Problemy rozwiązane w System Center 2012 Virtual Machine Manager SP1 Update Rollup 5

Wprowadzenie

W tym artykule opisano problemy, które naprawiono w pakiet zbiorczy aktualizacji 5 dla programu Microsoft System Center 2012 maszyny wirtualnej Menedżera Service Pack 1 (SP1). Ponadto ten artykuł zawiera instrukcje instalacji pakietu zbiorczego aktualizacji 5 dla programu System Center 2012 Virtual Machine Manager SP1.

Pakiet zbiorczy aktualizacji 5 dla programu System Center 2012 Virtual Machine Manager SP1 zawiera wszystkie poprzednie pakiety zbiorcze aktualizacji dla programu System Center 2012 Virtual Machine Manager SP1.


Problemy rozwiązane w tym pakiecie zbiorczym aktualizacji

Problem 1

Jeśli Virtual Machine Manager (VMM) jest skonfigurowany do używania dysku dynamicznego jako maszyny wirtualnej przekazująca dysku wystąpi błąd konfiguracji.

Problem 2

Podczas maszyny wirtualnej pamięci masowej migracja na żywo, połączenia dla maszyny wirtualnej jest nieprawidłowy, jeśli przełącznik sieci na komputerze hosta docelowego zostanie zmieniona.

Problem 3

Pliki wirtualnych dysków twardych (*.vhdx) nie znajdują się w udziale biblioteki serwera NAS.

Problem 4

Błąd wyjątku na Engine_Adhc_Operations! Występuje Microsoft.VirtualManager.Engine.Adhc.HostRefresher.GatherVirtualNetworkInformation, a usługa SCVMM ulega awarii, jeśli usługa SCVMM jest wyłączona na karcie sieciowej zespolonych.

Wydanie 5

Serwer VMM ulega awarii po "Utwórz maszynę Wirtualną szablonu z maszyny Wirtualnej" zadanie jest anulowane, a następnie uruchamiane ponownie.

Problem 6

Konsola VMM nie pokazuje szczegóły profilu uplink podczas dodawania profilu uplink przełącznik logiczny. Ten problem występuje, jeśli nazwa profilu pasma zawiera następujący ciąg:

[lub]

Wydanie 7

Gdy zostanie wykryta dostawcę serwera NAS, poświadczenia nie ma nazwy domeny.

Problem 8

Skojarzenia chmury maszyn wirtualnych losowo zostają utracone w programie VMM.

Wydanie 9

W VMware maszyn wirtualnych, które są połączone za pomocą dvSwitch Cisco N1000V nie są dostępne w programie VMM. W związku z tym nie można zarządzać maszyny wirtualnej w programie VMM.

Problem 10

Po zaktualizowaniu danych, zostanie wygenerowany następujący błąd:

"System.Data.SqlClient.SqlException (0x80131904): główny serwer" "nie jest w stanie dostępu do bazy danych"DBA"w bieżącym kontekście zabezpieczeń."


Instrukcje dotyczące instalacji

Jak uzyskać tę aktualizację

Aby pobrać pakiety aktualizacji z wykazu usługi Microsoft Update, przejdź do następującej witryny:
Download Pobierz teraz pakiet.

Znane problemy dotyczące tej aktualizacji

  • Ta zbiorcza aktualizacja nie można zastosować na komputerze, na którym jest uruchomiony pakiet zbiorczy aktualizacji 1 dla programu System Center 2012 Service Pack 1. Aby zainstalować pakiet zbiorczy aktualizacji 5 dla dodatku Service Pack 1 dla systemu Centrum 2012 Virtual Machine Manager, należy odinstalować pakietu zbiorczego aktualizacji 1 dla dodatku Service Pack 1 dla systemu Centrum 2012 Virtual Machine Manager. Aby uzyskać więcej informacji zobacz następującą witrynę firmy Microsoft w sieci Web blogu programu System Center:

    http://blogs.technet.com/b/scvmm/archive/2013/04/23/update-on-system-center-2012-sp1-update-rollup-2-ur2-for-virtual-machine-manager.aspx

    Uwaga Istnieją znane problemy występujące po zastosowaniu pakietu zbiorczego aktualizacji 5 do systemu, który jest uruchomiony pakiet zbiorczy aktualizacji nr 2 lub późniejszych aktualizacji programu System Center 2012 Virtual Machine Manager Service Pack 1.

Informacje dotyczące instalacji

Aby ręcznie zainstalować pakiety aktualizacji, uruchom następujące polecenie z wiersza polecenia:

msiexec.exe nazwa_pakietu/Update

Na przykład aby zainstalować pakiet aktualizacji pakiet zbiorczy aktualizacji 5 dla serwera programu Virtual Machine Manager (KB2904727), uruchom następujące polecenie:

msiexec.exe /update kb2904727_vmmserver_amd64.msp

Informacje o dezinstalacji

Aby odinstalować ten pakiet zbiorczy aktualizacji, należy użyć apletu Programy i funkcje w Panelu sterowania.

Ważne: Odinstalowywanie serwera VMM 5 pakiet zbiorczy aktualizacji pakietu powoduje usunięcie wartości klucza rejestru "VmmID" w następującym kluczu rejestru:

HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Microsoft System Center Virtual Machine manager Serve\Setup
W związku z tym należy zapasową klucza rejestru "VmmID" przed odinstalowaniem tego pakietu zbiorczego aktualizacji. Po odinstalowaniu pakietu zbiorczego aktualizacji, należy przywrócić klucz rejestru.


Informacje o plikach
Nazwa pliku

Rozmiar pliku

Wersja pliku

Identyfikator języka

Architektura

AnalysisStoredProc.dll

28968

3.1.6032.0

ClusterUtil.dll

177448

3.1.6032.0

Engine.Adhc.Operations.dll

1067392

3.1.6036.0

Engine.BitBos.dll

235904

3.1.6036.0

Engine.Common.dll

209792

3.1.6036.0

Engine.Deployment.dll

549160

3.1.6032.0

Engine.ImgLibOperation.dll

524584

3.1.6032.0

Engine.IndigoAccessLayer.dll

384296

3.1.6032.0

Engine.MomDal.dll

617768

3.1.6032.0

Engine.Placement.dll

260904

3.1.6027.0

Engine.Placement.ResourceModel.dll

309032

3.1.6032.0

Engine.ServiceOperations.dll

203560

3.1.6032.0

Engine.VmOperations.dll

1139072

3.1.6036.0

Errors.dll

3849000

3.1.6032.0

Errors.resources.dll

1327400

3.1.6032.0

2052

Errors.resources.dll

1646888

3.1.6032.0

1036

Errors.resources.dll

1674536

3.1.6032.0

1031

Errors.resources.dll

1554216

3.1.6032.0

1040

Errors.resources.dll

1841448

3.1.6032.0

1041

Errors.resources.dll

1561384

3.1.6032.0

1046

Errors.resources.dll

2202408

3.1.6032.0

1049

Errors.resources.dll

1603368

3.1.6032.0

3082

Errors.resources.dll

1345832

3.1.6032.0

1028

Errors.resources.dll

1634600

3.1.6032.0

1042

Errors.resources.dll

1345832

3.1.6032.0

3076

Errors.resources.dll

1555752

3.1.6032.0

1029

Errors.resources.dll

1526568

3.1.6032.0

1043

Errors.resources.dll

1685800

3.1.6032.0

1038

Errors.resources.dll

1610536

3.1.6032.0

1045

Errors.resources.dll

1578792

3.1.6032.0

2070

Errors.resources.dll

1494312

3.1.6032.0

1053

Errors.resources.dll

1513256

3.1.6032.0

1055

GoalState.dll

58664

3.1.6032.0

ImgLibEngine.dll

3149696

3.1.6036.0

msiInstaller.dat

12

msiInstaller.exe

275112

3.1.6011.0

x86

msiInstaller.exe

327856

3.1.6011.0

x64

Remoting.dll

832296

3.1.6027.0

SCPerfProvider.dll

271232

3.1.6038.0

SetupVM.exe

5538600

3.1.6032.0

Uzupełniające ogłoszeń o zamówieniach na SP1 2012 SC - pakiet zbiorczy aktualizacji programu Virtual Machine Manager 5. docx

31400

TraceWrapper.dll

67880

3.1.6027.0

Utils.dll

752000

3.1.6036.0

Utils.resources.dll

88360

3.1.6027.0

2052

Utils.resources.dll

91432

3.1.6027.0

1036

Utils.resources.dll

90920

3.1.6027.0

1031

Utils.resources.dll

91944

3.1.6027.0

1040

Utils.resources.dll

95528

3.1.6027.0

1041

Utils.resources.dll

92456

3.1.6027.0

1046

Utils.resources.dll

106792

3.1.6027.0

1049

Utils.resources.dll

92968

3.1.6027.0

3082

Utils.resources.dll

88360

3.1.6027.0

1028

Utils.resources.dll

91432

3.1.6027.0

1042

Utils.resources.dll

88360

3.1.6027.0

3076

Utils.resources.dll

92968

3.1.6027.0

1029

Utils.resources.dll

90408

3.1.6027.0

1043

Utils.resources.dll

92456

3.1.6027.0

1038

Utils.resources.dll

92456

3.1.6027.0

1045

Utils.resources.dll

92456

3.1.6027.0

2070

Utils.resources.dll

89896

3.1.6027.0

1053

Utils.resources.dll

91432

3.1.6027.0

1055

ViridianImplementation.dll

219432

3.1.6032.0

ViridianImplementationV2.dll

360832

3.1.6036.0

VirtualizationInterfaces.dll

86696

3.1.6018.0

VMGuestAgent.iso

126877696

vmmAgent.exe

6113152

3.1.6038.0

vmmAgent.msi

6983680

x86

vmmAgent.msi

7950336

x64

vmmGuestAgent.msi

2678784

x86

vmmGuestAgent.msi

2764800

x64

vmmservice.exe

46376

3.1.6027.0

VMWareImplementation.dll

2055552

3.1.6036.0

VSImplementation.dll

99520

3.1.6018.0

WSManAutomation.dll

35112

3.1.6027.0

WsManMIWrappers.dll

133824

3.1.6018.0

WsManWrappers.dll

3209000

3.1.6027.0

XenImplementation.dll

173248

3.1.6018.0


Nazwa pliku

Rozmiar pliku

Wersja pliku

Identyfikator języka

AxVMwareRemoteConsoleTypeLib.dll

31488

5.1.0.0

ClusterUtil.dll

177448

3.1.6032.0

Engine.Common.dll

209792

3.1.6036.0

Engine.Deployment.dll

549160

3.1.6032.0

Errors.dll

3849000

3.1.6032.0

Errors.resources.dll

1327400

3.1.6032.0

2052

Errors.resources.dll

1646888

3.1.6032.0

1036

Errors.resources.dll

1674536

3.1.6032.0

1031

Errors.resources.dll

1554216

3.1.6032.0

1040

Errors.resources.dll

1841448

3.1.6032.0

1041

Errors.resources.dll

1561384

3.1.6032.0

1046

Errors.resources.dll

2202408

3.1.6032.0

1049

Errors.resources.dll

1603368

3.1.6032.0

3082

Errors.resources.dll

1345832

3.1.6032.0

1028

Errors.resources.dll

1634600

3.1.6032.0

1042

Errors.resources.dll

1345832

3.1.6032.0

3076

Errors.resources.dll

1555752

3.1.6032.0

1029

Errors.resources.dll

1526568

3.1.6032.0

1043

Errors.resources.dll

1685800

3.1.6032.0

1038

Errors.resources.dll

1610536

3.1.6032.0

1045

Errors.resources.dll

1578792

3.1.6032.0

2070

Errors.resources.dll

1494312

3.1.6032.0

1053

Errors.resources.dll

1513256

3.1.6032.0

1055

ImgLibEngine.dll

3149696

3.1.6036.0

Microsoft.SystemCenter.VirtualMachineManager.dll

1796480

3.1.6036.0

Microsoft.SystemCenter.VirtualMachineManger.PowerShell.CmdletWrappers.dll

1494720

3.1.6018.0

Microsoft.VirtualManager.UI.AddIns.Management.dll

97064

3.1.6032.0

Microsoft.VirtualManager.UI.Dialogs.dll

2944296

3.1.6032.0

Microsoft.VirtualManager.UI.Dialogs.resources.dll

963880

3.1.6032.0

2052

Microsoft.VirtualManager.UI.Dialogs.resources.dll

995624

3.1.6032.0

1036

Microsoft.VirtualManager.UI.Dialogs.resources.dll

989480

3.1.6032.0

1031

Microsoft.VirtualManager.UI.Dialogs.resources.dll

985896

3.1.6032.0

1040

Microsoft.VirtualManager.UI.Dialogs.resources.dll

1006376

3.1.6032.0

1041

Microsoft.VirtualManager.UI.Dialogs.resources.dll

986408

3.1.6032.0

1046

Microsoft.VirtualManager.UI.Dialogs.resources.dll

1053480

3.1.6032.0

1049

Microsoft.VirtualManager.UI.Dialogs.resources.dll

989992

3.1.6032.0

3082

Microsoft.VirtualManager.UI.Dialogs.resources.dll

965416

3.1.6032.0

1028

Microsoft.VirtualManager.UI.Dialogs.resources.dll

987432

3.1.6032.0

1042

Microsoft.VirtualManager.UI.Dialogs.resources.dll

965416

3.1.6032.0

3076

Microsoft.VirtualManager.UI.Dialogs.resources.dll

987944

3.1.6032.0

1029

Microsoft.VirtualManager.UI.Dialogs.resources.dll

983336

3.1.6032.0

1043

Microsoft.VirtualManager.UI.Dialogs.resources.dll

995112

3.1.6032.0

1038

Microsoft.VirtualManager.UI.Dialogs.resources.dll

986920

3.1.6032.0

1045

Microsoft.VirtualManager.UI.Dialogs.resources.dll

988456

3.1.6032.0

2070

Microsoft.VirtualManager.UI.Dialogs.resources.dll

979240

3.1.6032.0

1053

Microsoft.VirtualManager.UI.Dialogs.resources.dll

982312

3.1.6032.0

1055

Microsoft.VirtualManager.UI.HardwareProperties.dll

707368

3.1.6027.0

Microsoft.VirtualManager.UI.HardwareProperties.resources.dll

452904

3.1.6027.0

2052

Microsoft.VirtualManager.UI.HardwareProperties.resources.dll

456488

3.1.6027.0

1036

Microsoft.VirtualManager.UI.HardwareProperties.resources.dll

459560

3.1.6027.0

1031

Microsoft.VirtualManager.UI.HardwareProperties.resources.dll

457000

3.1.6027.0

1040

Microsoft.VirtualManager.UI.HardwareProperties.resources.dll

457000

3.1.6027.0

1041

Microsoft.VirtualManager.UI.HardwareProperties.resources.dll

460584

3.1.6027.0

1046

Microsoft.VirtualManager.UI.HardwareProperties.resources.dll

467752

3.1.6027.0

1049

Microsoft.VirtualManager.UI.HardwareProperties.resources.dll

457000

3.1.6027.0

3082

Microsoft.VirtualManager.UI.HardwareProperties.resources.dll

453416

3.1.6027.0

1028

Microsoft.VirtualManager.UI.HardwareProperties.resources.dll

454952

3.1.6027.0

1042

Microsoft.VirtualManager.UI.HardwareProperties.resources.dll

453416

3.1.6027.0

3076

Microsoft.VirtualManager.UI.HardwareProperties.resources.dll

455464

3.1.6027.0

1029

Microsoft.VirtualManager.UI.HardwareProperties.resources.dll

459560

3.1.6027.0

1043

Microsoft.VirtualManager.UI.HardwareProperties.resources.dll

455976

3.1.6027.0

1038

Microsoft.VirtualManager.UI.HardwareProperties.resources.dll

454952

3.1.6027.0

1045

Microsoft.VirtualManager.UI.HardwareProperties.resources.dll

455464

3.1.6027.0

2070

Microsoft.VirtualManager.UI.HardwareProperties.resources.dll

459048

3.1.6027.0

1053

Microsoft.VirtualManager.UI.HardwareProperties.resources.dll

459560

3.1.6027.0

1055

Microsoft.VirtualManager.UI.Library.dll

332584

3.1.6032.0

Microsoft.VirtualManager.UI.NewVmWizard.dll

817960

3.1.6032.0

Microsoft.VirtualManager.UI.NewVmWizard.resources.dll

551208

3.1.6027.0

2052

Microsoft.VirtualManager.UI.NewVmWizard.resources.dll

559912

3.1.6027.0

1036

Microsoft.VirtualManager.UI.NewVmWizard.resources.dll

561456

3.1.6027.0

1031

Microsoft.VirtualManager.UI.NewVmWizard.resources.dll

559400

3.1.6027.0

1040

Microsoft.VirtualManager.UI.NewVmWizard.resources.dll

559912

3.1.6027.0

1041

Microsoft.VirtualManager.UI.NewVmWizard.resources.dll

562984

3.1.6027.0

1046

Microsoft.VirtualManager.UI.NewVmWizard.resources.dll

573224

3.1.6027.0

1049

Microsoft.VirtualManager.UI.NewVmWizard.resources.dll

559400

3.1.6027.0

3082

Microsoft.VirtualManager.UI.NewVmWizard.resources.dll

552744

3.1.6027.0

1028

Microsoft.VirtualManager.UI.NewVmWizard.resources.dll

555304

3.1.6027.0

1042

Microsoft.VirtualManager.UI.NewVmWizard.resources.dll

552744

3.1.6027.0

3076

Microsoft.VirtualManager.UI.NewVmWizard.resources.dll

555816

3.1.6027.0

1029

Microsoft.VirtualManager.UI.NewVmWizard.resources.dll

562984

3.1.6027.0

1043

Microsoft.VirtualManager.UI.NewVmWizard.resources.dll

556328

3.1.6027.0

1038

Microsoft.VirtualManager.UI.NewVmWizard.resources.dll

555304

3.1.6027.0

1045

Microsoft.VirtualManager.UI.NewVmWizard.resources.dll

555312

3.1.6027.0

2070

Microsoft.VirtualManager.UI.NewVmWizard.resources.dll

561960

3.1.6027.0

1053

Microsoft.VirtualManager.UI.NewVmWizard.resources.dll

561960

3.1.6027.0

1055

Microsoft.VirtualManager.UI.Pages.Datacenter.dll

2929960

3.1.6032.0

Microsoft.VirtualManager.UI.Pages.Datacenter.resources.dll

1076008

3.1.6027.0

2052

Microsoft.VirtualManager.UI.Pages.Datacenter.resources.dll

1104680

3.1.6027.0

1036

Microsoft.VirtualManager.UI.Pages.Datacenter.resources.dll

1098032

3.1.6027.0

1031

Microsoft.VirtualManager.UI.Pages.Datacenter.resources.dll

1094952

3.1.6027.0

1040

Microsoft.VirtualManager.UI.Pages.Datacenter.resources.dll

1112872

3.1.6027.0

1041

Microsoft.VirtualManager.UI.Pages.Datacenter.resources.dll

1095464

3.1.6027.0

1046

Microsoft.VirtualManager.UI.Pages.Datacenter.resources.dll

1154856

3.1.6027.0

1049

Microsoft.VirtualManager.UI.Pages.Datacenter.resources.dll

1098536

3.1.6027.0

3082

Microsoft.VirtualManager.UI.Pages.Datacenter.resources.dll

1078568

3.1.6027.0

1028

Microsoft.VirtualManager.UI.Pages.Datacenter.resources.dll

1095464

3.1.6027.0

1042

Microsoft.VirtualManager.UI.Pages.Datacenter.resources.dll

1078568

3.1.6027.0

3076

Microsoft.VirtualManager.UI.Pages.Datacenter.resources.dll

1098024

3.1.6027.0

1029

Microsoft.VirtualManager.UI.Pages.Datacenter.resources.dll

1092392

3.1.6027.0

1043

Microsoft.VirtualManager.UI.Pages.Datacenter.resources.dll

1102120

3.1.6027.0

1038

Microsoft.VirtualManager.UI.Pages.Datacenter.resources.dll

1095976

3.1.6027.0

1045

Microsoft.VirtualManager.UI.Pages.Datacenter.resources.dll

1098024

3.1.6027.0

2070

Microsoft.VirtualManager.UI.Pages.Datacenter.resources.dll

1090344

3.1.6027.0

1053

Microsoft.VirtualManager.UI.Pages.Datacenter.resources.dll

1093416

3.1.6027.0

1055

Microsoft.VirtualManager.UI.Pages.Settings.dll

168232

3.1.6027.0

Microsoft.VirtualManager.UI.Pages.Settings.resources.dll

84776

3.1.6027.0

2052

Microsoft.VirtualManager.UI.Pages.Settings.resources.dll

86824

3.1.6027.0

1036

Microsoft.VirtualManager.UI.Pages.Settings.resources.dll

86312

3.1.6027.0

1031

Microsoft.VirtualManager.UI.Pages.Settings.resources.dll

86312

3.1.6027.0

1040

Microsoft.VirtualManager.UI.Pages.Settings.resources.dll

86824

3.1.6027.0

1041

Microsoft.VirtualManager.UI.Pages.Settings.resources.dll

86312

3.1.6027.0

1046

Microsoft.VirtualManager.UI.Pages.Settings.resources.dll

88872

3.1.6027.0

1049

Microsoft.VirtualManager.UI.Pages.Settings.resources.dll

86312

3.1.6027.0

3082

Microsoft.VirtualManager.UI.Pages.Settings.resources.dll

84776

3.1.6027.0

1028

Microsoft.VirtualManager.UI.Pages.Settings.resources.dll

85800

3.1.6027.0

1042

Microsoft.VirtualManager.UI.Pages.Settings.resources.dll

84776

3.1.6027.0

3076

Microsoft.VirtualManager.UI.Pages.Settings.resources.dll

86312

3.1.6027.0

1029

Microsoft.VirtualManager.UI.Pages.Settings.resources.dll

86312

3.1.6027.0

1043

Microsoft.VirtualManager.UI.Pages.Settings.resources.dll

86312

3.1.6027.0

1038

Microsoft.VirtualManager.UI.Pages.Settings.resources.dll

85800

3.1.6027.0

1045

Microsoft.VirtualManager.UI.Pages.Settings.resources.dll

85800

3.1.6027.0

2070

Microsoft.VirtualManager.UI.Pages.Settings.resources.dll

85800

3.1.6027.0

1053

Microsoft.VirtualManager.UI.Pages.Settings.resources.dll

85800

3.1.6027.0

1055

Microsoft.VirtualManager.UI.Specialization.dll

365864

3.1.6032.0

Microsoft.VirtualManager.UI.VMWizards.dll

213160

3.1.6018.0

Microsoft.VirtualManager.UI.VMWizards.resources.dll

65720

3.1.6018.0

2052

Microsoft.VirtualManager.UI.VMWizards.resources.dll

67776

3.1.6018.0

1036

Microsoft.VirtualManager.UI.VMWizards.resources.dll

67264

3.1.6018.0

1031

Microsoft.VirtualManager.UI.VMWizards.resources.dll

67776

3.1.6018.0

1040

Microsoft.VirtualManager.UI.VMWizards.resources.dll

68264

3.1.6018.0

1041

Microsoft.VirtualManager.UI.VMWizards.resources.dll

67264

3.1.6018.0

1046

Microsoft.VirtualManager.UI.VMWizards.resources.dll

71336

3.1.6018.0

1049

Microsoft.VirtualManager.UI.VMWizards.resources.dll

67240

3.1.6018.0

3082

Microsoft.VirtualManager.UI.VMWizards.resources.dll

65704

3.1.6018.0

1028

Microsoft.VirtualManager.UI.VMWizards.resources.dll

67240

3.1.6018.0

1042

Microsoft.VirtualManager.UI.VMWizards.resources.dll

65704

3.1.6018.0

3076

Microsoft.VirtualManager.UI.VMWizards.resources.dll

67752

3.1.6018.0

1029

Microsoft.VirtualManager.UI.VMWizards.resources.dll

67240

3.1.6018.0

1043

Microsoft.VirtualManager.UI.VMWizards.resources.dll

67752

3.1.6018.0

1038

Microsoft.VirtualManager.UI.VMWizards.resources.dll

67264

3.1.6018.0

1045

Microsoft.VirtualManager.UI.VMWizards.resources.dll

67240

3.1.6018.0

2070

Microsoft.VirtualManager.UI.VMWizards.resources.dll

66728

3.1.6018.0

1053

Microsoft.VirtualManager.UI.VMWizards.resources.dll

66728

3.1.6018.0

1055

Remoting.dll

832296

3.1.6027.0

SetupVM.exe

5538600

3.1.6032.0

Uzupełniające ogłoszeń o zamówieniach na SP1 2012 SC - pakiet zbiorczy aktualizacji programu Virtual Machine Manager 5. docx

31400

TraceWrapper.dll

67880

3.1.6027.0

Utils.dll

752000

3.1.6036.0

Utils.resources.dll

88360

3.1.6027.0

2052

Utils.resources.dll

91432

3.1.6027.0

1036

Utils.resources.dll

90920

3.1.6027.0

1031

Utils.resources.dll

91944

3.1.6027.0

1040

Utils.resources.dll

95528

3.1.6027.0

1041

Utils.resources.dll

92456

3.1.6027.0

1046

Utils.resources.dll

106792

3.1.6027.0

1049

Utils.resources.dll

92968

3.1.6027.0

3082

Utils.resources.dll

88360

3.1.6027.0

1028

Utils.resources.dll

91432

3.1.6027.0

1042

Utils.resources.dll

88360

3.1.6027.0

3076

Utils.resources.dll

92968

3.1.6027.0

1029

Utils.resources.dll

90408

3.1.6027.0

1043

Utils.resources.dll

92456

3.1.6027.0

1038

Utils.resources.dll

92456

3.1.6027.0

1045

Utils.resources.dll

92456

3.1.6027.0

2070

Utils.resources.dll

89896

3.1.6027.0

1053

Utils.resources.dll

91432

3.1.6027.0

1055

VirtualizationInterfaces.dll

86696

3.1.6018.0

VMConsoleLib.dll

58640

3.1.6020.0

VMWareImplementation.dll

2055552

3.1.6036.0

VMwareRemoteConsoleTypeLib.dll

48896

5.1.0.0

VMwareViewer.exe

26880

3.1.6020.0

VSImplementation.dll

99520

3.1.6018.0

WSManAutomation.dll

35112

3.1.6027.0

WsManWrappers.dll

3209000

3.1.6027.0Potrzebna dalsza pomoc?

Rozwijaj swoje umiejętności
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów firmy Microsoft

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×