

Nazwa pliku

Package_3_for_kb2562937 ~ 31bf3856ad364e35 ~ amd64 ~ ~ 6.0.1.1. mum

Wersja pliku

Nie dotyczy

Rozmiar pliku

3 189

Date (UTC)

01-lip-2011

Czas (UTC)

19:36

Platform

Nie dotyczy

Nazwa pliku

Package_for_kb2562937_client_2_bf ~ 31bf3856ad364e35 ~ amd64 ~ ~ 6.0.1.1. mum

Wersja pliku

Nie dotyczy

Rozmiar pliku

1 693

Date (UTC)

01-lip-2011

Czas (UTC)

19:36

Platform

Nie dotyczy

Nazwa pliku

Package_for_kb2562937_client_2 ~ 31bf3856ad364e35 ~ amd64 ~ ~ 6.0.1.1. mum

Wersja pliku

Nie dotyczy

Rozmiar pliku

1 720

Date (UTC)

01-lip-2011

Czas (UTC)

19:36

Platform

Nie dotyczy

Nazwa pliku

Package_for_kb2562937_client_bf ~ 31bf3856ad364e35 ~ amd64 ~ ~ 6.0.1.1. mum

Wersja pliku

Nie dotyczy

Rozmiar pliku

1 434

Date (UTC)

01-lip-2011

Czas (UTC)

19:36

Platform

Nie dotyczy

Nazwa pliku

Package_for_kb2562937_client ~ 31bf3856ad364e35 ~ amd64 ~ ~ 6.0.1.1. mum

Wersja pliku

Nie dotyczy

Rozmiar pliku

1 454

Date (UTC)

01-lip-2011

Czas (UTC)

19:36

Platform

Nie dotyczy

Nazwa pliku

Package_for_kb2562937_sc_1_bf ~ 31bf3856ad364e35 ~ amd64 ~ ~ 6.0.1.1. mum

Wersja pliku

Nie dotyczy

Rozmiar pliku

1 689

Date (UTC)

01-lip-2011

Czas (UTC)

19:36

Platform

Nie dotyczy

Nazwa pliku

Package_for_kb2562937_sc_1 ~ 31bf3856ad364e35 ~ amd64 ~ ~ 6.0.1.1. mum

Wersja pliku

Nie dotyczy

Rozmiar pliku

1 716

Date (UTC)

01-lip-2011

Czas (UTC)

19:36

Platform

Nie dotyczy

Nazwa pliku

Package_for_kb2562937_sc_bf ~ 31bf3856ad364e35 ~ amd64 ~ ~ 6.0.1.1. mum

Wersja pliku

Nie dotyczy

Rozmiar pliku

1 426

Date (UTC)

01-lip-2011

Czas (UTC)

19:36

Platform

Nie dotyczy

Nazwa pliku

Package_for_kb2562937_sc ~ 31bf3856ad364e35 ~ amd64 ~ ~ 6.0.1.1. mum

Wersja pliku

Nie dotyczy

Rozmiar pliku

1 446

Date (UTC)

01-lip-2011

Czas (UTC)

19:36

Platform

Nie dotyczy

Nazwa pliku

Package_for_kb2562937_server_1_bf ~ 31bf3856ad364e35 ~ amd64 ~ ~ 6.0.1.1. mum

Wersja pliku

Nie dotyczy

Rozmiar pliku

1 693

Date (UTC)

01-lip-2011

Czas (UTC)

19:36

Platform

Nie dotyczy

Nazwa pliku

Package_for_kb2562937_server_1 ~ 31bf3856ad364e35 ~ amd64 ~ ~ 6.0.1.1. mum

Wersja pliku

Nie dotyczy

Rozmiar pliku

1 720

Date (UTC)

01-lip-2011

Czas (UTC)

19:36

Platform

Nie dotyczy

Nazwa pliku

Package_for_kb2562937_server_bf ~ 31bf3856ad364e35 ~ amd64 ~ ~ 6.0.1.1. mum

Wersja pliku

Nie dotyczy

Rozmiar pliku

1 434

Date (UTC)

01-lip-2011

Czas (UTC)

19:36

Platform

Nie dotyczy

Nazwa pliku

Package_for_kb2562937_server ~ 31bf3856ad364e35 ~ amd64 ~ ~ 6.0.1.1. mum

Wersja pliku

Nie dotyczy

Rozmiar pliku

1 454

Date (UTC)

01-lip-2011

Czas (UTC)

19:36

Platform

Nie dotyczy

Nazwa pliku

Update-BF. mum

Wersja pliku

Nie dotyczy

Rozmiar pliku

2 811

Date (UTC)

01-lip-2011

Czas (UTC)

19:36

Platform

Nie dotyczy

Nazwa pliku

X86_microsoft-Windows-activexcompat_31bf3856ad364e35_6.0.6002.18488 _none_f7e1a0cf00ee7669. manifest

Wersja pliku

Nie dotyczy

Rozmiar pliku

97 913

Date (UTC)

27-cze-2011

Czas (UTC)

17:52

Platform

Nie dotyczy

Nazwa pliku

X86_microsoft-Windows-activexcompat_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22668 _none_f880df5819fbdb78. manifest

Wersja pliku

Nie dotyczy

Rozmiar pliku

97 913

Date (UTC)

30-cze-2011

Czas (UTC)

15:26

Platform

Nie dotyczy

Wszystkie obsługiwane wersje systemu Windows Server 2008 dla systemów opartych na procesorach IA-64

Nazwa pliku

Ia64_3d1199fb7f047d99a9e2ebfdbf4277e1_31bf3856ad364e35_6 Ia64_3d1199fb7f047d99a9e2ebfdbf4277e1_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22668_none_72ebef4c0e552a68. manifest

Wersja pliku

Nie dotyczy

Rozmiar pliku

1 048

Date (UTC)

01-lip-2011

Czas (UTC)

19:35

Platform

Nie dotyczy

Nazwa pliku

Ia64_ffd213d4162dcceba963fe08a45b9529_31bf3856ad364e35_6 Ia64_ffd213d4162dcceba963fe08a45b9529_31bf3856ad364e35_6.0.6002.18488_none_a57dfc65e202ef7b. manifest

Wersja pliku

Nie dotyczy

Rozmiar pliku

1 048

Date (UTC)

01-lip-2011

Czas (UTC)

19:35

Platform

Nie dotyczy

Nazwa pliku

Ia64_microsoft-Windows-activexcompat_31bf3856ad364e35_6.0.6002.18488 _none_f7e344c500ec7f65. manifest

Wersja pliku

Nie dotyczy

Rozmiar pliku

97 914

Date (UTC)

27-cze-2011

Czas (UTC)

16:56

Platform

Nie dotyczy

Nazwa pliku

Ia64_microsoft-Windows-activexcompat_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22668 _none_f882834e19f9e474. manifest

Wersja pliku

Nie dotyczy

Rozmiar pliku

97 914

Date (UTC)

30-cze-2011

Czas (UTC)

15:36

Platform

Nie dotyczy

Nazwa pliku

Package_1_for_kb2562937_bf ~ 31bf3856ad364e35 ~ 6.0.1.1. mum

Wersja pliku

Nie dotyczy

Rozmiar pliku

2 288

Date (UTC)

01-lip-2011

Czas (UTC)

19:36

Platform

Nie dotyczy

Nazwa pliku

Package_1_for_kb2562937 ~ 31bf3856ad364e35 ~ 6.0.1.1. mum

Wersja pliku

Nie dotyczy

Rozmiar pliku

3 235

Date (UTC)

01-lip-2011

Czas (UTC)

19:35

Platform

Nie dotyczy

Nazwa pliku

Package_2_for_kb2562937_bf ~ 31bf3856ad364e35 ~ 6.0.1.1. mum

Wersja pliku

Nie dotyczy

Rozmiar pliku

2 071

Date (UTC)

01-lip-2011

Czas (UTC)

19:36

Platform

Nie dotyczy

Nazwa pliku

Package_2_for_kb2562937 ~ 31bf3856ad364e35 ~ 6.0.1.1. mum

Wersja pliku

Nie dotyczy

Rozmiar pliku

3 014

Date (UTC)

01-lip-2011

Czas (UTC)

19:35

Platform

Nie dotyczy

Nazwa pliku

Package_for_kb2562937_sc_1_bf ~ 31bf3856ad364e35 ~ 6.0.1.1. mum

Wersja pliku

Nie dotyczy

Rozmiar pliku

1 521

Date (UTC)

01-lip-2011

Czas (UTC)

19:36

Platform

Nie dotyczy

Nazwa pliku

Package_for_kb2562937_sc_1 ~ 31bf3856ad364e35 ~ 6.0.1.1. mum

Wersja pliku

Nie dotyczy

Rozmiar pliku

1 544

Date (UTC)

01-lip-2011

Czas (UTC)

19:35

Platform

Nie dotyczy

Nazwa pliku

Package_for_kb2562937_sc_bf ~ 31bf3856ad364e35 ~ 6.0.1.1. mum

Wersja pliku

Nie dotyczy

Rozmiar pliku

1 422

Date (UTC)

01-lip-2011

Czas (UTC)

19:36

Platform

Nie dotyczy

Nazwa pliku

Package_for_kb2562937_sc ~ 31bf3856ad364e35 ~ 6.0.1.1. mum

Wersja pliku

Nie dotyczy

Rozmiar pliku

1 441

Date (UTC)

01-lip-2011

Czas (UTC)

19:35

Platform

Nie dotyczy

Nazwa pliku

Package_for_kb2562937_server_1_bf ~ 31bf3856ad364e35 ~ 6.0.1.1. mum

Wersja pliku

Nie dotyczy

Rozmiar pliku

1 525

Date (UTC)

01-lip-2011

Czas (UTC)

19:36

Platform

Nie dotyczy

Nazwa pliku

Package_for_kb2562937_server_1 ~ 31bf3856ad364e35 ~ 6.0.1.1. mum

Wersja pliku

Nie dotyczy

Rozmiar pliku

1 548

Date (UTC)

01-lip-2011

Czas (UTC)

19:35

Platform

Nie dotyczy

Nazwa pliku

Package_for_kb2562937_server_bf ~ 31bf3856ad364e35 ~ 6.0.1.1. mum

Wersja pliku

Nie dotyczy

Rozmiar pliku

1 430

Date (UTC)

01-lip-2011

Czas (UTC)

19:36

Platform

Nie dotyczy

Nazwa pliku

Package_for_kb2562937_server ~ 31bf3856ad364e35 ~ 6.0.1.1. mum

Wersja pliku

Nie dotyczy

Rozmiar pliku

1 449

Date (UTC)

01-lip-2011

Czas (UTC)

19:35

Platform

Nie dotyczy

Nazwa pliku

Update-BF. mum

Wersja pliku

Nie dotyczy

Rozmiar pliku

2 004

Date (UTC)

01-lip-2011

Czas (UTC)

19:36

Platform

Nie dotyczy

Nazwa pliku

X86_microsoft-Windows-activexcompat_31bf3856ad364e35_6.0.6002.18488 _none_f7e1a0cf00ee7669. manifest

Wersja pliku

Nie dotyczy

Rozmiar pliku

97 913

Date (UTC)

27-cze-2011

Czas (UTC)

17:52

Platform

Nie dotyczy

Nazwa pliku

X86_microsoft-Windows-activexcompat_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22668 _none_f880df5819fbdb78. manifest

Wersja pliku

Nie dotyczy

Rozmiar pliku

97 913

Date (UTC)

30-cze-2011

Czas (UTC)

15:26

Platform

Nie dotyczy

Informacje o plikach w systemach Windows 7 i Windows Server 2008 R2

 • Pliki dotyczące określonego produktu, punktu kontrolnego (RTM, SPn) i składnika usługi (LDR, GDR) można zidentyfikować, przeglądając numery wersji plików, jak pokazano w poniższej tabeli:

  Wersja

  Produkt

  Etap

  Oddział usługi

  6.1.7600. 16xxx

  Windows 7 i Windows Server 2008 R2

  RTM

  SKŁADNIK

  6.1.7600. 20xxx

  Windows 7 i Windows Server 2008 R2

  RTM

  LDR

  6.1.7601. 17xxx

  Windows 7 i Windows Server 2008 R2

  Sp

  SKŁADNIK

  6.1.7601. 21xxx

  Windows 7 i Windows Server 2008 R2

  Sp

  LDR

 • Oddziały usług GDR zawierają tylko te poprawki, które są powszechnie dostępne, aby rozwiązać często występujące problemy krytyczne. Oddziały usługi LDR zawierają poprawki oprócz powszechnie opublikowanych poprawek.

 • Pliki MANIFESTU (manifest) i pliki MUM (mum) zainstalowane dla każdego środowiska są wymienione osobno w sekcji "dodatkowe informacje o plikach dla systemu Windows 7 i windows Server 2008 R2". Pliki MUM i pliki MANIFESTU oraz związane z nimi pliki wykazu zabezpieczeń (Cat) mają krytyczne znaczenie dla zachowania stanu zaktualizowanego składnika. Pliki wykazu zabezpieczeń, dla których atrybuty nie są wyświetlane, są podpisane za pomocą podpisu cyfrowego firmy Microsoft.

Wszystkie obsługiwane wersje systemu Windows 7 dla systemów opartych na procesorach x86

Nazwa pliku

Package_1_for_kb2562937_bf ~ 31bf3856ad364e35 ~ x86 ~ 6.1.1.0. mum

Wersja pliku

Nie dotyczy

Rozmiar pliku

1 772

Date (UTC)

17-cze-2011

Czas (UTC)

21:35

Platform

Nie dotyczy

Nazwa pliku

Package_1_for_kb2562937 ~ 31bf3856ad364e35 ~ x86 ~ 6.1.1.0. mum

Wersja pliku

Nie dotyczy

Rozmiar pliku

2 676

Date (UTC)

17-cze-2011

Czas (UTC)

21:35

Platform

Nie dotyczy

Nazwa pliku

Package_2_for_kb2562937_bf ~ 31bf3856ad364e35 ~ x86 ~ 6.1.1.0. mum

Wersja pliku

Nie dotyczy

Rozmiar pliku

1 758

Date (UTC)

17-cze-2011

Czas (UTC)

21:35

Platform

Nie dotyczy

Nazwa pliku

Package_2_for_kb2562937 ~ 31bf3856ad364e35 ~ x86 ~ 6.1.1.0. mum

Wersja pliku

Nie dotyczy

Rozmiar pliku

2 648

Date (UTC)

17-cze-2011

Czas (UTC)

21:35

Platform

Nie dotyczy

Nazwa pliku

Package_3_for_kb2562937_bf ~ 31bf3856ad364e35 ~ x86 ~ 6.1.1.0. mum

Wersja pliku

Nie dotyczy

Rozmiar pliku

1 964

Date (UTC)

17-cze-2011

Czas (UTC)

21:35

Platform

Nie dotyczy

Nazwa pliku

Package_3_for_kb2562937 ~ 31bf3856ad364e35 ~ x86 ~ 6.1.1.0. mum

Wersja pliku

Nie dotyczy

Rozmiar pliku

2 480

Date (UTC)

17-cze-2011

Czas (UTC)

21:35

Platform

Nie dotyczy

Nazwa pliku

Package_4_for_kb2562937_bf ~ 31bf3856ad364e35 ~ x86 ~ 6.1.1.0. mum

Wersja pliku

Nie dotyczy

Rozmiar pliku

1 936

Date (UTC)

17-cze-2011

Czas (UTC)

21:35

Platform

Nie dotyczy

Nazwa pliku

Package_4_for_kb2562937 ~ 31bf3856ad364e35 ~ x86 ~ 6.1.1.0. mum

Wersja pliku

Nie dotyczy

Rozmiar pliku

2 466

Date (UTC)

17-cze-2011

Czas (UTC)

21:35

Platform

Nie dotyczy

Nazwa pliku

Package_for_kb2562937_rtm_bf ~ 31bf3856ad364e35 ~ x86 ~ 6.1.1.0. mum

Wersja pliku

Nie dotyczy

Rozmiar pliku

1 872

Date (UTC)

17-cze-2011

Czas (UTC)

21:35

Platform

Nie dotyczy

Nazwa pliku

Package_for_kb2562937_rtm ~ 31bf3856ad364e35 ~ x86 ~ 6.1.1.0. mum

Wersja pliku

Nie dotyczy

Rozmiar pliku

1 909

Date (UTC)

17-cze-2011

Czas (UTC)

21:35

Platform

Nie dotyczy

Nazwa pliku

Package_for_kb2562937_sp1_bf ~ 31bf3856ad364e35 ~ x86 ~ 6.1.1.0. mum

Wersja pliku

Nie dotyczy

Rozmiar pliku

1 872

Date (UTC)

17-cze-2011

Czas (UTC)

21:35

Platform

Nie dotyczy

Nazwa pliku

Package_for_kb2562937_sp1 ~ 31bf3856ad364e35 ~ x86 ~ 6.1.1.0. mum

Wersja pliku

Nie dotyczy

Rozmiar pliku

1 908

Date (UTC)

17-cze-2011

Czas (UTC)

21:35

Platform

Nie dotyczy

Nazwa pliku

Update-BF. mum

Wersja pliku

Nie dotyczy

Rozmiar pliku

2 243

Date (UTC)

17-cze-2011

Czas (UTC)

21:35

Platform

Nie dotyczy

Nazwa pliku

X86_3046671d7b7a87dbb7caae60491740c7_31bf3856ad364e35_8 X86_3046671d7b7a87dbb7caae60491740c7_31bf3856ad364e35_8.0.7601.17634_none_3b0bde10d5639789. manifest

Wersja pliku

Nie dotyczy

Rozmiar pliku

701

Date (UTC)

17-cze-2011

Czas (UTC)

21:35

Platform

Nie dotyczy

Nazwa pliku

X86_4d9776d73da49b65958c3b1a3783b02b_31bf3856ad364e35_8 X86_4d9776d73da49b65958c3b1a3783b02b_31bf3856ad364e35_8.0.7600.16835_none_8868308e248190ae. manifest

Wersja pliku

Nie dotyczy

Rozmiar pliku

701

Date (UTC)

17-cze-2011

Czas (UTC)

21:35

Platform

Nie dotyczy

Nazwa pliku

X86_8dfa8152ef43ee48787cb6965d289d11_31bf3856ad364e35_8 X86_8dfa8152ef43ee48787cb6965d289d11_31bf3856ad364e35_8.0.7601.21749_none_39b8b36cbaa9737f. manifest

Wersja pliku

Nie dotyczy

Rozmiar pliku

701

Date (UTC)

17-cze-2011

Czas (UTC)

21:35

Platform

Nie dotyczy

Nazwa pliku

X86_c89fbc8dbef8e87caf6342bd1675633a_31bf3856ad364e35_8 X86_c89fbc8dbef8e87caf6342bd1675633a_31bf3856ad364e35_8.0.7600.20988_none_7e8f2f435136cc16. manifest

Wersja pliku

Nie dotyczy

Rozmiar pliku

701

Date (UTC)

17-cze-2011

Czas (UTC)

21:35

Platform

Nie dotyczy

Nazwa pliku

X86_microsoft-Windows-activexcompat_31bf3856ad364e35_8.0.7600.16835 _none_11105521dbbb7ef0. manifest

Wersja pliku

Nie dotyczy

Rozmiar pliku

85 146

Date (UTC)

17-cze-2011

Czas (UTC)

05:13

Platform

Nie dotyczy

Nazwa pliku

X86_microsoft-Windows-activexcompat_31bf3856ad364e35_8.0.7600.20988 _none_1166e32ef4fef674. manifest

Wersja pliku

Nie dotyczy

Rozmiar pliku

85 146

Date (UTC)

17-cze-2011

Czas (UTC)

05:07

Platform

Nie dotyczy

Nazwa pliku

X86_microsoft-Windows-activexcompat_31bf3856ad364e35_8.0.7601.17634 _none_12f5b1ddd8e2d185. manifest

Wersja pliku

Nie dotyczy

Rozmiar pliku

85 146

Date (UTC)

17-cze-2011

Czas (UTC)

05:09

Platform

Nie dotyczy

Nazwa pliku

X86_microsoft-Windows-activexcompat_31bf3856ad364e35_8.0.7601.21749 _none_1379802ef2040bf3. manifest

Wersja pliku

Nie dotyczy

Rozmiar pliku

85 146

Date (UTC)

17-cze-2011

Czas (UTC)

06:27

Platform

Nie dotyczy

Wszystkie obsługiwane wersje systemu Windows 7 i Windows Server 2008 R2 dla komputerów z procesorami x64

Nazwa pliku

Amd64_45d9fb78deae2d68d60db65e2484dcef_31bf3856ad364e35_8 Amd64_45d9fb78deae2d68d60db65e2484dcef_31bf3856ad364e35_8.0.7600.20988_none_8ada04bbf4e25d67. manifest

Wersja pliku

Nie dotyczy

Rozmiar pliku

1 050

Date (UTC)

17-cze-2011

Czas (UTC)

21:35

Platform

Nie dotyczy

Nazwa pliku

Amd64_9c076e57253e6e2a45152e8b316bfeb7_31bf3856ad364e35_8 Amd64_9c076e57253e6e2a45152e8b316bfeb7_31bf3856ad364e35_8.0.7601.17634_none_880aab4c1e04de45. manifest

Wersja pliku

Nie dotyczy

Rozmiar pliku

1 050

Date (UTC)

17-cze-2011

Czas (UTC)

21:35

Platform

Nie dotyczy

Nazwa pliku

Amd64_9dbf429b17aaebb3e7afc28a25581ea4_31bf3856ad364e35_8 Amd64_9dbf429b17aaebb3e7afc28a25581ea4_31bf3856ad364e35_8.0.7601.21749_none_547914214ec5afda. manifest

Wersja pliku

Nie dotyczy

Rozmiar pliku

1 050

Date (UTC)

17-cze-2011

Czas (UTC)

21:35

Platform

Nie dotyczy

Nazwa pliku

Amd64_a8e4a61aa12f6fb12eb32b315eb8cc89_31bf3856ad364e35_8 Amd64_a8e4a61aa12f6fb12eb32b315eb8cc89_31bf3856ad364e35_8.0.7600.16835_none_78ad0b0d8c46898c. manifest

Wersja pliku

Nie dotyczy

Rozmiar pliku

1 050

Date (UTC)

17-cze-2011

Czas (UTC)

21:35

Platform

Nie dotyczy

Nazwa pliku

Amd64_microsoft-Windows-activexcompat_31bf3856ad364e35_8.0.7600.16835 _none_6d2ef0a59418f026. manifest

Wersja pliku

Nie dotyczy

Rozmiar pliku

85 148

Date (UTC)

17-cze-2011

Czas (UTC)

06:20

Platform

Nie dotyczy

Nazwa pliku

Amd64_microsoft-Windows-activexcompat_31bf3856ad364e35_8.0.7600.20988 _none_6d857eb2ad5c67aa. manifest

Wersja pliku

Nie dotyczy

Rozmiar pliku

85 148

Date (UTC)

17-cze-2011

Czas (UTC)

06:09

Platform

Nie dotyczy

Nazwa pliku

Amd64_microsoft-Windows-activexcompat_31bf3856ad364e35_8.0.7601.17634 _none_6f144d61914042bb. manifest

Wersja pliku

Nie dotyczy

Rozmiar pliku

85 148

Date (UTC)

17-cze-2011

Czas (UTC)

06:10

Platform

Nie dotyczy

Nazwa pliku

Amd64_microsoft-Windows-activexcompat_31bf3856ad364e35_8.0.7601.21749 _none_6f981bb2aa617d29. manifest

Wersja pliku

Nie dotyczy

Rozmiar pliku

85 148

Date (UTC)

17-cze-2011

Czas (UTC)

07:19

Platform

Nie dotyczy

Nazwa pliku

Package_1_for_kb2562937_bf ~ 31bf3856ad364e35 ~ amd64 ~ ~ 6.1.1.0. mum

Wersja pliku

Nie dotyczy

Rozmiar pliku

1 995

Date (UTC)

17-cze-2011

Czas (UTC)

21:35

Platform

Nie dotyczy

Nazwa pliku

Package_1_for_kb2562937 ~ 31bf3856ad364e35 ~ amd64 ~ ~ 6.1.1.0. mum

Wersja pliku

Nie dotyczy

Rozmiar pliku

3 130

Date (UTC)

17-cze-2011

Czas (UTC)

21:35

Platform

Nie dotyczy

Nazwa pliku

Package_2_for_kb2562937_bf ~ 31bf3856ad364e35 ~ amd64 ~ ~ 6.1.1.0. mum

Wersja pliku

Nie dotyczy

Rozmiar pliku

1 981

Date (UTC)

17-cze-2011

Czas (UTC)

21:35

Platform

Nie dotyczy

Nazwa pliku

Package_2_for_kb2562937 ~ 31bf3856ad364e35 ~ amd64 ~ ~ 6.1.1.0. mum

Wersja pliku

Nie dotyczy

Rozmiar pliku

3 102

Date (UTC)

17-cze-2011

Czas (UTC)

21:35

Platform

Nie dotyczy

Nazwa pliku

Package_3_for_kb2562937_bf ~ 31bf3856ad364e35 ~ amd64 ~ ~ 6.1.1.0. mum

Wersja pliku

Nie dotyczy

Rozmiar pliku

2 189

Date (UTC)

17-cze-2011

Czas (UTC)

21:35

Platform

Nie dotyczy

Nazwa pliku

Package_3_for_kb2562937 ~ 31bf3856ad364e35 ~ amd64 ~ ~ 6.1.1.0. mum

Wersja pliku

Nie dotyczy

Rozmiar pliku

2 932

Date (UTC)

17-cze-2011

Czas (UTC)

21:35

Platform

Nie dotyczy

Nazwa pliku

Package_4_for_kb2562937_bf ~ 31bf3856ad364e35 ~ amd64 ~ ~ 6.1.1.0. mum

Wersja pliku

Nie dotyczy

Rozmiar pliku

2 161

Date (UTC)

17-cze-2011

Czas (UTC)

21:35

Platform

Nie dotyczy

Nazwa pliku

Package_4_for_kb2562937 ~ 31bf3856ad364e35 ~ amd64 ~ ~ 6.1.1.0. mum

Wersja pliku

Nie dotyczy

Rozmiar pliku

2 918

Date (UTC)

17-cze-2011

Czas (UTC)

21:35

Platform

Nie dotyczy

Nazwa pliku

Package_for_kb2562937_rtm_bf ~ 31bf3856ad364e35 ~ amd64 ~ ~ 6.1.1.0. mum

Wersja pliku

Nie dotyczy

Rozmiar pliku

1 884

Date (UTC)

17-cze-2011

Czas (UTC)

21:35

Platform

Nie dotyczy

Nazwa pliku

Package_for_kb2562937_rtm ~ 31bf3856ad364e35 ~ amd64 ~ ~ 6.1.1.0. mum

Wersja pliku

Nie dotyczy

Rozmiar pliku

1 921

Date (UTC)

17-cze-2011

Czas (UTC)

21:35

Platform

Nie dotyczy

Nazwa pliku

Package_for_kb2562937_sp1_bf ~ 31bf3856ad364e35 ~ amd64 ~ ~ 6.1.1.0. mum

Wersja pliku

Nie dotyczy

Rozmiar pliku

1 884

Date (UTC)

17-cze-2011

Czas (UTC)

21:35

Platform

Nie dotyczy

Nazwa pliku

Package_for_kb2562937_sp1 ~ 31bf3856ad364e35 ~ amd64 ~ ~ 6.1.1.0. mum

Wersja pliku

Nie dotyczy

Rozmiar pliku

1 920

Date (UTC)

17-cze-2011

Czas (UTC)

21:35

Platform

Nie dotyczy

Nazwa pliku

Update-BF. mum

Wersja pliku

Nie dotyczy

Rozmiar pliku

2 259

Date (UTC)

17-cze-2011

Czas (UTC)

21:35

Platform

Nie dotyczy

Nazwa pliku

X86_microsoft-Windows-activexcompat_31bf3856ad364e35_8.0.7600.16835 _none_11105521dbbb7ef0. manifest

Wersja pliku

Nie dotyczy

Rozmiar pliku

85 146

Date (UTC)

17-cze-2011

Czas (UTC)

05:13

Platform

Nie dotyczy

Nazwa pliku

X86_microsoft-Windows-activexcompat_31bf3856ad364e35_8.0.7600.20988 _none_1166e32ef4fef674. manifest

Wersja pliku

Nie dotyczy

Rozmiar pliku

85 146

Date (UTC)

17-cze-2011

Czas (UTC)

05:07

Platform

Nie dotyczy

Nazwa pliku

X86_microsoft-Windows-activexcompat_31bf3856ad364e35_8.0.7601.17634 _none_12f5b1ddd8e2d185. manifest

Wersja pliku

Nie dotyczy

Rozmiar pliku

85 146

Date (UTC)

17-cze-2011

Czas (UTC)

05:09

Platform

Nie dotyczy

Nazwa pliku

X86_microsoft-Windows-activexcompat_31bf3856ad364e35_8.0.7601.21749 _none_1379802ef2040bf3. manifest

Wersja pliku

Nie dotyczy

Rozmiar pliku

85 146

Date (UTC)

17-cze-2011

Czas (UTC)

06:27

Platform

Nie dotyczy

Wszystkie obsługiwane wersje systemu Windows Server 2008 R2 dla systemów opartych na procesorach IA-64

Nazwa pliku

Ia64_015aaf78b60784466a2b7c90b78b2bd9_31bf3856ad364e35_8 Ia64_015aaf78b60784466a2b7c90b78b2bd9_31bf3856ad364e35_8.0.7601.21749_none_551f06dd71753738. manifest

Wersja pliku

Nie dotyczy

Rozmiar pliku

1 048

Date (UTC)

17-cze-2011

Czas (UTC)

21:34

Platform

Nie dotyczy

Nazwa pliku

Ia64_4fd24ec25e47d3e766ddfbfaadbfed1d_31bf3856ad364e35_8 Ia64_4fd24ec25e47d3e766ddfbfaadbfed1d_31bf3856ad364e35_8.0.7601.17634_none_89883ceb5909a098. manifest

Wersja pliku

Nie dotyczy

Rozmiar pliku

1 048

Date (UTC)

17-cze-2011

Czas (UTC)

21:34

Platform

Nie dotyczy

Nazwa pliku

Ia64_7d2c4aed311ec0a9aec1dc9bde9a889d_31bf3856ad364e35_8 Ia64_7d2c4aed311ec0a9aec1dc9bde9a889d_31bf3856ad364e35_8.0.7600.20988_none_23efb786b8a18298. manifest

Wersja pliku

Nie dotyczy

Rozmiar pliku

1 048

Date (UTC)

17-cze-2011

Czas (UTC)

21:34

Platform

Nie dotyczy

Nazwa pliku

Ia64_baefaec087f7120b3ca4b01eb02cbca1_31bf3856ad364e35_8 Ia64_baefaec087f7120b3ca4b01eb02cbca1_31bf3856ad364e35_8.0.7600.16835_none_222b6c79f923fa68. manifest

Wersja pliku

Nie dotyczy

Rozmiar pliku

1 048

Date (UTC)

17-cze-2011

Czas (UTC)

21:34

Platform

Nie dotyczy

Nazwa pliku

Ia64_microsoft-Windows-activexcompat_31bf3856ad364e35_8.0.7600.16835 _none_1111f917dbb987ec. manifest

Wersja pliku

Nie dotyczy

Rozmiar pliku

85 147

Date (UTC)

17-cze-2011

Czas (UTC)

06:17

Platform

Nie dotyczy

Nazwa pliku

Ia64_microsoft-Windows-activexcompat_31bf3856ad364e35_8.0.7600.20988 _none_11688724f4fcff70. manifest

Wersja pliku

Nie dotyczy

Rozmiar pliku

85 147

Date (UTC)

17-cze-2011

Czas (UTC)

06:07

Platform

Nie dotyczy

Nazwa pliku

Ia64_microsoft-Windows-activexcompat_31bf3856ad364e35_8.0.7601.17634 _none_12f755d3d8e0da81. manifest

Wersja pliku

Nie dotyczy

Rozmiar pliku

85 147

Date (UTC)

17-cze-2011

Czas (UTC)

06:06

Platform

Nie dotyczy

Nazwa pliku

Ia64_microsoft-Windows-activexcompat_31bf3856ad364e35_8.0.7601.21749 _none_137b2424f20214ef. manifest

Wersja pliku

Nie dotyczy

Rozmiar pliku

85 147

Date (UTC)

17-cze-2011

Czas (UTC)

07:23

Platform

Nie dotyczy

Nazwa pliku

Package_1_for_kb2562937_bf ~ 31bf3856ad364e35 ~ 6.1.1.0. mum

Wersja pliku

Nie dotyczy

Rozmiar pliku

1 990

Date (UTC)

17-cze-2011

Czas (UTC)

21:35

Platform

Nie dotyczy

Nazwa pliku

Package_1_for_kb2562937 ~ 31bf3856ad364e35 ~ 6.1.1.0. mum

Wersja pliku

Nie dotyczy

Rozmiar pliku

3 122

Date (UTC)

17-cze-2011

Czas (UTC)

21:34

Platform

Nie dotyczy

Nazwa pliku

Package_2_for_kb2562937_bf ~ 31bf3856ad364e35 ~ 6.1.1.0. mum

Wersja pliku

Nie dotyczy

Rozmiar pliku

2 183

Date (UTC)

17-cze-2011

Czas (UTC)

21:35

Platform

Nie dotyczy

Nazwa pliku

Package_2_for_kb2562937 ~ 31bf3856ad364e35 ~ 6.1.1.0. mum

Wersja pliku

Nie dotyczy

Rozmiar pliku

2 925

Date (UTC)

17-cze-2011

Czas (UTC)

21:34

Platform

Nie dotyczy

Nazwa pliku

Package_for_kb2562937_rtm_bf ~ 31bf3856ad364e35 ~ 6.1.1.0. mum

Wersja pliku

Nie dotyczy

Rozmiar pliku

1 434

Date (UTC)

17-cze-2011

Czas (UTC)

21:35

Platform

Nie dotyczy

Nazwa pliku

Package_for_kb2562937_rtm ~ 31bf3856ad364e35 ~ 6.1.1.0. mum

Wersja pliku

Nie dotyczy

Rozmiar pliku

1 453

Date (UTC)

17-cze-2011

Czas (UTC)

21:34

Platform

Nie dotyczy

Nazwa pliku

Package_for_kb2562937_sp1_bf ~ 31bf3856ad364e35 ~ 6.1.1.0. mum

Wersja pliku

Nie dotyczy

Rozmiar pliku

1 434

Date (UTC)

17-cze-2011

Czas (UTC)

21:35

Platform

Nie dotyczy

Nazwa pliku

Package_for_kb2562937_sp1 ~ 31bf3856ad364e35 ~ 6.1.1.0. mum

Wersja pliku

Nie dotyczy

Rozmiar pliku

1 453

Date (UTC)

17-cze-2011

Czas (UTC)

21:34

Platform

Nie dotyczy

Nazwa pliku

Update-BF. mum

Wersja pliku

Nie dotyczy

Rozmiar pliku

1 892

Date (UTC)

17-cze-2011

Czas (UTC)

21:35

Platform

Nie dotyczy

Nazwa pliku

X86_microsoft-Windows-activexcompat_31bf3856ad364e35_8.0.7600.16835 _none_11105521dbbb7ef0. manifest

Wersja pliku

Nie dotyczy

Rozmiar pliku

85 146

Date (UTC)

17-cze-2011

Czas (UTC)

05:13

Platform

Nie dotyczy

Nazwa pliku

X86_microsoft-Windows-activexcompat_31bf3856ad364e35_8.0.7600.20988 _none_1166e32ef4fef674. manifest

Wersja pliku

Nie dotyczy

Rozmiar pliku

85 146

Date (UTC)

17-cze-2011

Czas (UTC)

05:07

Platform

Nie dotyczy

Nazwa pliku

X86_microsoft-Windows-activexcompat_31bf3856ad364e35_8.0.7601.17634 _none_12f5b1ddd8e2d185. manifest

Wersja pliku

Nie dotyczy

Rozmiar pliku

85 146

Date (UTC)

17-cze-2011

Czas (UTC)

05:09

Platform

Nie dotyczy

Nazwa pliku

X86_microsoft-Windows-activexcompat_31bf3856ad364e35_8.0.7601.21749 _none_1379802ef2040bf3. manifest

Wersja pliku

Nie dotyczy

Rozmiar pliku

85 146

Date (UTC)

17-cze-2011

Czas (UTC)

06:27

Platform

Nie dotyczy

INFORMACJE O PLIKACH

Potrzebna dalsza pomoc?

Rozwijaj swoje umiejętności
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów firmy Microsoft

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

×