Jeśli nie wiesz, zapoznaj się z artykułem Który system operacyjny Windows jest używany na moim komputerze?

Uwaga

Jeżeli korzystasz z systemu Windows 8, najpierw konieczne jest uaktualnienie do systemu Windows 8.1, ponieważ system Windows 8 nie jest już obsługiwany.

Poniżej opisano, jak to zrobić:

 1. Naciśnij klawisz Windows, wpisz Problemy z siecią i wybierz z listy pozycję Identyfikuj i napraw problemy z siecią.

 2. Wykonaj kroki podane w kreatorze, aby zdiagnozować i rozwiązać problemy z siecią.

 3. Uruchom ponownie usługę Windows Update.

Czy problem został rozwiązany?  

Poniżej opisano, jak to zrobić:

 1. Kliknij prawym przyciskiem myszy ikonę sieci win7networkicon1 lub win7networkicon2 w obszarze powiadomień i wybierz polecenie Rozwiąż problemy. 

 2. Wykonaj kroki podane w kreatorze, aby zdiagnozować i rozwiązać problemy z siecią.

 3. Uruchom ponownie usługę Windows Update.

Czy problem został rozwiązany?

Poniżej opisano, jak to zrobić:

 1. Pobierz narzędzie do rozwiązywania problemów z usługą Windows Update, a następnie w oknie wyskakującym wybierz polecenie Otwórz lub Zapisz.

  Uwagi

  • Jeśli okienko wyskakujące nie pojawi się, blokada wyskakujących okienek może być włączona. Jeśli używasz przeglądarki Microsoft Edge, zapoznaj się z instrukcjami wyłączania funkcji blokowania wyskakujących okienek tutaj. Instrukcje dla programu Internet Explorer dostępne są tutaj. Jeśli korzystasz z innej przeglądarki lub oddzielnego modułu blokowania wyskakujących okienek, sprawdź witrynę internetową przegladarki lub producenta modułu.

  • Jeśli wybierzesz polecenie Zapisz, po zakończeniu pobierania musisz otworzyć folder, do którego zostało pobrane narzędzie do rozwiązywania problemów, i kliknąć dwukrotnie najnowszy plik wu.diagcab, aby je uruchomić.

 2. Wybierz pozycję Dalej i wykonaj kroki podane w kreatorze, aby rozwiązać problemy z usługą Windows Update.

Czy problem został rozwiązany?

Poniżej opisano, jak to zrobić:

 1. Pobierz narzędzie do rozwiązywania problemów z usługą Windows Update, a następnie w oknie wyskakującym wybierz polecenie Otwórz lub Zapisz.

  Uwagi

  • Jeśli okienko wyskakujące nie pojawi się, blokada wyskakujących okienek może być włączona. Jeśli używasz przeglądarki Microsoft Edge, zapoznaj się z instrukcjami wyłączania funkcji blokowania wyskakujących okienek tutaj. W przypadku programu Internet Explorer, instrukcje można znaleźć tutaj. Jeśli korzystasz z innej przeglądarki lub oddzielnego modułu blokowania wyskakujących okienek, sprawdź witrynę internetową przegladarki lub producenta modułu.

  • Jeśli wybierzesz polecenie Zapisz, po zakończeniu pobierania musisz otworzyć folder, do którego zostało pobrane narzędzie do rozwiązywania problemów, i kliknąć dwukrotnie plik WindowsUpdate.diagcab, by je uruchomić.

 2. Wybierz pozycję Dalej i wykonaj podane w kreatorze kroki, by rozwiązać problemy z usługą Windows Update .

Czy problem został rozwiązany?

Poniżej opisano, jak to zrobić:

 1. Pobierz narzędzie do rozwiązywania problemów z usługą Windows Update i wybierz w oknie wyskakującym polecenie Otwórz lub Zapisz.

  Uwagi

  • Jeśli okienko wyskakujące nie pojawi się, blokada wyskakujących okienek może być włączona. Jeśli używasz przeglądarki Microsoft Edge, zapoznaj się z instrukcjami wyłączania funkcji blokowania wyskakujących okienek tutaj. W przypadku programu Internet Explorer, instrukcje można znaleźć tutaj. Jeśli korzystasz z innej przeglądarki lub oddzielnego modułu blokowania wyskakujących okienek, sprawdź witrynę internetową przegladarki lub producenta modułu.

  • Jeśli wybierzesz polecenie Zapisz, po zakończeniu pobierania musisz otworzyć folder, do którego zostało pobrane narzędzie do rozwiązywania problemów, i kliknąć dwukrotnie plik WindowsUpdate.diagcab, by je uruchomić.

 2. Wybierz pozycję Dalej i wykonaj podane w kreatorze kroki, by rozwiązać problemy z usługą Windows Update .

Czy problem został rozwiązany?

Ważne

Musisz uruchomić polecenie DISM oraz SFC, nie tylko jedno z nich.

 1. Otwórz wiersz polecenia z podwyższonymi uprawnieniami. W tym celu kliknij prawym przyciskiem myszy przycisk i wybierz polecenie Wiersz polecenia (administrator). Jeżeli pojawi się monit o hasło administratora lub potwierdzenie, wpisz hasło lub kliknij przycisk Zezwalaj albo Tak.

 2. Wpisz następujące polecenie i naciśnij klawisz Enter.

  DISM.exe /Online /Cleanup-image /Restorehealth

  Uwaga Może minąć kilka minut, zanim polecenie zakończy działanie.

 3. Wpisz następujące polecenie i naciśnij klawisz Enter.

  sfc /scannow

  Uwaga Może minąć kilka minut, zanim polecenie zakończy działanie.

 4. Zamknij wiersz polecenia i ponownie uruchom usługę Windows Update.

Czy problem został rozwiązany?

Jeśli żaden z poprzednich kroków nie rozwiązał problemu, musisz zresetować lub ponownie zainstalować system Windows. Patrz Opcje odzyskiwania w systemie Windows 10.

Czy problem został rozwiązany?

 

Cieszymy się, że problem z działaniem usługi Windows Update został rozwiązany.

Przykro nam, że przy użyciu tego przewodnika nie udało się rozwiązać problemu. Jeśli nadal potrzebujesz pomocy, skontaktuj się z pomocą techniczną firmy Microsoft.

Jeśli żaden z poprzednich kroków nie rozwiązał problemu, musisz zresetować lub ponownie zainstalować system Windows. Zobacz artykuł Jak odświeżyć komputer, zresetować jego ustawienia do stanu początkowego albo przywrócić go do wcześniejszego stanu.

Czy problem został rozwiązany?

Jeśli żaden z poprzednich kroków nie rozwiązał problemu, musisz zresetować lub ponownie zainstalować system Windows. Patrz Jakie opcje odzyskiwania systemu są dostępne w systemie Windows?

Czy problem został rozwiązany?

Ważne

Musisz uruchomić polecenie DISM oraz SFC, nie tylko jedno z nich.

 1. Otwórz wiersz polecenia z podwyższonymi uprawnieniami. W tym celu kliknij prawym przyciskiem myszy przycisk i wybierz polecenie Wiersz polecenia (administrator). Jeżeli pojawi się monit o hasło administratora lub potwierdzenie, wpisz hasło lub kliknij przycisk Zezwalaj albo Tak.

 2. Wpisz następujące polecenie i naciśnij klawisz Enter.

  DISM.exe /Online /Cleanup-image /Restorehealth

  Uwaga Może minąć kilka minut, zanim polecenie zakończy działanie.

 3. Wpisz następujące polecenie i naciśnij klawisz Enter.

  sfc /scannow

  Uwaga Może minąć kilka minut, zanim polecenie zakończy działanie.

 4. Zamknij wiersz polecenia i ponownie uruchom usługę Windows Update.

 

Czy problem został rozwiązany?

Poniżej opisano, jak to zrobić:

 1. Ustalanie, czy na komputerze jest uruchomiona 32- czy 64-bitowa wersja systemu Windows:

  • W menu Start wybierz pozycję Ustawienia.

  • Wybierz pozycję System.

  • Kliknij pozycję Informacje.

  • Przewiń w dół do pozycji Typ systemu.

 2. Przejdź na stronę historii aktualizacji.

 3. Odszukaj numer najnowszej aktualizacji KB dla używanej wersji systemu Windows 10 — zazwyczaj znajduje się on u góry listy — i zapisz go lub skopiuj.

 4. Przejdź do witryny Microsoft Update i odszukaj ten numer artykułu bazy wiedzy.

 5. Wybierz łącze pobierania, a następnie wybierz pozycję Pobierz. Po wyświetleniu monitu wybierz pozycję Zapisz.

 6. Po ukończeniu pobierania wybierz pozycję Otwórz, aby rozpocząć aktualizację.

Czy problem został rozwiązany?

Ustalanie, czy na komputerze jest uruchomiona 32- czy 64-bitowa wersja systemu Windows:

 1. W menu Start wybierz pozycję Ustawienia.

 2. Wybierz pozycję System.

 3. Kliknij pozycję Informacje.

 4. Przewiń w dół do pozycji Typ systemu.

Pobierz najnowszą wersję SSU, która przeznaczona jest do zainstalowanego systemu Windows i jego wersji (32 lub 64-bitowej) z Wykazu usługi Microsoft Update:

Wersja systemu Windows

Pakiet SSU

Data wydania

Windows 10

4523200

Listopad 2019

Windows 10 1607

4520724

Listopad 2019

Windows 10 1703

4521859

Październik 2019

Windows 10 1709

4523202

Listopad 2019

Windows 10 1803

4523203

Listopad 2019

Windows 10 1809

4523204

Listopad 2019

Windows 10 1903

4524569

Listopad 2019

 

Uruchom urządzenie ponownie i sprawdź dostępność aktualizacji.

Czy problem został rozwiązany?

Pobierz Narzędzie do tworzenia nośników dla systemu Windows 10 (Windows 10 Media Creation Tool — MCT) i przy jego użyciu przeprowadź uaktualnienie systemu Windows 10 w miejscu. Jeśli nie wiesz, jak to zrobić, skorzystaj z naszego wideo.

Uwaga Jeśli nie posiadasz jeszcze najnowszej wersji systemu Windows, zostanie ona zaktualizowana do najnowszej.

Czy problem został rozwiązany?

Pobierz Narzędzie do tworzenia nośników dla systemu Windows 10(Windows 10 Media Creation Tool — MCT) i przy jego użyciu przeprowadź instalację systemu Windows 10 od nowa. Jeśli nie wiesz, jak to zrobić, skorzystaj z naszego wideo.

Uwagi

 • Podczas instalacji od nowa wszystkie zapisane dane i zainstalowane aplikacje zostaną usunięte. Pamiętaj, aby przed wykonaniem instalacji od nowa utworzyć kopię zapasową danych. Konieczne będzie ponowne utworzenie kont użytkownika i ponowne zainstalowanie aplikacji.

 • Jeśli nie korzystasz jeszcze z najnowszej wersji systemu Windows, zostanie ona zaktualizowana do najnowszej podczas przeprowadzania tej aktualizacji.

Czy problem został rozwiązany?

Najlepszym wyborem jest uaktualnienie systemu do wersji Windows 10. Windows 10 to najbardziej aktualna wersja systemu operacyjnego Windows, zawierająca wiele nowych funkcji i ulepszone zabezpieczenia.
Więcej informacji na temat uaktualnienia do systemu Windows 10 można znaleźć tutaj: https://www.microsoft.com/pl-pl/windows/get-windows-10

Uwaga Niektóre aplikacje i sprzęt używane w systemie Windows 8.1 mogą nie być zgodne z systemem Windows 10. Po pobraniu systemu Windows 10 i uruchomieniu instalacji w pierwszej kolejności wykonane zostanie sprawdzenie zgodności i w przypadku problemów otrzymasz powiadomienie. Jeśli nie chcesz lub nie możesz uaktualnić systemu ze względu na wątpliwości dotyczące zgodności, przejdź do następnej czynności umożliwiającej rozwiązanie problemu.

Przed pobraniem SSU należy wyłączyć funkcję Aktualizacje automatyczne.

 1. Naciśnij klawisz Windows + X i wybierz pozycję Panel sterowania.

 2. Wybierz pozycję Windows Update.

 3. Wybierz pozycję Zmień ustawienia.

 4. Zmień ustawienia aktualizacji na Nigdy.

 5. Wybierz przycisk OK.

 6. Uruchom urządzenie ponownie.

Pobierz KB4524445 przy użyciu łączy zamieszczonych w sekcji Metoda 2 w tym artykule. Pamiętaj, aby pobrać wersję odpowiednią do używanego systemu operacyjnego (32-bitową lub 64-bitową). Kliknij tutaj, aby dowiedzieć się, jak sprawdzić, czy na komputerze jest zainstalowana 32- czy 64-bitowa wersja systemu Windows.

Jeszcze raz uruchom urządzenie ponownie, a następnie z powrotem włącz funkcję Aktualizacje automatyczne.

 1. Naciśnij klawisz Windows + X i wybierz pozycję Panel sterowania.

 2. Wybierz pozycję Windows Update.

 3. Wybierz pozycję Zmień ustawienia.

 4. Zmień ustawienia aktualizacji na Automatyczne.

 5. Wybierz przycisk OK.

 6. Uruchom urządzenie ponownie.

Czy problem został rozwiązany?

Dziękujemy za uaktualnienie do systemu Windows 10. W przypadku problemów z funkcją Aktualizacje automatyczne w systemie Windows 10 wróć do niniejszego przewodnika i wybierz system Windows 10.

Najlepszym wyborem jest uaktualnienie systemu do wersji Windows 10. Windows 10 to najbardziej aktualna wersja systemu operacyjnego Windows, zawierająca wiele nowych funkcji i ulepszone zabezpieczenia.
Więcej informacji na temat uaktualnienia do systemu Windows 10 można znaleźć tutaj: https://www.microsoft.com/pl-pl/windows/get-windows-10

Uwaga Niektóre aplikacje i sprzęt używane w systemie Windows 7 mogą nie być zgodne z systemem Windows 10. Po pobraniu systemu Windows 10 i uruchomieniu instalacji w pierwszej kolejności wykonane zostanie sprawdzenie zgodności i w przypadku problemów otrzymasz powiadomienie. Jeśli nie chcesz lub nie możesz uaktualnić systemu ze względu na wątpliwości dotyczące zgodności, przejdź do następnej czynności umożliwiającej rozwiązanie problemu.

Przed pobraniem SSU należy wyłączyć funkcję Aktualizacje automatyczne.

 1. Kliknij przycisk Start, wpisz ciąg Windows update w polu wyszukiwania, a następnie kliknij pozycję Windows Update na liście Programy.

 2. W lewym okienku kliknij pozycję Zmień ustawienia, wybierz opcję Nigdy nie sprawdzaj, czy są aktualizacje, a następnie wybierz przycisk OK.

 3. Ponownie uruchom komputer.

Po ponownym uruchomieniu komputera pobierz KB4523206 przy użyciu łączy zamieszczonych w sekcji Metoda 2 w tym artykule. Pamiętaj, aby pobrać wersję odpowiednią do używanego systemu operacyjnego (32-bitową lub 64-bitową). Kliknij tutaj, aby dowiedzieć się, jak sprawdzić, czy na komputerze jest zainstalowana 32- czy 64-bitowa wersja systemu Windows.

Ponownie uruchom komputer, a następnie z powrotem włącz funkcję Aktualizacje automatyczne. Otwórz pozycję Windows Update, wybierz opcję Zmień ustawienia. W obszarze Aktualizacje ważne kliknij rozwijaną listę i wybierz pozycję Zainstaluj aktualizacje automatycznie (zalecane). Kliknij przycisk OK, aby zapisać zmiany, a następnie wybierz pozycję Sprawdź, czy są aktualizacje, aby pobrać i zainstalować wszystkie oczekujące aktualizacje.

Czy problem został rozwiązany?

 1. Na Start wyszukaj polecenie cmd

 2. W wynikach wyszukiwania prawym przyciskiem myszy kliknij pozycję Wiersz polecenia, a następnie wybierz polecenie Uruchom jako administrator.

 3. W wierszu polecenia wpisz pojedynczo następujące polecenia. Po każdym z nich naciśnij klawisz Enter. Pozwól, aby polecenie zostało ukończone przed wpisaniem następnego polecenia.

  net stop cryptsvc

  net stop bits

  net stop wuauserv

  ren %systemroot%\softwaredistribution softwaredistribution.bak

  Ren %systemroot%\system32\catroot2 catroot2.bak

  net start cryptsvc

  net start bits

  net start wuauserv

 4. Zamknij okno wiersza polecenia i uruchom ponownie komputer.

Sprawdź ponownie dostępność aktualizacji systemu Windows. Czy problem został rozwiązany?

 1. Na Start wyszukaj polecenie cmd

 2. W wynikach wyszukiwania prawym przyciskiem myszy kliknij pozycję Wiersz polecenia, a następnie wybierz polecenie Uruchom jako administrator.

 3. W wierszu polecenia wpisz pojedynczo następujące polecenia. Po każdym z nich naciśnij klawisz Enter. Pozwól, aby polecenie zostało ukończone przed wpisaniem następnego polecenia.

  net stop bits

  net stop wuauserv

  ren %systemroot%\softwaredistribution softwaredistribution.bak

  Ren %systemroot%\system32\catroot2 catroot2.bak

  net start bits

  net start wuauserv

 4. Zamknij okno wiersza polecenia i uruchom ponownie komputer.

Sprawdź ponownie dostępność aktualizacji systemu Windows. Czy problem został rozwiązany?

Dziękujemy za uaktualnienie do systemu Windows 10. W przypadku problemów z funkcją Aktualizacje automatyczne w systemie Windows 10 wróć do niniejszego przewodnika i wybierz system Windows 10.

Przykro nam, że przy użyciu tego przewodnika nie udało się rozwiązać problemu. Jeśli nadal potrzebujesz pomocy, skontaktuj się z pomocą techniczną firmy Microsoft.

Możesz również przesyłać opinie za pośrednictwem Centrum opinii, klikając tutaj.

Aby uzyskać pomoc dotyczącą problemów z usługą Windows Update w systemie Windows 10, zobacz Rozwiązywanie problemów z aktualizacją systemu Windows 10.

Do czego służy ten przewodnik?

Przewodnik zawiera instrukcje pozwalające rozwiązać problemy z usługą Windows Update dla systemów Windows 8.1 i 7, takie jak długi czas skanowania lub wyświetlanie kodów błędów podczas instalowania aktualizacji.

Aby uzyskać pomoc dotyczącą problemów z usługą Windows Update w systemie Windows 10, zobacz Rozwiązywanie problemów z aktualizacją systemu Windows 10.

Częstą przyczyną błędów jest niewystarczająca ilość miejsca na dysku. Jeżeli potrzebujesz pomocy w zwolnieniu miejsca na dysku, zapoznaj się z artykułem Zwalnianie miejsca na dysku.

Często spotykane kody błędów

Czynności opisane w tym przewodniku krok po kroku powinny pomóc w rozwiązaniu problemów ze wszystkimi błędami związanymi z usługą Windows Update — wyszukiwanie konkretnego błędu w celu rozwiązania problemu nie jest konieczne. Oto kilka przykładowych często wyświetlanych kodów błędu: 0x0xc1900223223; 0x80240034; 0x8007000E, 0x80242006​, 0x80244018​, 0x80D02002​, 0x80246017​, 0x80240438​, 0x80070070​, 0x8007000D​, 0x80246008​, 0x80096004​, 0x80070020. 
Następujące czynności powinny pomóc w naprawieniu wszystkich błędów pojawiających się podczas procesu aktualizacji z użyciem usługi Windows Update.

Jak to działa?

Rozpoczniemy od zadania kilku pytań na temat używanej wersji programu Windows i występującego problemu. Następnie przeprowadzimy Cię przez procedurę rozwiązywania problemów, która odnosi się do Twojej sytuacji. Na zakończenie każdego kroku zostanie wyświetlony komunikat: „Czy problem został rozwiązany?” Jeśli problem został rozwiązany, wybierz opcję Tak i gotowe! Jeśli problem nie został rozwiązany, wybierz opcję Nie i kontynuuj korzystanie z przewodnika.

Potrzebna dalsza pomoc?

Rozwijaj swoje umiejętności

Poznaj szkolenia >

Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności

Dołącz do niejawnych testerów firmy Microsoft >

Czy te informacje były pomocne?

Jaka jest jakość języka?
Co wpłynęło na Twoje wrażenia?

Dziękujemy za opinię!

×