Program Microsoft Business Solutions-Axapta 3,0 jest teraz częścią systemu Microsoft Dynamics AX 3,0. Wszystkie odwołania do programów Microsoft Business Solutions-Axapta i Microsoft Axapta odnoszą się do systemu Microsoft Dynamics AX.

WPROWADZENIE

Ten artykuł zawiera przykład zapytania Microsoft Business Solutions Axapta-X + +, którego można używać w programie Microsoft Business Solutions-Axapta, gdy chcesz użyć wielu kryteriów, takich jak Data i identyfikator lub wiele identyfikatorów.

Więcej informacji

Poniższy kod przedstawia te same wyniki, co instrukcja while SELECT wskazaną w komentarzach.

static void Query_Example(Args _args){  Query q;  Queryrun qr;  QueryBuildRange qbr;  QueryBuildDataSource qbds;  InventTrans iv;  Real Total;  str range;    /* The following query produces the same results as:  while select sum(qty) from inventTrans    where (inventtrans.ItemId == "OL-1500") || inventtrans.ItemId == "OL-1000"      join inventDim        group by inventBatchId        where inventDim.InventDimId == inventTrans.InventDimId */  // Instantiate the query class.  q = new query("Inventory_Transactions");    // Create a data source by using the InventTrans table.  qbds = q.addDataSource(tablenum(InventTrans));   // Select only the Qty field, and then sum the Qty field.  qbds.addSelectionField(fieldnum(InventTrans,Qty),selectionfield::Sum);   // Set the range to the ItemId field.  qbr = qbds.addRange(fieldnum(InventTrans,ItemId));   // The range for the where statement specifies an 'or' statement.  qbr.value(strfmt('((%1 == "%2") || (%1 == "%3"))',fieldstr(inventtrans,ItemId),'OL-1500','OL-1000'));  // The following is the alternative way to enter the range.  // This also limits the selection on the ItemId values.  range = strfmt('((ItemId == "%1")||(ItemID =="%2"))',queryvalue('OL-1500'),queryvalue('OL-1000'));  qbr.value(range);    // Create the join to the InventDim table.  qbds = qbds.addDataSource(tablenum(InventDim));   // Specify the table relationship.  qbds.relations(true);   // Indicate the order mode as the grouping.  qbds.orderMode(ordermode::GroupBy);   // Specify the grouping on the InventBatchId field.  qbds.addSortField(fieldnum(InventDim,InventBatchId));   // Instantiate the QueryRun class for the form.  qr = new QueryRun(q);   // If the user clicks OK, continue.  if (qr.prompt())   {    // While there are records in the query, continue.    while (qr.next())     {            // Set the value of the query to the iv table.      bufferiv = qr.get(tablenum(InventTrans));       // Create the value of the total field.      total = iv.Qty;     }  }  // Specify the quantity for the item.  info(strfmt("Quantity: %1",total));   // Indicate the SQL string that is used for the query.   info (qr.query().dataSourceNo(1).toString()); }

Potrzebna dalsza pomoc?

Rozwijaj swoje umiejętności
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów firmy Microsoft

Czy te informacje były pomocne?

Jaka jest jakość języka?
Co wpłynęło na Twoje wrażenia?

Dziękujemy za opinię!

×