Objawy

Rozważ następujący scenariusz:

  • Program Microsoft System Center Menedżer konfiguracji 2007 R2 i raportowania stanu klienta są instalowane na wielowarstwowa hierarchii.

  • Klient programu SCCM 2007 R2 jest przypisany do lokacji warstwy 2 i wysyła rekord danych odnajdywania pulsu (DDR).

  • Ten klient programu SCCM 2007 R2 jest następnie przypisywany do lokacji warstwy 1 i wysyła rekord danych odnajdywania pulsu (DDR).

  • Uruchom narzędzie do raportowania stanu klienta i skonfigurować go do używania Uruchom teraz.

W tym scenariuszu raportowania stanu klienta nie powiedzie się i pojawi się następujący komunikat o błędzie podczas próby aktualizacji informacji podsumowujących:

Nieprawidłowy błąd SQL - Podkwerenda zwrócił wartość więcej niż 1. Jest to niedozwolone gdy następuje podkwerendy =,! =, <, < =, >, > = lub gdy podkwerendę jest używane jako wyrażenia.

Instrukcja zostało zakończone.

Nie można zsynchronizować podsumowania w bazie danych klienta

Przyczyna

CH_SyncClientSummary raportowania stanu klienta przechowywana procedura zakłada, że pulsu tylko jedna wartość jest zwracana. Jednakże w tym scenariuszu zwracane są dwie wartości pulsu. W związku z tym raportowania stanu klienta nie powiedzie się z powodu błędu.

Rozwiązanie

Informacje dodatku Service Pack

Aby rozwiązać ten problem, należy uzyskać najnowszy dodatek service pack dla programu Microsoft System Center Menedżer konfiguracji 2007, dostępne w witrynie sieci web firmy Microsoft: http://www.microsoft.com/downloads/details.aspx?FamilyID=3318741a-c038-4ab1-852a-e9c13f8a8140
Aby uzyskać listę problemy rozwiązane w tym dodatku service pack kliknij następujący numer artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledgebase:

971348 Lista poprawek i aktualizacji, które są zawarte w dodatku Service Pack 2 dla programu System Center Menedżer konfiguracji 2007

Informacje o poprawce

Obsługiwana poprawka jest udostępniana przez firmę Microsoft. Jednak ta poprawka jest przeznaczona do usunięcia tylko problemu opisanego w tym artykule. Zastosuj poprawkę tylko w systemach, w których występuje problem opisany w tym artykule. Ta poprawka może być wciąż w fazie testowania. Jeśli dany system nie jest poważnie narażony na ten problem, firma Microsoft zaleca, aby poczekać na następną aktualizację oprogramowania zawierającą tę poprawkę.

Jeśli poprawka jest dostępna do pobrania, pojawi się sekcja "Poprawka dostępna do pobrania" na początku tego artykułu z bazy wiedzy Knowledge Base. Jeśli nie ma tej sekcji, skontaktuj się z Obsługą i Wsparciem Klienta Microsoft w celu uzyskania poprawki.

Uwaga Jeśli wystąpią dodatkowe błędy lub konieczność rozwiązania problemu, być może trzeba będzie utworzyć osobne zlecenie usługi. Zwykłe koszty obsługi będą zastosowane do dodatkowych pytań i problemów, których nie można rozwiązać przy użyciu określonej poprawki. Aby uzyskać pełną listę numerów telefonów pomocy technicznej i obsługi klienta firmy Microsoft lub utworzyć osobne zlecenie usługi, odwiedź następującą witrynę firmy Microsoft w sieci Web:

http://support.microsoft.com/contactus/?ws=supportUwaga "Poprawka dostępna do pobrania" zawiera listę języków, dla których dostępna jest poprawka. Jeśli odpowiedni język nie jest widoczny, to dlatego, że poprawka nie jest dostępna dla danego języka.

Wymagania wstępne

Musi mieć System Center Menedżer konfiguracji 2007 Service Pack 1 zainstalowany, aby można było zastosować tę poprawkę.

Wymagania dotyczące ponownego uruchomienia

Nie musisz ponownie uruchomiać komputera po zastosowaniu tej poprawki.

Informacje dotyczące zastępowania poprawek

Ta poprawka nie zastępuje żadnych innych poprawek.

Informacje o plikach

Wersja anglojęzyczna tej poprawki ma atrybuty plików (lub nowsze) wymienione w poniższej tabeli. Daty i godziny odpowiadające tym plikom są wymienione w skoordynowanego czasu uniwersalnego (UTC). Po wyświetleniu informacji o pliku są konwertowane na czas lokalny. Aby zobaczyć różnicę między czasem UTC i czasem lokalnym, należy użyć z karty Strefa czasowa w narzędziu Data i godzina w Panelu sterowania.

Program System Center Menedżer konfiguracji 2007 R2

Nazwa pliku

Wersja pliku

Rozmiar pliku

Data

Godzina

Platforma

Update.sql

Nie dotyczy

4 507

30-Nov-2008

21:10

Nie dotyczy


Stan

Firma Microsoft potwierdziła, że jest to problem występujący w produktach firmy Microsoft wymienionych w sekcji „Dotyczy”.

Więcej informacji

Aby uzyskać więcej informacji, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:

824684 Opis standardowej terminologii używanej do opisywania aktualizacji oprogramowania firmy Microsoft

Potrzebna dalsza pomoc?

Rozwijaj swoje umiejętności
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów firmy Microsoft

Czy te informacje były pomocne?

Jak zadowalająca jest jakość tłumaczenia?
Co wpłynęło na Twoje wrażenia?

Dziękujemy za opinię!

×