Przyciąganie wykresów, obrazów i obiektów do siatki w celu ich wyrównania w programie Word

Na stronie można wyrównać obrazy, wykresy lub inne obiekty, a następnie za pomocą poleceń przyciągania.

Opcja przyciągania do jest dostępna tylko w układzie wydruku.

Włączanie opcji przyciągania

 1. Zaznacz wykres, obraz lub obiekt w dokumencie.

 2. Na prawym końcu wstążki wybierz pozycję formatowanie > Wyrównaj > Ustawienia siatki.

  Okno dialogowe Siatka i prowadnice w programie Word

  Zostanie wyświetlone okno dialogowe Siatka i prowadnice .

 3. Włącz co najmniej jedno z następujących opcji:

  Opcja

  Opis

  Przyciągaj obiekty do siatki, gdy linie siatki nie są wyświetlane

  Wskazuje położenie obiektu do najbliższego przecięcia linii siatki, nawet jeśli siatka nie jest widoczna.

  Przyciąganie obiektów do innych obiektów

  Wyrównywanie obiektu względem innych obiektów przeciąganych na ekranie.

Wyłączanie opcji przyciągania

 1. Kliknij wykres, obraz lub obiekt w dokumencie.

 2. Na prawym końcu wstążki wybierz pozycję formatowanie > Wyrównaj > Ustawienia siatki.

  Zostanie wyświetlone okno dialogowe Siatka i prowadnice .

 3. Aby wyłączyć funkcję przyciągania obiektów do siatki, gdy linie siatki nie są wyświetlane lub Przyciągaj obiekty do innych obiektów , wyczyść odpowiednie pole wyboru.

Dostosowywanie rozmiaru siatki

Możesz zmienić odległość między liniami siatki wyświetlanymi na stronie, dopasowując odstępy w poziomie i w pionie.

 1. Zaznacz wykres, obraz lub obiekt w dokumencie.

 2. Na prawym końcu wstążki wybierz pozycję formatowanie > Wyrównaj > Ustawienia siatki.

 3. W obszarze Ustawienia siatkiZmień wartość w polu odstępy w poziomie lub w pionie .

  W polu można wpisać miarę lub za pomocą strzałki w górę lub w dół po prawej stronie pola.

Porady dotyczące siatki i prowadnic

 • Aby tymczasowo zastąpić opcje przyciągania, w trakcie przeciągania wykresu, obrazu lub obiektu przytrzymaj naciśnięty klawisz ALT.

 • Jeśli chcesz, aby bieżące ustawienia w oknie dialogowym Siatka i prowadnice były ustawieniami domyślnymi dla wszystkich dokumentów, kliknij pozycję Ustaw jako domyślne.

 • Domyślnie kształty i inne obiekty są przyciągane do najbliższego przecięcia linii siatki tylko wtedy, gdy siatka jest widoczna. To ustawienie można zmienić, zaznaczając pole wyboru Przyciągaj obiekty do siatki, gdy linie siatki nie są wyświetlane.

Pokazywanie lub ukrywanie linii siatki

Rysowanie lub usuwanie linii lub łącznika

Potrzebna dalsza pomoc?

Rozwijaj swoje umiejętności
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów firmy Microsoft

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×