Przedstawianie prezentacji za pomocą czytnika zawartości ekranu w programie PowerPoint

Ten artykuł jest przeznaczony dla osób niedowidzących, które korzystają z czytnika zawartości ekranu w produktach pakietu Office i stanowi część zawartości dotyczącej ułatwień dostępu pakietu Office. Aby uzyskać bardziej ogólną pomoc, zobacz stronę główną Centrum pomocy technicznej pakietu Office lub Rozwiązania lub obejścia ostatnio stwierdzonych problemów w pakiecie Office.

Użyj PowerPoint klawiatury i czytnika zawartości ekranu, aby przedstawić prezentację odbiorcom za pomocą widoku prezentera lub widoku pokazu slajdów. Aby w pełni wykorzystać funkcje prezentacji, zalecamy używanie Widoku prezentera. Przetestowaliśmy to za pomocą Narratora, JAWS i NVDA, ale ta funkcja może współdziałać z innymi czytnikami zawartości ekranu, jeśli spełniają one typowe standardy i techniki ułatwień dostępu.

W widoku Pokaz slajdówWidok prezentera jest uruchamiany automatycznie, jeśli jest podłączony drugi monitor. W Widoku prezentera możesz korzystać ze swoich notatek w trakcie prezentacji, podczas gdy dla odbiorców będą widoczne tylko slajdy.

Ikona dekoracyjna Chcesz uzyskać instrukcje dotyczące pokazywania prezentacji PowerPoint odbiorcom, ale nie za pomocą czytnika zawartości ekranu? Zobacz Prezentuj pokazy slajdów.

Uwagi: 

W tym temacie

Rozpoczynanie pokazu slajdów

 1. Otwórz prezentację w programie PowerPoint.

 2. Aby rozpocząć pokaz slajdów, naciśnij klawisz F5.

  Jeśli jest podłączony drugi monitor, Widok prezentera jest uruchamiany automatycznie. Aby otworzyć Widok prezentera, gdy do komputera jest podłączony jeden monitor, na pokazie slajdów naciśnij klawisze Shift+F10+R.

 3. Aby przechodzić między slajdami:

  • Aby przejść do następnego slajdu, naciśnij klawisz Page down.

  • Aby przejść do poprzedniego slajdu, naciśnij klawisz Page up.

  • Aby przejść do wybranego slajdu, wpisz numer slajdu, a następnie naciśnij klawisz Enter.

  • Aby otworzyć menu kontekstowe, naciśnij klawisze Shift+F10. Aby poruszać się po opcjach w menu, użyj klawisza Strzałka w dół. Podczas nawigowania po elementach czytnik zawartości ekranu odczytuje ich nazwy.

 4. Aby zamknąć pokaz slajdów, naciśnij klawisz Esc.

Przedstawianie prezentacji za pomocą widoku prezentera

W widoku prezentera możeszużywać skrótów klawiaturowych, które ułatwiają przedstawianie prezentacji PowerPoint prezentacji:

Czynność

Skrót klawiaturowy

Odczytywanie następnego wiersza notatek.

Alt+A

Odczytywanie poprzedniego wiersza notatek.

Alt+Z

Odczytaj czas, jaki upłynął (czasomierz zaczyna działać od razu po uruchomieniu widoku prezentera).

Alt+W

Przeczytaj następny krok (na przykład następny slajd, następna animacja lub koniec pokazu).

Alt+Q

Aby zamknąć widok prezentera,naciśnij klawisz Esc.

Wyświetlanie czarnego ekranu

Aby wstrzymać prezentację i wyświetlić pusty czarny ekran, naciśnij klawisz B. Aby wrócić do prezentacji i ponownie pokazać slajdy, naciśnij klawisz Esc.

Porada: Aby zamiast tego wyświetlić pusty biały ekran, naciśnij klawisz W. Aby wrócić do prezentacji, ponownie naciśnij klawisz W.

Zobacz też

Odczytywanie lub dodawanie notatek prelegenta i komentarzy w programie PowerPoint za pomocą czytnika zawartości ekranu

Drukowanie prezentacji w programie PowerPoint za pomocą czytnika zawartości ekranu

Używanie skrótów klawiaturowych do przeprowadzania prezentacji programu PowerPoint

Wykonywanie podstawowych zadań dotyczących tworzenia prezentacji w programie PowerPoint za pomocą czytnika zawartości ekranu

Konfigurowanie na urządzeniu współdziałania z ułatwieniami dostępu na platformie Microsoft 365

Eksplorowanie i nawigowanie w programie PowerPoint za pomocą czytnika zawartości ekranu

Nowości na platformie Microsoft 365

Użyj PowerPoint klawiatury i funkcji VoiceOver, wbudowanego czytnika zawartości ekranu w systemie macOS, aby przedstawić prezentację odbiorcom za pomocą widoku pokazu slajdów lub widoku prezentera. W widoku Pokaz slajdów prezentacja na ekranie komputera wygląda tak samo, jak jest wyświetlana odbiorcom. W widoku Widok prezentera możesz wyświetlać prezentację z notatkami prelegenta na ekranie swojego komputera, podczas gdy odbiorcy będą widzieć slajdy bez notatek na innym ekranie.

Ikona dekoracyjna Chcesz uzyskać instrukcje dotyczące pokazywania prezentacji PowerPoint odbiorcom, ale nie za pomocą czytnika zawartości ekranu? Zobacz Dostarczanie prezentacji.

Uwagi: 

 • Nowe funkcje usługi Microsoft 365 są udostępniane stopniowo subskrybentom usługi Microsoft 365, więc mogą nie być jeszcze dostępne w Twojej aplikacji. Aby dowiedzieć się, jak uzyskiwać nowe funkcje szybciej, dołącz do niejawnego programu testów pakietu Office.

 • W tym temacie założono, że używany jest wbudowany czytnik zawartości ekranu systemu macOS — VoiceOver. Aby dowiedzieć się więcej o używaniu czytnika VoiceOver, zobacz Rozpoczynanie pracy z funkcją VoiceOver.

W tym temacie

Rozpoczynanie pokazu slajdów

 1. Otwórz prezentację w programie PowerPoint.

 2. Aby rozpocząć pokaz slajdów, naciśnij klawisze Command+Shift+Return.

 3. Naciśnij klawisz Spacja, aby przejść do następnego slajdu. Aby przejść do poprzedniego slajdu, naciśnij klawisz Delete.

 4. Aby zamknąć pokaz slajdów, naciśnij klawisz Esc.

Przedstawianie prezentacji za pomocą widoku prezentera

Dzięki korzystaniu z dwóch monitorów możesz na jednym z nich uruchamiać inne programy i zaglądać do notatek prelegenta, podczas gdy odbiorcy będą oglądać slajdy na innym ekranie.

Konfigurowanie widoku prezentera

Aby używać widoku prezentera, upewnij się, że komputer obsługuje wiele monitorów i że do komputera jest podłączony drugi monitor lub komputer.

Wyświetlanie prezentacji na dwóch ekranach

 1. Otwórz prezentację w programie PowerPoint.

 2. Jeśli nie udostępniasz jeszcze ekranu, naciśnij klawisze Command+F2 na komputerze, na którym chcesz pokazać prezentację.

 3. Na komputerze naciśnij klawisze Opcja+Return, aby rozpocząć prezentowanie w widoku prezentera.

  Na Twoim ekranie widoczne są notatki prelegenta i slajdy, a na drugim ekranie widoczna jest tylko prezentacja.

  Porada: Jeśli notatki prelegenta są wyświetlane na niewłaściwym ekranie, możesz zamienić ekrany. Naciśnij klawisze Control+Opcja+I, aby otworzyć okno Wybór rzeczy, a następnie wpisz przycisk Zamień wyświetlacze. Naciśnij klawisze Control+Opcja+Spacja, aby wybrać ten przycisk, a następnie naciśnij klawisze Control+Opcja+Spacja, aby dokonać zamiany. Fokus pozostaje na przycisku. Aby opuścić przycisk, naciśnij klawisz Strzałka w prawo.

 4. Aby przejść do następnego slajdu, naciśnij klawisz N. Aby wrócić do poprzedniego slajdu, naciśnij klawisz P.

 5. Aby przejść do sekcji notatek prelegenta, naciskaj klawisz Strzałka w prawo lub Strzałka w lewo, aż funkcja VoiceOver poinformuje: „Okienko Notatki, obszar układu”. Naciśnij klawisze Control+Opcja+Shift+Strzałka w dół, aby wybrać tę pozycję, a funkcja VoiceOver odczyta notatki. Aby zamknąć notatki prezentera, naciśnij klawisze Control+Opcja+Shift+Strzałka w górę.

 6. Aby zatrzymać prezentowanie, naciśnij klawisz Esc.

Wyświetlanie czarnego ekranu

Aby wstrzymać prezentację i wyświetlić pusty czarny ekran w trakcie wyświetlania widoku prezentera, naciśnij klawisz B. Aby wrócić do prezentacji i pokazać slajdy, ponownie naciśnij klawisz B.

Porada: Aby zamiast tego wyświetlić pusty biały ekran, naciśnij klawisz W. Aby wrócić do prezentacji, ponownie naciśnij klawisz W.

Zobacz też

Odczytywanie lub dodawanie notatek prelegenta i komentarzy w programie PowerPoint za pomocą czytnika zawartości ekranu

Drukowanie prezentacji w programie PowerPoint za pomocą czytnika zawartości ekranu

Używanie skrótów klawiaturowych do przeprowadzania prezentacji programu PowerPoint

Wykonywanie podstawowych zadań dotyczących tworzenia prezentacji w programie PowerPoint za pomocą czytnika zawartości ekranu

Konfigurowanie na urządzeniu współdziałania z ułatwieniami dostępu na platformie Microsoft 365

Eksplorowanie i nawigowanie w programie PowerPoint za pomocą czytnika zawartości ekranu

Nowości na platformie Microsoft 365

Za PowerPoint można poruszać się po slajdach prezentacji za pomocą funkcji VoiceOver, wbudowanego czytnika zawartości ekranu w systemie iOS. Dowiedz się, jak rozpocząć pokaz slajdów, przechodzić między slajdami, zakończyć pokaz, a także ukryć prezentację przez wyświetlenie czarnego slajdu.

Uwagi: 

W tym temacie

Rozpoczynanie pokazu slajdów

 1. Otwórz prezentację w programie PowerPoint.

 2. Szybko przesuwaj w prawo jednym palcem, aż funkcja VoiceOver poinformuje: „Rozpocznij pokaz slajdów od tego slajdu, przycisk”. Naciśnij dwukrotnie ekran, aby rozpocząć pokaz slajdów.

Przechodzenie między slajdami

 1. W prezentacji w widoku pokazu slajdów szybko przesuń w lewo trzema palcami, aby przejść do następnego slajdu. Aby wrócić do poprzedniego slajdu, szybko przesuń w prawo trzema palcami.

 2. W momencie przejścia do slajdu funkcja VoiceOver odczytuje jego tytuł. Aby odczytać pozostałą zawartość slajdu, szybko przesuń w prawo jednym palcem. Fokus zostanie przeniesiony do następnego pola tekstowego, a funkcja VoiceOver odczyta zawartość.

  Porada: Gdy usłyszysz pukanie, będzie to oznaczać, że został osiągnięty koniec slajdu i że nie ma więcej zawartości do odczytania.

 3. Aby zakończyć pokaz slajdów, wystarczy dalej szybko przesuwać w lewo trzema palcami — widok pokazu slajdów zostanie zamknięty po dotarciu do końca pokazu slajdów.

  Aby zakończyć pokaz slajdów od razu, szybko przesuń w dół trzema palcami w celu wyświetlenia paska narzędzi. Następnie powoli przeciągnij jednym palcem do lewego górnego rogu ekranu, aż funkcja VoiceOver poinformuje: „Zakończ pokaz slajdów, przycisk”. Naciśnij dwukrotnie, aby wybrać ten przycisk i zakończyć pokaz slajdów.

Ukrywanie prezentacji

 1. W prezentacji w widoku pokazu slajdów szybko przesuń w dół trzema palcami w celu wyświetlenia paska narzędzi.

 2. Powoli przeciągnij jednym palcem do prawego górnego rogu ekranu, aż funkcja VoiceOver poinformuje: „Pokaz slajdów — czarny, przycisk”. Naciśnij dwukrotnie, aby wybrać ten przycisk i ukryć prezentację.

 3. Fokus pozostaje na przycisku. Funkcja VoiceOver poinformuje: „Pokaz slajdów — normalny, przycisk”. Aby ponownie pokazać slajdów, naciśnij dwukrotnie ekran.

Zobacz też

Praca ze slajdami w programie PowerPoint przy użyciu czytnika zawartości ekranu

Zapisywanie prezentacji w programie PowerPoint za pomocą czytnika zawartości ekranu

Wykonywanie podstawowych zadań dotyczących tworzenia prezentacji w programie PowerPoint za pomocą czytnika zawartości ekranu

Konfigurowanie na urządzeniu współdziałania z ułatwieniami dostępu na platformie Microsoft 365

Eksplorowanie i nawigowanie w programie PowerPoint za pomocą czytnika zawartości ekranu

Nowości na platformie Microsoft 365

Za pomocą funkcji TalkBack, wbudowanego czytnika zawartości ekranu w systemie Android, można poruszać się po slajdach w prezentacji aplikacji PowerPoint dla systemu Android. Dowiedz się, jak rozpocząć pokaz slajdów, przechodzić między slajdami, zakończyć pokaz, a także ukryć prezentację przez wyświetlenie czarnego slajdu.

Uwagi: 

W tym temacie

Rozpoczynanie pokazu slajdów

 1. Otwórz prezentację w programie PowerPoint.

 2. Szybko przesuwaj jednym palcem w prawo, aż usłyszysz: „Prezentuj, przycisk”. Naciśnij dwukrotnie ekran, aby rozpocząć pokaz slajdów. Usłyszysz: „Wybrano, slajd 1”.

Przechodzenie między slajdami

 1. Podczas prezentowania pokazu slajdów wykonaj jedną z następujących czynności:

  • Aby przejść do kolejnego slajdu, szybko przesuwaj w lewo, aż usłyszysz „Następny slajd, przycisk”, i naciśnij dwukrotnie ekran.

  • Aby przejść wstecz do poprzedniego slajdu, szybko przesuwaj w lewo, aż usłyszysz „Poprzedni slajd, przycisk”, i naciśnij dwukrotnie ekran.

 2. W momencie przejścia do slajdu funkcja TalkBack odczytuje jego numer. Aby odczytać tytuł slajdu, szybko przesuwaj w lewo, aż usłyszysz: „Pole tekstowe Tytuł <tytuł>”. Aby odczytać pozostałą zawartość slajdu, szybko przesuń w prawo jednym palcem. Fokus zostanie przeniesiony do następnego elementu, a funkcja TalkBack odczyta zawartość. Funkcja TalkBack odczyta element tekstowy jako: „Symbol zastępczy zawartości <tekst>”.

  Porada: Jeśli nie zostanie odczytany numer następnego slajdu, osiągnięto koniec pokazu slajdów i nie ma więcej zawartości do odczytania.

 3. Aby zamknąć pokaz slajdów, szybko przesuwaj w lewo, aż usłyszysz „Zakończ pokaz, przycisk”, a następnie naciśnij dwukrotnie ekran.

Ukrywanie prezentacji

Wstrzymaj prezentację i wyświetl pusty czarny ekran.

 1. Podczas prezentowania pokazu slajdów szybko przesuwaj w lewo, aż usłyszysz „Niezaznaczone, pusty ekran, przełącznik”, a następnie naciśnij dwukrotnie ekran. Usłyszysz: „Włączone”.

 2. Aby ponownie pokazać slajdy, naciśnij dwukrotnie ekran. Usłyszysz: „Wyłączone”.

Zobacz też

Praca ze slajdami w programie PowerPoint przy użyciu czytnika zawartości ekranu

Zapisywanie prezentacji w programie PowerPoint za pomocą czytnika zawartości ekranu

Wykonywanie podstawowych zadań dotyczących tworzenia prezentacji w programie PowerPoint za pomocą czytnika zawartości ekranu

Konfigurowanie na urządzeniu współdziałania z ułatwieniami dostępu na platformie Microsoft 365

Eksplorowanie i nawigowanie w programie PowerPoint za pomocą czytnika zawartości ekranu

Nowości na platformie Microsoft 365

Użyj PowerPoint dla sieci Web klawiatury i ekranu, aby dostarczyć prezentację odbiorcom. Przetestowaliśmy to za pomocą Narratora i JAWS, ale ta funkcja może współdziałać z innymi czytnikami zawartości ekranu, jeśli spełniają one typowe standardy i techniki ułatwień dostępu. Dowiesz się, jak rozpocząć pokaz slajdów, nawigować po nim i zakończyć go.

Ikona dekoracyjna Chcesz uzyskać instrukcje dotyczące pokazywania prezentacji PowerPoint odbiorcom, ale nie za pomocą czytnika zawartości ekranu? Zobacz Prezentuj pokaz slajdów.

Uwagi: 

 • Nowe funkcje usługi Microsoft 365 są udostępniane stopniowo subskrybentom usługi Microsoft 365, więc mogą nie być jeszcze dostępne w Twojej aplikacji. Aby dowiedzieć się, jak uzyskiwać nowe funkcje szybciej, dołącz do niejawnego programu testów pakietu Office.

 • Aby dowiedzieć się więcej o czytnikach zawartości ekranu, przejdź do tematu Jak czytniki zawartości ekranu współpracują z pakietem Microsoft Office.

 • Podczas korzystania z aplikacji PowerPoint dla sieci Web zalecamy używanie programu Microsoft Edge jako przeglądarki internetowej. Ze względu na to, że aplikacja PowerPoint dla sieci Web działa w przeglądarce internetowej, skróty klawiaturowe są inne niż w programie klasycznym. Na przykład przejście do poleceń i wyjście z nich odbywa się za pomocą klawiszy Ctrl+F6 (zamiast klawisza F6). Ponadto typowe skróty, takie jak F1 (Pomoc) i Ctrl+O (Otwórz), odnoszą się do przeglądarki internetowej, a nie do aplikacji PowerPoint dla sieci Web.

Rozpoczynanie pokazu slajdów

 1. Aby przejść na kartę Widok, naciśnij klawisze Alt+logo Windows, W. Usłyszysz: „Wybrano, element karty Widok”.

 2. Wykonaj jedną z następujących czynności:

  • Aby rozpocząć pokaz slajdów od pierwszego slajdu w prezentacji, naciśnij klawisz B.

  • Aby rozpocząć pokaz slajdów od bieżącego slajdu, naciśnij klawisz C.

 3. Rozpocznie się pokaz slajdów. Aby przejść do następnego slajdu, naciśnij klawisz N. Aby przejść do poprzedniego slajdu, naciśnij klawisz P.

 4. Aby zakończyć pokaz slajdów, naciśnij klawisz Esc.

Zobacz też

Praca ze slajdami w programie PowerPoint przy użyciu czytnika zawartości ekranu

Dodawanie i formatowanie tekstu w programie PowerPoint za pomocą czytnika zawartości ekranu

Używanie skrótów klawiaturowych do przeprowadzania prezentacji programu PowerPoint

Wykonywanie podstawowych zadań dotyczących tworzenia prezentacji w programie PowerPoint za pomocą czytnika zawartości ekranu

Eksplorowanie i nawigowanie w programie PowerPoint za pomocą czytnika zawartości ekranu

Nowości na platformie Microsoft 365

Pomoc techniczna dla klientów niepełnosprawnych

Firma Microsoft chce zapewnić możliwie najlepszą obsługę dla swoich wszystkich klientów. Jeśli jesteś osobą niepełnosprawną lub masz pytania dotyczące ułatwień dostępu, skontaktuj się z zespołem Answer Desk firmy Microsoft dla osób niepełnosprawnych w celu uzyskania pomocy technicznej. Zespół pomocy technicznej Answer Desk dla osób niepełnosprawnych jest przeszkolony w zakresie używania wielu popularnych technologii ułatwień dostępu i oferuje pomoc w językach angielskim, francuskim i hiszpańskim oraz w amerykańskim języku migowym. Aby zapoznać się z informacjami kontaktowymi w swoim regionie, odwiedź witrynę Answer Desk firmy Microsoft dla osób niepełnosprawnych.

Jeśli korzystasz z produktów przeznaczonych dla instytucji rządowych, przedsiębiorstw bądź do celów komercyjnych, skontaktuj się z działem Answer Desk dla osób niepełnosprawnych w przypadku przedsiębiorstw.

Potrzebna dalsza pomoc?

Rozwijaj swoje umiejętności
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów firmy Microsoft

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×