Przywracanie nie powiedzie się, gdy baza danych witryn używa SQL Server 2014 na serwerze, na którym jest uruchomiony Menedżer konfiguracji programu System Center 2012

Pracuj w dowolnym miejscu i na dowolnym urządzeniu dzięki platformie Microsoft 365

Uaktualnij program Microsoft 365, aby pracować w dowolnym miejscu z najnowszymi funkcjami i aktualizacjami.

Zaktualizuj teraz

Objawy

Program Microsoft System Center 2012 R2 Menedżer konfiguracji kreatora instalacji nie powiedzie się, podczas próby przywrócenia bazy danych na stronie, który ma zainstalowany program Microsoft SQL Server 2014. Ponadto zostanie wyświetlony następujący komunikat o błędzie:

MYSQLSERVER.mydomain.com serwer SQL nie jest dostępny lub jego wersja nie jest obsługiwana.

Uwaga Ten komunikat jest również rejestrowany w dzienniku instalacji Menedżer konfiguracji.

Ten problem występuje również w przypadku, gdy używasz System Center 2012 Menedżer konfiguracji Service Pack 1 (SP1).

Rozwiązanie

Aby rozwiązać ten problem, należy zastosować tę poprawkę. Ta poprawka zawiera zaktualizowane wersje plików Instalatora i umożliwia nowe instalacje programu System Center 2012 R2 Menedżer konfiguracji roli bazy danych lokacji i roli bazy danych lokacji programu System Center 2012 Menedżer konfiguracji SP1 w 2014 Microsoft SQL Server. Zapoznaj się z instrukcjami instalacji, aby uzyskać szczegółowe informacje o sposobie tworzenia folderu instalacji aktualizacji.

Uwaga Poprawki, którą opisano w tym artykule dotyczą również dodatku Service Pack 4 (SP4) dla systemu Microsoft SQL Server 2008 i dodatku SP1 dla programu SQL Server 2014.

Informacje o poprawce

Obsługiwana poprawka jest udostępniana przez firmę Microsoft. Jednak ta poprawka jest przeznaczona tylko do usunięcia problemu opisanego w tym artykule. Zastosuj poprawkę tylko w systemach, w których występuje problem opisany w tym artykule. Ta poprawka może być wciąż w fazie testowania. Jeśli dany system nie jest poważnie narażony na ten problem, firma Microsoft zaleca, aby poczekać na następną aktualizację oprogramowania zawierającą tę poprawkę.

Jeśli poprawka jest dostępna do pobrania, pojawi się sekcja "Poprawka dostępna do pobrania" na początku tego artykułu z bazy wiedzy Knowledge Base. Jeśli nie ma tej sekcji, skontaktuj się z Obsługą i Wsparciem Klienta Microsoft w celu uzyskania poprawki.

Uwaga Jeśli wystąpią dodatkowe błędy lub konieczność rozwiązania problemu, być może trzeba będzie utworzyć osobne zlecenie usługi. Zwykłe koszty obsługi będą zastosowane do dodatkowych pytań i problemów, których nie można rozwiązać przy użyciu określonej poprawki. Aby uzyskać pełną listę numerów telefonów działu obsługi klienta firmy Microsoft lub utworzyć osobne zlecenie usługi odwiedź następujące witryny firmy Microsoft:

http://support.microsoft.com/contactus/?ws=supportUwaga "Poprawka dostępna do pobrania" zawiera listę języków, dla których dostępna jest poprawka. Jeśli odpowiedni język nie jest widoczny, to dlatego, że poprawka nie jest dostępna dla danego języka.

Instrukcje dotyczące instalacji

  1. Utwórz kopię nośnika instalacyjnego programu System Center 2012 R2 Menedżer konfiguracji.

  2. Uruchom poprawki samorozpakowujący się wykonywalny w celu wyodrębnienia plików Prereqcore.dll i Setupcore.dll.

  3. Zastąpić oba pliki .dll w folderze instalacji przy użyciu tych z tej poprawki.

  4. Uruchom instalację lub procesu przywracania za pomocą pliku Setup.exe z folderu instalacji kopiowane następujące:

    \SMSSETUP\BIN\X64\Setup.exe

Wymagania wstępne

Istnieją nie wymagań wstępnych dotyczących stosowania tej poprawki.

Informacje dotyczące ponownego uruchamiania

Nie musisz ponownie uruchomiać komputera po zastosowaniu tej poprawki.

Uwaga Zaleca się zamknięcie Konsoli Administracyjnej Menedżera Konfiguracji, przed zastosowaniem tego pakietu poprawek.

Informacje dotyczące zastępowania poprawek

Ta poprawka nie zastępuje żadnych wcześniej wydanych poprawek.

Informacje o plikach

Wersja anglojęzyczna tej poprawki ma atrybuty plików (lub nowsze) wymienione w poniższej tabeli. Daty i godziny odpowiadające tym plikom zostały podane w formacie uniwersalnego czasu koordynowanego (UTC, Coordinated Universal Time). Po wyświetleniu informacji o pliku są konwertowane na czas lokalny. Aby zobaczyć różnicę między czasem UTC i czasem lokalnym, należy użyć z karty Strefa czasowa w aplecie Data i godzina w Panelu sterowania.

Nazwa pliku

Wersja pliku

Rozmiar pliku

Data

Godzina

Platforma

Prereqcore.dll

5.0.7958.1113

3,458,224

01-Oct-2013

00:05

x64

Setupcore.dll

5.0.7958.1113

17,013,928

01-Oct-2013

00:05

x64Stan

Firma Microsoft potwierdziła, że jest to problem występujący w produktach firmy Microsoft wymienionych w sekcji „Dotyczy”.

Powiązane artykuły

Więcej informacji na temat terminologii stosowanej przez firmę Microsoft do opisywania aktualizacji oprogramowania.

Potrzebna dalsza pomoc?

Rozwijaj swoje umiejętności
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów firmy Microsoft

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×