Objawy

Rozważ następujący scenariusz:

  • Duża ilość danych wydajności jest tworzony przy użyciu modułu źródła danych zarządzanych w System Center Operations Manager 2007.

  • Wiele przepływów pracy przetwarzania tych danych.

W tym scenariuszu procesu Monitoringhost.exe może nie działać efektywnie, a mogą zużyć zasoby Procesora. Problem spowalnia ogólną liczbę liczników wydajności, które mogą być gromadzone.

Rozwiązanie

Informacje o aktualizacji

Ta poprawka jest zawarta w Microsoft System Center Operations Manager 2007 aktualizacji dodatku Service Pack 1. Aby zobaczyć listę problemy zostały rozwiązane i jak uzyskać pakiety zbiorcze, odnoszą się do tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:

971541 opis programu System Center Operations Manager 2007 dodatek Service Pack 1

Obsługiwana poprawka jest udostępniana przez firmę Microsoft. Jednak ta poprawka jest przeznaczona tylko do usunięcia problemu opisanego w tym artykule. Tylko w systemach, których dotyczy ten problem, należy zastosować tę poprawkę. Ta poprawka może być wciąż w fazie testowania. Jeśli dany system nie jest poważnie narażony na ten problem, firma Microsoft zaleca, aby poczekać na następną aktualizację oprogramowania zawierającą tę poprawkę.

Jeśli poprawka jest dostępna do pobrania, pojawi się sekcja "Poprawka dostępna do pobrania" na początku tego artykułu z bazy wiedzy Knowledge Base. Jeśli nie ma tej sekcji, skontaktuj się z Obsługą i Wsparciem Klienta Microsoft w celu uzyskania poprawki.

Uwaga Jeśli wystąpią dodatkowe błędy lub konieczność rozwiązania problemu, być może trzeba będzie utworzyć osobne zlecenie usługi. Zwykłe koszty obsługi będą zastosowane do dodatkowych pytań i problemów, których nie można rozwiązać przy użyciu określonej poprawki. Aby uzyskać pełną listę numerów telefonów pomocy technicznej i obsługi klienta firmy Microsoft lub utworzyć osobne zlecenie usługi, odwiedź następującą witrynę firmy Microsoft w sieci Web:

http://support.microsoft.com/contactus/?ws=supportUwaga "Poprawka dostępna do pobrania" zawiera listę języków, dla których dostępna jest poprawka. Jeśli odpowiedni język nie jest widoczny, to dlatego, że poprawka nie jest dostępna dla danego języka.

Wymagania wstępne

Musi mieć System Center Operations Manager 2007 z dodatkiem Service Pack 1 zainstalowany, aby zastosować tę poprawkę. Tę poprawkę należy zastosować do każdego komputera, który spełnia następujące kryteria:

  • Obsługuje Microsoft Operations Manager 2007 głównego serwera zarządzania

  • Obsługuje serwer zarządzania programu Microsoft Operations Manager 2007

  • Obsługuje serwer bramy Microsoft Operations Manager 2007

  • Obsługuje agenta Microsoft Operations Manager 2007 ręcznie zainstalowany

Wymagania dotyczące ponownego uruchomienia

Nie trzeba ponownie uruchomić komputer po zastosowaniu tej poprawki.

Informacje dotyczące zastępowania poprawek

Ta poprawka nie zastępuje żadnych innych poprawek.

Informacje o plikach

Wersja anglojęzyczna tej poprawki ma atrybuty plików (lub nowsze) wymienione w poniższej tabeli. Daty i godziny odpowiadające tym plikom zostały podane w formacie uniwersalnego czasu koordynowanego (UTC, Coordinated Universal Time). Po wyświetleniu informacji o pliku są konwertowane na czas lokalny. Aby zobaczyć różnicę między czasem UTC i czasem lokalnym, należy użyć z karty Strefa czasowa w aplecie Data i godzina w Panelu sterowania.

System Center Operations Manager 2007 z dodatkiem Service Pack 1, wersja x86

Nazwa pliku

Wersja pliku

Rozmiar pliku

Data

Godzina

Platforma

Mommodules.dll

6.0.6278.36

1,840,184

31-07-2008

08:47

x86

Programu System Center Operations Manager 2007 z dodatkiem Service Pack x64-bitowych wersji

Nazwa pliku

Wersja pliku

Rozmiar pliku

Data

Godzina

Platforma

Mommodules.dll

6.0.6278.36

3,314,232

31-07-2008

08:47

x64

Aby wyodrębnić pliki pakietu administracyjnego, które są zawarte w tej poprawki, wykonaj następujące kroki:

  1. Skopiuj plik SystemCenterOperationsManager2007-SP1-KB954903-X86-X64-ENU.MSI do folderu lokalnego lub do folderu udostępnionego dostępnej sieci.

  2. Uruchom plik SystemCenterOperationsManager2007-SP1-KB954903-X86-X64-ENU.msi lokalnie na każdym komputerze mające zastosowanie, który spełnia zdefiniowane kryteria. W Eksploratorze Windows lub w wierszu polecenia, można uruchomić plik SystemCenterOperationsManager2007-SP1-KB954903-X86-X64-ENU.msi.

Stan

Firma Microsoft potwierdziła, że jest to problem występujący w produktach firmy Microsoft wymienionych w sekcji "Dotyczy". Ten problem został po raz pierwszy rozwiązany w systemie Cetnera Operations Manager 2007 R2.

Więcej informacji

Listę problemów, które zostały rozwiązane w programie Microsoft System Center Operations Manager 2007 R2 można znaleźć w następującym artykule z bazy wiedzy Microsoft Knowledge base:

971410 listę problemów, które zostały rozwiązane w System Center Operations Manager 2007 R2

Więcej informacji

Programu Operations Manager 2007 ma różne role serwera. Te role serwera obejmują głównego serwera zarządzania, serwera zarządzania, serwera bramy i agenta. Wszystkie role te zawierają proces, który jest znany jako MonitoringHost.exe. Procesu MonitoringHost.exe jest każdej roli serwera używa do wykonywania czynności monitorowania, takich jak wykonywanie monitora lub uruchamiania zadania. Na przykład gdy agent subskrybuje dziennika zdarzeń do odczytania zdarzenia, jest procesu MonitoringHost.exe, który uruchamia te działania.
Aby uzyskać więcej informacji, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:

824684 Opis standardowej terminologii używanej do opisywania aktualizacji oprogramowania firmy Microsoft

Potrzebna dalsza pomoc?

Rozwijaj swoje umiejętności
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów firmy Microsoft

Czy te informacje były pomocne?

Jak zadowalająca jest jakość tłumaczenia?

Co wpłynęło na Twoje wrażenia?

Czy chcesz przekazać jakieś inne uwagi? (Opcjonalnie)

Dziękujemy za opinię!

×