Objawy

Rozważ następujący scenariusz:

  • Pakiet aktualizacji oprogramowania jest wdrażana klienta System Center Menedżer konfiguracji 2007 Service Pack 1 (SP1).

  • W tym pakiecie aktualizacji wymagają ponownego uruchomienia komputera w celu ukończenia procesu instalacji. Nie wybrano opcję Pomiń program powiadomienia te aktualizacje.

  • Kiedy aktualizacje są zainstalowane na tym kliencie. Wyświetlone okno powiadomienia raportuje, że system zostanie uruchomiony ponownie w ciągu dłuższego czasu, takich jak godziny.

  • Po zainstalowaniu aktualizacji, ale przed ponownym uruchomieniem komputera, inny program jest wdrażany do tego klienta. Opcja Pomiń program powiadomienia jest zaznaczona dla tej aktualizacji.

W tym scenariuszu proces Ccmexec.exe może zużywać prawie 100% zasobów Procesora na tym kliencie. Z tego powodu wszystkie uruchomione aplikacje i usługi jest narażony na tym kliencie.

Ponadto następujący błąd jest wielokrotnie rejestrowany w pliku Execmgr.log:

Żądania wykonania dla stanu UpdateEvaluation programu pakiet < nazwa > Zmień gotowe gotowe CExecutionRequest::Overriding usługi systemu Windows zgodnie z zasad. Wykonywanie programu UpdateEval.vbs w spRebootRequest kontekście Admin -> JobStart nie powiodło się 0x80004005

Rozwiązanie

Informacje dodatku Service Pack

Aby rozwiązać ten problem, należy uzyskać najnowszy dodatek service pack dla programu Microsoft System Center Menedżer konfiguracji 2007, dostępne w witrynie sieci web firmy Microsoft: http://www.microsoft.com/downloads/details.aspx?FamilyID=3318741a-c038-4ab1-852a-e9c13f8a8140
Aby uzyskać listę problemy rozwiązane w tym dodatku service pack kliknij następujący numer artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledgebase:

971348 Lista poprawek i aktualizacji, które są zawarte w dodatku Service Pack 2 dla programu System Center Menedżer konfiguracji 2007

Informacje o poprawce

Obsługiwana poprawka jest udostępniana przez firmę Microsoft. Jednak ta poprawka jest przeznaczona tylko do usunięcia problemu opisanego w tym artykule. Zastosuj poprawkę tylko w systemach, w których występuje problem opisany w tym artykule. Ta poprawka może być wciąż w fazie testowania. Jeśli dany system nie jest poważnie narażony na ten problem, firma Microsoft zaleca, aby poczekać na następną aktualizację oprogramowania zawierającą tę poprawkę.

Jeśli poprawka jest dostępna do pobrania, pojawi się sekcja "Poprawka dostępna do pobrania" na początku tego artykułu z bazy wiedzy Knowledge Base. Jeśli nie ma tej sekcji, skontaktuj się z Obsługą i Wsparciem Klienta Microsoft w celu uzyskania poprawki.

Uwaga Jeśli wystąpią dodatkowe błędy lub konieczność rozwiązania problemu, być może trzeba będzie utworzyć osobne zlecenie usługi. Zwykłe koszty obsługi będą zastosowane do dodatkowych pytań i problemów, których nie można rozwiązać przy użyciu określonej poprawki. Aby uzyskać pełną listę numerów telefonów pomocy technicznej i obsługi klienta firmy Microsoft lub utworzyć osobne zlecenie usługi, odwiedź następującą witrynę firmy Microsoft w sieci Web:

http://support.microsoft.com/contactus/?ws=supportUwaga "Poprawka dostępna do pobrania" zawiera listę języków, dla których dostępna jest poprawka. Jeśli odpowiedni język nie jest widoczny, to dlatego, że poprawka nie jest dostępna dla danego języka.

Wymagania wstępne

Musi mieć System Center Menedżer konfiguracji 2007 Service Pack 1 zainstalowany, aby można było zastosować tę poprawkę.

Wymagania dotyczące ponownego uruchomienia

Nie trzeba ponownie uruchomić komputer po zastosowaniu tej poprawki.

Informacje dotyczące zastępowania poprawek

Ta poprawka nie zastępuje żadnych innych poprawek.

Informacje o plikach

Wersja anglojęzyczna tej poprawki ma atrybuty plików (lub nowsze) wymienione w poniższej tabeli. Daty i godziny odpowiadające tym plikom zostały podane w formacie uniwersalnego czasu koordynowanego (UTC, Coordinated Universal Time). Po wyświetleniu informacji o pliku są konwertowane na czas lokalny. Aby zobaczyć różnicę między czasem UTC i czasem lokalnym, należy użyć z karty Strefa czasowa w aplecie Data i godzina w Panelu sterowania.

Nazwa pliku

Wersja pliku

Rozmiar pliku

Data

Godzina

Platforma

Mp.msi

Nie dotyczy

9,236,992

01-Dec-2008

11:40

Nie dotyczy

Rebootcoord.dll

4.0.6221.1162

144,216

01-Dec-2008

00:05

x86

Sccm2007ac-sp1-kb969530-x86.msp

Nie dotyczy

2,523,136

01-Dec-2008

12:05

Nie dotyczy

Stan

Firma Microsoft potwierdziła, że jest to problem występujący w produktach firmy Microsoft wymienionych w sekcji „Dotyczy”.

Więcej informacji

Aby uzyskać więcej informacji, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:

824684 Opis standardowej terminologii używanej do opisywania aktualizacji oprogramowania firmy Microsoft

Potrzebna dalsza pomoc?

Rozwijaj swoje umiejętności
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów firmy Microsoft

Czy te informacje były pomocne?

Jak zadowalająca jest jakość tłumaczenia?
Co wpłynęło na Twoje wrażenia?

Dziękujemy za opinię!

×