Objawy

Serwer lokacji System Center Menedżer konfiguracji 2007 Service Pack 2 (SP2) losowo zawiesza się podczas przetwarzania komunikatów o stanie.

Dodatkowo można zaobserwować następujące symptomy:

Po uruchomieniu zadanie konserwacji "Serwer zapasowy ConfigMgr witryny" na wielu elementów w obszarze narzędzia Menedżer usług programu ConfigMgr mogą wykazywać stan początkowy.

Plik Smsexec.log pokaże brak aktywności od czasu zakończenia wykonywania kopii zapasowej.

Ponowne uruchamianie usługi SMS wykonawczy i Menedżer składników lokacji programu SMS tymczasowo przywróci je na prawidłowe działanie. Jednak ten problem prawdopodobnie wystąpią ponownie każdym innym momencie zakończy się zadanie konserwacji "Serwer zapasowy ConfigMgr witryny".

Przyczyna

Ten problem występuje z powodu sytuacji impasu w usłudze SMS Executive (Smsexec.exe).

Rozwiązanie

Informacje o poprawce

Obsługiwana poprawka jest udostępniana przez firmę Microsoft. Jednak ta poprawka jest przeznaczona tylko do usunięcia problemu opisanego w tym artykule. Zastosuj poprawkę tylko w systemach, w których występuje problem opisany w tym artykule. Ta poprawka może być wciąż w fazie testowania. Jeśli dany system nie jest poważnie narażony na ten problem, firma Microsoft zaleca, aby poczekać na następną aktualizację oprogramowania zawierającą tę poprawkę.

Jeśli poprawka jest dostępna do pobrania, pojawi się sekcja "Poprawka dostępna do pobrania" na początku tego artykułu z bazy wiedzy Knowledge Base. Jeśli nie ma tej sekcji, skontaktuj się z Obsługą i Wsparciem Klienta Microsoft w celu uzyskania poprawki.

Uwaga Jeśli wystąpią dodatkowe błędy lub konieczność rozwiązania problemu, być może trzeba będzie utworzyć osobne zlecenie usługi. Zwykłe koszty obsługi będą zastosowane do dodatkowych pytań i problemów, których nie można rozwiązać przy użyciu określonej poprawki. Aby uzyskać pełną listę numerów telefonów pomocy technicznej i obsługi klienta firmy Microsoft lub utworzyć osobne zlecenie usługi, odwiedź następującą witrynę firmy Microsoft w sieci Web:

http://support.microsoft.com/contactus/?ws=supportUwaga "Poprawka dostępna do pobrania" zawiera listę języków, dla których dostępna jest poprawka. Jeśli odpowiedni język nie jest widoczny, to dlatego, że poprawka nie jest dostępna dla danego języka.

Wymagania wstępne

Aby zastosować tę poprawkę, musi mieć System Center Menedżer konfiguracji 2007 SP2 zainstalowanego na komputerze.

Wymagania dotyczące ponownego uruchomienia

Nie musisz ponownie uruchomiać komputera po zastosowaniu tej poprawki.

Informacje dotyczące zastępowania poprawek

Ta poprawka nie zastępuje wcześniej wydanej poprawki.

Informacje o plikach

Wersja angielskojęzyczna (Stany Zjednoczone) tej poprawki instaluje pliki, których atrybuty wymieniono w poniższych tabelach. Daty i godziny odpowiadające tym plikom są podane w formacie uniwersalnego czasu koordynowanego (UTC, Coordinated Universal Time). Po wyświetleniu informacji o pliku są konwertowane na czas lokalny. Aby zobaczyć różnicę między czasem UTC i czasem lokalnym, należy użyć z karty Strefa czasowa w aplecie Data i godzina w Panelu sterowania.

Nazwa pliku

Wersja pliku

Rozmiar pliku

Data

Godzina

Platforma

Dataldr.dll

4.0.6487.2131

133,992

01-Feb-2010

11:30

x86

Ddm.dll

4.0.6487.2131

158,056

01-Feb-2010

11:30

x86

Wsyncmgr.dll

4.0.6487.2131

90,472

01-Feb-2010

11:30

x86

Stan

Firma Microsoft potwierdziła, że jest to problem występujący w produktach firmy Microsoft wymienionych w sekcji „Dotyczy”.

Więcej informacji

Uwaga Plik "dataldr.dll" nie jest aktualizowany po zainstalowaniu tej poprawki na pomocniczych serwerów lokacji. Jest to oczekiwane zachowanie, ponieważ pomocniczych serwerów lokacji nie wymagają tej funkcji.

Aby uzyskać więcej informacji dotyczących terminologii aktualizacji oprogramowania, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:

824684 Opis standardowej terminologii używanej do opisywania aktualizacji oprogramowania firmy Microsoft

Potrzebna dalsza pomoc?

Rozwijaj swoje umiejętności
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów firmy Microsoft

Czy te informacje były pomocne?

Jak zadowalająca jest jakość tłumaczenia?
Co wpłynęło na Twoje wrażenia?

Dziękujemy za opinię!

×